• archanwell
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : archanwell@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-07-30
  • จำนวนเรื่อง : 14
  • จำนวนผู้ชม : 43882
  • ส่ง msg :
  • โหวต 24 คน
แสวงหาแนวคิดใหม่ที่สดใสกว่าเดิม
หาพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนในแวดวงที่กว้างมากขึ้น โลกใบนี้กว้างใหญ่ ความคิดใหม่น่าจะมีให้แสวงอีกมากค่ะ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/archanwell
วันพุธ ที่ 31 ธันวาคม 2551
Posted by archanwell , ผู้อ่าน : 1484 , 14:02:07 น.  
หมวด : วิทยาศาสตร์/ไอที

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

กำหนดการเวทีเสวนาสัญจร

โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนา ICT4SOCIETY ครั้งที่  

ในวันอังคารที่  ๖ มกราคม พ.. ๒๕๕๒  ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

-------------------------------------------------------------------

ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง (๑) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล (๒) คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และ (๓) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ฯลฯ

--------------------------------------------------------------------

17.30 – 18.00 น.

ลงทะเบียนและรับเอกสาร

18.00 – 18.10 น.

(๑๐ นาที)

·         กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเวทีวิชาการ

·         โดย ผศ.สุรวุฒิ กิจกุศล

·         ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

·         (รอการยืนยัน)

18.10 – 18.20 น.

(๑๐ นาที)

·         กล่าวชี้แจงความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

·         โดย  รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

·         รองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และกองทุน ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

18.20 – 18.40 น.

(๒๐ นาที)

·         เล่าเรื่องงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต

·         เรื่อง “แนวคิดพื้นฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการชุมชนออนไลน์"

·         โดย อาจารย์อิทธิพล ปรีติประสงค์

·         สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหิดล และ กองทุน ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

18.40 – 19.00 น.

(๒๐ นาที)

·         เล่าเรื่องงานวิจัยในชั้นนิเทศศาสตร์บัณฑิต

·         เรื่อง “โครงการสารคดี คาสิโน ออนไลน์”

·         โดย นางสาวพัฒน์นรี ตั้งจิตเอื้อบุญ

·         คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

19.00 – 19.20 น.

(๒๐ นาที)

·         เล่าเรื่องงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต

·         เรื่อง “การรับรู้ผลกระทบจากเกมออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ – นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร”

·         โดย นายกฤษณะ  หลักคงคา

·         คณะศิลปศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

19.20 – 20.50 น.

(๙๐ นาที)

·         แสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และตอบข้อหารือ

·         โดย  (๑) รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และกองทุน ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

·         (๒) อ.อารยา ชินวรโกมล สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหิดล และ กองทุน ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

·         (๓) อ.สุดารัตน์ แก้วงาม สำนักงานคณะกรรมการโทรคมนาคมและสื่อสารแห่งชาติ และกองทุน ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รอการยืนยัน)

·         (๔) อ.ปุณย์สิรี ฉัตรจินดา สำนักงานคณะ กรรมการโทรคมนาคมและสื่อสารแห่งชาติ และกองทุน ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รอการยืนยัน)

·         (๕) อ.ภัทราภรณ์ โกมลวัจนะ กองทุน ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รอการยืนยัน)

·         (๖) อ. ทิพย์ลักษณ์ โกมลวณิช  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหิดล และ กองทุน ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

·         (๗) อ.สุรวดี รักดี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหิดล และ กองทุน ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รอการยืนยัน)

·         (๗)  นายกิตตินันท์ อนัมบุตร นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยนวตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

·         (๘) นายทนงศักดิ์ เกิดนุ่น นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยนวตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รอการยืนยัน)

·         (๙) นายปรเมศวร์ กุมารบุญ นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยนวตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รอการยืนยัน)

20.50 – 21.00 น.

(๑๐ นาที)

·         สรุปการเสวนา และนัดหมายสำหรับการเสวนาครั้งต่อไป

·         โดย  รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

·         คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

หมายเหตุ

1.   พิธีกร : อ.อารยา ชินวรโกมล สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหิดล และ กองทุน ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.            อาหารว่างเสริฟในระหว่างการเสวนา

 

-------------------------------------------

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ญาณิศา วันที่ : 03/11/2009 เวลา : 20.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/leksukanya

สวัสดีค่ะ อาจารย์แหวว

แวะมาแอบบ่นค่ะ วันลงทะเบียนหนูนั่งจ้องเวลาหน้าจอตั้งแต่ 8.50 - 9.00 ตาแดงเลยค่ะ เพราะจะต้องลงภาษาอังกฤษกับอาจารย์จุมพตให้ได้ แต่ปรากฎว่าระบบมันERROR ลงไม่ได้เลยค่ะ
ก็เลยต้องไปเรียนกับอาจารย์ท่านอื่น อาจารย์อื่นเขาต้องเช็คชื่อ ก็จะทำให้เราไปเรียนวิแพ่งไม่ได้ (วิแพ่งฯ เรียนวันจันทร์เหมือนกันค่ะ) หนูตกวิแพ่งเป็นวิชาแรก วิชาอื่นไม่เคยตกเลยค่ะ แต่ก็ไม่เป็นไร เพราะคนตกวิแพ่งฯ เยอะมาก ๆ
เทอมนี้ลงทะเบียนกันประมาณ 400 คนค่ะ นักศึกษาไม่มีที่นั่งเรียนค่ะ

ก็ไม่รู้ทำไงดีค่ะ เลยมาขอกำลังใจเหมือนเดิม
คิดถึงอาจารย์ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ญาณิศา วันที่ : 24/09/2009 เวลา : 22.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/leksukanya

สวัสดีค่ะ อาจารย์แหวว

อาจารย์สบายดีไหมค่ะ

กำลังจะเข้า ฤดูกาลสอบแล้วค่ะ ผ่านมา 2 ปี ไม่สามารถรักษาสถิติไม่ตกไว้ได้แล้วค่ะ เรียบร้อยโรงเรียน อ.แจ๊กกี้ ไปแล้วค่ะ 2 ไม้ ยังไม่ผ่าน ทำไมมันยากเช่นนี้

ก็เลยมาขอกำลังใจจาก อ.แหวว แล้วหนูจะสู้ต่อไปค่ะ

แล้วก็ อยากจะฝากขอบคุณ อาจารย์จุมพต ด้วยค่ะ ดีใจมากที่ได้เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ค่ะ ... อาจารย์เป็นผู้ให้จริง ๆ ค่ะ เทอมหน้าหนูก็จะพยายามแย่งลงเรียนกับอาจารย์ให้ได้เลยค่ะ แต่หนูคงได้เข้าฟังอาจารย์น้อยลง เพราะหนูต้องเรียนวิแพ่งค่ะ เรียนวันตรงกัน..ก็เสียดายค่ะ อดได้ความรู้ ดี ๆ เลยค่ะ

ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากค่ะ
ด้วยความเคารพ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ญาณิศา วันที่ : 07/08/2009 เวลา : 23.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/leksukanya

สวัสดีค่ะ อาจารย์แหวว
เหนื่อย ๆ จากการเรียน คิดถึงอาจารย์ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
A.punnee วันที่ : 04/08/2009 เวลา : 14.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bypunnee

คิดถึงอาจารย์แหววจังเลย
งานดี ๆ ก็ต้อง มาจากแหล่งข่าวชั้นยอดเช่นอาจารย์เท่านั้น..มีข้อมูลดี ๆ มาให้รึเป่าเอ่ย

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ญาณิศา วันที่ : 31/03/2009 เวลา : 01.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/leksukanya

แวะมาสวัสดีอาจารย์ค่ะ...
ผ่านมา 2 ปี เต็ม นิติศาสตร์ มธ. นี่ยากจริง ๆ ค่ะ
3 เทอมแรก ไม่ตกสักวิชา แต่เทอมนี้แย่แน่ ๆ เลยค่ะ
คิดถึงอาจารย์ค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ห้วยน้ำอุ่น อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย : ห้องทดลองทางสังคม

เป็นวีดิโอที่เรียบเรียงจากภาพนิ่งที่ถ่ายในราววันที่ ๑๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๒ เราทดลองพิสูจน์สัญชาติไทยให้แก่ชาวเขาที่ห้วยน้ำอุ่น ถามมานะต้องตี๋หน่อยจอยบี ฯลฯ ว่า ยังจำได้ไหม ?

View All
<< ธันวาคม 2008 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      [ Add to my favorite ] [ X ]


ข้อใดสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตมนุษย์ ?
เงิน
3 คน
ชื่อเสียง
0 คน
ความรัก
12 คน
ความดี
17 คน
ความเชื่อ
5 คน
ความสนุกสนาน
0 คน
มิตรภาพ
6 คน
สติปัญญา
6 คน
ไม่ใช่สักข้อเดียว
3 คน
ทุกข้อล่ะ
22 คน

  โหวต 74 คน