• วสันต์สิทธิเขตต์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : artistparty@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-11
  • จำนวนเรื่อง : 3
  • จำนวนผู้ชม : 15917
  • ส่ง msg :
  • โหวต 13 คน
artist-party
ชีวิต-ศิลปะวัฒนธรรม-สังคม-การเมือง และความใฝ่ฝัน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/artist-party
วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2550
Posted by วสันต์สิทธิเขตต์ , ผู้อ่าน : 1741 , 20:33:21 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พรรคศิลปิน

หลักการและเหตุผล

           เนื่องจากอดีตที่ผ่านมาระบอบประชาธิปไตยไทย   บรรดานักการเมืองไทย ล้วนมาจาก พ่อค้าขี้ฉ้อ เจ้าพ่อผู้มีอิทธิพล  ข้าราชการคดโกง นายพลทหาร-ตำรวจอันธพาล   ที่รวมหัวกันเข้ามา เล่น การเมืองกันเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ จากการใช้อำนาจอธิปไตย ไปกอบโกย คอร์รัปชั่น กุโครงการเพื่อโกงกินงบประมาณแผ่นดิน  ใช้อำนาจ-อิทธิพลเถื่อน วางตนเหนือกฎหมายบ้านเมือง   สร้างแต่ความมั่งคั่งให้แก่ครอบครัว-ญาติมิตรและลูกสมุน ก่อความทุกข์เดือดร้อนไปทั่วทุกหัวระแหง ประชาชนยากจนลง-ชุมชนล่มสลาย วัฒนธรรมดีงามพังทลาย สืบสานวงจรอุบาทว์ทางการเมือง กระทำยำยีเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและศิลปวัฒนธรรม จนย่อยยับ เสื่อมทราม ด้วยความละโมบตะกละ เข่นฆ่า ช่วงชิง อำนาจกันอย่างป่าเถื่อนยิ่ง ขณะเดียวกันก็มอมเมาบิดเบือน ปากอ้างประชาธิปไตยปิดหูปิดตาประชาชน ให้ตกอยู่ในสภาพจำยอมให้ฝูงโจรการเมืองผูกขาดผลัดกันเข้ามาปล้นชาติขายแผ่นดินกันโดยสะดวกสบาย   หากเรานิ่งดูดาย  ปล่อยให้สังคมไทยดำเนินไปด้วยตัวละครการเมืองที่งกโลภ-เห็นแก่ตัว-บ้าอำนาจ ผูกขาดปกครองนำพาสังคมไทยต่อไป บ้านเมืองคงต้องมุ่งตรงไปสู่ความพินาศฉิบหายแน่แท้

        ดังนั้นพรรคศิลปิน จึงถือกำเนิดขึ้น เพื่อเคลื่อนไหวการเมืองภาคประชาชน มุ่งล้างบางโครงสร้างระบอบการเมืองน้ำเน่า และนักการเมืองโฉดฉลให้สูญพันธุ์  เป็นทางเลือกใหม่ให้สังคมไทย  ร่วมต่อสู้เคียงข้างประชาชนคนทุกข์ยาก ทุกรูปแบบ เพื่อสังคมร่มเย็นเป็นสุขร่วมกัน โดยการนำเสนอแนวทาง-นโยบาย-ค่านิยมใหม่ ที่มุ่งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาหลักๆ ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดังนี้

นโยบายพรรคศิลปิน พ.ศ. ๒๕๕๐

๑)       พรรคศิลปิน จะดำเนินการปฏิรูปที่ดินอย่างเป็นรูปธรรมจริงจัง โดยทั่งถึง-เท่าเทียม และจัดการปลดหนี้สินที่ไม่เป็นธรรมทั้งหมดอย่างไม่มีเงื่อนไข เป็นอันดับแรก และกำหนด แนวทางเกษตรกรรม-อุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ยุติกระบวนการผูกขาดตัดตอนเอารัดเอาเปรียบที่เป็นดังมะเร็งร้ายทำลายสังคมไทยมาหลายทศวรรษ

๒)      พรรคศิลปิน มีนโยบายปฏิรูปการศึกษา พัฒนาหลักสูตร มีเป้าหมายสร้างเยาวชนให้มีจิตสำนึกรักชาติรักประชาธิปไตยและสิ่งแวดล้อม มีจิตใจรับใช้ประชาชน รักความเป็นธรรมกล้าแสดงออก รับผิดชอบต่อส่วนรวม อย่างมีเหตุผล โดยการจัดเก็บภาษีก้าวหน้าภาษีมรดก ใครมีรายได้มากเก็บมาก เพื่อเด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาฟรีกระทั่งจบปริญญาตรี มีหลักประกันในรายได้  และอาชีพการงานรองรับ

๓)      พรรคศิลปินถือนโยบายรัฐสวัสดิการ ทุกคนต้องมีบ้านอยู่อาศัย สุขสบาย เด็กและสตรีได้รับการคุ้มครอง การล่วงละเมิดทางเพศจักต้องรับโทษสถานหนัก ระบบสาธารณูปโภคเพื่อประชาชนจักต้องเป็นไปเพื่อสุขภาพดีโดยถ้วนหน้า  การคมนาคม สื่อสารทั้งเมืองและชนบทจักต้องจัดโครงสร้างให้ทุกคนได้รับความสะดวกสบายรวดเร็ว-เพียงพอและราคาย่อมเยา

๔)      พรรคศิลปิน จักดำเนินการ ปฏิวัติการเกษตร ลด เลิก การใช้สารเคมีพิษ ผลิตโดยวางแผนอย่างมีสติ มิให้กลุ่มนายทุนส่งออก-พ่อค้าคนกลางผูกขาดบงการกำหนดราคา ฟื้นฟูคุณภาพของพื้นดิน  โดยระบบปุ๋ยชีวภาพอย่างจริงจัง ยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินกับต่างชาติที่ทำลายแผ่นดินไทยโดยการปลูกพืชพันธุ์อันตรายเช่น ยูคาฯทั้งหมด

๕)      พรรคศิลปินจักดำเนินนโยบาย เอกราชทางเศรษฐกิจการค้าที่เป็นธรรม มีประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยทบทวนสัญญาการค้าทุกฉบับที่รัฐบาลก่อนหน้าทำมาทั้งหมด และจะฉีกสัญญาการค้าเสรีที่เสียเปรียบ เช่น FTA,กฎหมายแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่หมกเม็ด ยึดเอารัฐวิสาหกิจที่กลุ่มทุนผูกขาดปล้นไป เช่น ปตท.คืนให้เป็นของประชาชน ถือหลักการ ยืนบนขาตนเอง ผลิตเพื่อเลี้ยงดูพลเมืองให้กินอิ่ม-นอนอุ่นทั่งถึง ที่เหลือจึงขายส่งออกบนหลักการยุติธรรม

๖)       พรรคศิลปิน จักดำเนินการจัดตั้งองค์กรประชาชนพื้นฐาน  เพื่อปกป้องดูแลชุมชน  กำจัดเจ้าพ่ออิทธิพลในท้องถิ่น ไม่ยอมให้คนคดโกงชั่วช้ากดขี่มีอำนาจ ค้ายาเสพติด บ่อนพนัน หวยเถื่อน ขูดรีดดอกเบี้ย โกงที่ดินชาวบ้าน โงหัวผงาดอยู่ในชุมชนอีกต่อไป หยุดโครงการสร้างเขื่อนทั้งหมด เลิกโรงไฟฟ้าถ่านหิน-นิวเคลียร์ ส่งเสริมการผลิตพลังงานทางเลือก เช่น พลังลมและแสงอาทิตย์อย่างจริงจัง

๗)      พรรคศิลปิน จักดำเนินการปฏิรูปสื่อมวลชน ให้เป็นองค์ความรู้ ให้การศึกษาชุมชน รายการวิทยุ-โทรทัศน์ที่มอมเมาประชาชนให้ปัญญาอ่อนต้องยกเลิก โดยส่งเสริมสนับสนุนรายการที่มีความคิดสร้างสรรค์ คุ้มครองสิทธิเสรีภาพการแสดงออกทางความคิด การพูด การเขียน โฆษณา ศิลปะ ภาพยนตร์ สื่อทั้งมวลต้องเผยแพร่ ความรู้ศิลปะวิทยาการ กล้าหาญเปิดโปงคนชั่ว-ปกป้องเชิดชูคนดีมีคุณธรรม สร้างชุมชนให้เข้มแข็งมีสติปัญญา                                                                                                                        

                                                                              

รายนามผู้ก่อตั้งพรรคศิลปิน

๑) นายวสันต์  สิทธิเขตต์                            หัวหน้าพรรค/ผู้ก่อตั้ง

๒) นายมานิต  ศรีวานิชภูมิ                         รองหัวหน้าพรรค/ผู้ก่อตั้ง

๓) นายวิลิต  เตชะไพบูลย์                           รองหัวหน้าพรรค/ผู้ก่อตั้ง

๔) นายไชยพร  เกิดมงคล                            รองหัวหน้าพรรค/ผู้ก่อตั้ง

๕) นายจุมพล  อภิสุข                                  เลขาธิการพรรค/ผู้ก่อตั้ง

๖) นางสาวจรัสศรี  รูปขำดี                         เหรัญญิกพรรค/ผู้ก่อตั้ง

๗) นางนิตยา  บุญประสิทธิ์                        โฆษกพรรค/ผู้ก่อตั้ง

๘) นายวัลลภ  พลเสน                                 โฆษกพรรค/ผู้ก่อตั้ง

๙) นางสาววรรณพร ฉิมบรรจง                    โฆษกพรรค/ผู้ก่อตั้ง

๑๐) นายถาวร  แก้วแหวน                          ผู้ก่อตั้ง

๑๑) นายจามิกร  แสงศิริ                             ผู้ก่อตั้ง

๑๒) นายวิชญ์  พิมพ์กาญจนพงศ์                ผู้ก่อตั้ง

๑๓) นายวีรศักดิ์  ขุขันธิน                           ผู้ก่อตั้ง

๑๔) นายวันชัย  แต่งติพานิช                       ผู้ก่อตั้ง

๑๕) นายกฤษณพล  ศรีบูรพา                      ผู้ก่อตั้ง

๑๖) นายประเสริฐ พุทธสอน                        ผู้ก่อตั้ง

๑๗) นางสาวสรัญญา อรรคราช                  ผู้ก่อตั้ง

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
pjeabja วันที่ : 28/10/2007 เวลา : 22.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pradit

เฝ้าติดตามอยู่ครับ


นางสาวจรัสศรี รูปขำดี -----ไม่ได้เจอนานมากแล้ว

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
หนุมานชาญสมร วันที่ : 05/10/2007 เวลา : 11.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wintawan
บนเส้นทางการเดินทาง มีเรื่องให้ค้นห มีความงามให้จดจำ มีมิตรภาพที่ล่องลอยอยู่รายทาง

เราสมัครเป็นสาขาพรรค ในแถบสามจังหวัดได้เปล่าท่านวสันต์

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
มิสเตอร์ไท วันที่ : 26/09/2007 เวลา : 00.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/artguidethailand
ไท เปนศิลป์

พรรคศิลปิน+พรรคเมตตาธรรม
ประเทศไทยไชโย...............

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
chronomist วันที่ : 20/09/2007 เวลา : 05.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prompzy

ขอสนับสนุนให้ประชาชนมีทางเลือกทางการเมือง
สนับสนุนพรรคของประชาชนที่มีอุดมการณ์


ความคิดเห็นที่ 6 (0)
พิณไร้สาย วันที่ : 19/09/2007 เวลา : 23.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/darkpin

รวดเร็วทันใจจริงๆครับ
คืนวันอาทิตย์ถูกแย่งห้องประชุม
เลยแอบมองทางหน้าต่าง
เห็นประชุมกันคร่ำเคร่ง
วันจันทร์จดทะเบียนพรรคเรียบร้อย
ไม่เหมือนพรรคปะชาชน คุยกันอยู่นั่นแล้ว
สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ครับ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
สเลเต วันที่ : 19/09/2007 เวลา : 09.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mahahong

ดีจังเลยค่ะ..พี่วสันต์
เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของสังคมไทย
เมื่อเช้าดูรายการของคุณสรยุทธ์
เอาข่าวพรรคของพี่วสันต์มาออกอากาศด้วยล่ะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
วิหคพลัดถิ่น วันที่ : 18/09/2007 เวลา : 23.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/vihokpludtin
..'AVihok's Family@Mafia Warเฮีย วสันต์ มาแล้วเหรอพี่

รายชื่อ คนคุ้นหูคุ้นตากันทั้งนั้นเร้ยยยยย


แวะไปเยี่ยมบล็อคนู๋ด้วยนะคะ


ความคิดเห็นที่ 3 (0)
vincentoldbook วันที่ : 18/09/2007 เวลา : 21.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/vincentoldbook
ชีวิตที่ปราศจากอิสรภาพ เสมือนหนึ่งร่างกายที่ปราศจากวิญญาณ ...


แวะมาทักทายครับ ...

ยินดีด้วยกับพรรคศิลปิน ..ชื่นชมในผลงาน

และ ..ชื่นชมในความเป็นศิลปินนักสู้ของคุณวสันต์ครับ

...แล้วจะแวะมาอ่านความคืบหน้าอื่นๆต่อนะครับ ...

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
หมวยนรกไม่ชอบยกล้อ วันที่ : 18/09/2007 เวลา : 21.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/human-error-story

ด้วยความเคารพค่ะ....
คำว่าศิลปิน..ในห้วงคำนึงของคนทั่วไป...ยังมิใช่หลักยึดที่แน่นหนาพอที่จะปกป้องจากเหล่าอันธพาล...วิธีไหนค่ะที่ทางเหล่าๆอาจาร์ยจะสร้างความเชื่อมั่นให้คนทั่วไป..รับรู้ถึงการจับต้องได้ของนโยบายของท่าน...และรับรู้ถึงความเป็นไปได้ในการกระทำ
คารวะเหล่าศิลปินค่ะ...

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
Din วันที่ : 18/09/2007 เวลา : 20.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/372smallroom
ดินน้อมรับคำปรามาสแล้วผลิดอกเพื่อตอบแทนชมรมคนรักษ์ภาษาไทย


อาจารย์คะ
จะทำอย่างไรให้มุมมองในความเป็นศิลปิน กว้างและไกลพอ
จะทำอย่างไรให้ความฝันและจินตนาการแบบศิลปินอยู่บนพื้นฐานที่เป็นจริง
ด้วยความเคารพค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กันยายน 2007 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            [ Add to my favorite ] [ X ]