• ครูอัษ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : assada@hotmail.co.th
  • วันที่สร้าง : 2009-11-15
  • จำนวนเรื่อง : 75
  • จำนวนผู้ชม : 3543199
  • ส่ง msg :
  • โหวต 122 คน
รักษ์นาฏศิลป์ไทย
สืบสานตำนานนาฏศิลป์ไทย จรรโลงใจและสร้างสรรค์
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/assada999
วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2552
Posted by ครูอัษ , ผู้อ่าน : 58507 , 20:16:45 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

                    ประเภทของนาฏศิลป์ไทย

 

นาฏศิลป์ไทย  เป็นศิลปะการแสดงที่มีลักษณะวิจิตรงดงาม  ซึ่งหล่อหลอมมาจากพื้นฐานทางวัฒนธรรม   ถึงแม้ว่าบางอย่างเราได้นำแบบอย่างมาจากของต่างชาติบ้างแต่เราก็ได้ปรุงแต่งผสมผสานกลมกลืนจนเป็นรูปแบบที่มีลักษณะโดดเด่นเข้ากับรสนิยมของคนไทย  และยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นศิลปะประจำชาติ ที่มีรูปแบบของนาฏศิลป์ไทยปรากฏหลายประเภท  คือ การแสดง

 

 ๑.โขน 

          โขน เป็นนาฏศิลป์ที่ประกอบไปด้วยศิลปะอันประณีต และงดงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีปรากฏแสดงในงานสำคัญๆ ของบ้านเมือง  ผู้แสดงต้องมีทักษะในการใช้เท้าเต้นออกท่าทางประกอบเพลงร้อง  บทพากย์  บทเจรจา  ตลอดจนเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ประกอบการแสดง  ตัวแสดงในเรื่องมี  พระ  นาง  ยักษ์  ลิง  มีการสวมหัวปิดหน้าที่เรียกว่า  หัวโขน  เรื่องที่แสดง คือ  เรื่องรามเกียรติ์  ซึ่ง   เนื้อเรื่องส่วนใหญ่เป็นการทำสงครามระหว่างพระรามกษัตริย์แห่งนครอโยธยา  กับทศกัณฐ์พญายักษ์ แห่งกรุงลงกา  และเนื่องจากเนื้อเรื่องของรามเกียรติ์ยาวมาก  จึงได้มีการแบ่งเรื่องราวออกเป็นตอนๆ เพื่อสะดวกในการนำมาแสดง

 

 

             ๒.ละคร  เป็นศิลปะการแสดงที่มีคู่มากับมนุษย์ทุกชาติทุกภาษา ซึ่งชอบหาความสนุกสนาน   และความเพลิดเพลินจากการได้เลียนแบบเป็นผู้อื่น    จะแตกต่างกันก็แต่รูปแบบทางศิลปะ  ความประณีต  ความนิยมและสิ่งแวดล้อมในสังคมนั้นๆ ละครสะท้อนให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของชาติ   ค่านิยม  สภาพชีวิตความเป็นอยู่ นอกจากนี้มนุษย์ยังใช้ละครเป็นเครื่องบันเทิงใจ   ช่วยทำให้มนุษย์ได้เข้าใจชีวิต    สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

 

              ความหมายของคำว่า “ละคร”

            พาณี  สีสวย (2524, 28)   กล่าวว่า  ละคร  หมายถึง  การแสดงที่ผูกเป็นเรื่อง  มีเนื้อความและเหตุการณ์เกี่ยวโยงเป็นตอนๆ   ตามลำดับ

            อมรา  กล่ำเจริญ (2531, 6)   กล่าวว่า  ละคร  หมายถึง  การแสดงที่ดำเนินเป็นเรื่องราว

            รานี  ชัยสงคราม (2544, 54)   กล่าวว่า  ละคร  หมายถึง  การแสดงประเภทหนึ่ง  ซึ่งแสดง  เรื่องราวความเป็นไปของชีวิตที่ปรากฏในวรรณกรรม  มีศิลปะการแสดงและดนตรีเป็นสื่อสำคัญ

            สุมนมาลย์  นิ่มเนติพันธ์  (2532, 6)  กล่าวถึงความหมายของ  การละครไทย หมายถึง การงานที่เกี่ยวกับการแสดงละครไทยทั้งหมดนับแต่อุปกรณ์  เวที  ฉาก  แสง  สี  เสียง  ดนตรี  บท  ฯลฯ

            ละคร  หมายถึง  การแสดงที่ดำเนินเป็นเรื่องราว  มีเนื้อความและเหตุการณ์เกี่ยวโยงเป็นตอนๆ มีศิลปะและดนตรีเป็นสื่อสำคัญ

             การแสดงนาฏศิลป์ไทย  นอกจากการแสดงที่เล่นเป็นเรื่องเป็นราวจำพวกโขน  ละครแล้ว  การแสดงประเภทระบำ  รำ  ฟ้อน  ก็เป็นที่นิยมของคนไทยมากเช่นกัน  เพราะสามารถเข้าใจได้ง่ายกว่าการดูโขน  ละคร  ที่ต้องรู้เรื่องราวมาก่อนหรือต้องติดตามชมตลอดทั้งเรื่อง ซึ่งการแสดงระบำ รำ  ฟ้อน  มักจะแสดงเป็นชุดสั้นๆ   ทำให้ได้ชมลีลาการรำที่แตกต่างกันออกไป  การร่ายรำในระบำ  รำ  ฟ้อนของไทย   มีวิวัฒนาการมาจากกิริยาท่าทางที่แสดงออกด้วยความรื่นเริงบันเทิงใจ  การเคลื่อนไหวตามอิริยาบถต่างๆ ตามธรรมชาติ เช่น  ใบหน้า ลำตัว มือ แขน และขา  และนำมาปรับปรุงให้อ่อนช้อยงดงาม จัดระเบียบท่าทางการร่ายรำให้ประณีต  ซึ่งถือได้ว่าการรำเป็นพื้นฐานของการแสดงโขน  ละคร  ที่ต้องใช้ผู้แสดงที่มีประสบการณ์และฝีมือในการรำ

 

            ๓ ระบำ รำ ฟ้อน

            ระบำ  รำ  มีความหมายและรูปแบบการแสดงที่มีลักษณะการร่ายรำอย่างอ่อนช้อยสวยงาม  เช่นเดียวกับ   “ฟ้อน”  และ “เซิ้ง”  ซึ่งเป็นระบำพื้นเมือง เพียงแต่เรียกให้แตกต่างกันออกไปตาม     ท้องถิ่น  โดยใช้เครื่องดนตรี  ทำนองเพลง  และบทร้อง  ตามภาษาท้องถิ่นประกอบในการแสดง

 

  ๓.๑  ระบำ

ระบำ    หมายถึง   ศิลปะการร่ายรำที่แสดงพร้อมกันเป็นหมู่เป็นชุด  ไม่มีการดำเนินเรื่องราว ท่ารำ  อาจมีความหมายเข้ากับเนื้อร้อง  หรือไม่มีความหมาย  เป็นศิลปะที่มุ่งถึงความพร้อมเพรียง  ความสวยงามในการใช้ลีลาท่ารำ  ความสวยงามของการแต่งกาย  และการรื่นเริงบันเทิงใจ

           ๓.๒ รำ 

           รำ คือ   การแสดงที่มุ่งความงามของการร่ายรำ   การรำนี้จะมีเนื้อร้องหรือไม่มีก็ได้       จุดมุ่งหมายเป็นการแสดงฝีมือในการร่ายรำ  ประเภทของรำ  จำแนกตามลักษณะ 

           ๓.๓ ฟ้อน

           ฟ้อน  หมายถึง การแสดงกริยาเดียวกับระบำหรือการรำ เพียงแต่เรียกให้แตกต่างกันไปตามท้องถิ่น จัดเป็นการแสดงพื้นเมืองของภาคนั้นๆ แต่ในรูปของการแสดงแล้วก็คือ ลักษณะการร่ายรำนั่นเอง ที่ผู้แสดงต้องแสดงให้ประณีตงดงาม  โดยสืบทอดมาจากศิลปะของชนชาติต่างๆ ที่มีการก่อตั้งชุมชนอาศัยอยู่ในอาณาเขตล้านนานี้มาช้านาน นอกจากนี้ยังมีลักษณะของการรับอิทธิพลจากศิลปะของชนชาติที่อยู่ใกล้เคียงกันด้วย

 

        ๓.๔ นาฏศิลป์พื้นเมือง

        ลักษณะของคนไทยที่มีความสนุกสนานรื่นเริง ไม่ว่าจะเหน็ดเหนื่อยจากการประกอบอาชีพก็สามารถหาความบันเทิง      เพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านั้นได้      และการที่คนไทยเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนมีความสามารถตอบโต้ด้วยคารมคมคาย    จึงทำให้เกิดการละเล่นพื้นเมืองขึ้น เช่น เพลงเกี่ยวข้าว เพลงเรือ  เป็นต้น   ในสังคมไทยตั้งแต่เกิดถึงตายก็เกี่ยวข้องกับดนตรีและนาฏศิลป์   นับได้ว่า ดนตรีและนาฏศิลป์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยในทุกๆภาคของประเทศไทย  นาฏศิลป์พื้นเมืองเป็นการแสดงที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
พอเพียงที่เพียงพอ วันที่ : 15/11/2009 เวลา : 21.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Porjai2499

สวัสดีครับ ครูอัษ

ช่วยกันอนุรักษ์สืบสานไว้ครับ


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤศจิกายน 2009 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          [ Add to my favorite ] [ X ]