• ไทเลย-บ้านแฮ่
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : attawutc@bts.co.th
 • วันที่สร้าง : 2009-12-23
 • จำนวนเรื่อง : 75
 • จำนวนผู้ชม : 148521
 • ส่ง msg :
 • โหวต 9 คน
เรียนรู้กับครูหนึ่ง (ไทเลย-บ้านแฮ่)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกอบรม การเรียนการสอน องค์กรเรียนรู้ การจัดการความรู้
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/attawutc
วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2554
Posted by ไทเลย-บ้านแฮ่ , ผู้อ่าน : 2154 , 11:59:29 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

จากบันทึกที่แล้ว (http://www.gotoknow.org/blog/attawutc/463125) ผมได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนา KUSA ไปสู่ KUSAM โดยได้อธิบายตัว “M” ที่เพิ่มมา คือ Moral และ Maturity แล้ว แต่ใน Mindmap ยังมี Keyword อีกหลายตัวที่ยังไม่ได้อธิบาย ซึ่งผมก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้เรียน.ในเรื่อง ความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Understand) ทักษะ (Skill) และมีทัศนคติ/เจตคติที่พึงประสงค์ (Attitude) เท่านั้น แต่ได้จุดประกายเชื่อมโยงเหนี่ยวนำความรู้ไปยังแนวทาง ขั้นตอนเทคนิควิธีการในการจัดการเรียนรู้ด้วย รายละเอียดลองมาดูคำอื่นๆกันครับ

 

K

 

 • KM : Knowledge Mangement – การจัดการความรู้ ในการจัดการเรียนการสอน ผมคิดว่าเราไม่น่าจะเน้นการสอนอย่างเดียว แต่ต้องให้ผู้สอนกับผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน บทบาทของผู้สอนไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญรอบรู้ทุกอย่าง แต่ต้องเป็นคนที่รู้ว่าแหล่งความรู้นั้นอยู่ที่ใด และจะนำความรู้นั้นมาได้อย่างไร เพื่อให้ผู้เรียนเดินทางไปเก็บเกี่ยวความรู้ที่ว่านั้นมาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของตน ผมตั้งชื่อตำแหน่งผู้สอนอย่างขำๆ ว่าเป็นนายหน้าหาความรู้  “มัคคุเทศก์สิกขา” หรือ “ Guide Knowledge” นั่นเอง

 • Kindly – ความเป็นคนมีจิตใจดี ตามพรหมวิหารธรรม คือมีความเมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา อ่านรายละเอียดหลักพรหมวิหารธรรมกับการทำงาน และเรื่องธรรมมะกับการทำงานที่ผมได้เคยเขียนไว้ก่อนหน้านี้ได้ที่ http://www.gotoknow.org/blog/attawutc/217939

 • Kidding – การหยอกเหย้า ล้อเล่น การเรียนการสอนจำเป็นต้องมีมุก กลยุทธ์ ให้ผู้เรียนสนใจ มีความเป็นกันเอง ต้องทำให้รู้สึกว่ากำลังสนุกสนานกับการเรียน โดยสอดแทรกความรู้เข้าไป ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยไม่รู้ตัว และไม่รู้สึกว่ากำลังถูกสอนอยู่

 • Keen – การสร้างความกระตือรือล้น ผู้สอนต้องดูแลเอาใจใส่แลสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเกิดความอยากที่จะเรียน คือมีความพึงพอใจที่จะเรียน (ฉันทะ) ลองเช้าไปดูเรื่องของครูทอมป์สันกับเท็ดดี้จาก Link นี้ดูครับ http://www.youtube.com/watch?v=_ZxphJ-XMTc และ http://www.gotoknow.org/blog/thamtipsakul/304831

 • Keep – การดูแล คุ้มครอง ป้องกัน เฝ้าระวัง ผู้สอนต้องเป็นที่พึ่งของผู้เรียนได้ในทุกเรื่อง สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กำลังใจแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ได้ ลองอ่านเรื่องราวของครูเลาแอนด์จาก Link นี้ดูครับ http://www.gotoknow.org/blog/thaikm/450169 , http://www.gotoknow.org/blog/thaikm/437049

 • Kite – ถ้าเปรียบเทียบ ผู้เรียนคือว่าว และผู้สอนคือคนเล่นว่าว ว่าวจะขึ้นกินลมได้ดีขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของผู้เล่นทั้งสิ้น ตั้งแต่การเริ่มผลิตว่าวด้วยวัสดุที่เหมาะสม การนำว่าวไปเล่นในที่เหมาะสม มีสภาพภูมิอากาศ บรรยากาศเหมาะสม เปรียบเสมือนการหา Training Need สำหรับผู้เข้าเรียน ว่ามีความจำเป็นหรือไม่ ผู้สอนต้องไม่ยัดเยียดความรู้ที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้แก่ผู้เรียนโดยไม่จำเป็น นอกจากนี้การสอนจะต้องให้ผู้เรียนพบปัญหาอุปสรรคมและได้มีโอกาสแก้ปัญหาด้วยตัวของเขาเอง ปัญหาเปรียบเสมือนลมที่ปะทะว่าวทำให้ให้ว่าวขึ้นสูง ดังคำที่กล่าวว่า “ที่ใดไม่มีปัญหา ที่นั่นไม่มีการพัฒนา”

 

U

 

 • Utilities/Useful – การทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ เนื้อหาที่สอนต้องมีประโยชน์ต่อผู้เรียนตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าวิธีการสอนของเป็นไปอย่างเคร่งขรึม เป็นทางการ สิ่งที่คิดว่าไร้สาระอาจจะมีประโยชน์ก็ได้ เช่น การดูหนัง ฟังเพลง เที่ยวเล่น ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของผู้สอนที่จะบูรณาการสิ่งรอบตัวเชื่อมโยงไปยังองค์ความรู้ที่พึงประสงค์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามที่กำหนด ลองเข้าไปดูวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูธนิตย์จาก Link นี้ดูครับ http://www.gotoknow.org/blog/tnitsu/462753
 • Use to – การสร้างความคุ้นเคย ผู้สอนต้องสร้างให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับเนื้อหา เชื่อมโยงจากง่ายไปยาก มองภาพรวมก่อนแล้วค่อยลงไปในรายละเอียด ให้ความรักก่อนให้ความรู้ตามที่ครูสมพรสอนลิงได้ทำไว้ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม ดูเรื่องราวของครูสมพรสอนลิงได้ที่นี่ครับ http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=35473

 

S

 

 • Safety – ความปลอดภัย การเรียนการสอนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นผู้เรียน ผู้สอน อุปกรณ์ สิ่งแวดล้อม ผู้สอนต้องดูแลความปลอดภัยของห้องเรียนให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด นอกจากนี้ยังต้องสร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียน เพื่อให้ดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยอย่างสูงสุดด้วย เรื่องนี้พูดง่ายแต่ทำยาก ดังนั้นการสอนเราไม่ได้เน้นเรื่องความรู้แต่เพียงอย่างเดียว ต้องทำให้ผู้เรียนพยายามสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาเองให้ได้ โดยให้ทำกิจกรรมและมาสรุปทำ AAR (After Action Review) ร่วมกัน
 • Service – การให้บริการ การเรียนการสอนเราต้องสร้างให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ โดยให้ความสำคัญของคำว่าลูกค้า ลูกค้าในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคนที่มาซื้อของเท่านั้น แต่หมายถึง ทุกๆคนที่มีความเกี่ยวข้องกับเรา ไม่ว่าจะเป็น เพื่อนร่วมงาน คนติดต่องาน พ่อแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อนร่วมโลก สิ่งเหล่านี้ต้องสอดแทรกเข้าไปในการเรียนการสอนในห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากลูกค้าใกล้ตัวก่อน คือ พ่อแม่ พี่น้อง ครู เพื่อนร่วมชั้นเรียน นั่นเอง ลองเข้าไปดู Link ที่ผมเคยทำ AAR เกี่ยวกับ Safety/Service Mind ได้ที่นี้ครับ  http://www.gotoknow.org/blog/attawutc/320250
 • Security – การรักษาความปลอดภัย  Security จะแตกต่างจาก Safety ตรงที่เป็นการรักษาความปลอดภัยจากบุคคลอื่นที่จะมาทำอันตรายแก่คนและทรัพย์สินได้ ผู้เรียนต้องได้รับการปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องเหล่านี้สอดแทรกในเนื้อหาของบทเรียนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการยกตัวอย่าง สาธก เล่าประสบการณ์ให้ฟัง เช่น การล้อมวงเล่าเรื่อง เป็นต้น สำหรับการบริหารจัดการเพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในเรื่องนี้ก็คงคล้ายๆ กับการดำเนินการกับ Safety/Serivce
 • Sufiiciency/Sustainable – ความพอเพียงและความยั่งยืน หลายคนคงคุ้นเคยกับกับเหล่านี้เป็นอย่างดี เพราะเป็นพระราชดำริของพระองค์ท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ของพวกเรา แต่การที่จะนำไปปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมนั้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจจริงของแต่ละคน สำหรับเรื่องนี้ผมเชื่อมโยงไปในเรื่องการเรียนการสอนตรงที่เราจะทำอย่างไรกับงบประมาณที่มีอย่างจำกัด ทำให้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสจึงทำให้เราเกิดนวัตกรรมต่างๆขึ้นมาได้อย่างมากมาย มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราไปจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก กาญจนบุรี ครั้งนั้นเราประหยัดงบประมาณไปได้ค่อนข้างมาก อีกทั้งยังได้ทำประโยชน์ทั้งต่อองค์กรและที่โรงเรียนด้วย ลองเข้าไปดูตาม Link นี้ ครับ http://www.gotoknow.org/blog/attawutc/403378
 • Simple – การทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ทำอะไรที่มันง่ายๆ แต่ได้ผล การเรียนการสอนต้องสอนให้ง่าย ให้เด็กคิดว่าเป็นเรื่องง่าย จากเรื่องเล่าการคิดทำปากกาบนยานอวกาศก็คงทำให้เห็นภาพได้นะครับ แทนที่จะคิดทำปากกาไปใช้ในอวกาศซึ่งต้องใช้การคิดด้วยทฤษฎีหลายอย่าง อีกทั้งเสียงบประมาณไปมากมาย ทำไมไม่ใช้ดินสอแทน
 • Soft – ความอ่อนโยน ผู้สอนต้องมีสุภาพ ความอ่อนโยนเข้าถึงได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าอ่อนปวกเปียก อ่อนแอ ต้องยืนยันในหลักการอย่างเข้มแข็ง
 • Serveral – ความหลากหลาย ในการจัดการเรียนการสอน ต้องมีความหลากหลายในการเรียนรู้ การเรียนรู้ไม่ได้อยู่ในห้องเรียน หรือโรงฝึกเท่านั้น แต่เราสามารถจัดการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาสถานที่ ผู้สอนต้องประยุกต์สถานการณ์ สิ่งแวดล้อมให้เป็นสื่อการสอนได้อย่างกลมกลืน ลองเข้าไปดูตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ของครูธนิตย์ตาม Link นี้ดูครับ http://www.gotoknow.org/blog/tnitsu/457974
 • Support - การช่วยเหลือสนับสนุน ผู้สอนต้องให้การช่วยเหลือสนับสนุนผู้เรียนด้วยความเข้าอกเข้าใจ เป็นที่ปรึกษาให้กำลังใจ ลองเข้าไปอ่านเรื่องราวของรูทอมป์สันกับเท็ดดี้จาก Link นี้ดูครับ http://www.youtube.com/watch?v=_ZxphJ-XMTc และ http://www.gotoknow.org/blog/thamtipsakul/304831

 

A

  

 • Action/Activies – กิจกรรมและการลงมือปฏิบัติ ในการดำเนินการใดๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้คนที่เกี่ยวข้องทั้งผู้เรียนและผู้สอนต้องมีการทำกิจกรรมร่วมกัน มีการลงมือปฏิบัติทดลองให้เห็นจริง เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง ลองเข้าไปดูแนวการสอนแบบไม่สอนที่ผมได้เคยบันทึกไว้ตาม Link นี้ดูครับ http://www.gotoknow.org/blogs/posts/256983  
 • Apply – การประยุกต์นำไปใช้งานจริง ผู้สอนต้องทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้งานจริงได้ ไม่ใช่เรียนรู้เพื่อรู้เท่านั้น หลังจากที่มีการเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฎีปฏิบัติอย่างช่ำชองแล้ว ต้องให้ผู้เรียนได้มีโอกาสไปสัมผัสกับบรรยากาศจริงๆ สถานการณ์จริงๆ หรือที่รู้จักกันในนามของ OJT (On the Job Training)
 • Alert – ความตื่นตัว มีสติตั้งรับ ผู้สอนต้องสร้างให้ผู้เรียนมีความกระตือรือล้นตื่นตัว มีกำลังใจที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา สร้างให้ผู้เรียนมีสติสมาธิกับการเรียน โดยหาสิ่งเชื่อมโยงเพื่อดึงดูดใจที่มีความสนุกสนานตื่นตา ตื่นใจ ไม่น่าเบื่อ ให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นไปยังเนื้อหาที่ต้องการที่จะให้เรียนรู้
 • Alarm – การสังสัญญาณเตือน ไปยังผู้เรียน เพื่อปรับแต่งความเข้าใจของผู้เรียนให้ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ แต่ทั้งนี้ต้องให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ครูต้องมีกลยุทธ์จิตวิทยาในการแจ้งเตือนในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เช่น การยกตัวอย่าง เล่านิทาน สาธก ยกนิยาย อุปมาอุปไมย เป็นต้น
 • Appreciate – การชื่นชมในสิ่งที่ดี แนวคิดนี้เป็นการสร้างกำลังใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีพลังได้มากทีเดียว เพราะคนเราเมื่อมีความพอใจแล้ว ก็จะเกิดฉันทะในการเรียนรู้ได้ดีขึ้น วิธีการอาจจะเป็นลักษณะของการเล่าเรื่องความสำเร็จแบ่งปันสู่กันฟัง (Success Story Sharing) หรือ ใช้หลักการถามแบบสุทรียปรัศนีย์ (Appreciate Inquiry) ตัวอย่าง Success Story Sharing  ลองเข้าไปดูที่ Link http://www.youtube.com/watch?v=rKnKjBc_UUI ส่วนเรื่องAppreciate Inquiry ให้เข้าไปดูที่ Link http://www.gotoknow.org/blogs/books/view/appreciativecoaching
 • Ask/Answer – การถามและการตอบ ในการเรียนรู้การใช้คำถามเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะจะเป็นการตรวจสอบว่าผู้เรียนเข้าใจตรงตามที่เราสอนหรือไม่ การถามควรถามเป็นคำถามปลายเปิด เช่น ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร เท่าใด ทำไม เป็นต้น ส่วนการตอบคำถามก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ผู้สอนต้องพยายามให้ผู้เรียนค้นพบคำตอบได้ด้วยตัวเองให้มากที่สุด นั่นคือเมื่อมีคำถามจากผู้เรียนผู้สอนต้องพยายามแนะแนวทางให้ผู้เรียนไปหาคำตอบ นั้นๆ เองว่าคำตอบนั้นนอยู่ที่ใด เพื่อให้ผู้เรียนเดินทางไปหาคำตอบนั้นๆ เอง ดังคำที่ท่าน อ.วรภัทร์ ได้เคยกล่าวไว้ว่าต้องให้ผู้เรียน “เรียนรู้วิธีเรียนรู้” เพื่อหาคำตอบด้วยตัวเอง
 • Are – เป็น/อยู่/คือ ผู้สอนต้องสร้างให้ผู้เรียนรู้จักตัวเองว่า ตัวเองคือใคร มีความสำคัญต่อการเรียนรู้อย่างไร เป็นกำลังใจให้ผู้เรียน ผมมีความเชี่อว่าทุกคนมีศักยภาพแต่เราไม่รู้ว่าศักยภาพนั้นจะปรากฎมาอย่างไร ดังนั้นต้องพยายามค้นหาตัวเองให้เจอ ตัวครูเองก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ดังคำของท่านผู้รู้ที่ได้กล่าวไว้ว่า “นำให้ดู อยู่ให้เห็น เป็นให้เชี่ยวชาญ ชำนาญให้เกิดผล”
 • Affect – การกระทบ ผู้สอนต้องหามุก กลยุทธ์ที่ “โดน” ใจผู้เรียนให้มากที่สุด ต้องหาข้อมูลว่าผู้เรียนชอบ สนใจอะไร และพยายามสื่อสารให้เป็นพวกเดียวกับผู้เรียน เช่น แฟชั่น หนังเพลง Trend ที่กำลังเป็นอยู่ เพื่อที่จะได้เชี่อมโยงสิ่งเขาชอบสนใจอยู่ไปยังเนื้อหาที่ต้องการให้เกิดกาเรียนรู้
 • Amazing – ความมหัศจรรย์ ตื่นตา ตื่นใจ ผู้สอนต้องหามุกกลยุทธ์ ให้ผู้เรียนเกิดความตื่นตาตื่นใจ หักมุม คาดไม่ถึง เพื่อเชี่อมโยงไปยังเนื้อหาที่ต้องการให้เกิดกาเรียนรู้ เช่น พาไปทำกิจกรรมที่แปลกๆ หาของแปลกๆ มาให้ดู เป็นต้น
 • Aqua – ทฤษฎีอ่างเลี้ยงปลา แนวคิดนี้ผมได้มาจากแนวคิดขอิงการทำกิจกรรม World Cafe ที่แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกให้ทำกิจกรรมแสดงบทบาทอยู่ข้างใน กลุ่มที่สอง เป็นคนสังเกตการณ์รอบๆ เพื่อ Comment และให้กำลังใจ จากนั้นก็สลับกันคนดูไปเป็นคนเล่น คนเล่นไปเป็นคนดู หลังจากทุกคนได้สลับบทบาทกันแล้ว ก็ให้ทุกกันมาล้อมวง Share กัน ในลักษณะของ AAR ( After Action Review) อีกครั้ง


M

 

 •  Maturity – วุฒิภาวะ ในการเรียนการสอนผู้สอนต้องวิเคราะห์ถึงผู้เรียนในด้านวุฒิภาวะว่าพร้อมที่จะเรียนรู้หรือไม่ มีความเป็นผู้ใหญ่พอหรือไม่ ในที่นี่อยากให้วิเคราะห์ไปยังความพร้อม 3 ฐาน อันได้แก่ ฐานกาย ฐานใจ และฐานคิด ตามที่ OSHO ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “วุฒิภาวะ ศิลปะของผู้ถึงพร้อม” ที่ท่านอ. ดร.ประพนธ์  ผาสุขยืด ได้แปลและเรียบเรียงไว้
 • Merge/Mix & Match – การผสมผสาน จับคู่ให้เหมาะสม เป็นการนำสิ่งรอบตัวตามบริบทที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงองค์ความรู้ไปยังเนื้อหาที่ต้องการ เช่น การทำกับข้าว ก็สามารถเชื่อมโยงไปยังเรื่อง คณิตศาสตร์จากการคำนวณวัตถุดิบ เคมีจากส่วนผสมของวัตถุดิบ ฟิสิกส์จากพลังงานที่ต้องใช้ปรุงอาหาร ศิลปวัฒนธรรม จากลักษณะอาหารรสชาติ เป็นต้น
 • Meaning – การหาความหมาย นิยาม ผู้สอนต้องทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สร้างนิยามขององค์ความรู้ขึ้นมาเอง โดยแนะแนวทางช่วยเหลือสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ เช่น การออกแบบการทดลอง และสรุปผลการทดลอง เป็นต้น ลองเข้าไปดูแนวการสอนแบบไม่สอนที่ผมได้เคยบันทึกไว้ตาม Link นี้ดูครับ http://www.gotoknow.org/blogs/posts/256983
 • Max /Min – การวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียน ซึ่งศักยภาพของผู้เรียนในที่นี้ก็คือ Competency หรือสมรรถภาพนั่นเอง ผู้สอนต้องวิเคราะห์ได้ว่าผู้เรียนมีพื้นความรู้ ทักษะแตกต่าง สูงสุด/ต่ำสุดเท่าใด และผู้สอนจะต้องเติมความรู้ ทักษะจากฐานต่ำสุดของผู้เรียนไปอีกเท่าใดจึงจะได้ตามที่ได้ตั้งไว้
 • Mood – อารมณ์/ความรู้สึก ผู้สอนต้องวเคราะห์ผู้เรียนได้ว่าผู้มีอารมณ์ร่วมพร้อมที่จะเรียนรู้หรือไม่ ถ้ายังไม่พร้อม จะต้องทำอย่างไร อาจจะต้องหากิจกรรมละลายพฤติกรรมมาช่วย

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
Pro.Trainer วันที่ : 01/12/2011 เวลา : 20.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chaiyospun

เนื้อหาสาระดีนะครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ตุลาคม 2011 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]