• auntiepoon
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : milky1234_2@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-11-09
  • จำนวนเรื่อง : 20
  • จำนวนผู้ชม : 60148
  • ส่ง msg :
  • โหวต 6 คน
AuntiE PooN
Blog นี้มีไว้ให้สำหรับทุกคนที่รักการเรียนรู้
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/auntiepoon
วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2551
Posted by auntiepoon , ผู้อ่าน : 2704 , 19:25:27 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
The Mother Princess Medical Volunteer Foundation

ประวัติความเป็นมา

หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)เป็นหน่วยแพทย์ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2512 ปฏิบัติงานโดยอาสา สมัคร ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข และอาสาสมัครสายสนับสนุนออก ไปให้การ รักษาพยาบาลประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร หลังจากที่เสด็จฯเยี่ยมราษฎรตามพื้นที่ชนบทห่างไกลนับตั้งแต่ พ.ศ.2507 เป็นต้นมา ทรงพบว่า ราษฎรเหล่านั้น เมื่อเจ็บป่วย ไม่มีโอกาสได้รับการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้หน่วยแพทย์เคลื่อน ที่โดย เสด็จฯเสมอ ต่อมา พ.ศ.2516ได้ทรงเริ่มนำระบบการสื่อ สารทาง วิทยุรับ-ส่ง มาใช้ในการให้คำปรึกษาและ รักษาผู้ป่วย ซึ่ง เรียกว่า " แพทย์ทาง อากาศ" หรือต่อมาเรียกว่า "แพทย์ทางวิทยุ"

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเล็งเห็นว่า กิจการและการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนใน
ด้านการ แพทย์และสาธารณสุข ประสบผลและเป็นคุณ ประโยชน์อย่างมหาศาล จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุน ทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 1 ล้าน บาท เป็นทุน แรกเริ่มจดทะเบียนตั้งเป็นมูลนิธิ "แพทย์อาสาสมเด็จ พระศรีนครินทรา บรมราชชนนี( พอ.สว.) " เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2517 โดย พระองค์เป็นนายิกากิตติมศักดิ์หลังจากเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2538 สมเด็จพระเจ้าพี่ นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ทรงดำรงตำแหน่งประธาน กิตติมศักดิ์ สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

1. จัดหาและส่งเสริมให้แพทย์และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคปฏิบัติเพื่อช่วย เหลือให้การรักษาพยาบาล ป้องกันโรคส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัย ของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทุรกันดารหรือห่างไกลคมนาคม หรือท้องถิ่น ที่คณะกรรมการกำหนด

2. จัดให้มีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในท้องถิ่นทุรกันดาร โดยสั่งการรักษาทางเครื่องมือสื่อสาร

3. ร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์

4. ดำเนินการอื่นๆเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

กิจกรรมของมูลนิธิ พอ.สว.

1.งานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จัดหาอาสาสมัครสายการแพทย์และสาธารณสุขและสายสนับสนุน ไปปฏิบัติงานรักษา ป้องกัน ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัย ของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม หรือในพื้นที่ที่มีปัญหาสาธารณสุขใน 51 จังหวัด พอ.สว.

2.งานรักษาเฉพาะโรคที่มูลนิธิ พอ.สว.กำหนด ให้การรักษาโรคต่างๆ โดยการผ่าตัด ได้แก่ ตาต้อกระจก ปากแหว่ง เพดานโหว่ ปลูกแก้วหูเทียม ใส่กายอุปกรณ์ แขน-ขาเทียม ฟันคุด หัวใจรูห์มาติกและหัวใจพิการมาแต่กำเนิด และโรคไต ซึ่งมีภาวะไตวายขั้นสุดท้าย และการรักษาด้วยการเปลี่ยนไตจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่

3.งานฝึกอบรม แบ่งเป็นการฝึกอบรมตามแผนงานของจังหวัด พอ.สว. และการฝึกอบรมซึ่งสำนักงานมูลนิธิ พอ.สว.เป็นผู้ดำเนินการ

4.งานทันตสาธารณสุข พอ.สว. แบ่งเป็น

4.1 กิจกรรมในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันที่ 21 ตุลาคม ให้การสนับสนุนด้วยการหาอาสาสมัครทันตบุคลากรจากส่วนกลางให้แก่จังหวัด พอ.สว. เพื่อออกปฏิบัติงานทันตบริการ

4.2 กิจกรรมทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. จัดส่งรถทันตกรรมเคลื่อนที่ จำนวน 2 คัน ออกปฏิบัติการ คันละ 9 เดือนไปยังจังหวัด พอ.สว. เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชนซึ่งอยู่ในท้องถิ่นที่ขาดแคลนทันตแพทย์

4.3 กิจกรรมเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพในนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 174 โรงเรียน ตามแนวสาธารณสุขมูลฐาน

5.โครงการสนับสนุนโครงการพัฒนาดอยตุงด้านสาธารณสุข ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ข้าราชการ และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในโครงการฯ และประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณโครงการพัฒนาดอยตุง

6.โครงการทดลองแพทย์ทางโทรศัพท์ พอ.สว.ให้การรักษาพยาบาล และช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกล โดยใช้โทรศัพท์เป็นเครื่องมือในการติดต่อแพทย์ เพื่อสั่งการรักษาแก่ผู้ป่วยซึ่งมารับบริการที่สถานีอนามัย

7.กิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 18 กรกฎาคม ได้แก่ การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในจังหวัด พอ.สว. การรณรงค์รักษาสุขภาพปากและฟัน การรณรงค์รักษาโรคต่างๆด้วยการผ่าตัด เช่น โรคตาต้อกระจก และโรคปากแหว่ง เพดานโหว่ ฯลฯ

8. กิจกรรมเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนรานิวาสราชนครินทร์ ในวันที่ 6 พฤษภาคม ได้แก่ การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในจังหวัด พอ.สว. การรณรงค์รักษาโรคต่างๆด้วยการผ่าตัด เช่น โรคตาต้อกระจก และโรคปากแหว่ง เพดานโหว่ ฯลฯ

 

แหล่งที่มาจาก : http://www.geocities.com/medicalvolunteer/index2.htm

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ญาปู่ครูบาธรรมโยคีอริยธาตุมหาญาณโพธิสัจ วันที่ : 25/01/2008 เวลา : 20.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/taimahayan
ธรรมะวิถีไทเซน  มหาสารคาม

..ซาบซึ้ง ในพระกรุณาของพระองค์อย่างสูงสุด
..ว่างๆขอชวน ไปหัดสวดบทเสภาก่อนนอน ฝึกเตรียมจิตเตรียมใจ ที่จะหลับไหลอย่างเป็นสุข ที่บ้านTaimahayan ถ้ามีสารสาระมากพอ กรุณาช่วยVoteและร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
Supawan วันที่ : 25/01/2008 เวลา : 19.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

สวัสดีค่ะ ...

ขอบคุณ .. สำหรับบทความ

มีความสุขในวันทำงานสุดท้ายของสัปดาห์นะคะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน