• บ้าน_ก.ไก่
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-09-07
  • จำนวนเรื่อง : 184
  • จำนวนผู้ชม : 306402
  • ส่ง msg :
  • โหวต 406 คน
บ้าน ก.ไก่
เรื่องเล่าข้ามรั้ว บ้าน ก.ไก่ เรื่องราวภายในรั้วโรงเรียนอนุบาลเล็กๆ ที่คุณอาจหัวเราะและยิ้มทั้งน้ำตา...
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/baan-koo-kai
วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤษภาคม 2551
Posted by บ้าน_ก.ไก่ , ผู้อ่าน : 4656 , 11:16:34 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 ปัญหาที่เกิดขึ้นกับป่าชายเลน
 
    การใช้ประโยชน์ที่มากเกินไป  การบุกรุกป่าชายเลนเพื่อหาผลผลิตจากป่า

โดยตรงจนเกินขีดความสามารถของป่า  
   

  การแปรสภาพป่าชายเลน เช่นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทำบ่อปลา ที่อยู่อาศัย
ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้  นอกจากจะทำให้เกิดผลกระทบต่อพืชและสัตว์ ระบบ

นิเวศน์บริเวณป่าชายเลยทั้งสิ้น..

  แล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างไรดีคะ

แนวทางการแก้ไขปัญหา

          1. เพื่อเป็นการหยุดยั้งการแผ่ขยายการทำลายป่าชาย

เลน จึงควรที่จะห้าม
กิจกรรมใด ๆ ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนได้

          2. การตอบสนองความต้องการใด ๆ ของมนุษย์ จะ

ต้องเป็นไปโดยไม่ทำให้
ส่งผลเสียหายต่อพืชและสัตว์ในเขตอนุรักษ์

          3. ป่าชายเลนควรจะได้รับการจัดการในรูปแบบ

ของการจัดการทรัพยากรที่เกิดทดแทนได้ เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ทั้งทาง

ตรงและทางอ้อม ตลอดจนการให้บริการทางด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้อย่าง

ต่อเนื่องและยาวนาน

          4. ควรจะถือว่าป่าชายเลนเป็นส่วนหนึ่งของเขตชาย

ฝั่งทะเล โดยไม่มีการแบ่งแยกการพิจารณาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ป่าชาย

เลน จะต้องคำนึงถึงลักษณะการพึ่งพอของป่าชายเลนที่ขึ้นอยู่กับการใช้ที่ดิน

เพื่อการเก็บกักน้ำ และลักษณะความสัมพันธ์ที่สำคัญระหว่างป่าชายเลนกับ

ผืนน้ำชายฝั่งที่อยู่ติดกัน

          5. ควรจะมีการจัดทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวด

ล้อม สำหรับโครงการที่อยู่ในป่าชายเลนหรือที่อยู่ติดกับป่าชายเลน โดยถือว่า

ระบบนิเวศป่าชายเลนนั้นเปลี่ยนแปลงได้ง่าย และควรจะเน้นถึงความสำคัญ

ของกระบวนการภายนอกที่เกี่ยวข้องกัลแหล่งน้ำจืดและน้ำเค้ม และการผลิต

สารอาหาร

          6. ควรจะมีการปรับปรุงฐานข้อมูลป่าชายเลน และ

แผนชาติเกี่ยวกับป่าชายเลนให้ทันสมัยอยู่เสมอ

          7. รณรงค์ให้ประชาชนและผู้บกรุกป่าชายเลนเข้า

ใจถึงความสำคัญของป่าชายเลน และให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ป่าชาย

เลน

          8. ชดเชยพื้นที่ป่าชายเลนที่สูญเสียไปโดยการปลูก

ทดแทนขึ้นม

 ข้อความข้างบนนี้
เป็นเพียงแนวทางแก้ไขตามหลักวิชาการที่ได้มาจาก
แนวทางการแก้ไขปัญหา

          1. เพื่อเป็นการหยุดยั้งการแผ่ขยายการทำลายป่าชาย

เลน จึงควรที่จะห้าม
กิจกรรมใด ๆ ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนได้

          2. การตอบสนองความต้องการใด ๆ ของมนุษย์ จะ

ต้องเป็นไปโดยไม่ทำให้
ส่งผลเสียหายต่อพืชและสัตว์ในเขตอนุรักษ์

          3. ป่าชายเลนควรจะได้รับการจัดการในรูปแบบ

ของการจัดการทรัพยากรที่เกิดทดแทนได้ เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ทั้งทาง

ตรงและทางอ้อม ตลอดจนการให้บริการทางด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้อย่าง

ต่อเนื่องและยาวนาน

          4. ควรจะถือว่าป่าชายเลนเป็นส่วนหนึ่งของเขตชาย

ฝั่งทะเล โดยไม่มีการแบ่งแยกการพิจารณาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ป่าชาย

เลน จะต้องคำนึงถึงลักษณะการพึ่งพอของป่าชายเลนที่ขึ้นอยู่กับการใช้ที่ดิน

เพื่อการเก็บกักน้ำ และลักษณะความสัมพันธ์ที่สำคัญระหว่างป่าชายเลนกับ

ผืนน้ำชายฝั่งที่อยู่ติดกัน

          5. ควรจะมีการจัดทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวด

ล้อม สำหรับโครงการที่อยู่ในป่าชายเลนหรือที่อยู่ติดกับป่าชายเลน โดยถือว่า

ระบบนิเวศป่าชายเลนนั้นเปลี่ยนแปลงได้ง่าย และควรจะเน้นถึงความสำคัญ

ของกระบวนการภายนอกที่เกี่ยวข้องกัลแหล่งน้ำจืดและน้ำเค้ม และการผลิต

สารอาหาร

          6. ควรจะมีการปรับปรุงฐานข้อมูลป่าชายเลน และ

แผนชาติเกี่ยวกับป่าชายเลนให้ทันสมัยอยู่เสมอ

          7. รณรงค์ให้ประชาชนและผู้บกรุกป่าชายเลนเข้า

ใจถึงความสำคัญของป่าชายเลน และให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ป่าชาย

เลน

          8. ชดเชยพื้นที่ป่าชายเลนที่สูญเสียไปโดยการปลูก

ทดแทนขึ้นมา


 แนวทางข้างบนเป็นเพียงแนวทางแก้ปัญหาที่ได้จาก
http://www.talaythai.com/Education/4

3206483/43206483.php3

แต่...
คุณคิดว่า...

การแก้ปัญหาป่าชายเลนเป็นหน้าที่ใคร..........................................
พวกเราจะช่วยกันแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้าง.. ..........................

อันนี้ทิ้งโจทย์ให้คิดอีกแล้วค่ะ...


ขอขอบคุณเพื่อนที่น่ารักกับเอนทรีมีประโยชน์ 

รายชื่อเอนทรีที่เกี่ยวข้องกับกับป่าชายเลนพร้อมลิงค์ค่ะ

officemom พาเด็กเที่ยวป่าชายเลน
http://www.oknation.net/blog/officemo

m/2008/05/15/entry-1

อึ่งอ่าง
ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนเชิงนิเวศ ชลบุรี
http://www.oknation.net/blog/kunyarat

/2008/04/23/entry-1


พี่ชาลี
ป่าชายเลน : เกราะป้องกันภัยคลื่นยักษ์-พายุร้าย
http://www.oknation.net/blog/charlee/

2008/05/09/entry-2/comment#post

jk

Jasmine Stories : ตอนหลบร้อนลุยเลนที่ปราณบุรี !

http://www.oknation.net/blog/chakkrish/2008/04/07/entry-3

พายแคนู ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ
www.oknation.net/blog/kohyao/2007/06/18/entry-1


เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลก
www.oknation.net/blog/kasaem/2007/10/10/entry-4

Travelhealth

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่ บ้านคลองโคน

http://www.oknation.net/blog/travelhealth/2008/04/02/entry-2


และผู้ช่วยคิดสะกิดคำ..เกี่ยวกับโครงการปลูกป่าชายเลน

คุณspyone

http://www.oknation.net/blog/spyone/2008/05/22/entry-1       

วนา

http://www.oknation.net/blog/vana/2008/05/22/entry-1/comment#post

Wall In Your Heart - Shelby Lynne
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
ซันตะวันยิ้ม วันที่ : 23/05/2008 เวลา : 22.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suntawanyim

ร่วมสนับสนุนโครงการดีดีของคนดี

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
Bhirisa_ภิริสา วันที่ : 23/05/2008 เวลา : 14.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Bhirisa
www.oknation.net/blog/misspostcard

เป็นเรื่องราวที่ดีมากเลยค่ะ...ปลายปีนี้ก็ตั้งใจจะไปปลูกป่าชาย
เลนเหมือนกันค่ะ...เพราะ 1 ปีจะทำกิจกรรมเพื่อสังคม 1 ครั้งอย่างน้อย

ขอบคุณสำหรับกำลังที่ส่งให้นะคะ...หายดีขึ้นมากแล้ว
ไม่เคยนอนนิ่ง ๆ นาน ๆ แบบนี้มาก่อนค่ะ...อึดอัดมาก ๆ ค่ะ
คิดถึงเพื่อน ๆ มาก ๆ เลยค่่ะ
ยินดีที่ได้รู้จักนะคะครูเจี๊ยบ

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
ก้อนหิน8887 วันที่ : 23/05/2008 เวลา : 12.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/TonKaew

อะ..คุณครูเจี๊ยบ ก้อนหินช่วยลงบทความและรูปภาพให้แล้วนะคะ
Permalink : http://www.oknation.net/blog/TonKaew/2008/05/23

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
lastman วันที่ : 23/05/2008 เวลา : 10.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lastman

เห็นด้วยคนครับ หน้าที่นี้ของทุกคน รวมพลังทำเมื่อไรบอก ขอออกแรงด้วยคน

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
แทนคุณแทนไท วันที่ : 23/05/2008 เวลา : 10.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tankuntantai
...มีใครดีกว่าไม่มีใคร...ไม่มีใจมามีใจยังไหวถี่...แปลกหน้าแย้มยิ้มยังยินดี...ประสาไรกับนี่คนมีใจ...

เคยคุยในวงเพื่อนว่า

หรือเราต้องรอให้ถึงวันที่ไม่สามารถอาศัยอยู่บนโลกนี้ได้ ถึงจะสำนึกรักป่า

ป่าคือชีวิต ต้นน้ำ แหล่งอาหาร และกระบวนการผลิตออกซิเจนที่ใช้หายใจ

ป่าน้อยลง อากาสก็แย่ลง ร้อนขึ้น หายใจเข้าไปก็มีปริมาณออกซิเจนไม่เท่าเดิม ร่างกายก็เกิดโรคแปลกๆมากขึ้น อ่อนแอลง

บางวันร้อนจนแทบออกไปยืนในที่โล่งไม่ได้

แล้ววันหนึ่งจะเสียใจ ทำลายป่า เหมือนทำลายเผ่าพันธ์ตัวเอง

สวัสดีบทความดีดีครับ

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
khunrin วันที่ : 23/05/2008 เวลา : 10.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khunrin

ทุกป่ามีค่าครับ
ทุกคนมีหน้าที่เช่นกันครับ

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
ลุงต้าลี่ วันที่ : 23/05/2008 เวลา : 09.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/loongdali

เป็นหน้าที่ของสังคมและชุมชนร่วมกัน ในอันที่จะรักษา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อฟื้นชีวิตและความหลากหลายทางธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน..

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
wansuk วันที่ : 23/05/2008 เวลา : 08.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wansuk

อันดับแรกเลยควรเป็นคนในพื้นที่ค่ะ
ต้องร่วมมือ ร่วมใจ เป็นกลุ่มพลังที่เข้มแข็ง
พร้อมที่จะปกป้องผืนป่า ให้เป็นแหล่ง
ทำมาหากินที่ยั่งยืน ไม่ให้บุคคลภายนอก
เข้าไปบุกรุกทำลาย ...

ที่เห็นอยู่ก็มีหลายกลุ่มแล้วนะคะ
ทั้งภาคตะวันออก ฝั่งทะเลอ่าวไทย
ภาคใต้ตั้งแต่เกิดสึนามิ คนในพื้นที่
ก็ให้ความสำคัญกับป่าชายเลนมากขึ้น

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
ผู้หญิงตัวเล็ก วันที่ : 23/05/2008 เวลา : 08.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rinn

มาศึกษาข้อมูลก่อนเขียนเอนทรี่ป่าชายเลนค่ะ

ครูเจี๊ยบบบ...

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
คนกุลา วันที่ : 23/05/2008 เวลา : 01.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konkula

แล้วจะไปคิดคำตอบ มาส่งครับ ครูเจี๊ยบ

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
joeyman วันที่ : 23/05/2008 เวลา : 00.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/inmind


เวลาไปป่าชายเลนได้เห็นปลา Foot เยอะเลย แปลกดี ... แต่ป่าของเราเสียหายไปเกือบหมดแล้วนี่ครับ ผมว่าปลูกจิตสำนึกกันด้วยดีมั้ย ไม่มีสำนึกป่าปลูกเท่าไรก็ไม่ทันตัดล่ะครับ....ขอบคุณครับครู...

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
ทิวสน วันที่ : 23/05/2008 เวลา : 00.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tewson
ทิวสน ชลนรา

ต้องช่วยกัน ไม่ใช่แค่คนละไม้
แต่ต้องคนละสองมือ และหนึ่งสมอง....คิด

แล้วสิ่ง สองขา ก้าวลงมาทำด้วยกัน

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
arekoy วันที่ : 22/05/2008 เวลา : 23.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/arekoy
อนาคตและอดีตไม่สำคัญ ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด

"หน้าที่ของทุกคนครับ/ค่ะ คุณครู" เสียงนักเรียนทั้งชั้นแย่งกันตอบ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
ต้นฝ้าย วันที่ : 22/05/2008 เวลา : 22.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/123shoot
“If we are to teach real peace in this world, and if we are to carry on a real war against war, we shall have to begin with the children.” Mahatma Gandhi

... เรียนรู้ ปรับตัว พึ่งพิง รักษา สมดุลย์

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
ป้ารุ วันที่ : 22/05/2008 เวลา : 21.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/paaru

ขออภัยใส่ชื่อที่รูปผิดไปหน่อยค่ะ
www.oknation.net/blog/paaru

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
ป้ารุ วันที่ : 22/05/2008 เวลา : 21.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/paaru


นั่นซีครับ..ครูเจี๊ยบ
พวกผมใช้ชีวิตลำบากกันมากเลย

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
เป๊ปซี่ วันที่ : 22/05/2008 เวลา : 19.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Pepsi8

ที่พม่าโดนนาร์กีสถล่มเละเทะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะการทำลายป่าชายเลนนี่แหละ....ทำให้ไม่มีแนวกั้นคลื่นใหญ่ๆที่จะพัดขึ้นสู่ฝั่ง......

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
kokoyadi วันที่ : 22/05/2008 เวลา : 19.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kokoyadi
Blog me if you can!!! KoKoyadi  โกโก้...อย่าดิ


ความคิดเห็นที่ 14 (0)
ส.สนสอาดจิต วันที่ : 22/05/2008 เวลา : 16.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dreamup
ส.สนสอาดจิต

ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนป่าชายเลนมาหลายที่ครับ มีหลายสิ่งที่น่าศึกษาดีครับเพี่ยวกับป่าชายเลน

ร่วมกันรณรงค์ครับ

สบายดีนะครับ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
ครูเจี๊ยบ วันที่ : 22/05/2008 เวลา : 15.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/baan-koo-kai
หัวใจ...ของฉัน..เป็นนักเดินทาง..อักษรของฉัน...เป็นนักเดินทาง หัวใจของฉัน...ไร้ซึ่งพันธนาการอักษรของฉันถูกพันธนาการด้วยหัวใจฉันเอง

ช่วงนี้ขยันอัพบล็อกค่ะ
ฝากไว้นะคะ


http://www.oknation.net/blog/baan-koo-kai-createkids/2008/05/21/entry-1/comment#post
และก็
http://www.oknation.net/blog/parent-classroom/2008/05/22/entry-1/comment#post

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
นายหัวไทร วันที่ : 22/05/2008 เวลา : 15.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/naiman

หน้าที่ทุกคนแหละครับ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ครูเจี๊ยบ วันที่ : 22/05/2008 เวลา : 13.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/baan-koo-kai
หัวใจ...ของฉัน..เป็นนักเดินทาง..อักษรของฉัน...เป็นนักเดินทาง หัวใจของฉัน...ไร้ซึ่งพันธนาการอักษรของฉันถูกพันธนาการด้วยหัวใจฉันเอง

สองสาวที่ส่งการบ้านวันนี้
คุณspyone

http://www.oknation.net/blog/spyone/2008/05/22/entry-1

วนา

http://www.oknation.net/blog/vana/2008/05/22/entry-1/comment#post

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
Nozz วันที่ : 22/05/2008 เวลา : 12.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nozzila
:A40: คืออะไร หาคำตอบได้ที่http://www.oknation.net/blog/nozzila/2008/04/25/entry-1

ต้องแก้ที่ทุกๆคนนะครับ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ครูเจี๊ยบ วันที่ : 22/05/2008 เวลา : 12.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/baan-koo-kai
หัวใจ...ของฉัน..เป็นนักเดินทาง..อักษรของฉัน...เป็นนักเดินทาง หัวใจของฉัน...ไร้ซึ่งพันธนาการอักษรของฉันถูกพันธนาการด้วยหัวใจฉันเอง

ลิงค์เอนทรีรายละเอียดค่ะ
http://www.oknation.net/blog/baan-koo-kai/2008/05/17/entry-1

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ครูเจี๊ยบ วันที่ : 22/05/2008 เวลา : 12.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/baan-koo-kai
หัวใจ...ของฉัน..เป็นนักเดินทาง..อักษรของฉัน...เป็นนักเดินทาง หัวใจของฉัน...ไร้ซึ่งพันธนาการอักษรของฉันถูกพันธนาการด้วยหัวใจฉันเอง

ใครผ่านเข้ามา
อย่าลืมนะคะ
ครูเจี๊ยบรอการบ้านอยู่..
อิอิ
ช่วยกันคนละไม้ละมือ..
อย่าถือว่าเป้นหน้าที่ของกลุ่มคนใด..
ตอนนี้...
พวกเรากำลังมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ใครสนใจ
ลองดูในเอนทรีก่อนหน้าของครุเจี๊ยบนะคะ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ครูเอก วันที่ : 22/05/2008 เวลา : 12.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kruak

สวัสดีจ๊ะหนู..ป่าชายเลนก็เป็นปัญหาหนึ่งในด้านสิ่งแวดล้อม มีโรงเรียนหลายแห่งแถบชายทะเลให้นักเรียนทำโครงการนี้ แต่ถ้าชุมชุมและหน่วยงานภาครัฐไม่ให้การสนับสนุนก็คงได้ผลไม่เต็มที่ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
เจเจค่ะ วันที่ : 22/05/2008 เวลา : 11.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jj
Completely support 137 

ที่นี่อีกคนนึงความคิดเห็นที่ 5 (0)
BlueHill วันที่ : 22/05/2008 เวลา : 11.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

หน้าที่คนไทย ทุกคนครับ

กลับมาจากสงขลา จะนำเรื่องนี้มาฝากด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 22/05/2008 เวลา : 11.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

จริงแล้ว คนสำคัญทาสุดก็คือคนในพื้นที่นั่นแหละครู
แต่"ใคร"จะเป็นคน"บอก"พวกเขาล่ะครับ ว่าสำคัญอย่างไร?

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ครูเจี๊ยบ วันที่ : 22/05/2008 เวลา : 11.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/baan-koo-kai
หัวใจ...ของฉัน..เป็นนักเดินทาง..อักษรของฉัน...เป็นนักเดินทาง หัวใจของฉัน...ไร้ซึ่งพันธนาการอักษรของฉันถูกพันธนาการด้วยหัวใจฉันเอง

ฮ่าๆ
ยังไม่เสร็จ
มาแล้ว..เร็วจริงๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
spyone วันที่ : 22/05/2008 เวลา : 11.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/spyone
  โลกหมุนด้วยความรัก

สวัสดีตอนเช้าค่ะคุณครู

นักเรียนเคารพ...สวัสดีค่ะ/ครับ คุณครู


ความคิดเห็นที่ 1 (0)
spyone วันที่ : 22/05/2008 เวลา : 11.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/spyone
  โลกหมุนด้วยความรัก

เย้..เจิม

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤษภาคม 2008 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

[ Add to my favorite ] [ X ]