• บ้าน_ก.ไก่
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-09-07
  • จำนวนเรื่อง : 184
  • จำนวนผู้ชม : 306402
  • ส่ง msg :
  • โหวต 406 คน
บ้าน ก.ไก่
เรื่องเล่าข้ามรั้ว บ้าน ก.ไก่ เรื่องราวภายในรั้วโรงเรียนอนุบาลเล็กๆ ที่คุณอาจหัวเราะและยิ้มทั้งน้ำตา...
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/baan-koo-kai
วันพฤหัสบดี ที่ 21 สิงหาคม 2551
Posted by บ้าน_ก.ไก่ , ผู้อ่าน : 2241 , 12:58:55 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

                                   สภาพการศึกษาไทยในปัจจุบัน
      ในภาพรวมการจัดการศึกษาของบ้านเราในปัจจุบันจะ
พบว่ามีการพัฒนามากขึ้น
จากหลายๆปัจจัยเช่นการนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ซึ่งมีมากกว่าในอดีต
แต่ในความจริงแล้ว
การศึกษาไทยอยู่ในลักษณะ    
"เดินหน้า"หรือ"ถอยหลัง"
ยังคงเป็นปัญหาที่ค้างคาใจใครหลายๆคน
เนื่องจากจากเปอร์เซนต์ผลผลิตทางการศึกษายังมีคุณภาพต่ำกว่ายุคก่อนๆมาก

  
   เมื่อเรามองสภาพสังคมไทยโดยรวมเราจะพบว่า
การศึกษาถือเป็นพื้นฐานสำคัญของสังคม
 สังคมจะเป็นไปในทิศทางใดล้วนมาจากการศึกษาทั้งสิ้น
 แม้ว่าปัญหาของสังคมจะมีมากมาย
แต่เมื่อเราวิเคราะห์ดูจะพบว่าปัญหาต่างนั้น
ล้วนแล้วแต่มีจุดเริ่มต้นจากการศึกษาทั้งสิ้น
การดำรงชีวิต สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม
สภาวะแวดล้อม ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโยลี
และระดับคุณภาพชีวิต ทุกอย่างล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งสิ้น
ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า    “การศึกษาคือชีวิตอย่างแท้จริง”  
 

                 

  
  และเมื่อการศึกษามีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกศาสตร์และเป็นรากฐานที่สำคัญของสังคม
จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าปัญหาต่างๆในระบบการศึกษาจะมีมากมายด้วยเช่นกัน
    

      ดังนั้นการจะระบุปัญหาและหาแนวทางแก้ไข
จึงเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยเวลา  ความต่อเนื่อง ความชัดเจน
และความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ผู้ที่จะมาแก้ไขก็ไม่ใช่บุคคลใดบุคลหนึ่ง
หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหากแต่ต้องเป็น ทุกคน..

โดยองค์รวมการศึกษาประกอบด้วย
ความรู้ กระบวนการ บุคลากร และผลผลิตทางการศึกษา

 

                      

 การศึกษาเริ่มที่ใด..การศึกษาเริ่มที่
ความรู้ถูกถ่ายทอดจากบุคคลหนึ่งสู่บุคลอีกคนหรือมากกว่าหนึ่งคน
โดยผ่านกระบวนการและสิ้นสุดที่ผลที่ได้จากการศึกษา
แต่กว่าขั้นตอนเหล่านี้กว่าจะครบถ้วนย่อมเกิดปัญหาตลอดระยะทาง
หรือแม้แต่ได้ผลผลิตมาแล้วก็ยังมีปัญหาสืบเนื่องไป
เป็นเครือข่ายไม่มีที่สิ้นสุดและการจะไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ
จึงไม่เกิดประโยชน์ใดๆ

เราจึงต้องย้อนไปที่จุดเริ่มต้นของการศึกษา
เพื่อแก้ให้ตรงจุดเพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืนกว่า
จุดเริ่มต้นอยู่ตรงไหน...
คงเป็นสิ่งที่หลายๆคนมองข้าม...
และอาจมองผ่านเนื่องด้วยว่า....
เราเติบโตมาในระบบที่ต้องยอมจำนนต่อ...
ผู้มีใบบ่งบอกวิทยฐานะมากกว่าจะยอมรับในความเป็นคนที่มีเท่าๆกันทุกคน
และคนที่มีคุณภาพอาจไม่มีปริญญา

เราจึงมักกลัวที่จะสอนลูก
“ทั้งที่ครูที่ดีที่สุดคือพ่อแม่”

            

                 

                                 
  สอนอะไร
ไม่ใช่แค่เพียงวิชาการความรู้
แต่เป็น
วิชาที่ว่าด้วยชีวิต

วิชาที่ว่าด้วยชีวิตคืออะไร?
ก็คือ คุณค่าในตัวมนุษย์ คุณธรรม จริยธรรม ความงดงามในจิตใจ
สิ่งนี้ถ่ายทอดปลูกถ่ายกันไป
จากพ่อแม่สู่ลูก
คุณค่าด้านอื่นจะตามมาเอง

                


                                    
ปัญหาต่างๆของระบบการศึกษาไทยมีหลายด้านเริ่มจาก

ในด้านความรู้
ความรู้เป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ทั่วไปและถูกเก็บรักษาจากรุ่นสู่รู่น
โดยอาศัยกระบวนการ
ซึ่งกระบวนการก็จะถูกกำหนดโดยผู้ส่งทอดความรู้
หรือบุคลากรทางการศึกษานั่นเองปัญหาในด้านนี้คือความคลาดเคลื่อนอันเกิดจากหลายปัจจัยเช่น
เงื่อนไขของเวลา ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
หรือแม้แต่ค่านิยมความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น
ที่ถูกถ่ายโอนผสมผานกับความรู้เดิมจนเกิดการคลาดเคลื่อน
หรือแม้ปัญหาเรื่องความรู้ในลักษณะปิดที่ไม่สามารถเชื่อมโยงไปสู่องค์ความรู้อื่นๆ

                               

นอกจากนี้ก็ปัญหาจาก
บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
และการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษามาช่วยทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ค่อนข้างต่ำ
ปัญหาด้านค่านิยม ความเชื่อโดยบริบทแบบไทย
ก็เป็นปัญหาต่อการศึกษาไม่น้อย
ค่านิยมความเชื่อที่ถูกยัดเยียดให้กับผู้เรียนทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ
อันเนื่องมาจากผู้สอนต้องสอนให้ตรงตามเงื่อนไข
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรจนหลงลืมคำนึงถึงผู้เรียน

                 

                 

   
ด้านผู้เรียน   เนื่องจากว่าเด็กยังจำได้มากกว่าทำและทำอย่างไม่เข้าใจ

คนไทยยังยึดติดกับรูปแบบการศึกษาที่เน้นให้ครูเป็นศูนย์กลาง
แม้ว่าจะมีการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาแล้วก็ตาม
แต่ในสภาพความเป็นจริง..ยังคงเป็นไปในรูปแบบเดิม..
จึงเกิดปัญหาว่า....ทำไมล่ะปฏิรูปแล้วยังเข้ารูปแบบเดิม?...
เมื่อมีคำถามนี้เหมือนเราได้พายเรือในอ่าง
คือครูขาดความรู้ความเข้าใจและยังยึดติดกับสภาพการสอนแบบเดิม
อาจจะจากด้วยความเคยชิน ขาดความรู้
และหวังดีกับศิษย์จึงคอยโอบอุ้มช่วยเหลือหรือนำทางเสียเอง
หรืออาจจะดูถูกในความสามารถของผู้เรียนด้วยตามสภาพความเป็นจริง
ในสังคมบ้านเราที่มักจะคอยกำหนดบทบาทให้เด็กโดยไม่เปิดโอกาสให้เขาได้คิด

 

            

ระบบการศึกษายังเน้นความสำเร็จปลายทางมาก
จนลืมว่าความสำเร็จระหว่างทางก็สำคัญไม่น้อย
เพราะเป้าหมายจริงๆของการศึกษาคือ  “รู้และทำได้แค่ไหนมิใช่จำได้เท่าไหน....”
อาจกล่าวได้ว่าสำคัญกว่าความสำเร็จจากเกรดการเรียนด้วยซ้ำไป
ดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยว่า
การศึกษาบ้านเราสอนให้เด็กโง่ตั้งแต่อนุบาลจนจบมหาวิทยาลัย
เพราะอยู่ในระบบผู้นำและผู้ตาม
เด็กที่คิดนอกกรอบออกนอกรอยถูกมองว่าผิดแปลก
แต่ก็มีไม่น้อยที่เด็กนอกคอกทางการศึกษาเหล่านี้
กับเป็นผลผลิตทางการศึกษาที่สมบูรณ์
เราทั้งหลายทำอะไรกับการศึกษา?
ย้อนมาดูครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่คาดหวังว่าโรงเรียนจะเป็นทุกอย่าง
คนส่วนใหญ่มองว่าการจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของสถานศึกษา
และยังยึดติดกับสถาบัน

ปํญหาที่ตามาคือ

เมื่อสถาบันไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง...ด้วยหลายๆปัจจัย เราก็ตีโพยตีพาย

ส่วนสถาบันการศึกษาก็เน้นภาพพจน์ขององค์กรจนบางครั้งลืมคำนึงถึงผลผลิตที่ตามมา ราวกับว่าทำงานแบบผักชีโรยหน้า

เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ

เปลือกภายนอกจึงงดงามโดยแก่นกระพี้ นั้นกลวง

ไม่หลอกลวงก็เหมือนหลอกลวง

สร้างภาพ

สร้างความคาดหวัง

แต่ทำไม่ได้

อันนี้จะหมายถึงสถาบันการศึกษา

หรือแผนการปฏิรูป ก็ล้วนแต่ไม่แตกต่าง           


                 

ส่วนบุคลากร
อาจมีปัญหาด้านการขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดความสามารถในด้านนั้นๆ
ปัญหาส่วนตัวจากสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ปัญหาด้านกระบวนการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่ยังไม่คุ้นเคย
หรือแม้แต่มองไม่เห็นปัญหาที่แท้จริงอันเนื่องจากการขาดวิสัยทัศน์ที่ดี
ด้านหลักสูตรนั้นแม้จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
แต่หลักสูตรก็ถูกสร้างจากผู้ที่ไม่ได้สอน
ซึ่งไม่แตกต่างอะไรกับนำคนที่ไม่เคยทานผัดกระเพราและไม่เคยรู้จักพบเห็นผัดกระเพราเลย
มาเปิดตำราอาหารและทำตามขั้นตอน
ก็จะได้ผัดกระเพราที่ถูกต้องแต่ไม่อร่อยเท่ากับผู้ที่เคยได้สัมผัสและรับประทานมาแล้ว...

              

กล่าวคือการจัดหลักสูตร
จึงควรมาจากผู้ที่สอนหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการ
มากกว่าผู้ที่ไม่เคยสัมผัสงานสอนเลย
ปัญหาด้านตัวผู้เรียนอาจเกิดจากปัจจัยหลายๆด้าน
เช่นตัวผู้เรียนขาดแรงจูงใจ มีเจตคติไม่ดี
และตัวแปรจากสภาพแวดล้อมเช่น ครอบครัว สังคม ความเป็นอยู่
จะเห็นได้ว่าปัญหาจากส่วนต่างๆมีมากมายและยังแตกแยกย่อยไปได้อีกมากมาย
ดังนั้นการจะพัฒนาการศึกษาจึงต้องอาศัย ความรู้ ความเข้าใจ 
       

  การร่วมมือร่วมใจ ระยะเวลา ความต่อเนื่องและแรงสนับสนุนจากทุกฝ่ายอย่างจริงจัง
 


 
 


 
เอนทรีแนะนำ

http://www.oknation.net/blog/roungkaw/2008/08/21/entry-3
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 38 (0)
น้าเกรียง วันที่ : 28/08/2008 เวลา : 16.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nakriang

ไม่ทราบว่าระบบการศึกษาในสถาบันเป็นอย่างไร แต่ว่าน้ากำลังสอนเด็กเล็กๆ ระดับอนุบาลและประถมด้วยของจริง แบบไม่มีตำรา และนอกหลักสูตรกระทรวง ไม่ทราบว่าผลจะเป็นอย่างไร ดีหรือไม่ดี ก็ตอบไม่ได้

ความคิดเห็นที่ 37 (0)
ครูสบเมย_แม่ฮ่องสอน วันที่ : 25/08/2008 เวลา : 11.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krubaantong
ครบรอบ  ๒๐  ปี พอดี...

วันนี้ตรงใจสุด ๆ เลยครับ..และว่าแก้ปัญหาที่ระบบผมว่ายากมากทีเดียว เพราะระบบการศึกษาติดอยู่กับนักการเมือง ...แต่เราจะแก้ได้ก็เฉพาะเด็กของเราเท่านั้น..แต่ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่านครับ...

ความคิดเห็นที่ 36 (0)
AJ.p วันที่ : 25/08/2008 เวลา : 11.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/TheTaleOfFourTribes
- - " หูยาว จ้าวป่า " - - (นะจ๊ะ)

อ่านแล้วก็ต้อง..ย้อนมองดูตัวเองน่ะครูเจี๊ยบ...ว่าเราก็อาจเป็นผลผลิตแห่งความล้มเหลว...

“รู้และทำได้แค่ไหนมิใช่จำได้เท่าไหน....”

อืม...อันนี้เห็นด้วย 100% เต็มเลยครับ...

ปล. เมนต์พ่อต้นฝ้ายทำให้ต้องนั่งครุ่นคิดนานเหมือนกัน...ว่าเราจะหาทางออกและวิธีแก้ไขกันไปได้ในทิศทางใด...

ความคิดเห็นที่ 35 (0)
spyone วันที่ : 25/08/2008 เวลา : 08.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/spyone
  โลกหมุนด้วยความรัก

เหลียวมองเวียดนาม..เคยตามหลัง

วันนี้ไทยรั้งท้าย..อดไม่ไหว
เมื่อไหร่เลิกรบกันให้บรรลัย
เด็กไทยไทยคงจะได้ไปลืมตา

ความคิดเห็นที่ 34 (0)
เจนอักษราพิจารณ์ วันที่ : 25/08/2008 เวลา : 08.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/numsunjon

สังคมต้องเดินหน้า
การศึกษาต้องสัมพันธ์กัน

ความคิดเห็นที่ 33 (0)
ครูติ๋ว วันที่ : 24/08/2008 เวลา : 22.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/romrawin
 รักความไทย ใส่ใจคนรอบข้าง

นโยบายของแต่ละรัฐบาลไม่เห็นความสำคัญของการศึกษา
เห็นแต่ประโยชน์นเองไม่มีใครเห็นความสำคัญของประเทศชาติอย่างจริงใจ
และจริงจังการศึกษาเจริญมากเท่าใด จิตใจยิ่งเสื่อมถอยต้องฝึกจริยธรรม
ให้มากขึ้นค่ะ

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
คุณนายจำเป็น.. วันที่ : 24/08/2008 เวลา : 11.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ClubOffit
มิตรแท้นั้น..จะดีทั้งต่อหน้า และลับหลังเรา ..จะคอยส่งเสริมและมีแต่สิ่งที่ดีๆ ให้แก่กัน..นี่คือมิตรแท้..

ครูเจี๊ยบเก่งอยู่แล้วจ๊ะ..

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
ปราณชลี วันที่ : 24/08/2008 เวลา : 10.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

เห็นแววๆ แบบนี้รวมเล่มได้แน่ ฝีมือเขียนไม่ห่างจากฝีมือโปรย 'ยิ้ม' ฮ่าๆๆๆ
ห่างหายไปหลายวันข้าพเจ้าก็ 'หลงทาง' ไปไกลลิบ
กลับมาได้ข่าวมีคน 'หลงมือถือ' จนหาย แล้วพาลเสียดายแทน ฮือ ฮือ
มาขอบคุณคุณครูฯ ครับ อุตส่าห์เสียสละเวลาไปเฝ้าบ้านให้ ถึงว่า ของหายไปหลายชิ้น เดี๋ยวจะไปตามเอาคืนครับ

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
สุวิทย์12 วันที่ : 22/08/2008 เวลา : 23.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Boon
  :แอบดีใจ ที่เห็นใครๆยิ้มให้กัน   

ผมชอบเรื่องนี้จัง :-)

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
คนโทใส่น้ำ วันที่ : 22/08/2008 เวลา : 16.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konto
It's not where you start. It's where you finish.

เอนทรีนี้สงสัยซ้อมวิทยานิพนธ์ ..

สอนชั้นอะไรครับเนี่ย เห็นมีรูป mind map ด้วย...

เป็นครูให้ลูกมาหลายปีแล้ว..ปีหน้าจะเลื่อนตำแหน่งให้ตัวเองเป็นผู้อำนวยการ

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
หมีปิศาจ วันที่ : 22/08/2008 เวลา : 11.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mee104
ขอบคุณสำหรับทุกความเห็น ช่วยแนะนำมือใหม่หัดเขียนด้วยครับ

โห ต้องรออาทิตย์หน้าเลยเหรอ ถึงจะได้เห็นเอเจเปลือย

อ่านแล้วนะ แต่เรื่องหนักๆ มีสาระแบบนี้ ไม่แสดงความเห็นดีกว่า
เดี๋ยวพี่จะปล่อยไก่ตัวเบ้อเริ่มไป

คงต้องรอดูว่า ลูกสาวเรียนแล้วมีอะไรดีขึ้น หรือ แย่ลง ที่แตกต่างไปจากสมัยที่เรียนเองก่อนน่ะ

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
มนต์รัตนา วันที่ : 22/08/2008 เวลา : 09.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/monruttana

เด็กทุกวันนี้เรียนแต่วิชาการ แต่ไม่ได้เรียนวิชาชีวิต
ตามองแต่ดาว ไม่เคยได้ก้มมองดินที่ตัวเองเหยียบ
เด็กเหมือนผ้าขาว อยู่ที่ผู้ใหญ่อย่างเรา ๆ จะเอาสีอะไรไประบาย ครูเป็นแค่ผู้ระบาย แต่สีที่ใช้ระบายนั้น ระบบการศึกษาเป็นผู้เลือกให้...

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
ป้าไม่อยู่ปู่เข้าเวบ วันที่ : 22/08/2008 เวลา : 06.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pakapoo
“ป้ากะปู่กู้อีจู้ ”ไดอารี่ เปื้อนหมึก ..นอกประวัติศาสตร์และกาลเวลา..  สงบนิ่งกับอณู...ทุกสรรพสิ่งอันดีงาม... ...ตลอดไป... . 

จะเรียนศึกษาผู้ใหญ่แล้วคุณครู

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
เจริญขวัญ วันที่ : 22/08/2008 เวลา : 03.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charoenkwan

ที่รักจ๊ะ แวะมาบอกอย่างด่วนๆ ว่า ช่วงนี้ อยุ่มิติดบ้านเลย

เห็นที่รักหัวฟูเช่นกัน กับรายงาน ฮ่าๆ สมน้ำหน้า

อยากเรียนโททำไมเล่า เราพ้นไปแล้ว

อาจจะไม่ได้แวะมาจ๊ะจ๋าอีกนาน

รักนะ แต่หักใจ จุ๊ฟๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
กระเจี๊ยบ วันที่ : 22/08/2008 เวลา : 03.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/JinjokJiap
www.oknation.net/blog/QuatschBox (-: ............ :-)

สมัยก่อนเคยอ่านหนังสือและแนวคิดของโรงเรียนหมู่บ้านเด็กที่เมืองกาญจน์ น่าสนใจมาก

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
arekoy วันที่ : 21/08/2008 เวลา : 21.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/arekoy
อนาคตและอดีตไม่สำคัญ ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด

สงสัยต้องพกเข็มทิศละมั่งครู

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
ต้นฝ้าย วันที่ : 21/08/2008 เวลา : 20.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/123shoot
“If we are to teach real peace in this world, and if we are to carry on a real war against war, we shall have to begin with the children.” Mahatma Gandhi

...ว่าแล้วกดเมนท์ปุ๊บหายปั๊บ...ดีนะ copy ไว้...

...อ่านจบก่อนอื่นต้องยิ้มก่อนเลย...หนักจริงๆ เหมือนคำชวน...แฮะๆ...(ทั้ง entry นี้ ทั้ง entry แนะนำ)

ไม่ค่อยกล้าเมนท์เลย...โดยส่วนตัวมิได้เลื่อมใสเรื่องระบบการศึกษาสักเท่าไรครับ แต่ก็ใจแข็งไม่พอที่จะสุดโต่งในการเลือก พยามจะค้นดู จูนดู หาทางสายกลาง...

หลายองค์ประกอบ หลายภาคส่วน และหลายผู้คน ล้วนมีปัญหาและสร้างปัญหาแก่ระบบการศึกษาบ้านเรา... การศึกษาที่ไม่ได้เริ่มการให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย...ซึ่งนำมาสู่ความอยากรู้... และตามมาด้วยการค้นหา(ด้วยวิธีต่างๆ)... จึงไม่ทำให้ปลายทางคือการจดจำและนำไปใช้ทั้งทางตรงและประยุกต์ต่อยอด สำหรับผมมันก็คือการเรียนโดยขาดจินตนาการ... และการหาคำตอบเหล่านี้มักจะได้กลับมาเพี่ยงแค่ว่าจำนวนเด็กเยอะ และหลากหลายจะให้ทำอย่างไร จำเป็นต้องสอนกันแบบนี้ (ตามหลักสูตร) มันจึงเกิดโรงเรียนไม้ดัดขึ้นดาษดื่น

จะว่าไปอีกเรื่องที่มีความสำคัญมิใช่น้อยคือเรื่องของสถาบันครอบครัว ค่านิยมของผู้ปกครอง ซึ่งก็กลายเป็นเรื่องมหภาคขึ้นมาทันที ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ การแข่งขันกันอย่างไร้สติ การขาดความเชื่อมโยงของรุ่น การถ่ายทอดภายในครอบครัว จึงและยังมีอีกหลายเรื่อง...ยิ่งเขียนยิ่งเริ่มกลัว(เรียบเรียงไม่ค่อยได้ความ...) โดยรวมๆ ก็คงอย่างครูเจี๊ยบว่าไว้ล่ะครับ แต่ตัวเองก็นึกวิธีแก้ไม่ออกเหมือนกัน

สังคมมุ่งแต่ใบปริญญา.... พื้นที่ทางสังคมมีไว้ให้คนเกรดเอเท่านั้นในทางตรงกันข้ามปฏิบัติต่อคนที่ตนมองว่าไร้ประโยชน์อย่างไร้ค่าราวกับว่าไม่มีตัวตน สังคมไม่มีเวทีให้เด็กธรรมดาได้ใช้ ได้เสริมสร้างทักษะใดๆ...

โรงเรียนดัง... บุคลากรดี... ค่านิยมความเคยตัวที่เกิดจากบรรดาผู้ปกครองในการยัดเยียดแข่งกันให้... สร้างวัฒนธรรมการแบ่งชนชันให้เด็กตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อย เกิดปัญหาลูกโซ่วนเวียน...

...พอก่อนดีกว่าเมนท์เองงงเอง....คิดว่าที่เมนท์ไปยังมีอีกเยอะครับ แต่ไม่รู้จะบอกอย่างไร... เอาเป็นว่าส่วนตัวครอบครัวผมคิดว่าคงต้องใกล้ชิดลูกในระยะที่สมควรตามวัย และสอนเองส่วนหนึ่ง(จริงๆ อยากสอนเองหมด) อีกส่วนหนึ่งคงทำได้แค่กระตุ้นให้เกิดความอยาก(ที่จะรู้) และใช้โรงเรียนหรือสถาบันเป็นที่ค้นคว้า(ไม่รู้บุคลากรเค้าจะพร้อมมั้ย) ... ตัวผมเองคงไม่คาดคั้นลูกให้เรียนโน่นนี่ถ้าไม่เกิดจากตัวเค้าก่อน คงทำได้แค่เตรียมความพร้อมที่จะหยิบยื่นโอกาสให้เวลาที่เค้าต้องการ(ทั้งเรื่องเรียน และเรื่องรอบตัว...) ใบปริญญาไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าไหร่ครับ(หลายครั้งมองมันเป็นความล้มเหลวเสียด้วยซ้ำ) แต่คงต้องหัดสอนให้ลูกทำก๋วยเตี๋ยวเก่งๆ แต่เนิ่นๆ...555 เพราะสังคมนี้เค้าแคร์กันมาก....

ปล.ชอบรูปที่มีการสอนให้เด็กทำ mindmap ครับ...
วันไหนได้เจอตัวเป็นๆ ครูคงได้บ่นกันอีกรอบใหญ่ครับเรื่องนี้.... เครียดมากเดี๋ยไมเกรนขึ้น...555. ความสุขบนทางสายกลางหาได้ที่ไหนหนอ...

ปล.2 เอข้างบนลืมเขียนถึงเหล่าท่านผู้กำหนดนโยบายทั้งหลายด้วย (มิกล้าอาจเอื้อม...)

ปล.3 เขียนเรื่องแบบนี้อีกนะครับ...อยากอ่านเมนท์เยอะๆ เผื่อเจอทางออก...555

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
เป๊ปซี่ วันที่ : 21/08/2008 เวลา : 18.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Pepsi8

....ตั้งแต่เรียน "ปริญญโท" นี่ ครูเจี๊ยบ มีสาระขึ้นเยอะเลยนะ...

...อ่านแล้วเถียงไม่ขึ้นสักข้อ....

...ทั้งๆที่พี่ชอบเถียง....55555

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
สุรนันทน์ วันที่ : 21/08/2008 เวลา : 17.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suranand

คุณครูเก๋และคุณครูเจี๊ยบ
ไม่ซวยหรอกครับ ผมสนใจเรื่องนี้อยู่แล้ว และขอบคุณสำหรับมุมมองที่เป็นรูปธรรมครับ
ที่น่าห่วงคือระบบราชการที่ใหญ่ ทำให้การตัดสินใจเชื่องช้า และมีผลประโยชน์ นักการเมืองเองก็มองประโยชน์ระยะสั้นขณะที่ตนมีตำแหน่ง
ทุกคนเน้นสร้างอาณาจักรเพื่อผลประโยชน์
แต่เด็กไทยกำลังเสียโอกาสครับ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
joeyman วันที่ : 21/08/2008 เวลา : 17.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/inmind

หลายแห่งทำการศึกษาเป็นการตลาดไปจนหมดสิ้น ตลาดต้องการแรงงานด้านไหนก็แห่กันเปิดจนอาจารย์ขาดแคลน แต่นักเรียนจบมาก็ไม่ได้รู้จริงในเรื่องนั้นเลย

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
ฟิวเจอร์ วันที่ : 21/08/2008 เวลา : 17.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cwichuda

ไม่ซวยหรอกค่ะ เขาเป็นคนมีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นทุก ๆ ด้าน เรื่องแค่นี้ไม่เป็นปัญหาแน่นอน มั่นใจได้

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
ครูเจี๊ยบ วันที่ : 21/08/2008 เวลา : 17.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/baan-koo-kai
หัวใจ...ของฉัน..เป็นนักเดินทาง..อักษรของฉัน...เป็นนักเดินทาง หัวใจของฉัน...ไร้ซึ่งพันธนาการอักษรของฉันถูกพันธนาการด้วยหัวใจฉันเอง

การศึกษาเกิดจากการเรียนรู้
การเรียนรู้ที่ดีเกิดจากการถ่ายทอด...
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไม่มีใครในโลกผิดหมดหรือถูกหมดหรอกจ๊ะเก๋จ๋า....
ขอบคุณมากๆ...
ยินดีฟังความคิดเห็นทุกท่านอยู่แล้วจ้า

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
ครูเก๋ วันที่ : 21/08/2008 เวลา : 17.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/clear
www.facebook.com/callmeclear

ครูเจี๊ยบขา

เก๋เอาลิงค์นี้ไปแปะทีนี่

http://www.oknation.net/blog/suranand/2008/08/21/entry-1

ถ้าเขามา เก๋จะซวยไหมค้าพี่

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
ครูเจี๊ยบ วันที่ : 21/08/2008 เวลา : 17.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/baan-koo-kai
หัวใจ...ของฉัน..เป็นนักเดินทาง..อักษรของฉัน...เป็นนักเดินทาง หัวใจของฉัน...ไร้ซึ่งพันธนาการอักษรของฉันถูกพันธนาการด้วยหัวใจฉันเอง

เสียใจ
ท่านมะอึก...
มิใช่การบ้าน...
อิอิ
แค่อัดอั้นมานาน...
ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
มะอึก วันที่ : 21/08/2008 เวลา : 17.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panakom

วิเคราะห์การบ้านแหง ๆ
แต่ผมชอบมุมมองของครูเจี๊ยบนะครับ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 21/08/2008 เวลา : 16.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

ผม"โต"..มาเพราะได้"ครูดี"..ตั้งแต่ครูคนแรก ยันครูคนสุดท้ายก่อนเรียนอุดมศึกษา
เรื่องครู เป็นเรื่องพูดยาก
อยากเขียนยาวๆมากกว่าจะคอมเมนต์

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
กัปตันแจ๊ค_จอมโจรจอมใจ วันที่ : 21/08/2008 เวลา : 15.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/paedophiel
ขับเคลื่อนอารมณ์ให้ตรงร่องน้ำหากประมาทอาจทำให้สำนึกถูกเฉี่ยวชนจนสติปัญญาเกยตื้นความคิดเห็นที่ 11 (0)
สิงห์มือซ้าย วันที่ : 21/08/2008 เวลา : 15.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SingMeuSai
ร้านพร สิงห์มือซ้ายwww.facebook.com/lefthandshop 

คือว่าเห็นมันยาวๆ แล้วขออ่านทีหลังนะ
แต่ขอลอกคำตอบพี่เต้งพ้งไปก่อน ฮา

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
AJ.p วันที่ : 21/08/2008 เวลา : 15.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/TheTaleOfFourTribes
- - " หูยาว จ้าวป่า " - - (นะจ๊ะ)

....ยัง...มะ...ด้าย....อ่าน

เดี๋ยวค่อยมาอ่านเนอะ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ชวนชม วันที่ : 21/08/2008 เวลา : 14.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ideagu

มาแปะไว้ก่อนนะ
เดี๋ยวค่อยมาอ่าน
เหอ ๆ ๆ
งานยุ่งอยู่อ่ะ อิอิ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ครูเจี๊ยบ วันที่ : 21/08/2008 เวลา : 14.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/baan-koo-kai
หัวใจ...ของฉัน..เป็นนักเดินทาง..อักษรของฉัน...เป็นนักเดินทาง หัวใจของฉัน...ไร้ซึ่งพันธนาการอักษรของฉันถูกพันธนาการด้วยหัวใจฉันเอง

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น
ตอนนี้ขอไปทำการบ้านเช่นกัน...
แล้วจะมาตอบทุกเมนท์อย่างละเอียด
ด้วยความกดดัน..
ฮ่าๆๆๆ
ส่วนทุกท่านที่ต้องการความบัญเทิงเริงใจ
จากประโยคทิ้งท้ายในเอนทรีที่แล้วโปรดรออาทิตย์หน้า...
อิอิ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
สิงห์มือซ้าย วันที่ : 21/08/2008 เวลา : 14.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SingMeuSai
ร้านพร สิงห์มือซ้ายwww.facebook.com/lefthandshop 

เย้ รูปมาแล้ว

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ครูเก๋ วันที่ : 21/08/2008 เวลา : 14.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/clear
www.facebook.com/callmeclear

ยังไงจะมาพูดเรื่องนี้แบบยาวๆอีกทีนะคะ

วันนี้ขอตัวไปเคลียร์การบ้านและรายงานก่อนค่ะ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ครูเก๋ วันที่ : 21/08/2008 เวลา : 14.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/clear
www.facebook.com/callmeclear

แหมอยากจะเม้นท์ยาวๆ จังเลย

แต่เดี๋ยวขอตั้งสติก่อนนะคะ

เมื่อวานในชั่วโมง ดร.วิจิตร เราพูดเรื่องนี้กันด้วยนิดหน่อย

อาจารย์จะมาบรรยายและนำอภิปรายเต็มๆในชั่วโมงหน้า

ว่า ๙ ปีปฏิรูปการศึกษาเราได้อะไรบ้าง

หรือเป็นเพียงแต่ "ย่ำเท้า ไม่ก้าวเดิน"

............................................

อ้อหัวข้อที่อ.จะพุูด ชื่อซะเพราะเดียวค่ะ

" จากต้นกล้าสู่ไม้แกร่ง เส้นทางปฏิรูปการศึกษา"

แหมเสียดาย อยากให้ครูเจี๊ยบได้มาร่วมอภิปรายกัน

อีกเสียดายคือ ทำไมคนเก่งดีมีคุณภาพอย่าง

ศ.ดร.วิจิตร ถึงมีโอกาสเป็น รมว.ศึกษาแค่ปีเดียว

ถ้าอยู่นานๆกว่านี้ เชื่อว่าการศึกษาไทยเรา

ต้องได้พัฒนาอะไรดีๆอีกพอสมควรเลยค่ะ

.........................................................

ปุจฉา รมว.ศึกษาคนปัจจุบัน ทำไมทำงานเงียบฉี่แบบนี้คะ

รึมัวแต่ออกโรงปกป้องภรรยาและพี่ชายภรรยาอยู่ก็ไม่รู้

(แหมอด วกไปการเมืองไม่ได้เลยจริงๆเลยช้าน)ความคิดเห็นที่ 4 (0)
tengpong วันที่ : 21/08/2008 เวลา : 14.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tengpong

เห็นใจว่าครูเจี๊ยบคงเหนื่อยกับ ระบบครู รูทีนแบบปัจจุบัน

ในมุมของผู้ปกครองนักเรียนก็เห็นดุจเดียวกัน

แต่จะมีเพิ่มเติมก็คือ

หลักสูตรของบ้านเรา ทำไมไม่ใช้บริบทของประเทศเราเป็นบรรทัดฐาน ในการสร้างคนดีมากกว่าคนเก่ง

เพื่อที่คนที่จบการศึกษามาจะได้ ย้อนกลับมาให้บริการ
ทั้งทางการศึกษา และการดำรงอยู่ที่ถูกต้อง

เราพึ่ง หรือให้ความสำคัญกับระบบการศึกษาจากต่างประเทศมากเกินไป หรือเปล่า?
เราถึงต้องพึ่งนักวิชาการที่จบจากต่างประเทศ ดร. นั่น นี่
ที่อ้างว่าสถาบันที่นั่นที่นี่ระดับโลก คนจบมาต้องเก่ง
แต่ไม่เข้าใจบริบท และลักษณะความต้องการการเจริญเติบโตทางวิชาการในบ้านเรา

เด็กเล็กจึงต้องเปลี่ยนแบบเรียนตลอด ตมข้ออ้างของนักวิชาการ ที่ร่วมมือกับนักธุรกิจวิชาการ

เด็กโตก็วิ่งไล่ล่า ปริญญา ตรีโท เอก MBA กันจ้าละหวั่น
แต่ถามว่า ถนัดไหม? ชอบไหม? เลือกเอง? เรียนเพื่ออะไร? อยากเป็นอะไรถึงเลือกเรียนอย่างนี้?

คำตอบส่วนใหญ่คือ ไม่รุ้ รู้แต่แม่ชอบ พ่อสั่ง หรือเรียนตามเพื่อน...นี่คืออีกหนึ่งของผลลัพธ์

จุดเสียของคนทำงานในบ้านเราคือ...กลัวความจริง

ทุกคนรู้ ทุกคนมีข้อมูล...

แต่พอเวลาต้องการความจริง ก็กลับเงียบ สงบปาก สงบคำ
ลองนึกภาพในห้องประชุมของแต่ละแห่งเอาเถอะ พอถามว่าใครมีอะไรสงสัย บ้าง...เงียบสนิท
เพราะเกรงว่าจะกระทบ ตำแหน่ง การงาน รายได้ เสียเพื่อน ฯลฯ

แต่พออกจากห้องประชุม ดันสาระแน รู้จริง เก่งจัง กันขึ้นมาเลยทีเดียว

ถ้าคนที่รู้เอาความรู้มากองรวมกัน
เลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาใช้ในแนวทางเดียวกัน
รับรองได้ว่า วิชาดีดีอย่าง ประวัติศาสตร์, หน้าพลเมือง และศีลธรรม คงไม่หายไปจากหลักสูตร ของไทยเป็นแน่

และนั่นก็คงไม่ทำให้เราได้เห็นคนที่ขี้โกง ที่ลอยหน้าลอยตา เห็นผิดเป้นชอบ แล้วยังหน้าด้านบอกว่าไม่ผิด
แต่หนีโทษ ไปต่างแดนหรอก

เต็งพ้ง ภาคโดดเรียน

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ปากกาศรีบูรพา วันที่ : 21/08/2008 เวลา : 13.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kaweesri


รากเหง้า!!มันเน่าขาดนานแล้ว

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
TaTee วันที่ : 21/08/2008 เวลา : 13.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/poo

การศึกษาบ้านเรามีปัญหาจริงๆ...ดูจากไอคิวของนักเรียนที่ลดลงเมื่อเรียนสูงขึ้น...แปลกแต่จริงครับ..

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ว.แหวนลงยา วันที่ : 21/08/2008 เวลา : 13.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wachira89

เห็นด้วยครับ
และมีข้อสังเกตุเพิ่มเติมว่า ทุกวันนี้ ระบบการศึกษาถูก
พัฒนาเป็นระบบธุรกิจ
ครู กลายเป็นอาชีพหนึ่ง มีจิตวิญญาณ"ครู"น้อยกว่าเดิม
สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก เต็มไปด้วยพิษภัย มากขึ้น

โลกาภิวัฒน์ เป็นดาบสองคม อยู่ที่การเลือกใช้
และอื่นๆ อีกมากมาย ครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< สิงหาคม 2008 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

[ Add to my favorite ] [ X ]