• bepran
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2010-04-09
  • จำนวนเรื่อง : 91
  • จำนวนผู้ชม : 66556
  • ส่ง msg :
  • โหวต 95 คน
ปราณ
ลมหายใจ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/bepran
วันเสาร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2557
Posted by bepran , ผู้อ่าน : 1310 , 02:36:54 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 5 คน ปวิภา , ..เวลาสวัสดิ์.. และอีก 3 คนโหวตเรื่องนี้      ภิกษุทั้งหลาย! สำหรับภิกษุเสขะผู้มีความปรารถนาแห่งใจอันยังไม่บรรลุ ยังปรารถนาอนุตตรโยคักเขมธรรมอยู่นั้น เราไม่มองเห็นองค์ธรรมอื่นแม้หนึ่ง ซึ่งเมื่อกระทำให้เป็นองค์ธรรมในภายในแล้ว จะมีอุปการะมาก เหมือนอย่าง โยนิโสมนสิการ นี้. ภิกษุทั้งหลาย! ภิกษุกระทำโยนิโสมนสิการอยู่ ย่อมละอกุศล และทำกุศลให้เจริญ. โยนิโสมนสิการธรรม มีอยู่สำหรับภิกษุผู้เสขะ, ไม่มีธรรมอื่นมีอุปการะมากเหมือนอย่างนั้น สำหรับการบรรลุประโยชน์อันสูงสุด. ภิกษุตั้งจิตไว้โดยแยบคาย พึงบรรลุความสิ้นไปแห่งทุกข์.

     ภิกษุทั้งหลาย! สำหรับภิกษุเสขะผู้มีความปรารถนาแห่งใจอันยังไม่บรรลุ ยังปรารถนาอนุตตรโยคักเขมธรรมอยู่นั้น เรามองไม่เห็นองค์ธรรมอื่นแม้หนึ่ง ซึ่งเมื่อกระทำให้เป็นองค์ธรรมในภายนอกแล้ว จะมีอุปการะมาก เหมือนอย่าง กัลยาณมิตตตานี้. ภิกษุทั้งหลาย! ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตร. ย่อมละอกุศล และทำกุศลให้เจริญ. ภิกษุใด เป็นที่พึ่งเป็นที่เคารพ กระทำตามคำของมิตรอยู่ อย่างรู้สึกตัว อย่างมีสติ, ภิกษุนั้น พึงบรรลุความสิ้นไปแห่งสังโยชน์ทั้งปวง โดยลำดับ. อิติว. ขุ. ๒๕/๒๓๖,๒๓๗/๑๙๔,๑๙๕.

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
bepran วันที่ : 25/11/2014 เวลา : 17.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bepran

สาธุ.

ความคิดเห็นที่ 13 bepran ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อักษราภรณ์ วันที่ : 23/11/2014 เวลา : 19.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


มรรคสมังคี...
.
.
.
สมถวิปัสสนานี้
เมื่อมีกำลังเสมอภาคกันเข้าเมื่อไรแล้ว
เมื่อนั้นแล
มรรคทั้งแปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น
จะมารวมกันเข้าเป็นองค์อันเดียว
อย่าว่าแต่มรรคทั้งแปดเลย
อริยสัจธรรมทั้งสี่ก็ดี
โพธิปักขิยธรรมทั้งสามสิบเจ็ดก็ดี
หรือธรรมหมวดอื่นๆ นอกจากนี้ก็ดี
ย่อมมารวมอยู่ในมรรคอันเดียวในขณะเดียวกันนั้น

ขณะนั้นท่านจึงเรียกว่า
สมัยวิมุตติ หรือ เอกาภิสมัย
รู้แจ้งแทงตลอดในสัพพเญยยธรรมทั้งปวงขณะเดียว
ของไม่รวมกันอยู่ ณ ที่เดียวจะไปรู้ได้อย่างไร
จึงสมกับคำว่า ผู้มีเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ
จึงจะถึงวิมุตติธรรมได้ดังนี้
.
.
.
ฉะนั้น
สมถวิปัสสนาที่แสดงมาแต่ต้นจนอวสานนี้
เป็นวิถีทางของพระโยคาวจรผู้เจริญสมถวิปัสสนา
เพื่อให้ถึงซึ่งมรรคอันสูงขึ้นไปโดยลำดับ
ถ้าเป็นมรรคสามในข้างต้น ความรู้ ความเห็น การละ
ก็เป็นไปตามภูมิของตนโดยลำดับของมัคคสมังคีนั้น
มีผลเกิดขึ้นในความอิ่มความเต็มแล้ว
วางเฉยขณะหนึ่งแล้วก็หายไป

ต่อนั้นไปก็ดำเนินมัคคปฏิปทาต่อไปอีก
ในสมัยวิมุตติอื่นก็เช่นนั้นเหมือนกัน
ถ้าเป็นมรรคที่สูงสุดยอดเยี่ยมของมรรคทั้งหลายแล้ว
ต่อจากผลนั้นมามีลักษณะจิตอันหนึ่ง
ให้น้อมไปในวิเวกเป็นอารมณ์
แล้วย้อนกลับมาตรวจดูมัคคปฏิปทา
อันปหานกิเลสแล้วชำนะธรรมารมณ์อันเป็นเครื่องอยู่ต่อไป
.
.
.
ส่องทางสมถวิปัสสนา
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
_/l\_ _/l\_ _/l\_

คัดลอกจาก...
http://www.dhammajak.net/samati/samati4/s414.php
คัดลอกบางส่วน/ส่วนท้ายช่วงสรุปของหนังสือ

ความคิดเห็นที่ 12 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
bepran วันที่ : 23/11/2014 เวลา : 12.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bepran

สาธุ.

ความคิดเห็นที่ 11 bepran ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อักษราภรณ์ วันที่ : 22/11/2014 เวลา : 11.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


http://www.84000.org/tipitaka/book/bookpn03.html
.
.
.
อัตภาพ...
รูปเรือนมนุษย์ที่ได้มานี้...
มิใช่ได้มาโดยง่าย...
เมื่อมีโอกาสได้มาแล้ว...
พึงถนอมรักษารูปเรือนอัตภาพนี้ไว้ให้ดี...
เพื่อการเดินทางในธรรม...
มุ่งสู่จุดหมายปลายทาง...
มรรคสมังคี...
เป็นที่สุด...

ความคิดเห็นที่ 10 bepran ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ปวิภา วันที่ : 18/11/2014 เวลา : 14.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pavipa
ปวิภา วัฒนวราสิน...@ บูชาคนดี...ไว้เชิดชู...แผ่นดินไทย @ 


...

ความคิดเห็นที่ 9 bepran ถูกใจสิ่งนี้ (1)
กลิ่นทะเล วันที่ : 17/11/2014 เวลา : 19.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khunka
รู้สึกได้ถึงใจคนเขียน 

ความดีคุ้มครองคนดีค่ะถ้าเชื่อมั่นและศรัทธาด้วยจิตใต้สำนึก

ความคิดเห็นที่ 8 อักษราภรณ์ , ปวิภา และอีก 1 คนถูกใจสิ่งนี้ (3)
bepran วันที่ : 17/11/2014 เวลา : 16.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bepran

ตัณหาว่ามีตนเป็นเรือน.
อเนกะชาติสังสารัง สันธาวิสัง อะนิพพิสัง.
ย่อมว่ายไปในสงสารเป็นอเนกชาติ

ความคิดเห็นที่ 7 อักษราภรณ์ , ปวิภา และอีก 1 คนถูกใจสิ่งนี้ (3)
bepran from mobile วันที่ : 17/11/2014 เวลา : 16.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bepran

สาธุ.อนุโมทนาครับ.
สุขทุกขฺชั่วดีบาปบุญผิดถูกพอใจไม่พอใจหยาบละเอียดปราณีตเลวแช่มชื่นหดหู่เป็นของสงสารเป็นของเปล่าเป็นกำพร้า. ไม่สามารถเกิดได้เอง. ไม่สามารถตั้งอยู่ได้เอง. ต้องมี ตัวตน ให้เกาะให้อาศัย.มีผู้ มีตน เป็นเครื่องตั้งอยู่เครื่องรองรับ.

ความคิดเห็นที่ 6 ..เวลาสวัสดิ์.. , bepran ถูกใจสิ่งนี้ (2)
อักษราภรณ์ วันที่ : 16/11/2014 เวลา : 14.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=13&A=2814&Z=2961
มหามาลุงโกฺยวาทสูตร
.
.
.
...เธอพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลาย
คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ซึ่งมีอยู่ในกาย ในสมาบัตินั้น
โดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์
เป็นโรค เป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศร เป็นความลำบาก
เป็นไข้ เป็นอื่น เป็นของทรุดโทรม
เป็นของสูญ เป็นของมิใช่ตัวตน.
เธอย่อมเปลื้องจิตจากธรรมเหล่านั้น
ครั้นเธอเปลื้องจิตจากธรรมเหล่านั้นแล้ว
ย่อมน้อมจิตไปในอมตธาตุว่า
ธรรมชาตินี้สงบ ธรรมชาตินี้ประณีต
คือ ธรรมเป็นที่สงบสังขารทั้งปวง
เป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวง
เป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา
เป็นที่สิ้นกำหนัด
เป็นที่ดับสนิท
เป็นที่ดับกิเลส และกองทุกข์ดังนี้.
เธอตั้งอยู่ในวิปัสสนา อันมีไตรลักษณ์เป็นอารมณ์นั้น
ย่อมบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย
ถ้ายังไม่บรรลุธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย
ย่อมเป็นโอปปาติกะ ๑- จักปรินิพพานในภพนั้น
มีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา
เพราะความยินดี ความเพลิดเพลินในธรรมนั้น
และ
เพราะสิ้นไปแห่งโอรัมภาคิยสังโยชน์ทั้ง ๕
ดูกร-*อานนท์ มรรคแม้นี้แล ปฏิปทาแม้นี้แล
ย่อมเป็นไปเพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕
.
.
.
ขอบคุณ...คุณ bepran...
เนื้อความจากที่โพสต์และคอมเม้นต์...ของเจ้าของบ้าน
นำให้ต้องไปค้นหาธรรมที่เกี่ยวเนื่อง
มาพิจารณาไตร่ตรอง
แล้วมาคอมเม้นต์
นำให้ดิฉันได้เข้าใจในธรรมที่ไปค้นหามา
ขึ้นพอสมควร
จึงขอโอกาส...
ขอบพระคุณคุณ bepran
ที่นำทางให้...ไปค้นธรรมมาสิกขา...

สาธุ สาธุ สาธุ
อนุโมทนาสาธุ
เจริญยิ่ง ๆ ในธรรมค่ะ

ความคิดเห็นที่ 5 ..เวลาสวัสดิ์.. , bepran ถูกใจสิ่งนี้ (2)
อักษราภรณ์ วันที่ : 16/11/2014 เวลา : 11.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


สงฺขิตฺเตน ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา
ทุกขสัจในอริยสัจ
กำหนดรู้ประจักษ์ในสัจจะแห่งทุกข์
.
.
.
นำสู่ปฏิจจสมุปบาท
เพราะ...
สิ่งนี้มี----->สิ่งนี้จึงมี
เพราะ...
สิ่งนี้ดับ----->สิ่งนี้จึงดับ
.
.
.
ไตรลักษณ์
เห็นสัจจะแห่งทุกข์ในขันธ์ ๕
ตกลงสู่...
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ร่วงไป ร่วงไป ร่วงไป
.
.
.
ความเอื้อกันแห่งทุกข์
ทุกข์ในอริยสัจ
ทุกข์ในไตรลักษณ์
ขับเคลื่อนไป...
สู่ความดับไม่เหลือ...เชื้อ

ความคิดเห็นที่ 4 ..เวลาสวัสดิ์.. , อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (2)
bepran วันที่ : 15/11/2014 เวลา : 22.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bepran

ทุกข์..คือของขวัญ
แกะออก..ใช้นำทาง.
ทุกข์..ไม่เคยลวง.
ทุกข์เป็นกระจกใช้ส่องทางสร้างปัญญา.

ความคิดเห็นที่ 3 ..เวลาสวัสดิ์.. , bepran ถูกใจสิ่งนี้ (2)
อักษราภรณ์ วันที่ : 15/11/2014 เวลา : 12.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


รถะ...
เคลื่อนไป...

ความคิดเห็นที่ 2 bepran ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อักษราภรณ์ วันที่ : 15/11/2014 เวลา : 12.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....

สาธุ...

ความคิดเห็นที่ 1 bepran ถูกใจสิ่งนี้ (1)
เคียงดิน วันที่ : 15/11/2014 เวลา : 04.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/keangdin
รั ก แ ค่ ว า ท ก ร ร ม  อำ พ  ร า ง

สาธุ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤศจิกายน 2014 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            [ Add to my favorite ] [ X ]