• BITCH
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-07-10
  • จำนวนเรื่อง : 153
  • จำนวนผู้ชม : 152094
  • ส่ง msg :
  • โหวต 206 คน
B I T C H
Wonder why they call me.. B I T C H
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/bitch
วันพุธ ที่ 19 มีนาคม 2551
Posted by BITCH , ผู้อ่าน : 1407 , 07:49:46 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

.

ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง มิ ใ ช่ เ รื่ อ ง เ สี ย ห า ย
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ไ ม่ ต ร ง กั น มิ ใ ช่ เ รื่ อ ง เ ล ว ร้ า ย
ข้ อ สำ คั ญ ต้ อ ง ห นั ก แ น่ น อ ด ท น ร อ ค อ ย
ป ร า ก ฎ ก า ร ณ์ เ กิ ด สิ่ ง ที่ ดี ก ว่ า เ ก่ า
มั ก จ ะ เ ดิ น ผ่ า น บ น เ ส้ น ท า ง ส า ย นี้
ค ว า ม ไม่ ถู ก ใ จ ใ น ค ว า ม เ ห็ น ที่ ต่ า ง กั น
มั น มั ก จ ะ ทำ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ทุ ก ข์
...เ ป็ น เ รื่ อ ง ธ ร ร ม ด า...
จ ง อ ย่ า ม อ ง เ ป็ น เ รื่ อ ง ใ ห ญ่
แ ต่ เ ป็ น เ รื่ อ ง ป ก ติ ที่ ทุ ก ค น ต้ อ ง เ ผ ชิ ญ
ใ น ก า ร ใ ช้ ชี วิ ต
กำ เ นิ ด ท า ร ก ม า ร ด า ย่ อ ม เ จ็ บ ป ว ด
กำ เ นิ ด ผี เ สื้ อ ย่ อ ม ผ่ า น ตั ว ห น อ น
สิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ ง มั ก จ ะ ไ ม่ ถู ก ใ จ เ ส ม อ ม า
ทุ ก สิ่ ง มั น เ ป็ น อ ย่ า ง นี้ เ อ ง

.

.

ส ร ร พ สิ่ ง แ ต ก ต่ า ง อ ย่ า ง ที่ เ ห็ น
เ ร า ก็ เ ป็ น อ ณู ห นึ่ ง ซึ่ ง แ ต ก ต่ า ง
พื ช สั ต ว์ ค น ล้ ว น มี วิ ถี ท า ง
ขั ด กั น บ้ า ง ต า ม เ ส้ น ท า ง ข อ ง แ ต่ ล ะ ค น

.

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
riverpoem วันที่ : 20/03/2008 เวลา : 10.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/riverpoem
สุดมือสอยก็ปล่อยมันไป

ค่ะ แตกต่างในความเหมือน
..........
บ้าน ดู น่ากลัวนะคะ

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
nobody007 วันที่ : 20/03/2008 เวลา : 09.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nobody007
The slower u go, the more u see the movement of life. ; ) :M.M. Prishvin. 


++เห็นด้วยครับ ++
---------------------------
..นำกาแฟมาเสริฟครับ..

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
roselobster วันที่ : 20/03/2008 เวลา : 09.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Memyself
 º°” ไม่มีความรักใดในโลกจะยิ่งใหญ่เท่าคนไทย รักในหลวง””°


Relax your life
take care jar.

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
หนุ่มใต้ใจดี วันที่ : 20/03/2008 เวลา : 06.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sijo

ทุกอย่างต้องดำเนินไป

พร้อมความแตกต่าง

..............

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
tuty วันที่ : 19/03/2008 เวลา : 22.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tuty

ชอบจังเลยแนวนี้
เ ร า ก็ เ ป็ น อ ณู ห นึ่ ง ซึ่ ง แ ต ก ต่ า ง

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
veerin วันที่ : 19/03/2008 เวลา : 18.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/veerin

ค้นหา..ความแตกต่างที่ลงตัวจ๊ะ..

คิดถึงเสมอนะจ๊ะ..

มีความสุขมากๆในทุกๆวันนะคะ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
มนุสฺเสสุ วันที่ : 19/03/2008 เวลา : 16.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/support

*-*

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
คนทำงาน วันที่ : 19/03/2008 เวลา : 16.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kunlek
ไม่มีอะไรเป็นของเรา แม้แต่ตัวเราเอง

ถูกต้องเลยค่ะ

แตกต่างแต่อย่าแตกหักนะ...


ความคิดเห็นที่ 16 (0)
เจเจค่ะ วันที่ : 19/03/2008 เวลา : 15.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jj
Completely support 137 

รูนหวัดนะคร้า
ความคิดเห็นที่ 15 (0)
เจเจค่ะ วันที่ : 19/03/2008 เวลา : 15.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jj
Completely support 137 

ผ่าน...
ความคิดเห็นที่ 14 (0)
..ขิงชมพู.. วันที่ : 19/03/2008 เวลา : 15.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khingchomphuu


แตกต่าง....แต่ไม่แตกแยก...

ชอบสิ่งที่คุณนำเสนอค่ะ...

+1 โหวตนะคะ...

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
madman วันที่ : 19/03/2008 เวลา : 14.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/madman

กับบางอย่าง...บางคน.
อาจต้องยอม...ปล่อยผ่านไป.
...
ไม่มีหลักการใดใช้ได้กับทุกคน..หรือเปล่านะ?

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
slipknot วันที่ : 19/03/2008 เวลา : 12.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/slipknot
ถึงเป็นผี...ก็เป็นผีมี..หัวใจ...นะเฟร้ยยยยยย


ความคิดเห็นที่ 11 (0)
มะอึก วันที่ : 19/03/2008 เวลา : 11.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panakom


กำ เ นิ ด ท า ร ก ม า ร ด า ย่ อ ม เ จ็ บ ป ว ด
กำ เ นิ ด ผี เ สื้ อ ย่ อ ม ผ่ า น ตั ว ห น อ น
สิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ ง มั ก จ ะ ไ ม่ ถู ก ใ จ เ ส ม อ ม า
.
.
แต่ประโยคนี้ทั้งถูกใจและถูกต้องครับบริช
.

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
กระเช้าสีดา วันที่ : 19/03/2008 เวลา : 10.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thanapa

อ๋อ...มันเป็นธรรมดาเยี่ยงนี้เอง.......

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
เจ้าชายเย็นชา วันที่ : 19/03/2008 เวลา : 09.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aiem

ความคิดเห็นอาจแตกต่าง

แต่ความรักที่มีให้กันขออย่าแตกต่างละกัน

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
อิมกุดั่น วันที่ : 19/03/2008 เวลา : 09.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/im
คลิกชื่อ "  อิมกุดั่น " เลือก "สารภาพ" แล้วพบกันที่.. http://www.oknation.net/blog/canvas 

ลองมองว่าตัวหนอน...กลมๆ ...น่ารัก....ก็ได้จ้ะ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
Sainam วันที่ : 19/03/2008 เวลา : 09.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sainam

ในความเหมือนย่อมมีความแตกต่าง และในความแตกต่างก็มีความเหมือน....เป็นซะอย่างนี้ล่ะโลกเรา

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ท่าชนะ วันที่ : 19/03/2008 เวลา : 09.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Karida

คะ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
คนกุลา วันที่ : 19/03/2008 เวลา : 08.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konkula

เห็นด้วยครับ...มองความแตกต่าง..ด้วยความรัก นำไปสู่การพัฒนา...ขึ้น..ครับ...

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
hey_you วันที่ : 19/03/2008 เวลา : 08.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lov2allyou
ช่างแม่ง!! Let It Be

Sometime...
I just...let it go...


have fun anyway!

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
raksanok วันที่ : 19/03/2008 เวลา : 08.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/raksanok
 raksanok เพราะควมสุขอยู่ทีใจ  www.sumbydesign.net

เรื่องบางเรื่องมีให้มองตั้งหลายมุม

ไม่แปลกเลยที่จะเห็นต่างกัน

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
roselobster วันที่ : 19/03/2008 เวลา : 08.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Memyself
 º°” ไม่มีความรักใดในโลกจะยิ่งใหญ่เท่าคนไทย รักในหลวง””°

มุ ม ม อ ง ที่ แ ต ก ต่ า ง ห ล า ย ค รั้ ง
เ กิ ด เ พ ร า ะ . .อ ง ศ า ที่ เ ร า ยื น

ดีจ้าตะเอง

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
feng_shui วันที่ : 19/03/2008 เวลา : 07.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

อรุณสวัสดิ์ค่ะ
อยู่
กับ
ความ
แตกต่าง
ให้ได้

ใช่ไหม
คะแสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มีนาคม 2008 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

[ Add to my favorite ] [ X ]