• BITCH
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-07-10
  • จำนวนเรื่อง : 153
  • จำนวนผู้ชม : 152201
  • ส่ง msg :
  • โหวต 206 คน
B I T C H
Wonder why they call me.. B I T C H
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/bitch
วันอังคาร ที่ 14 ตุลาคม 2551
Posted by BITCH , ผู้อ่าน : 1624 , 22:44:23 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

   ข อ ส่ ง น้ อ ง ส า ว พี่ ต ร ง นี้

   พ ร้ อ ม บ า ย ศ รี พ ว ง ม า ล า

   ใ น อ้ อ ม ก อ ด แ ห่ ง ฟ า ก ฟ้ า

   ท่ า ม ก ล า ง ด า ร า ที่ น า น เ น า


   ชี วิ ต ข อ ง เ ร า อั น นิ ด น้ อ ย

   เ ฝ้ า ถึ ง วั น ค อ ย เ พื่ อ จ า ก ล า

  ดั บ แ ล้ ว ด ว ง วิ ญ ญ า

  แ ม้ แ ส น รั ก ต้ อ ง หั ก ใจ


  เ กิ ด ขึ้ น แ ล ะ ตั้ ง อ ยู่

  เ พี ย ง ชั่ ว ค รู่ เ พื่ อ สิ่ ง ใ ด

  ต ร า บ ยั ง ไ ม่ แ จ้ ง ใ จ

  ย่ อ ม เ ผ ล อ ไ ผ ล เ สี ย น้ำ ต า


  น้ อ ง ส า ว ข อ ง พี่ จ ง ห ลั บ เ ถิ ด

  ข อ ใ ห้ ท า ง ส ว ร ร ค์ จ ง เ ปิ ด รั บ เ จ้ า

  ค ว า ม ห่ ว ง ห า ใ น ใ จ จ ง บ ร ร เ ท า

  เ พื่ อ ใ ห้ เ จ้ า น อ น ห ลั บ ส บ า ย


  ค ว า ม พ ะ ว ง แ ห่ ง ทุ ก ข์ ข อ ง ทุ ก สิ่ ง

  อ ย า ก ใ ห้ เ จ้ า ล ะ ทิ้ งไ ว้ ใ น โ ล ก นี้

  พี่ ข อ ใ ห้ เ จ้ า เ ดิ น ไ ป ต า ม ท า ง ที่ ดี

  ท า ง ที่ มี แ ต่ ค ว า ม ส ว ย ง า ม

  น้ อ ง เ อ๋ ย น้ อ ง รั ก ข อ ง พี่

  ชี วี ข อ ง เร า แ ม้ สั้ น น้ อ ย ไ ป

  ห า ก เ จ้ า ไ ด้ เ กิ ด ใ ห ม่ ใ น แ ห่ ง ห น ใ ด

  พี่ ข อ อ ว ย ชั ยใ ห้ น้ อ ง เ จ อ แ ต่ สิ่ ง ที่ ดี ๆ

 พี่ ค ง ส่ ง น้ อ ง ไ ด้ เ พี ย ง เ ท่ า นี้

 ข อ ส่ ง ที่ สุ ด ท้ า ย ข อ ง ทุ ก ค น

 ณ เ ม รุ  คื อ ที่ ว า ง ต น

 แ ล ะ เ ป็ น ที่ สุ ด ท้ า ย ที่ เ ร า ต้ อ ง จ า ก ล า


บทกลอนบทนี้ขอมอบให้น้องสาวของพี่ที่จากไปด้วยความรักและอาลัย

หลับให้สบายนะจ๊ะ
น้องสาวสุดที่รักของพี่

BITCH

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
วิตามินบี วันที่ : 02/11/2008 เวลา : 21.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/babymind
VitaMin B @ OK Nature  Save Nature Save Life  

พี่สบายใจขึ้นบ้างหรือยังคะ
บีแวะมาเยี่ยมค่ะ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
numouse วันที่ : 30/10/2008 เวลา : 19.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/numouse
ถ้าเราลดความ "เห็นแก่ตัว" ให้น้อยลงบ้าง อะไรๆ มันคงจะดีกว่านี้ และถ้ายิ่งจัก "ยอม" บ้างคงจะดี

ร่วมไว้อาลัยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
auguzzy วันที่ : 30/10/2008 เวลา : 14.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/raterko
A man can be destroyed but not defeated.

ไม่ได้เจอกันนาน

มาเจอกันอีกครั้ง

มีแต่การสูญเสีย

ชีวิตเรายังไปต่อเนอะ

เพื่อนกัซ

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
roselobster วันที่ : 30/10/2008 เวลา : 12.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Memyself
 º°” ไม่มีความรักใดในโลกจะยิ่งใหญ่เท่าคนไทย รักในหลวง””°

ขอแสดงความเสียใจด้วยนะค่ะพี่สุ

ช่วงนี้ขาดการติดต่อกับพี่สุ
ไม่รู้เรื่องราวว่าพี่สาวมีเรื่องทุกข์ใจเลย
ขอโทษจริง ๆ นะค่ะพี่สุ
คิดถึงเสมอ...

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
ผู้หญิงตัวเล็ก วันที่ : 30/10/2008 เวลา : 09.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rinn

ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะพี่

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
Je@b วันที่ : 28/10/2008 เวลา : 18.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wujira

ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ ...

และขอเป็นกำลังใจให้เจ้าของบ้านสู้ ๆ ต่อ

เพื่อคนที่ยังอยู่นะคะ ....

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
plejang วันที่ : 25/10/2008 เวลา : 23.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/plejang
::  Plejang  ::  + + ... ข อ ใ ห้ รั ก จ ง เ จ ริ ญ ....+ + ::

แวะมาเศร้าและอาลัยด้วยคน

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
Romeoza วันที่ : 19/10/2008 เวลา : 12.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/romeoza

เสียใจด้วยนะครับเพื่อน
ขอให้น้องสาวเพื่อนหลับให้สบาย
เป็นกำลังใจให้เพื่อน และครอบครัว
ให้ก้าวต่อไปนะครับ

ปล. เป็นห่วงเพื่อนนะ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ปอจู วันที่ : 18/10/2008 เวลา : 22.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Paojoo1974
มีไม่กี่ชาติบนโลกใบนี้ที่มี  "ภาษา (พูดและเขียน) เป็นของตัวเอง"และเราคือหนึ่งในนั้น...ภูมิใจมั้ยคะ...?? (ชมรมรักษ์ภาษาไทย)

สวัสดีค่ะ.....พี่ Bitch

เสียใจด้วยกับการจากไปของน้องสาวของพี่นะคะ
คิดซะว่า "เธอไปสบายแล้ว"
เป็นกำลังใจให้พี่ Bitch และครอบครัวนะคะ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
Bhirisa_ภิริสา วันที่ : 16/10/2008 เวลา : 15.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Bhirisa
www.oknation.net/blog/misspostcard

ขอเป็นกำลังใจค่ะ...

ขอร่วมอาลัยกับการจากไปของน้องสาวนะคะคุณ BITCH

Take Care นะคะ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
mookie วันที่ : 15/10/2008 เวลา : 08.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mookie
เราอาจไม่ได้มีความสุขในทุกนาทีของชีวิต  แต่เราอยากให้ทุกนาทีของความสุข...ถูกบันทึก

ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ....

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
วิตามินบี วันที่ : 15/10/2008 เวลา : 01.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/babymind
VitaMin B @ OK Nature  Save Nature Save Life  

เสียใจด้วยจริงๆค่ะ
ขอให้น้องหลับสบาย

สวัสดีค่ะพี่บิช บีชวนไปร่วมกิจกรรมนี้กับบีหน่อยนะคะ

"เราต้องการคุณ"
โอเคเนชั่นขอเชิญร่วมประกวด "ตั้งชื่อชมรม" อนุรักษ์ธรรมชาติ ของชาวโอเค
เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนพลังปกป้องป่าให้เดินหน้าต่อไป
http://www.oknation.net/blog/babymind/2008/10/14/entry-2

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
แม่สีไฟ วันที่ : 15/10/2008 เวลา : 00.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ting

ฝากรัศมีจันทร์โอบกอดวิญญาณเธอให้อบอุ่น


ความคิดเห็นที่ 7 (0)
Phithak_C. วันที่ : 14/10/2008 เวลา : 23.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phithak1970

อ่านถึงบทสุดท้ายแล้วรู้สึกหดหู่เสียจริงๆ
ครับ!สู่ความสุขอันสูงสุดและสูงส่งของชีวิตน้องโบว์-อังคณา!!

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
เด็กชายนะโม วันที่ : 14/10/2008 เวลา : 23.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rattamontri
นครพนม

สัจธรรม
ธรรมชาติ
การพราก
น้ำตาไหล

ความทรงจำจะอยู่ตลอดไป

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
พิราบดำ วันที่ : 14/10/2008 เวลา : 22.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pat-1
เมืองมะขามหวาน  

ติดตามข่าวน้องตลอด... ขอร่วมไว้อาลัยในการจากไปของคนดี...........

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
windmill วันที่ : 14/10/2008 เวลา : 22.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/windmill
คำว่า "รัก"  ของบางคน ทำไมมันช่าง .. ง่ายดาย

CHEERFUL ***

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
slipknot วันที่ : 14/10/2008 เวลา : 22.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/slipknot
ถึงเป็นผี...ก็เป็นผีมี..หัวใจ...นะเฟร้ยยยยยย

ขอแสดงความเสียใจ..และร่วมอาลัยด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
หนุ่มใต้ใจดี วันที่ : 14/10/2008 เวลา : 22.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sijo

เกิ ด ขึ้ น แ ล ะ ตั้ ง อ ยู่

เ พี ย ง ชั่ ว ค รู่ เ พื่ อ สิ่ ง ใ ด

ต ร า บ ยั ง ไ ม่ แ จ้ ง ใ จ

ย่ อ ม เ ผ ล อ ไ ผ ล เ สี ย น้ำ ต า

..............................................

หากสิ่งนั้นคือการลาจาก

เปล่าเลยเธอไม่เคยจากไปไหน

เธอยังคงอยู่ในห้วงแห่งความทรงจำนั้น

การพลัดพรากไม่ได้หมายถึงความเศร้า

หากแต่คือความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมไปด้วย

แรงปราถนาแห่งความคิดถึง...

จริงๆแล้วเธอไม่ได้จากเราไปไหน

....

ขอแสดงความเสียใจด้วยครับพี่ BITCH

จากใจน้องชายของพี่
ความคิดเห็นที่ 1 (0)
เกริกบุระวนะวงศ์วรวิวัฒน์ วันที่ : 14/10/2008 เวลา : 22.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cottonhut
 เธอเคยไหมฟังเสียงในใจร่ำร้อง  ถ้วนทั่วทุกท่วงทำนองของถ้อยคำ 

ร่วมอาลัย
ต่อทุกการจากไป
ในสิ่งที่เรารัก
ครับ Bitch

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ตุลาคม 2008 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

[ Add to my favorite ] [ X ]