• BizBlog
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : bizweek@nationgroup.com
  • วันที่สร้าง : 2007-01-17
  • จำนวนเรื่อง : 50
  • จำนวนผู้ชม : 110304
  • ส่ง msg :
  • โหวต 55 คน
Bizweek คู่คิด...คนคิดรวย
กรุงเทพธุรกิจ Bizweek คือหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายสัปดาห์ ในเครือของเนชั่น มัลดิมีเดีย กรุ๊ป มุ่งเน้นการนำเสนอข่าวสารเชิงธุรกิจ การลงทุน เศรษฐกิจ ไอที และการตลาด (วันนี้เรามีบลอกแล้ว...เย้!)
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/bizblog
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2550
Posted by BizBlog , ผู้อ่าน : 1201 , 14:47:27 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เรียนวิชาเอสเอ็มอีทางอินเทอร์เน็ตฟรีๆ กับ สสว. 

เปิดให้เรียนแล้วครับเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สำหรับชุดวิชานำร่องในโครงการ e-SMEs University ของ สสว.รายละเอียดของโครงการนี้ ก็เกิดขึ้นจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดให้มีโครงการ e-SMEs University โดยใช้ระบบ e-Learning ผ่านทางเวบไซต์ของ สสว. คือ http://www.sme.go.th เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสศึกษาเพื่อเพิ่มความรู้ในด้านวิชาการที่จะเป็นประโยชน์และเหมาะกับการประกอบอาชีพทางธุรกิจของตนเอง

อันจะทำให้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่สนใจในโครงการดังกล่าว จะได้มีองค์ความรู้และมุมมองทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันในธุรกิจได้

โดยชุดวิชาดิจิทัลที่จะเปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีไทยและผู้สนใจเข้าทดลองเรียนในเบื้องต้นนี้ จะมีด้วยกันรวม 3 ชุดวิชา คือ

1. SME 101 แนวคิดในการเริ่มธุรกิจ SMEs

2. SME 102 การจัดการการตลาดเบื้องต้น และ

3. SME 103 การบริหารการเงิน

ชุดวิชานอกเหนือจากนี้ จะทยอยเปิดให้บริการจนครบทั้ง 12 ชุดวิชา ภายในเดือนพฤศจิกายน 2550 สำหรับผมเอง ก็จะเป็นผู้บรรยายในชุดวิชา SME 101 ซึ่งจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับความรู้ทั่วไป และการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่เริ่มสนใจที่จะหันเหชีวิตการเป็นลูกจ้างของตน เพื่อตัดสินใจก้าวเข้าไปสู่การเป็นเจ้าของกิจการของตนเอง

การเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ต ในระบบของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญที่นำมาใช้ในโครงการ e-SME University นี้ เป็นระบบที่ทันสมัยและให้ความรู้สึกเหมือนกับท่านได้เข้าเรียนรู้ในห้องเรียนเสมือนจริง กับวิทยากรหรืออาจารย์ผู้สอนได้โดยตรง

ท่านจะได้เห็นภาพของวิทยากรขณะบรรยาย อยู่ในจอส่วนหนึ่ง

ในขณะเดียวกันก็จะเห็นข้อความของเนื้อหาวิชาที่วิทยากรกำลังบรรยายในรูปแบบของ power point อยู่ในจอข้างๆ อย่างชัดเจน สอดคล้องเป็นจังหวะเดียวกันกับการบรรยาย

ท่านจะสามารถจดเลคเชอร์หรือโน้ตเนื้อหาติดตามการบรรยายได้เหมือนกับการเรียนในชั้นเรียนจริง

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยายและพิมพ์เอกสารประกอบการบรรยายออกมาเพื่อใช้ระหว่างการเรียน เพื่อเป็นแนวทางและอำนวยความสะดวก

และใช้เป็นบันทึกเพิ่มเติมตามความเข้าใจของท่านเองระหว่างการเรียน

แต่ละชุดวิชา จะแบ่งเนื้อหาออกเป็นบทๆ โดยแต่ละบท จะใช้เวลาในการเรียนประมาณ 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง โดยที่ท่านสามารถหยุดบทเรียน ถอยหลัง หรือเดินหน้าไปยังตำแหน่งของเนื้อหาที่ต้องการได้ด้วยตนเอง เพื่อทำความเข้าใจกับเนื้อหาที่ท่านต้องการเจาะลึก หรือผ่านเนื้อหาที่ท่านมีความรู้อยู่แล้ว อย่างสะดวกตามต้องการ

รวมไปถึงการมีการแนะนำเบื้องต้นสั้นๆ เกี่ยวกับเนื้อหาที่อยู่ในชุดวิชา เพื่อให้ผู้เรียนได้มองเห็นภาพรวมทั้งหมดก่อนการเข้าสู่บทเรียน และการสรุปท้ายชุดวิชา เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนว่าได้รับความรู้ครบถ้วนตามที่หลักสูตรได้กำหนดไว้หรือไม่

มีแบบฝึกหัด หรือกรณีศึกษาเพื่อให้ทดสอบความรู้ที่ได้เรียนมาด้วยตัวเอง

ในระบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์นี้ ยังมีส่วนประกอบอื่นที่จะช่วยให้ท่านได้เสริมสร้างความรู้ ถามคำถาม และแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนร่วมชุดวิชาได้ผ่านระบบเวบบอร์ด หรือกระดานแสดงความคิดเห็น หรือสามารถติดต่อกับผู้สอนได้ผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล

เพื่อที่จะฉายภาพตัวอย่างให้ท่านที่สนใจได้เห็น ผมขออนุญาตยกตัวอย่างสำหรับชุดวิชา SME 101 แนวคิดในการเริ่มต้นธุรกิจ SME ที่ผมรับผิดชอบเป็นผู้บรรยายนั้น จะประกอบด้วยเนื้อหารวม 5 บทเรียน ได้แก่

บทที่ 1 การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

บทที่ 2 วงจรการดำเนินธุรกิจจะอธิบายว่า ธุรกิจคืออะไร ความเชื่อมโยงของกิจกรรมทางธุรกิจ และเรื่องของวงจรชีวิตธุรกิจ

บทที่ 3 เริ่มธุรกิจใหม่อย่างไรให้รุ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ องค์ประกอบจากผู้ประกอบการ องค์ประกอบจากตัวธุรกิจ องค์ประกอบจากสภาพแวดล้อม และข้อควรระวังในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่

บทที่ 4 คิดให้ครบ... เริ่มต้นธุรกิจอย่างมั่นคงจะกล่าวถึงความพร้อมในด้านต่างๆ ที่ควรทบทวนก่อนการเริ่มต้นธุรกิจ ได้แก่ ความพร้อมของเจ้าของกิจการ ความพร้อมในตัวสินค้าและบริการ ความพร้อมด้านการตลาด ความพร้อมและความเหมาะสมของรูปแบบธุรกิจ การบริหารจัดการ การผลิต การเงิน และความพร้อมของแหล่งเงินทุน

บทที่ 5 คิดแล้วต้องเขียน ... แผนธุรกิจเริ่มต้นที่การอธิบายว่า แผนธุรกิจคืออะไร มีกี่ประเภท ใช้ประโยชน์อย่างไร รวมไปถึงเนื้อหาและองค์ประกอบที่สำคัญที่ต้องมีอยู่ในแผนธุรกิจ เช่น แผนการกำหนดสินค้าหรือบริการ การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านธุรกิจและการตลาด แผนการตลาด แผนการผลิตหรือแผนการให้บริการ แผนการบริหารจัดการ แผนการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนสำรอง และความเชื่อมโยงของข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในแผนธุรกิจ

ท่านที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการดีๆ และฟรีๆ ครั้งนี้ จะต้องทำดังนี้ครับสมาชิก สสว.และบุคคลที่สนใจ สามารถเข้าสู่บทเรียน e-Learning ได้โดยเข้าไปที่เวบไซต์ของ สสว. คือ http://www.sme.go.th ด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้

1.สำหรับสมาชิก สสว. ที่มี User Name และ Password ของตนเองกับทาง สสว.มาก่อนแล้ว (ก่อนหน้าวันที่ 29 พฤษภาคม 2550) ให้คลิกที่แบนเนอร์กลางหน้าเวบไซต์ “ใครๆ ก็เรียนได้ e-SMEs University” แล้วทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าเรียนในระบบโดยใช้ User Name เดิมของท่าน และใช้ Password ที่ระบุไว้ในหน้าลงทะเบียนเรียน

2.สำหรับบุคคลทั่วไป หรือสมาชิก สสว. ที่ยังไม่มี User Name และ Password ของ สสว. จะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ สสว. ก่อนเพื่อรับ User Name และ Password (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) โดยคลิกที่แถบเมนู “มุมสมาชิก” รายการ “สมัครสมาชิก” หรือคลิกที่แบนเนอร์ “SME@Click” หัวข้อ “สมัครสมาชิก สสว.” 

หรือท่านสามารถติดต่อไปที่ ศูนย์สารสนเทศและเทคโนโลยี ของ สสว. โทร.0-2278-8800 ต่อ 281, 318, 469 เพื่อแจ้งชื่อและนามสกุล สำหรับรับ User Name และ Password เพื่อเข้าใช้เรียนในระบบนี้ต่อไป

3.สำหรับ สมาชิกต่างจังหวัด กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการร่วมลงทุนและพี่เลี้ยง SMEs ประจำภูมิภาค ดังนี้ ศูนย์ภูเก็ต โทร.(076) 241502-3 ศูนย์กระบี่ โทร.(075) 622778 622978 ศูนย์สงขลา โทร.(074) 219008-9 ศูนย์สุราษฎร์ธานี โทร.(077) 288866-7 ศูนย์เชียงใหม่ โทร.(053) 249421-2 ศูนย์อุบลราชธานี โทร.(045) 254035, 254936

เมื่อผ่านการลงทะเบียนเข้าเรียนแล้ว ผู้เรียนจะผ่านเข้าสู่หน้าเวบของ e-SME University และสามารถดาวน์โหลดคู่มือสำหรับประกอบการเรียนได้จากแถบแบนเนอร์ ด้านขวามือ เพื่อทำความเข้าใจกับระบบการเรียนรู้ที่ไม่มีขีดจำกัดนี้ได้หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่ SMEs โทร.0-2278-8800 ต่อ 302, 571, 670 หรือทาง e-mail address : esme@sme.go.th

หากมีข้อแนะนำเกี่ยวกับโครงการนี้ประการใด กรุณาเขียนทิ้งไว้ได้ที่เวบบอร์ดในชุดวิชา SME 101 ของผมก็ได้ครับ !!!

ยินดีต้อนรับเอสเอ็มอีผู้ต้องการแสวงหาความรู้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ จากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสู่โครงการ e-SME University ทุกท่าน

เรวัต ตันตยานนท์

มีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายของผู้ประกอบการ ปัจจัยพื้นฐานของอาชีพการเป็นผู้ประกอบการ กระบวนการสู่การเป็นผู้ประกอบการ และความพร้อมของการเป็นผู้ประกอบการ
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 21/06/2007 เวลา : 14.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

ขอบคุณครับผม..

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

BizWeek

ไฮไลท์ ประจำสัปดาห์ มาแล้ววว !!

View All
<< มิถุนายน 2007 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

[ Add to my favorite ] [ X ]