• ยัยตัวหนอน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : ice_vanila@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-06-17
  • จำนวนเรื่อง : 23
  • จำนวนผู้ชม : 110860
  • ส่ง msg :
  • โหวต 39 คน
รวมพลคนรักหนังสือ บาย "ยัยตัวหนอน" คลับของคนรักหนังสือ ไม่มีเหล้าขาย แต่เมาได้อยู่...
แนะนำหนังสือน่าอ่าน นิยายไทย นิยายแปล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนักเขียนในดวงใจ แนะนำเว็บบอร์ดดีดีเกี่ยวกับหนังสือ ซื้อหนังสือออนไลน์แบบไว้ใจได้
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/bookclub
วันอังคาร ที่ 6 มกราคม 2552
Posted by ยัยตัวหนอน , ผู้อ่าน : 1458 , 14:48:50 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ห่างหายจากการเขียนบล็อกไปเนิ่นนาน วันนี้มีเพื่อนๆ ก๊วนคนเขียนบล็อกฝากให้มาชวนงานสัมมนาวิชาการอุษาคเนย์ครั้งที่ 6 ในวันที่ 30 มกราคม 2552 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 สัมมนาวิชาการอุษาคเนย์ศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2552

หัวข้อ "อคติที่แอบแฝงสู่ความขัดแย้งที่ไม่รู้จบ"

หลักการและเหตุผล

ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ประเทศไทย” ซึ่งมีกรณีพิพาทกับประเทศเพื่อนบ้านมายาวนาน ประกอบกับสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ ได้ปลุกกระแสให้ทุกภาคส่วนในสังคมตื่นตัวกับการพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่เท่าที่ผ่านมาก็เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุแค่เพียงเท่านั้น ทั้งนี้ “ลัทธิชาตินิยม” ถือเป็นตัวแปรสำคัญในการจุดชนวนความขัดแย้งที่แอบแฝงไว้ด้วยค่านิยมเชิงอคติต่อประเทศเพื่อนบ้าน โดยการตั้งตนเป็นศูนย์กลางแล้วดูถูกประเทศรอบข้างว่าขาดความเป็นอารยะ อยู่ในฐานะที่ต่ำต้อยกว่า จากความเกลียดชังที่เคยเป็นนามธรรมอยู่ในความคิดและจิตใจ ได้แสดงออกมาเป็นรูปธรรมมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ความขัดแย้งเกิดความรุนแรงมากขึ้นเป็นเงาตามตัว

สำหรับเครื่องมือในการสร้างความเป็นชาตินิยมนั้นจะอาศัยครรลองของระบบการศึกษา สื่อมวลชนและแนวนโยบายของภาครัฐบาลเป็นหลัก ดังแยกพิจารณาได้ต่อไปนี้

ประการแรก “ระบบการศึกษา” ถูกปลูกสร้างขึ้นมาเพื่อบรรจุชุดความรู้หนึ่งลงในหลักสูตรการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้ทรัพยากรของชาติเกิดความภาคภูมิใจและสำนึกรักแผ่นดินมาตุภูมิของตน ควบคู่ไปกับการปลูกฝังให้เกิดความเกลียดชังต่อประเทศเพื่อนบ้าน แม้จะต้องแลกมาด้วยการบิดเบือนข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ก็ตามที จะสังเกตได้ว่าในแบบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของไทยไม่เคยมีการบรรจุข้อมูลเชิงลบ อาทิ ความโหดร้ายที่ทหารไทยกระทำต่อประชาชนพม่าในช่วงภาวะสงคราม เป็นต้น มีเพียงข้อมูลที่ยกย่องเทิดทูนในความกล้าหาญของบรรพชนไทยแค่เพียงเท่านั้น จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมคนไทยจึงเกลียดชังและดูถูกประเทศเพื่อนบ้านอยู่เสมอ

ประการต่อมา “สื่อมวลชน” ถือเป็นกระบอกเสียงสำคัญในการเผยแพร่ลัทธิชาตินิยม โดยส่วนใหญ่มักมีการชักใยโดยเจ้าหน้าที่ของภาครัฐอยู่เบื้องหลัง เพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมือง จนละเลยในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้วยการนำเสนอข่าวสารที่บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง โดยพยายามสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศของตนเอง ขณะเดียวกันกลับยัดเยียดความเป็นศัตรูให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน จนท้ายที่สุด ประชากรของประเทศคู่กรณีกลับตกอยู่ในฐานะของเหยื่อที่บาดหมางกันโดยไม่ได้ตั้งใจ

ส่วนในมุมมองของ “แนวนโยบายจากภาครัฐบาล” ที่แสดงออกถึงความไม่จริงใจในการแก้ไขปัญหาได้กลายเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สร้างความขัดแย้งระหว่างประเทศอย่างไม่รู้จบ ทั้งนี้ การเจรจาร่วมกันระหว่างผู้นำของประเทศคู่กรณีไม่เคยสร้างความสมานฉันท์ให้เป็นรูปธรรมได้อย่างแท้จริง ซึ่งมาจากความหวาดระแวงและพยายามรักษาผลประโยชน์ของประเทศจนละเลยในการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวที่ความยั่งยืนมากกว่า       ด้วยเหตุนี้ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะสถาบันการศึกษาของสังคมที่ผลิตปัญญาชนเพื่อไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดให้มีการสัมมนาในหัวข้อ “อุษาคเนย์ : อคติที่แอบแฝงสู่ความขัดแย้งที่ไม่รู้จบ” โดยเรียนเชิญวิทยากรและนักวิชาการมาร่วมกันอภิปรายในประเด็นสำคัญต่างๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและต่อยอดทางความคิดจากผู้เข้าร่วมการสัมมนาไปสู่สมาชิกในครอบครัว สถาบันการศึกษา สถานที่ทำงาน ตามลำดับ ส่งผลให้เกิดความรู้ความเข้าใจทั้งต่อตนเองและประเทศเพื่อนบ้านมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนนอกห้องเรียนที่สำคัญที่ช่วยฝึกฝนให้นักศึกษาโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาได้รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักการวางแผนและแบ่งหน้าที่ในการทำงาน เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ทั้งยังช่วยประชาสัมพันธ์โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาให้เป็นที่รู้จักของคนในสังคมมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

1.   เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งต่อประเทศของตนเองและประเทศเพื่อนบ้านในมิติทาง         ประวัติศาสตร์ สื่อมวลชนและแนวนโยบายของภาครัฐ นำไปสู่การร่วมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อการสัมมนาในข้างต้น

2. เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการของโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาให้เป็นที่รู้จักของคนในสังคม

3. เพื่อสร้างรูปแบบกิจกรรมให้นักศึกษารู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ โดยสามารถนำความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวไปปรับใช้ให้เข้ากับการทำงานและการดำรงชีวิต

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ คณะกรรมการโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณาจารย์ประจำคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักวิชาการ สื่อมวลชน นักศึกษาโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา นักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักเรียนและประชาชนที่สนใจทั่วไป

กำหนดการงานสัมมนาวิชาการอุษาคเนย์
ครั้งที่ 6 ประจำปี 2552
“อุษาคเนย์: อคติที่แอบแฝงสู่ความขัดแย้งที่ไม่รู้จบ”

วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552

ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
                                      

08.30-09.00น.  ลงทะเบียน

09.00-09.10น.  กล่าวเปิดงานโดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

09.10-09.20น.  กล่าวต้อนรับโดยผู้อำนวยการโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

09.20-10.20น.  ปาฐกถานำ เรื่อง “ลัทธิชาตินิยมเก่า VS ชาตินิยมใหม่ ในสังคมไทย” โดย Professor Emeritus Dr.Benedict Richard O'Gorman Anderson

10.20-10.30น.  พักรับประทานอาหารว่าง

10.30-12.30น.  อภิปราย หัวข้อ “พรมแดนความรู้อุษาคเนย์: แบบเรียน สื่อ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ” โดย
   ศาสตราจารย์ ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์  
   รองศาสตราจารย์ ดร. อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์
   รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข
   ดำเนินรายการโดย อาจารย์ อัครพงษ์ ค่ำคูณ

12.30-13.30น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30-16.30น.  อภิปราย หัวข้อ “ชะตากรรมของอาเซียน: จากอคติที่แอบแฝง สู่ความ
ขัดแย้งที่ไม่รู้จบ” โดย
   ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
   ดร. ประภัสสร์ เทพชาตรี
   คุณ สุนัย ผาสุข
   คุณ กวี จงกิจถาวร
   ดำเนินรายการโดย อาจารย์ วิโรจน์ ตั้งวาณิช และอาจารย์ อัครพงษ์ ค่ำคูณ

16.30-17.00น.  ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนากับวิทยากร 

17.00-18.00น.  ปิดงานด้วยการแสดงพิพิธทัศนา โดย นักศึกษาโครงการเอเชียตะวันออก   เฉียงใต้ศึกษา 

หมายเหตุ** วิทยากรอาจมีการเปลี่ยนภายหลัง
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มกราคม 2009 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

[ Add to my favorite ] [ X ]