*/
  • บุญล้ำลำตะคอง
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : boonlumthai@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2017-03-21
  • จำนวนเรื่อง : 46
  • จำนวนผู้ชม : 23917
  • จำนวนผู้โหวต : 13
  • ส่ง msg :
  • โหวต 13 คน
วันเสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2562
Posted by บุญล้ำลำตะคอง , ผู้อ่าน : 171 , 11:31:47 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พอช.หนุนสร้างบ้านมั่นคงบนที่ดินธนารักษ์ จ.อุตรดิตถ์ 40 ครัวเรือน

 

                                         

 

อุตรดิตถ์/ ‘ไมตรี  อินทุสุต’ ประธานบอร์ด พอช.และเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน  ร่วมพิธียกเสาเอก ‘บ้านมั่นคงห้องสูง’ อ.ลับแล  สร้างบ้านใหม่ 40 ครัวเรือนบนที่ดินกรมธนารักษ์  สัญญาเช่าระยะยาว 30 ปี  โดยหน่วยงานในท้องถิ่นให้การสนับสนุนด้านสาธารณูปโภค เช่น ประปา  ไฟฟ้า  ขณะที่ พอช.สนับสนุนงบประมาณและสินเชื่อ 11 ล้านบาทเศษ

            ตามที่รัฐบาลมอบหมายให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  มีเป้าหมายเพื่อให้คนไทยทุกครอบครัวมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายในปี 2579  โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ หรือ ‘พอช.’ สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประชาชนประมาณ   1 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ  โดยดำเนินงานตามแผนงานบ้านมั่นคงเมืองและชนบท  โครงการบ้านพอเพียงชนบท  การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง  คนไร้บ้าน  ฯลฯ  ซึ่งขณะนี้การดำเนินงานมีความคืบหน้าเป็นลำดับ

           ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม  ที่บ้านห้องสูง  ต.ชัยจุมพล  อ.ลับแล  จ.อุตรดิตถ์   สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงอุตรดิตถ์ จำกัด  เครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สภาองค์กรชุมชนตำบลชัยจุมพล  ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดพิธียกเสาเอกเพื่อสร้างบ้านมั่นคง  ‘สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงอุตรดิตถ์ จำกัด’  จำนวน  40 ครัวเรือน  โดยมีนายไมตรี  อินทุสุต ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นประธานในพิธี มีนายพิภัช ประจันเขตต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  นายสมชาติ  ภาระสุวรรณ  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  กรมธนารักษ์  อำเภอลับแล  รวมทั้งเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วมในพิธีประมาณ 300 คน                             

                                             

                                                        นายไมตรี  อินทุสุต (ที่ 2 จากขวา)

         นายไมตรี  อินทุสุต  ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ  กล่าวว่า  ความสำเร็จในการสร้างบ้านมั่นคงในวันนี้เกิดจากภาคีต่างๆ 4 ฝ่าย  คือ  ภาคีแรกที่สำคัญที่สุด  คือ  ชาวบ้าน  ซึ่งแต่เดิมนั้นพี่น้องสร้างบ้านอยู่ในที่สาธารณะที่ไม่ถูกกฎหมายและกระจัดกระจายไร้สถานภาพ  แต่วันนี้พี่น้องได้รวมตัวกันเพื่อสร้างบ้านใหม่  ส่วนภาคีที่ 2 คือ หน่วยราชการส่วนกลาง  ได้แก่ กรมธนารักษ์ส่วนกลางที่ให้เช่าพื้นที่ผ่านธนารักษ์จังหวัด โดยอนุญาตให้เช่า 30 ปี  ราคาตารางวาละ  38 สตางค์  และเมื่อถึงปีที่ 30 ธนารักษ์จะต่ออายุให้อีก 30 ปีอย่างแน่นอน

         ส่วนภาคีที่ 3 คือ  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  ภาคีที่ 4  คือ  ขบวนองค์กรชุมชน  และภาคีที่ 5 คือ สภาองค์กรชุมชน  ซึ่งร่วมกันทำงาน  โดยเฉพาะขบวนองค์กรชุมชนที่ทำงานแบบจิตอาสา  ทำงานหนักโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  จนประสบผลสำเร็จ 

          “เพราะฉะนั้นจากที่ไม่มีหลักแหล่งที่ถูกต้อง  ถูกกฎหมาย วันนี้พวกท่านจะได้อยู่ในที่ที่ถูกกฎหมาย  มีกฎกติกาถูกต้องทุกประการ จะอยู่อาศัยในที่สมสง่าและภาคภูมิ  และหน่วยงานต่างๆ จะร่วมกันสนับสนุนให้พี่น้องได้พัฒนาคุณภาพชีวิต  และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นต่อไป”  นายไมตรีกล่าว 

                                              

         นางสาวธีรยา มาบุญลือ  ประธานคณะกรรมการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงอุตรดิตถ์ จำกัด  กล่าวว่า  โครงการบ้านมั่นคงที่บ้านห้องสูง  ตำบลชัยชุมพล  เกิดจากการรวมตัวกันของประชาชนที่มีความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย  เนื่องจากไม่มีความมั่นคงในที่ดิน  เช่น  อาศัยอยู่ในที่ดินวัด  ที่ดินกรมธนารักษ์  การรถไฟแห่งประเทศไทย  กรมชลประทาน  นอกจากนี้ชุมชนยังมีสภาพแออัด  บ้านเรือนทรุดโทรม  ไม่มั่นคงแข็งแรง  ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  อาชีพรับจ้างทั่วไป และค้าขายเล็กๆ น้อยๆ ชาวบ้านที่เดือดร้อนจึงรวมตัวกันเป็น ‘สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงอุตรดิตถ์ จำกัด’  เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น  โดยมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมให้การสนับสนุน  

         เช่น  จังหวัดอุตรดิตถ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประสานงานเพื่อขอเช่าที่ดินราชพัสดุจากกรมธนารักษ์  บริเวณบ้านห้องสูง  หมู่ 3  ต.ชัยจุมพล  อ.ลับแล  เนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา  เป็นที่ก่อสร้างบ้านใหม่  จำนวน 40  ครัวเรือน  ระยะเวลาเช่า  30 ปี  (1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2591) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ  สนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านมั่นคงเมือง จำนวน 11,644,820 บาท  (งบสนับสนุนรวม 3.1 ล้านบาท และสินเชื่อรวม 8,544,820 บาท (ใช้สินเชื่อก่อสร้างบ้านประมาณหลังละ 200,000 บาท) ระยะเวลาผ่อนชำระคืนภายใน 15 ปี)  

         นอกจากนี้สหกรณ์ฯ ยังได้ประสานขอรับการสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคจากหน่วยงานรัฐในพื้นที่ด้วย  เช่น      การประปา  การไฟฟ้า  ฯลฯ  ส่วนแบบบ้านที่จะก่อสร้างใหม่  มี 3 แบบ คือ 1.บ้านแฝดชั้นเดียวขนาด 4X7 เมตร  2.บ้านแฝดชั้นเดียวขนาด 5X8 เมตร   และ 3.บ้านแฝดสองชั้นขนาด 5X8 เมตร   ขนาดที่ดิน 24 ตารางวาต่อครอบครัว   ส่วนแผนงานการก่อสร้างบ้านคาดว่าจะเสร็จภายใน 1 ปี

                                               

                                   บ้านมั่นคงสหกรร์เคหสถานบ้านมั่นคงจังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด กำลังก่อสร้าง

         นายสุพัฒน์  จันทนา  ผู้อำนวยการสำนักงานภาคเหนือ  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ  กล่าวว่า  การพัฒนาที่อยู่อาศัยในจังหวัดอุตรดิตถ์เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2538-2543 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนเมือง (ปัจจุบันคือ พอช.) ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในจังหวัดอุตรดิตถ์สนับสนุนการสร้างบ้านใหม่ของชาวชุมชน 8 ครอบครัวที่อาศัยอยู่ริมคลองโพ      อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  โดยชาวบ้านได้ร่วมกันออมทรัพย์วันละ 15 บาท  และเช่าที่ดินจากวัดเพื่อสร้างบ้านใหม่ในราคาหลังละ 40,00 บาท  จนกลายเป็นต้นแบบในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในจังหวัดอุตรดิตถ์

         ช่วงปี 2544–2556 พอช.และเครือข่ายองค์กรชุมชนเมืองอุตรดิตถ์ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นทำการสำรวจข้อมูลผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  พบว่ามีผู้เดือดร้อน 18 ชุมชน  จำนวน  1,036 ครัวเรือน  โดย พอช.และภาคีเครือข่ายได้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย  แบ่งเป็น 1.การย้ายชุมชนไปสร้างบ้านในที่ดินใหม่  จำนวน 124 ครัวเรือน  2.ปรับปรุงที่อยู่อาศัยในที่ดินเดิม 13  ชุมชน  จำนวน  912  ครัวเรือน  

         “จนถึงขณะนี้ พอช.และภาคีเครือข่ายได้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคงเมืองอุตรดิตถ์ไปแล้ว  รวมทั้งหมด  4 เมือง 17 โครงการ  คือ ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  1,036 ครัวเรือน   เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอพิชัย  215 ครัวเรือน, อบต.หาดล้า อำเภอท่าปลา  33 ครัวเรือน และ อบต.ชัยจุมพล อำเภอลับแล 40 ครัวเรือน  รวมทั้งหมด  1,324 ครัวเรือน  ส่วนที่เหลือจะดำเนินการต่อไป  โดย พอช.จะประสานงานกับหน่วยงานรัฐที่ดูแลที่ดิน  เพื่อนำที่ดินรัฐที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาให้ชาวชุมชนเช่าเพื่อก่อสร้างบ้านมั่นคง”  นายสุพัฒน์กล่าว

 

                                                    

 

         สำหรับความคืบหน้าในการดำเนินการโครงการบ้านมั่นคงทั่วประเทศของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ ในปีงบประมาณ 2562  มีเป้าหมาย 5,500  ครัวเรือน  ขณะนี้ (ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562)   ดำเนินการแล้ว 3,335 ครัวเรือน  โครงการบ้านพอเพียงชนบท  เป้าหมาย 11,500  ครัวเรือน  ขณะนี้ดำเนินการแล้ว 12,543 ครัวเรือน  โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง  (ดำเนินงานต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ในพื้นที่คลองลาดพร้าว)  เป้าหมาย 7,069  ครัวเรือน   ขณะนี้ดำเนินการแล้ว 3,084 ครัวเรือน  ฯลฯ

         ส่วนผลการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงตั้งแต่ปี 2546-2561  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ ได้ดำเนินการในพื้นที่  76 จังหวัด   จำนวน 353 เมือง   รวม 931  โครงการ   ครอบคลุม 2,061 ชุมชน   ทำให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงรวม  100,216  ครัวเรือน 

 

                                                                                ************

 

 

 

 แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน