• รณฤทธิ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : ิboonyou.khor@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-05-09
  • จำนวนเรื่อง : 288
  • จำนวนผู้ชม : 835389
  • ส่ง msg :
  • โหวต 58 คน
สื่อการบ้าน...สารการเมือง
การบ้านการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัว: ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ และ สะท้อนมุมมองที่หลากหลายด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมประชาธิปไตยที่แท้จริง
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/boonyou
วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2554
Posted by รณฤทธิ์ , ผู้อ่าน : 15099 , 04:16:34 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน รวงข้าวล้อลม โหวตเรื่องนี้

นิยามของครู/อาจารย์ที่ถูกเปลี่ยนไป

ดร. บุญอยู่  ขอพรประเสริฐ

boonyou_khor@yahoo.com

เนื่องในโอกาส “วันครู” ประจำปี 2554 ที่จะเวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง และในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนมานานนับสิบปี จึงขอใช้โอกาสดังกล่าวนี้พูดถึง “ครูและอาจารย์” ในระบบการศึกษาของบ้านเราสักเล็กน้อย

คำว่า “ครู” นั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542  ให้ความหมายไว้ว่า “ครู” หมายถึง ผู้สั่งสอนศิษย์ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ โดยมีรากศัพท์มาจากมาจากศัพท์ภาษาสันสกฤต "คุรุ" และภาษาบาลี "ครุ, คุรุ" ซึ่งหมายถึง หนัก ส่วนคำว่า “อาจารย์” หมายถึง ผู้สั่งสอนวิชาความรู้ หรือเป็นคำที่ใช้เรียกนําหน้าชื่อบุคคลเพื่อแสดงความยกย่องว่ามีความรู้ในทางใดทางหนึ่ง มาจากภาษาบาลี สันสกฤตว่า “อาจริย” ซึ่ง จริย หมายถึง ความประพฤติหรือกิริยาที่ควรประพฤติ

ทั้งนี้ คำว่า “อาจารย์” ตามทัศนะของคนไทย จะมีความหมายกว้างกว่าทัศนะของชาวตะวันตก กล่าวคือ อาจารย์เป็นทั้งผู้สอนวิชาความรู้ อบรมดูแลความประพฤติ และเป็นผู้ที่มีฐานะสูงกว่าผู้เป็นครู และมักเป็นผู้ที่ทำการสอนในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

อย่างไรก็ตาม นิยามคำว่า “ครูและอาจารย์” ในยุคใหม่นี้ ดูเหมือนจะถูกเปลี่ยนไปจากเดิมแล้ว ด้วยระบบการศึกษา และระบบค่านิยมทางสังคมในปัจจุบันที่โยงยึดกับระบบทุนนิยมเต็มรูปแบบ ภายใต้ระบบทุนนิยมส่งผลให้ระบบการศึกษาก้าวเข้าสู่ระบบการจัดการการศึกษาเชิงธุรกิจหรือแบบการค้าที่อาจเรียกได้ว่าเป็น “ระบบพาณิชย์ศึกษา” (Commercial Education) ระบบการดูแลของรัฐที่มุ่งเน้นการจัดระเบียบ และการควบคุมมากกว่าการพัฒนา ระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ยังให้ความสำคัญกับ “ตัวเลข” เชิงปริมาณมากกว่า “แก่นแท้” ของคุณภาพการศึกษา ประกอบกับค่านิยมทางสังคมที่ให้คุณค่ากับใบปริญญาบัตรมากกว่าความรู้

การบรรจบกันของระบบ แนวคิด และค่านิยมทางสังคมดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้ คำนิยามของ “ครูและอาจารย์” ตามความหมายที่มีมาแต่เดิมนั้นถูกเปลี่ยนไป ความหมายของ ครูและอาจารย์ที่มีมาแต่เดิม ซึ่งนอกเหนือจากการถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์แล้ว ครูยังผู้อบรมความประพฤติ และเป็นผู้นำทางศิษย์ไปสู่คุณธรรมชั้นสูงอีกด้วย

แต่อนิจจา ความหมายของครูดังกล่าวมานี้ ในปัจจุบันกำลังถูกผู้บริหารสถาบันการศึกษาจำนวนมากในบ้านเราเปลี่ยนแปลงคำนิยามไปเสียแล้ว ในสถาบันการศึกษาหลายแห่งภายใต้ระบบการแข่งขันเชิงธุรกิจ ความหมายของความเป็นครูได้ถูกลดทอนลงกลายเป็นแค่ “ผู้รับจ้างสอน” เท่านั้น ในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ความสัมพันธ์ระหว่างครูอาจารย์กับศิษย์ถูกลดทอนและเปลี่ยนไปเป็นความสัมพันธ์แบบ “ผู้ให้บริการกับลูกค้า” ซึ่งแต่แรกนั้นมักเกิดกับสถาบันการศึกษาเอกชน แต่ปัจจุบันสถาบันการศึกษาของรัฐก็มีเช่นกัน

การที่นิยามของความเป็นครูถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นผู้รับจ้างสอน ย่อมมีผลต่อการทำหน้าที่ของความเป็นครูตามความหมายดั้งเดิม จะเห็นได้ว่าหากครู อาจารย์ท่านใดไม่อาจทนต้องอำนาจครอบงำด้วยประการใดๆ หรือตกอยู่ภายใต้ภาวะจำยอมจนต้องลดสถานะและบทบาทของครูไปเป็นผู้รับจ้างสอน ก็จะส่งผลต่อระบบการศึกษา ต่อระบบสังคม ตลอดจนต่อการสร้างคนที่มีคุณภาพเพื่อไปรับใช้สังคม เราจึงไม่แปลกใจที่ได้เห็นบัณฑิตจำนวนมากที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ได้รับปริญญาบัตร แต่ขาดความรู้ที่จำเป็นอย่างเพียงพอต้องใช้ในวิชาชีพสาขาของตน ขาดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมทั้งขาดจิตสำนึกสาธารณะ

ดังนั้น เพื่อให้คำว่า “ครู – อาจารย์” คงความหมายดั้งเดิมที่มีคุณค่าในสังคม ซึ่งเป็นมากมว่าผู้รับจ้างสอน ผู้เขียนจึงใคร่ขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ทุกท่านได้ช่วยกันส่งเสริมและยืนหยัดอยู่ในความเป็นครูที่แท้จริง อย่าหวั่นไหวไปตามกระแสธุรกิจและค่านิยมทางสังคมที่ให้คุณค่ากับรูปแบบมากกว่าเนื้อหาของการศึกษาจนต้องลดทอนความเป็นครูของตน ไปเป็นแค่ผู้รับจ้างสอนตามความหมายที่บรรดาผู้มีอำนาจหรือผู้บริหารการศึกษาบางคน บางกลุ่มที่มุ่งค้ากำไรจากการศึกษาต้องการให้เปลี่ยนไปเช่นนั้น และขอเรียกร้องให้บรรดาสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาทั้งหลายที่ติดอยู่ในกับดักของการแข่งขันเชิงธุรกิจ มุ่งแสวงหากำไร และต้องการครอบงำความเป็นครูได้โปรดเปลี่ยนแปลงแนวคิดและแนวทางดำเนินการใหม่ เพื่อช่วยกันจรรโลงวิชาชีพครูอาจารย์ให้อยู่คู่สังคมต่อไปอย่างมีศักดิ์ศรีด้วยเถิด

ในโอกาสวันครูปีนี้ ผู้เขียนก็ขอกราบคาราวะครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้และการประพฤติตนที่ดี และขอกราบคาราวะผู้เป็นครูอาจารย์ทุกท่านที่ยังทำหน้าที่ด้วย “ความเป็นครู” อย่างแท้จริง
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
รณฤทธิ์ วันที่ : 14/01/2011 เวลา : 22.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/boonyou

จากความเห็นที่ 4-5 เห้นด้วยว่าลำพังครูต่อสู้กับระดับนโยบายคงยาก ต้องฝากภาครัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลด้านการศึกษา ให้ลงมาช่วยดูแลครูอาจารย์ด้วย อย่าปล่อยให้ผู้บริหารการศึกษาในบางแห่งอาศัยการวางนโยบายมาครอบงำ กดขี่ และลดทอนความเป็นครุให้เหลือเพียงแค่ "ผู้รับจ้างสอน" เท่านั้น

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
รณฤทธิ์ วันที่ : 14/01/2011 เวลา : 22.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/boonyou

จากความเห็นที่ 4-5 เห้นด้วยว่าลำพังครูต่อสู้กับระดับนโยบายคงยาก ต้องฝากภาครัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลด้านการศึกษา ให้ลงมาช่วยดูแลครูอาจารย์ด้วย อย่าปล่อยให้ผู้บริหารการศึกษาในบางแห่งอาศัยการวางนโยบายมาครอบงำ กดขี่ และลดทอนความเป็นครุให้เหลือเพียงแค่ "ผู้รับจ้างสอน" เท่านั้น

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
รวงข้าวล้อลม วันที่ : 14/01/2011 เวลา : 15.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/roungkaw
กัลยาณมิตร    เป็นสิ่งหาง่ายเสมอ   แค่รู้จักคำว่า....ให้....และคำว่า...รับ 

จึงใคร่ขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ทุกท่านได้ช่วยกันส่งเสริมและยืนหยัดอยู่ในความเป็นครูที่แท้จริง อย่าหวั่นไหวไปตามกระแสธุรกิจและค่านิยมทางสังคมที่ให้คุณค่ากับรูปแบบมากกว่าเนื้อหาของการศึกษาจนต้องลดทอนความเป็นครูของตน

...................................................

ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นหน่ยนะคะว่า

ความเป็นครูที่แท้จริง ปัจจุบันนี้ ทำเท่าที่ทำได้ ไม่เต็มร้อยหรอกค่ะ เพราะต้องปฏิบัติ ตามนโยบายที่สั่งมา

พูดยากแล้วค่ะ วงการศึกษาในยุคปัจจุบัน

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
รวงข้าวล้อลม วันที่ : 14/01/2011 เวลา : 15.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/roungkaw
กัลยาณมิตร    เป็นสิ่งหาง่ายเสมอ   แค่รู้จักคำว่า....ให้....และคำว่า...รับ 

จึงใคร่ขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ทุกท่านได้ช่วยกันส่งเสริมและยืนหยัดอยู่ในความเป็นครูที่แท้จริง อย่าหวั่นไหวไปตามกระแสธุรกิจและค่านิยมทางสังคมที่ให้คุณค่ากับรูปแบบมากกว่าเนื้อหาของการศึกษาจนต้องลดทอนความเป็นครูของตน

...................................................

ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นหน่ยนะคะว่า

ความเป็นครูที่แท้จริง ปัจจุบันนี้ ทำเท่าที่ทำได้ ไม่เต็มร้อยหรอกค่ะ เพราะต้องปฏิบัติ ตามนโยบายที่สั่งมา

พูดยากแล้วค่ะ วงการศึกษาในยุคปัจจุบัน

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
จ่าจินต์ วันที่ : 14/01/2011 เวลา : 07.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jawee
@..จ่าจินต์...ตำรวจบ้าบุญ..เล่ม 2...คลอดแล้วครับ..พิมพ์จำนวนจำกัด..@


ครูจะยังอยู่..
ในเมืองไทยตลอดไปครับผม..

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
Monchai วันที่ : 14/01/2011 เวลา : 07.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/monchai83

ขอบูชา และเทิดทูน คุณความดี ของคุณครูทุกท่าน
ที่ได้อบรม สั่งสอน บุตรหลาน และเยาวชนของชาติ
ให้เป็นคนดี และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่

คุณครู โกหกว่า รักเด็ก ๆ เท่ากันหมด

http://www.oknation.net/blog/monchai83/2011/01/08/entry-1/

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ปวิภา วันที่ : 14/01/2011 เวลา : 05.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pavipa
ปวิภา วัฒนวราสิน...@ บูชาคนดี...ไว้เชิดชู...แผ่นดินไทย @ 

...เพื่อการศึกษาดีดี...ให้กับแผ่นดินไทยจริงจริง...นะคะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มกราคม 2011 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]