• รณฤทธิ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : ิboonyou.khor@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-05-09
  • จำนวนเรื่อง : 288
  • จำนวนผู้ชม : 829375
  • ส่ง msg :
  • โหวต 58 คน
สื่อการบ้าน...สารการเมือง
การบ้านการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัว: ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ และ สะท้อนมุมมองที่หลากหลายด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมประชาธิปไตยที่แท้จริง
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/boonyou
วันศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2564
Posted by รณฤทธิ์ , ผู้อ่าน : 405 , 22:30:59 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน สันติธาตุ โหวตเรื่องนี้

 

จัดเลี้ยงสุราในโรงเรียนได้เต็มที่...นี่หรือคือร่างกฎหมายที่เสนอโดยประชาชน !

 

ผศ. ดร. บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ

นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

 

ท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส covid 19 ประเทศเราต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ มากมาย ทั้งปัญหาผู้ป่วยที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว และมากมาย การฉีดวัคซีนที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การขาดแคลนวัคซีนที่มีประสิทธิผล ในขณะเดียวกันก็มีคลัสเตอร์ที่เป็นกลุ่มแพร่กระจายเชื้อเพิ่มขึ้นอีกในหลายรูปแบบหลายพื้นที่ เช่น การจัดงานปาร์ตี้เลี้ยงสุรากัน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่เป็นต้นเหตุของการทำให้เกิดการแพร่เชื้อ covid-19 ไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การห้ามจัดเลี้ยงสุรา ห้ามดื่มสุราในร้านอาหารจึงเป็นมาตรการสำคัญอันหนึ่งที่ภาครัฐได้ออกมาควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19

 

ท่ามกลางวิกฤตดังกล่าวข้างต้น ได้มีกลุ่มที่อ้างตนว่า กลุ่มประชาชน เสนอร่าง “พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่....) พ.ศ ......” เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร ขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 

มีประเด็นที่น่าสนใจและน่าสังเกตหลายประการทีเดียว สำหรับร่างพระราชบัญญัติควบคุมแอลกอฮอล์ฉบับดังกล่าว ที่กล่าวอ้างว่าเสนอโดยประชาชน (ซึ่งความจริงแล้วมีการสนับสนุนโดยกลุ่มผู้จำหน่ายและผู้ประกอบธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเป็นสำคัญ) อย่างไรก็ตาม ในประเด็นนี้ผู้เขียนจะไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ เนื่องจากโดยหลักการแล้ว ทุก ๆ คนก็มีสิทธิเสนอกฎหมายได้ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

 

ในบทความนี้ ผู้เขียนขอยกประเด็นที่น่าสังเกตบางประเด็นมานำเสนอ เพื่อชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงบางประการที่ถูกซ่อนไว้ในร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว นั่นคือ ในมาตรา 12 ที่ให้ยกเลิกความใน (4) ของมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ 2551 ซึ่งเป็นฉบับเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ในมาตรา 31 นั้นเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณที่กำหนดไว้ 6 ประเภทตาม  (1) - (6) และใน (7) ได้กำหนดให้รัฐมนตรีที่รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้สามารถประกาศสถานที่อื่นใดเพิ่มเติมได้ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

ทั้งนี้ ในร่างกฎหมายของกลุ่มที่อ้างว่าเป็นประชาชนได้เสนอให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน  

“(4) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พัก หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี หรือสถานศึกษาที่สอนการผลิต หรือการผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ”

 

นอกจากนี้ในมาตรา 4 ได้กำหนดให้เพิ่มความหมายของคำว่า จัดเลี้ยงตามประเพณี ในมาตรา 3 ของ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ 2551 ดังนี้

          “จัดเลี้ยงตามประเพณี หมายความว่า งานเลี้ยงที่จัดขึ้นโดยเจ้าของสถานที่ หรือมีผู้ขอเช่า ใช้สถานที่ในการจัดงานที่เป็นไปตามประเพณีสืบต่อกันมา ได้แก่ งานเลี้ยงปีใหม่ งานแต่งงาน งานเลี้ยงส่ง งานเลี้ยงต้อนรับ งานครบรอบ งานเกษียณอายุ”

 

ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากร่างกฎหมายใน (4) ที่จะนำมาใช้แทนของเดิมในมาตรา 31 ชอง พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ 2551 ประกอบกับคำนิยามของคำว่า “จัดเลี้ยงตามประเพณีเลี้ยง” ก็สามารถตีความได้ว่า เจ้าของสถานที่สามารถจัดงานเลี้ยงที่มีการเลี้ยงหรือจัดให้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างกว้างขวาง อาจกล่าวได้ว่า สามารถจัดงานเลี้ยงสุราได้แทบทุกงานเลยทีเดียว เนื่องจากตามมาตรา 4 ที่เสนอเพิ่มเข้ามานั้น ได้ให้คำนิยามคำว่า จัดเลี้ยงตามประเพณีครอบคลุมงานต่างๆ หลายอย่าง รวมทั้ง “งานครบรอบ” ซึ่งข้อความนี้ สามารถใช้เป็นข้ออ้างจัดงานได้เกือบทุกประเภททีเดียว เช่น อ้างว่าเป็นงานครบรอบวันก่อตั้งสถานศึกษาบ้าง ครบรอบวันสถาปนาคณะ ครบรอบวันจัดตั้งสาขาวิชา ครบรอบการก่อตั้งแผนกวิทยาศาสตร์ หรือการครบรอบอะไรต่างๆ อีกมากมายที่จะตามมา จึงเท่ากับว่า สามารถจัดเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในสถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัยหรือในโรงเรียนได้ทุกงานเลยทีเดียว

หากเป็นเช่นนี้ก็เท่ากับว่า การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มในสถานศึกษาหรือในโรงเรียนย่อมไม่สามารถกระทำได้ และการจัดงานเลี้ยงสุราก็เป็นการกระตุ้นหรือส่งเสริมให้เกิดนักดื่มหน้าใหม่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนมากยิ่งขึ้น

การจัดเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาที่ผ่านมา ก่อนที่จะมีกฎหมายบังคับใช้ ก็ปรากฏข้อเท็จจริงให้เห็นอยู่เสมอว่า ในการจัดงาน เช่น งานเลี้ยงศิษย์เก่า งานเลี้ยงส่งผู้บริหาร มักจะมีการให้นักเรียนหรือนักศึกษามาช่วยบริการในงาน ซึ่งนอกจากจะเป็นการทำตนเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนักทำให้แก่นักเรียน / นักศึกษาแล้วในบางครั้งบางครา ผู้ไปร่วมงานลี้ยงก็มีมีการเชิญชวนให้นักเรียน / นักศึกษาดื่มด้วยกันหรือบางทีนักเรียน/ นักศึกษาเหล่านั้นก็มีการแลกหรือซื้อเครื่องดื่มจากงานไปตั้งวงดื่มกันเองก็มี

ดังนั้นในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นระดับอุดมศึกษาหรือโรงเรียนในระดับมัธยม หรือประถมศึกษาก็ดี ไม่ควรให้มีการจัดเลี้ยงหรือจัดงานที่มีการดื่มสุรา ซึ่งเป็นการไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง สถานศึกษาควรเป็นสถานที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ควรเป็นสถานที่ที่มีภาพลักษณ์ที่ดี ไม่ใช่สถานที่ที่จัดให้มีการดื่มสุราอันเป็นเครื่องดื่มที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และต่อสังคมในหลายด้าน รวมทั้งผู้บริหารการศึกษา หรือครูบาอาจารย์ก็พึงกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ควรดื่มสุราในสถานที่ในสถานศึกษาหรือในโรงเรียน

ลองนึกว่า ...ถ้าเราเป็นพ่อ-แม่ เป็นผู้ปกครอง.... เรายินดีหรือที่โรงเรียนที่บุตรหลานของเรา มีแต่การจัดงานเลี้ยงสุรากันในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง หลายงาน แทบทั้งปี แล้วบางทีบุตรหลานของเราก็ถูกเรียกไปช่วยบริการในงานเลี้ยงสุรานั้นด้วย!

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ. ศ. 2551 ในมาตรา 31 เดิมนั้นได้มีข้อห้ามไว้อยู่แล้ว โดยมีข้อยกเว้นให้สำหรับการจัดงานแต่งงานเท่านั้น ซึ่งกรณีนี้ก็สืบเนื่องมาจาก การจัดงานแต่งงานโดยเฉพาะในต่างจังหวัดนั้น บางครั้งหาสถานที่สำหรับจัดงานไม่ได้ จึงมีความจำเป็นต้องขอใช้สถานที่ของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนหลายแห่งมีห้องประชุมขนาดใหญ่ หรือมีสนามฟุตบอลที่เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สามารถจัดงานแต่งงานที่มีแขกรับเชิญจำนวนมากพอสมควรมาร่วมในงานเลี้ยงได้

นอกเหนือจากงานดังกล่าวแล้ว ผู้เขียนก็มีความเห็นว่า ไม่ควรอนุญาตให้มีการจัดงานอื่นๆ อีกมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คำนิยามของคำว่า “จัดเลี้ยงตามประเพณี” ในร่างใหม่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ที่เสนอมาใหม่นั้น เป็นการขยายให้สามารถจัดงานเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาหรือในโรงเรียนได้มากขึ้น ซึ่งนอกเหนือจากความไม่เหมาะสมในแง่ของสถานที่ และการเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เด็กและเยาวชนแล้ว ยังเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช้โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นสถานที่ประกอบธุรกิจแสวงหากำไรจากการจัดงานเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆ ในโรงเรียนได้

การร่างกฎหมายในลักษณะเช่นนี้ จึงน่าจะเล็งเห็นถึงเจตนาของกลุ่มผู้ร่างได้ชัดเจนว่า มีจุดประสงค์ที่แอบแฝงอยู่เบื้องหลังในการที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจหรือผู้ประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถแสวงหาผลกำไรจากการจัดงานเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาได้ ไม่น่าเชื่อว่านี่คือ ร่างของประชาชน...จริงหรือ!

นั่นคือ ส่วนหนึ่งของจุดซ่อนเร้นอันร้ายกาจของร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่.....) พ.ศ ......... ที่อ้างว่าเสนอโดยประชาชน แต่กลับไม่ได้มองถึงผลเสียที่จะเกิดกับประชาชนโดยส่วนรวมโดยเฉพาะประชาชนที่เป็นเด็กและเยาวชนอันเป็นอนาคตของชาติ 

ยังมีประเด็นซ่อนเร้นอีกหลายประเด็นในร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดังกล่าว หากมีโอกาส ผู้เขียนจะได้มาเจาะประเด็น ชี้แจงและคลี่ข้อเท็จจริงให้เห็นถึงความน่าสงสัย และความน่ากลัวของร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวที่อ้างว่าเสนอโดยประชาชน! 

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
รณฤทธิ์ วันที่ : 18/07/2021 เวลา : 01.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/boonyou

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ คุณ Chaoying

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
Chaoying วันที่ : 17/07/2021 เวลา : 08.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

ไม่ควรให้มีการเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล หากจะจัดเลี้ยงใดๆ โดยใช้สถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนควรมีความตระหนักในเรื่องนี้ และพิจารณาไม่อนุญาตให้มีเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอลในงานเลี้ยงที่จัดในบริเวณโรงเรียน หรือหากผู้จัดจะขอมีก็ไม่อนุญาต..ควรเปลี่ยนประเพณีการเลี้ยงได้แล้ว

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กรกฎาคม 2021 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31[ Add to my favorite ] [ X ]