• รณฤทธิ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : ิboonyou.khor@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-05-09
  • จำนวนเรื่อง : 288
  • จำนวนผู้ชม : 829352
  • ส่ง msg :
  • โหวต 58 คน
สื่อการบ้าน...สารการเมือง
การบ้านการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัว: ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ และ สะท้อนมุมมองที่หลากหลายด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมประชาธิปไตยที่แท้จริง
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/boonyou
วันพุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2564
Posted by รณฤทธิ์ , ผู้อ่าน : 383 , 14:25:37 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

        ห้าม..เหมือนไม่ห้าม : เงื่อนงำในการห้ามโฆษณาจากร่างกฎหมายของประชาชน (ผู้ประกอบการ)

บุญอยู่  ขอพรประเสริฐ

สาชาวาชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา รัฐได้มีการออกกฎหมายและบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ 2551 ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าว ในมาตรา 32 ได้มีข้อห้ามมิให้มีการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยกำหนดไว้ว่า 

“ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแสดงชื่อ หรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม

การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ใดๆ โดยผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ให้กระทำได้เฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสาร และความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม โดยไม่มีการปรากฏภาพของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น เว้นแต่เป็นการปรากฏของภาพสัญลักษณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้น ทั้งนี้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิให้ใช้บังคับกับการโฆษณาที่มีต้นกำเนิดนอกราชอาณาจักร

บทบัญญัติดังกล่าว ได้ใช้มาเป็นเวลานาจนถึงปัจจุบันกว่า 13 ปีแล้ว ซึ่งมีประโยชน์มากในการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ให้กระทำการได้อย่างโจ่งแจ้งและมากเกินความจำเป็น อันส่งผลต่อการลดปริมาณนักดื่มหน้าใหม่ที่ค่อนข้างได้ผลดี สอดคล้องกับแนวทางที่องค์การอนามัยโลก (WHO) เสนอแนะไว้ และแนวทางดังกล่าวหลายประเทศทั่วโลกก็นำไปใช้เช่นกัน

มาบัดนี้ ได้มีกลุ่มผู้ประกอบการเครื่องดื่มและอื่นๆ รวมกันเรียกตนเองว่า “กลุ่มประชาชน” ได้เข้าชื่อกันเสนอร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับใหม่ โดยได้มีการขอให้ยกเลิกมาตรา 32 เดิม และให้ใช้ข้อความใหม่แทนว่า 

“ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณอันเป็นเท็จ”

เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาในมาตราดังกล่าวของร่างกฎหมายที่เสนอโดยประชาชน (ผู้ประกอบการ) จะเห็นได้ชัดว่า เป็นการลดทอนการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ด้อยประสิทธิภาพลงอย่างเห็นได้ชัดเจน กล่าวคือในร่างกฎหมายใหม่ที่กำหนดไว้เช่นนั้น ก็เท่ากับว่า เปิดทางให้กลุ่มธุรกิจหรือผู้ประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถทำการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างกว้างขวาง และเต็มที่ ข้อจำกัดที่ห้ามไม่ให้โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เฉพาะที่มีการอวดอ้างสรรพคุณอันเป็นเท็จเท่านั้นไม่มีผลในการควบคุมการโฆษณาได้เลย

อย่าว่าแต่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นสินค้าที่ต้องควบคุม เนื่องจากเป็นสินค้าที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อประชาชนและสังคมในหลายด้านเลย แม้แต่สินค้าทั่วไปธรรมดา วงการโฆษณาในปัจจุบัน ก็แทบจะไม่มีองค์กรหรือสินค้าใดที่ทำการโฆษณาโดยการอวดอ้างสรรพคุณอันเป็นเท็จ เพราะการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณอันเป็นเท็จนั้น ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคอยู่แล้ว

นอกจากนี้ ในทางวิชาชีพด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ถือว่า การโฆษณาด้วยข้อเท็จจริงหรือสรรพคุณอันเป็นเท็จนั้น ขัดต่อหลักจริยธรรมทางวิชาชีพอย่างร้ายแรง บริษัทตัวแทนโฆษณาก็ดี หรือผู้ที่อยู่ในวิชาชีพทางด้านโฆษณาก็ดี แทบจะไม่มีผู้ใดที่จะประพฤติปฏิบัติในลักษณะของการโฆษณาอันเป็นเท็จแต่ประการใด

ยิ่งไปกว่านั้น ถ้ามีการนำงานโฆษณาที่อวดอ้างสรรพคุณอันเป็นเท็จ สื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์หรือ Social Media ด้วย ก็อาจเข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์อีกด้วย

ดังนั้น ตามที่ผู้เขียนเกริ่นไว้ข้างต้นแล้วว่า “ห้ามเหมือนไม่ห้าม” ก็คือ การเขียนข้อห้ามลักษณะเช่นนี้ ก็เหมือนการไม่ห้ามนั่นเอง เพราะธุรกิจแอลกอฮอล์สามารถโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างเต็มที่และกว้าวขวาง ทำได้แทบทุกรูปแบบ ซึ่งก็มีผลทำให้การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศไม่ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

ในขณะที่กลุ่มธุรกิจสามารถโฆษณากระตุ้น จูงใจ เชิญชวนให้เกิดการดื่มอย่างกว้างขวาง สามารถส่งเสริมการขายหรือการตลาดได้อย่างเต็มที่ อันจะนำไปสู่การส่งเสริมให้เกิดนักดื่มหน้าใหม่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งกระตุ้นกลุ่มผู้ดื่มที่เป็นคนทำงาน หรือกลุ่มอื่นๆ ให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน

การเสนอแก้ไขกฎหมาย จึงควรเสนอแก้ไขเพื่อให้กฎหมายทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และมีผลในการบังคับใช้ได้ดี มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น หากเสนอแก้กฎหมายแล้วย่ำแย่ลงกว่าเดิม สังคมส่วนรวมไม่ได้ประโยชน์อันใดเพิ่มขึ้น ทั้งกลับสร้างความเสียหายมากขึ้น ไม่อาจคุ้มครองสุขภาพของประชาชนโดยรวมได้ดียิ่งขึ้น มิหนำซ้ำแก้ไขแล้วมีผลทำให้ธุรกิจแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่ได้ประโยชน์ เพิ่มกำไรมากขึ้น แล้วกลับมาสร้างความเสียหาย ซ้ำเติมสังคมได้มากขึ้นไปอีก

.....เช่นนี้ ....อยู่เฉยๆ ...... ดีกว่าครับ

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กรกฎาคม 2021 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31[ Add to my favorite ] [ X ]