• รณฤทธิ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : ิboonyou.khor@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-05-09
  • จำนวนเรื่อง : 288
  • จำนวนผู้ชม : 835389
  • ส่ง msg :
  • โหวต 58 คน
สื่อการบ้าน...สารการเมือง
การบ้านการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัว: ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ และ สะท้อนมุมมองที่หลากหลายด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมประชาธิปไตยที่แท้จริง
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/boonyou
วันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2563
Posted by รณฤทธิ์ , ผู้อ่าน : 405 , 01:47:46 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

นวัตกรรมคืออะไร?    ในช่วงไม่กี่ปีมานี้เรื่องของนวัตกรรมกลายเป็นกระแสในหลายวงการของสังคม เช่น วงการธุรกิจ เทคโนโลยี การศึกษา และอื่นๆ ต่างก็พูดถึงประเด็นนวัตกรรมกันอย่างแพร่ จนกลายเป็นเรื่องยอดนิยมในสังคม อะไรนิดอะไรหน่อย ก็บอกให้สร้างนวัตกรรมหรือนำนวัตกรรมมาใช้ โดยที่บางคนอาจไม่รู้ด้วยนวัตกรรมที่แท้จริงคืออะไรกันแน่    นิยามของคำว่า "นวัตกรรม" มีหลากหลายความหมาย อาทิ    กระบวนการในการพัฒนาต่างๆ....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556
Posted by รณฤทธิ์ , ผู้อ่าน : 1518 , 09:13:31 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

เรียนเชิญบรรดาศานุศิษย์ของ รศ.ดร. สมควร กวียะ อดีตคณะคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก รวมทั้งผู้สนใจทุกท่านร่วมทำพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์สมควร และร่วมการเสวนาวิชาการเรื่อง "นวัตกรรมการสื่อสาร VS การสื่อสารนวัตกรรม: ความเหมือน / ความต่าง / ความเชื่อมโยง วิทยากรนำการเสวนา :      ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอกนิเทศศาสตร์ นวัตกรรมและการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหา....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 12 ธันวาคม 2555
Posted by รณฤทธิ์ , ผู้อ่าน : 2342 , 11:44:01 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

  บทที่ ๑๐ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓   พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหม....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2554
Posted by รณฤทธิ์ , ผู้อ่าน : 929 , 12:19:22 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เหล้าจำพราก (ชีวิต) (2) ในตอนที่แล้ว ผมได้เล่าถึงเรื่อง เหล้าจำพราก (ชีวิต) ซึ่งได้เกริ่นไว้แล้วก่อนหน้านี้ว่า เพราะเหล้านี้เองที่เป็นเหตุให้เพื่อนสนิทผมถึงแก่ชีวิตไปถึง 3 คน และในตอนที่แล้วผมได้เล่าถึงชีวิตของ “เด็ด” หรือ “จะเด็ด” เพื่อนสนิทตั้งแต่มัธยม ที่ต้องมามีอันเป็นไปก่อนวัยอันสมควรเพราะเหล้าเป็นเหตุ ด้วยวัยเพียง 21 ปี เด็ดจมน้ำตายเพราะมาสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ทั้ง ๆ ที่เป็นคนว่ายน้ำเก่ง แต่เ....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2554
Posted by รณฤทธิ์ , ผู้อ่าน : 1070 , 01:51:36 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ขอเรียนเชิญเยาวชน และผู้สนใจการเมืองทุกท่าน เข้าร่วมการเสวนาการเมืองเรื่อง"เลือกตั้ง'54: เยาวชนไทยจะได้อะไร" ในวันที่ 23 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00 - 16.00 น.ณ ห้องประชุม 2300 อาคาร ดร. เกริก มหาวิทยาลัยเกริก (ฟรีตลอดงาน) ตามกำหนดการดังต่อไปนี้กำหนดการจัดเสวนาหัวข้อ “เลือกตั้ง’54 : เยาวชนไทยจะได้อะไร?”วันพฤหัสบดี ที่ 23  มิถุนายน 2554ณ  ห้อง 2300  ชั้น 3 อาคาร ดร. เกริก มหาวิทยาลัยเกริก----------------....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2554
Posted by รณฤทธิ์ , ผู้อ่าน : 944 , 08:07:26 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม  มหาวิทยาลัยเกริกร่วมกับ  คณะนิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารการเมืองบูรณาการ ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ร่วมฟังการเสวนา ในหัวข้อ “เลือกตั้ง’54 : เยาวชนไทยจะได้อะไร?”ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2554  เวลา 13.00 น. – 16.00 น.ณ ห้องบรรยาย 2300  (ชั้น 3 อาคาร ดร. เกริก) มหาวิทยาลัยเกริก  บางเขน  กรุงเทพมหานคร………………………………………….....................................

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2554
Posted by รณฤทธิ์ , ผู้อ่าน : 1337 , 01:58:01 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

          ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “ก้าวข้ามวิกฤตวิทยุโทรทัศน์ไทยสู่ทศวรรษ 2020”  ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.30 - 12.30 น. (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ) รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้กำหนดการการสัมมนาทางวิชาการในงานสัปดาห์เกริกวิชาการ ปี 2554เรื่อง “ก้าวข้ามวิกฤตวิทยุโทรทัศน์ไทยสู่ทศวรรษ 2020”วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.30-12.30 น.ณ ห้องประชุม 2300 อาคาร ดร.เก....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม 2553
Posted by รณฤทธิ์ , ผู้อ่าน : 2246 , 03:44:04 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สาวร้านเหล้า VS สาวร้านเล่า             “ร้านเหล้า” ก็คือร้านค้า ภัตตาคาร ผับ บาร์ หรือสถานที่ใด ๆ ก็ตามแล้วแต่จะตั้งชื่อหรือเรียกขานกัน แต่ที่สำคัญคือมีการขายหรือจำหน่ายสุรา เหล้า เบียร์ หรือบรรดาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลาย ร้านเหล้า จึงพบเห็นได้ทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่องใหญ่ ๆ ที่เต็มไปด้วยสีสันบันเทิง และอบายมุข เราก็จะพบเห็นร้านเหล้ากระจายกันอยู่อย่างดาษดื่น แม้กระทั่งข้าง ๆ สถานศึกษา โรงเ....

อ่านต่อ


/3
<< ธันวาคม 2021 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]