*/
  • เด็กชาย-เด็กหญิง
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-10-30
  • จำนวนเรื่อง : 300
  • จำนวนผู้ชม : 798047
  • จำนวนผู้โหวต : 308
  • ส่ง msg :
  • โหวต 308 คน
<< มีนาคม 2009 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2552
Posted by เด็กชาย-เด็กหญิง , ผู้อ่าน : 2007 , 10:09:56 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พระธรรมกาย

"บุคคลอาจแสดงว่าพระผู้มีพระภาค (ว่ามีอยู่จริง) ได้ด้วย"พระธรรมกาย" เพราะว่าพระธรรม พระผู้มีพระภาคได้แสดงไว้" ดังนี้....

พระเถระกล่าวหมายเอาพระสูตรที่ว่า...

"สิยา  โข  ปนานนฺท  ตุมฺหากัง  เอวมสฺส

อตีตสตฺถุกํ  ปาวจนํ ฯ  โส โว  มมจฺจเยน  สตฺถา"

นี่แนะ...อานนท์ พวกเธออาจจะมีความคิดอย่างนี้ว่า

พระดำรัสที่เป็นประธาน**ของพระศาสดาก็ล่วงไปแล้ว

พวกเราไม่มีพระศาสดาเสียแล้ว ดังนี้.

นี่แนะ...อานนท์ พวกเธอไม่ควรคิดเห็นอย่างนี้,

นี่แนะ...อานนท์ ธรรมและวินัยที่เราได้แสดงไว้แล้ว บัญญัติไว้แล้ว ใด,

ธรรมและวินัยนั้น ย่อมเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย 

เมื่อเราได้ล่วงลับไปแล้ว....ดังนี้

(ทีฆนิกาย มหาวคฺค ๑๐/๑๗๘)

ก็ธรรมและวินัยที่ตรัสนั้นนั่นแหละ ชื่อว่าพระธรรม ในคำว่า ธรรมกาย นี้. พระธรรมนี้ แตกเป็น ๓ อย่าง คือส่วนที่เรียกว่า"วินัย" ส่วนที่ทรงเรียกว่า"ธรรม" แบ่งเป็น ๒ อย่างคือ "พระสูตร และพระอภิธรรม". กาย คือ หมู่ หรือกองรวมแห่งธรรม ๓ อย่าง เหล่านี้ เรียกว่า ธรรมกาย. บุคคลย่อมรู้ว่า พระพุทธเจ้ามีจริง เพราะได้เห็น คือได้รู้ธรรมกายที่ทรงแสดงไว้นี้ 

อีกอย่างหนึ่ง พระโลกุตตรสัทธรรม ๙ อย่าง คือ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ พร้อมทั้งปริยัติ(พระไตรปิฏก) ชื่อว่า พระธรรม พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่า พระธรรมกาย เพราะทรงมีพระธรรมเป็นพระสรีรกาย. "ผู้ใดเห็นพระธรรมเหล่านี้ด้วยปัญญา ผู้นั้นชื่อว่าเห็นพระสรีรกายของพระองค์" ย่อมทราบว่า พระองค์มีจริง สมจริงดังที่ตรัสไว้ว่า...

"โย หิ ปสฺสติ สทฺธมฺมํ โส มํ ปสฺสติ ปณฺฑิโต"

"ผู้ใดเห็นพระสัทธรรม

(ธรรมของสัตบุรุษ มี ๑๐ อย่าง มีมรรค ๔ ผล ๔ เป็นต้น เหล่านั้น)

ผู้นั้นชื่อว่า เป็นบัณฑิต ย่อมเห็นเรา" ดังนี้ 

(ขุททกนิกาย อปทาน ๓๓/๑๙๔)

อนึ่ง..คำว่า"ธรรมกาย" ซึ่งมีในพระสูตรต่างๆ คือ...

"ตถาคตสฺส เหตํ วาเสฏฐ อธิวจนํ ธมฺมกาโย อิติปี

พฺรหฺมกาโย อิติปิ ธมฺมภูโต อิติปิ พฺรหฺมภูโต อิติปิ ฯ"

"ดูก่อน วาเสฏฐะ อันคำว่า ธรรมกายก็ดี พรหมกายก็ดี

ธรรมภูติก็ดี, ผู้ที่เป็นธรรมก็ดี หรือพรหมภูตะ,

ผู้ที่เป็นพรหมก็ดี นี้แหละ เป็นชื่อของเรา ตถาคต" 

(ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค อัคคัญญสูตร ๑๑/๕๕/๙๑-๙๒)

"ธมฺมกายญฺจ ทีเปนฺติ เกวลํ รตนากรํ

วิโกเปตํ น สกฺโกนฺตี โก ทิสฺวา นปฺปสิทติ ฯ"

"บุคคลใดยังธรรมกายให้สว่างแล้วทั้งสิ้น อันเป็นบ่อเกิดแห่งรัตนะทั้งหลาย

อันบุคคลทั้งหลายไม่มีผู้ใดจะทำร้ายได้

ใครเล่าเมื่อเห็นแล้วจะไม่ปลาบปลื้มยินดีนั้น ไม่มี"

(ขุททกนิกาย อปทาน ๓๒/๑๓๙/๒๔๓)


(**พระดำรัสที่เป็นประธาน คือ พระโอวาทปาฏิโมกข์-คำสอนของพระพุทธเจ้า)


Permalink : http://www.oknation.net/blog/pierraอ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
forgive วันที่ : 16/03/2009 เวลา : 20.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tocare
Forgive others and you will be forgiven.

กราบพระธรรมค่ะ.

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 16/03/2009 เวลา : 14.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


ของฝากจากอีสานค่ะ_/l\_ _/l\_ _/l\_

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
raksanok วันที่ : 16/03/2009 เวลา : 13.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/raksanok
 raksanok เพราะควมสุขอยู่ทีใจ  www.sumbydesign.net

มาทักทายยามบ่ายสุดแสนร้อน

รักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ

ทานอาหารระวังด้วยนะค่ะ

ด้วยความเป็นห่วงค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ณัฐรดา วันที่ : 16/03/2009 เวลา : 13.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nadrda
ถ้า "เรา" ไม่พึงมี  "ของเรา" จักมีมาแต่ไหน

ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 16/03/2009 เวลา : 12.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


เก็บดอกบุญดอกน้อยน้อยร้อยต่อดอก
ส่งบุญบอกเพื่อนธรรมชื่นฉ่ำผล
นำมาฝากจากวัตรปฏิบัติตน
ขอผลบุญสัมฤทธิ์ถึง...ทุกท่านเทอญ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
auguzzy วันที่ : 16/03/2009 เวลา : 11.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/raterko
A man can be destroyed but not defeated.

บูชาพระธรรมคับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ดอกไม้ในขุนเขา วันที่ : 16/03/2009 เวลา : 10.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thebeautyofsunlight

กราบสวัสดีค่ะพี่อาจารย์

สาธุ อนุโมทนาค่ะ
กล้าหาญจริงหนอ
แสดงธรรมเรื่องนี้
อิอิ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น