*/
  • เด็กชาย-เด็กหญิง
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-10-30
  • จำนวนเรื่อง : 300
  • จำนวนผู้ชม : 798052
  • จำนวนผู้โหวต : 308
  • ส่ง msg :
  • โหวต 308 คน
<< มิถุนายน 2009 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันพุธ ที่ 17 มิถุนายน 2552
Posted by เด็กชาย-เด็กหญิง , ผู้อ่าน : 2139 , 10:14:22 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

บุคคลผู้เป็นเอกหาได้ยากในโลก

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ความปรากฏแห่งบุคคลผู้เป็นเอกหาได้ยากในโลก บุคคลผู้เอกเป็นไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความปรากฏแห่งบุคคลผู้เป็นเอกนี้แลหาได้ยากในโลก

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้เอก เมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูล  เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์โลก  เพื่ออัตถะเพื่อประโยชน์เกื้อกูล  เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย บุคคลผู้เป็นเอกเป็นไฉน คือ  พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลผู้เป็นเอกนี้แล เมื่อเกิดขึ้นในโลก  ย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก  เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่ออัตถะ เพื่อประโยชน์เกื้อกูล  เพื่อความสุขแก่เทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย

ยถาปิ อุทเก ชาตํ       ปุณฺฑรีกํ ปวฑุฒฒิ

โนปลิปฺปติ โตเยน       สุจิคนฺธํ มโนรมํ

ตเถว จ โลเก ชาโต     พุทฺโธ โลเก วิหรติ

โนปลิปฺปติ โลเกน       โตเยน ปทุมํ ยถาฯ

ดอกบัว เกิดและเจริญงอกงามในน้ำ แต่ไม่ติดน้ำ

ทั้งส่งกลิ่นหอม ชื่นชูใจให้รื่นรมย์ ฉันใด

พระพุทธเจ้าทรงเกิดในโลก และอยู่ในโลก แต่ไม่ติดโลก

เหมือนบัวไม่ติดน้ำ ฉันนั้น

(กรมการศาสนา พระไตรปิฏก เล่มที่ ๒๐ หน้า ๑๓๙-๑๔๐ เอกปุคคลบาลี เอกปุคคลวรรคที่ ๓)


สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ประสูติวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ก่อนปีพุทธศักราช(พศ)๘๐ ปี

ณ  ลุมพินี ประเทศเนปาล

อภิเษกสมรส กับพระนางยโสธรา (พระนางพิมพา) มีพระราชโอรส 1 องค์ ชื่อราหุล

ออกบวช พระชนมายุ ๒๙ ปี เห็นภาพนิมิตที่เทวดาแปลงตน เป็นภาพคนแก่ คนเจ็บ คนตาย สมณะ จึงทรงเบื่อหน่าย  ตัดสินใจออกบวชที่แม่น้ำอโนมานที โดยทรงม้ากัณฐกะ  ไปกับนายทหารชื่อฉันนะ

ตรัสรู้ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ก่อนปีพุทธศักราช (พ.ศ.) ๔๕ ปี 

มีพระชมมายุ ๓๕ ปี ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย

ปฐมเทศนาวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ณ สารนาถ อินเดีย

พระปัญจวัคคีย์ท่านอัญญาโกณฑัญญะ ได้กราบทูลขออุปสมบทต่อพระศาสดา พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นสงฆ์สาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนา จึงบังเกิดเป็นพระรัตนตรัยคือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบองค์ ๓ 

พระพุทธองค์ได้ทรงเผยแพร่สัจธรรมเป็นเวลานานถึง ๔๕ ปี

ทรงเสด็จสู่ปรินิพพาน  วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ก่อนปีพุทธศักราช (พ.ศ.) ๑ ปี

พระชนม์มายุ ๘๐ ปี เสด็จสู่ปรินิพพาน ณ กุสินารา ประเทศอินเดีย


Permalink : http://www.oknation.net/blog/pierraอ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ณัฐรดา วันที่ : 25/06/2009 เวลา : 14.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nadrda
ถ้า "เรา" ไม่พึงมี  "ของเรา" จักมีมาแต่ไหน

สวัสดีค่ะ
โชคดีนัก ที่ได้เกิด ได้พบ พระธรรมวินัยของพระองค์ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 17/06/2009 เวลา : 21.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....

สาธุค่ะ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
forgive วันที่ : 17/06/2009 เวลา : 11.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tocare
Forgive others and you will be forgiven.

สาธุค่ะ.

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ญิบพันจันทร์ วันที่ : 17/06/2009 เวลา : 10.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yipphanchan
ญิบ_พันจันทร์

สวัสดีครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
auguzzy วันที่ : 17/06/2009 เวลา : 10.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/raterko
A man can be destroyed but not defeated.

รับชมข้อมูลคับ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น