*/
  • เด็กชาย-เด็กหญิง
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-10-30
  • จำนวนเรื่อง : 300
  • จำนวนผู้ชม : 798065
  • จำนวนผู้โหวต : 308
  • ส่ง msg :
  • โหวต 308 คน
<< กรกฎาคม 2010 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันพุธ ที่ 7 กรกฎาคม 2553
Posted by เด็กชาย-เด็กหญิง , ผู้อ่าน : 3386 , 15:20:55 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พระอานนท์ตรัสรู้ธรรม เพราะฟังธรรมของใคร?

พระอานนท์ได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่า...

ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลาย ท่านพระมันตานีบุตร(บุตรของนางมันตานี)ผู้มีนามว่า "ปุณณะ" เป็นผู้มีอุปการะมากต่อข้าพเจ้าผู้บวชใหม่ ท่านสั่งสอนข้าพเจ้าด้วยโอวาทนี้ว่า...

ดูก่อนอานนท์ ความคิดที่ว่า เรามีเราเป็น(คือความถือตัวว่าเราเป็นนั่น เป็นนี่)ย่อมมีเพราะอุปาทาน(ความยึดถือ) หามีเพราะอนุปาทานไม่(ความไม่ยึดถือ).

เพราะยึดถืออะไรเล่า?...เพราะยึดถือ"รูป"(สิ่งที่ธาตุทั้ง๔มาประชุมกันเป็นกาย) เพราะยึดถือ"เวทนา"(ความเสวยอารมณ์),เพราะยึดถือ"สัญญา"(ความจำได้หมายรู้),เพราะยึดถือ"สังขาร"(ความนึกคิด-ความปรุงแต่ง),และเพราะยึดถือ"วิญญาณ"(ความรู้อารมณ์ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ)

ดูก่อนอานนท์ เปรียบเหมือนหญิงสาวหรือชายหนุ่มผู้รักการแต่งตัว เมื่อเพ่งดูเงาหน้าของตนในกระจก หรือในภาชนะน้ำอันใส ย่อมมองดูด้วยความยึดถือว่าเรางาม เราเป็นนั่นเป็นนี่ หามองดูด้วยความไม่ยึดถือไม่ นี้ฉันใด, ความนึกคิดหรือปรุงแต่งว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมมีเพราะความยึดถือ"รูป,เวทนา,สัญญา,สังขาร,วิญญาณ"หามีเพราะความไม่ยึดถือไม่.

ครั้นแล้วท่านได้ถามข้าพเจ้าว่า "รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง?"

ข้าพเจ้าตอบว่า"ไม่เที่ยง(อนิจจัง)" ท่านจึงถามต่อว่า"สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข?"

ข้าพเจ้าตอบว่า"เป็นทุกข์"(ทุกขัง)" ท่านจึงถามต่ออีกว่า"สิ่งใดเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะตามเห็นว่า นั่นเป็นของเรา เราเป็นนั่น นั่นเป็นตัวตนของเรา?

ข้าพเจ้าตอบว่า "ไม่ควรที่จะตามเห็นอย่างนั้น"

ท่านจึงกล่าวว่า เพราะเหตุนั้นแล "รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ"อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีต อนาคต หรือปัจจุบัน ภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ ทั้งหมดนั้นมิใช่ของเรา เรามิใช่เป็นนั่น นั่นมิใช่ตัวตนของเรา(อนัตตา).

ภิกษุผู้เห็นอย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่ายในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำหนัด เพราะคลายกำหนัด ย่อมหลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นแล้ว ก็เกิดความรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว...

"เธอย่อมรู้ว่าชาติ(การเกิด)สิ้นแล้ว, พรหมจรรย์(การเจริญอริยมรรค)อยู่จบแล้ว, กิจที่ควรทำ(เพื่อความสิ้นทุกข์-ดำรงค์อยู่ในความเป็นพระอรหันต์)ทำเสร็จแล้ว, กิจอื่น(ไม่มีกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความสิ้นทุกข์เหลืออยู่อีก)เพื่อการเป็นอย่างนี้ มิได้มีอีก."

ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ท่านพระมันตานีบุตร ผู้มีนามว่า"ปุณณะ" เป็นผู้มีอุปการะมากต่อข้าพเจ้าผู้บวชใหม่ ท่านสอนข้าพเจ้าด้วยโอวาทนี้.

ข้าพเจ้าได้สดับพระธรรมเทศนานี้ของท่านพระปุณณะ มันตานีบุตรแล้ว ก็ได้ตรัสรู้ธรรม.

สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ๑๗/๑๒๘


อถ นิพพินฺทติ ทุกเข เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา

ความเบื่อหน่าย(เบญจขันธ์)นั่นแหละ เป็นหนทางที่จะให้ถึงธรรมที่บริสุทธิ์

คือ ความเบื่อหน่าย(เบญจขันธ์)เป็นหนทางที่จะให้ถึงพระนิพพาน


 

Permalink : http://www.oknation.net/blog/pierraอ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
feng_shui วันที่ : 24/07/2010 เวลา : 15.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

ธรรมะสวัสดี ยามบ่ายๆค่ะ

.

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
forgive วันที่ : 08/07/2010 เวลา : 17.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tocare
Forgive others and you will be forgiven.

ทุกข์ท้างน้านนน

สาธุค่ะ.

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น