*/
  • เด็กชาย-เด็กหญิง
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-10-30
  • จำนวนเรื่อง : 300
  • จำนวนผู้ชม : 798067
  • จำนวนผู้โหวต : 308
  • ส่ง msg :
  • โหวต 308 คน
<< กันยายน 2010 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2553
Posted by เด็กชาย-เด็กหญิง , ผู้อ่าน : 2707 , 11:19:27 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน อาคม , ธนาคารออมจุ๊บ และอีก 1 คนโหวตเรื่องนี้

เรื่องปกติธรรมดาของ"พระพุทธเจ้า"

ในขุททกนิกาย พุทธวงศ์ มธุรัตถวิลาสินี อรรถกถากล่าวไว้ว่า ธรรมดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ มี ๓๐ ถ้วน คือ...

๑. พระโพธิสัตว์ผู้มีภพชาติสุดท้าย มีสัมปชัญญะรู้ตัว ลงสู่พระครรภ์ของพระชนนี

๒. พระโพธิสัตว์นั่งขัดสมาธิ ในพระครรภ์ของพระชนนี หันพระพักตร์ออกไปภายนอก

๓. พระชนนีของพระโพธิสัตว์ยืนประสูติ

๔. พระโพธิสัตว์ออกจากพระครรภ์พระชนนีในป่าเท่านั้น

๕. พระโพธิสัตว์วางพระบาทบนแผ่นทอง หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ ย่างพระบาท ๗ ก้าว เสด็จไปตรวจดู ๔ ทิศ แล้วเปล่งสีหนาท

๖. พระมหาสัตว์พอพระโอรสสมภพ ก็ทรงเห็นนิมิต ๔ แล้วออกมหาภิเนษกรมณ์

๗. พระมหาสัตว์ ทรงถือผ้าธงชัยแห่งพระอรหันต์ ทรงผนวช ทรงบำเพ็ญเพียร กำหนดอย่างต่ำที่สุด ๗ วัน

๘. เสวยข้าวมธุปายาส ในวันที่บรรลุพระสัมโพธิญาณ

๙. ประทับนั่งเหนือสันถัดหญ้า บรรลุพระสัพพัญญุตญาณ

๑๐. ทรงบริกรรมอานาปานัสสติกัมมัฏฐาน

๑๑. ทรงกำจัดกองกำลังของมาร

๑๒. ณ.โพธิบัลลังก์นั่นเอง ทรงได้คุณมี "อสาธารณะญาณ" ตั้งแต่วิชชา ๓ เป็นต้นไป เป็นอาทิ

๑๓. ทรงยับยั้งใกล้โพธิพฤกษ์ ๗ สัปดาห์

๑๔. ท้าวมหาพรหมทูลอาราธนา เพื่อให้ทรงแสดงธรรม

๑๕. ทรงประกาศพระธรรมจักร ณ.ป่าอิสิปตนะมฤคทายวัน

๑๖. ในวันมาฆบูรณมี ทรงยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงในที่ประชุมสาวก ประกอบด้วยองค์ ๔

๑๗. ประทับอยู่ประจำ ณ.พระวิหารเชตวัน

๑๘. ทรงทำยมกปาฏิหาริย์ ใกล้ประตูกรุงสาวัตถี

๑๙. ทรงแสดงพระอภิธรรม ณ. ภพดาวดึงส์

๒๐. เสด็จลงจากเทวโลก ใกล้ประตูสังกัสสนคร

๒๑. ทรงเข้าผลสมาบัติต่อเนื่องกัน

๒๒. ทรงตรวจดูเวไนยชน ๒ วาระ

๒๓. เมื่อเรื่องเกิดขึ้น จึงทรงบัญญัติสิกขาบท

๒๔. เมื่อเหตุต้นเรื่องเกิดขึ้น จึงตรัสชาดก

๒๕. ตรัสพุทธวงศ์ในสมาคมพระประยูรญาติ

๒๖. ทรงทำปฏิสันถารกับภิกษูผู้อาคันตุกะ

๒๗. พวกภิกษุจำพรรษาแล้วถูกนิมนต์ ไม่ทูลบอกลาก่อน ไปไม่ได้

๒๘. ทรงทำกิจก่อนและหลังเสวย ยามต้น ยามกลาง และยามสุดท้ายทุกๆวัน

๒๙. เสวยรสมังสะ ในวันปรินิพพาน

๓๐. ทรงเข้าสมาบัติยี่สิบสี่แสนโกฏิสมาบัติ แล้วจึงปรินิพพาน

ปกติธรรมดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ มี ๓๐ ถ้วน ดังกล่าวมานี้.


 

Permalink : http://www.oknation.net/blog/pierraอ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
forgive วันที่ : 04/11/2010 เวลา : 13.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tocare
Forgive others and you will be forgiven.

สาธุกับความรู้ในเอนทรี่และในคอมเม้นท์ค่ะ.

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ณัฐรดา วันที่ : 12/10/2010 เวลา : 09.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nadrda
ถ้า "เรา" ไม่พึงมี  "ของเรา" จักมีมาแต่ไหน

สวัสดีค่ะ
มารับความรู้ด้วยค่ะ
รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
feng_shui วันที่ : 04/10/2010 เวลา : 08.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

อรุณสวัสดิค่ะ

ธรรมะสวัสดีวันจันทร์ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
อริยทัศน์ วันที่ : 24/09/2010 เวลา : 08.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aryatasna

อนุโมทนา กับความรู้ที่ได้รับ...

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
เด็กชาย-เด็กหญิง วันที่ : 23/09/2010 เวลา : 16.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/boy-girl
จงเลิกยึดติดในวัตถุนิยม...และกลับมาเป็นจิตนิยม...โดยการอบรมรักษาจิตใจให้ตั้งมั่นในทางที่ดี...ที่ประเสริฐ.......โลกอันจิตย่อมนำไป...อันจิตย่อมเสือกไสไป...โลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่ง...คือ..."จิต"...

ความหมายที่สำคัญของเสาอโศก

พระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างขึ้น เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงบริเวณตำแหน่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระปฐมเทศนา อันประกอบด้วยทางแห่งความสงบและความหลุดพ้น ให้แพร่หลายไปทั่วทิศทั้ง ๔ แห่งจักรวาล

ลักษณะของยอดเสาหิน ๔ ประการคือ
๑. บนยอดเสาแกะสลักเป็นรูปสิงโต ๔ ตัว นั่งหลังชนกัน ซึ่งอยู่ในลักษณะคำรามหรือเปล่งสีหนาท แต่เดิมมีธรรมจักรตั้งอยู่บนหลังของสิงห์ทั้ง ๔ เป็นลักษณะสิงห์แบกธรรมจักร ซึ่งมี ๒๔ ซี่ ธรรมจักร คือ เครื่องหมายทางพระพุทธศาสนา

๒. ใต้ฐานสิงโตมีรูปธรรมจักร ๔ ด้าน วงล้อธรรมจักรมี ๒๔ ซี่ เท่ากับจำนวนปฏิจจสมุปบาท ทั้งขบวนการเกิดและขบวนการดับ (ทุกข์)

๓. ระหว่างรูปธรรมจักรแต่ละด้านมีรูปสัตว์สำคัญ ๔ ชนิด เรียงไปตามลำดับ คือ ช้าง โค ม้า และสิงโต ซึ่งล้วนมีความหมายเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น ซึ่งนักปราชญ์ได้ให้ความหมายดังนี้
ช้าง หมายถึง การเสด็จลงสู่พระครรภ์ (พระมารดาสุบินเห็นช้างเผือก) หรือ ปัญญาชาญฉลาด สุขุมเยือกเย็น
โค หมายถึง ทรงได้ปฐมฌาน (ขณะพระบิดาทรงทำพิธีแรกนาขวัญ) หรือ ความแข็งแรง อดทน
ม้า หมายถึง การทรงม้าเสด็จออกผนวช หรือ ฝีเท้าอันรวดเร็ว
สิงโต หมายถึง การแสดงธรรมจักร ซึ่งเปรียบเหมือนการเปล่งสีหนาท หรือ การคำรามของพญาราชสีห์ สร้างความยำเกรงแก่สรรพสัตว์ และอาจหมายถึง พละกำลังอันมหาศาล
สัตว์ผู้ทรงความยิ่งใหญ่นี้จะคอยเฝ้าพระธรรมจักรให้ดำรงอยู่ ส่งเสียงสีหนาทกึกก้องไปทั่วชมพูทวีป

๔. รองลงมาจากรูปสัตว์สำคัญทั้ง ๔ นั้น เป็นรูปกลีบบัว อันเป็นดอกไม้ประจำพระพุทธศาสนา หรือ ความบริสุทธิ์ นั่นเอง

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
เด็กชาย-เด็กหญิง วันที่ : 23/09/2010 เวลา : 12.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/boy-girl
จงเลิกยึดติดในวัตถุนิยม...และกลับมาเป็นจิตนิยม...โดยการอบรมรักษาจิตใจให้ตั้งมั่นในทางที่ดี...ที่ประเสริฐ.......โลกอันจิตย่อมนำไป...อันจิตย่อมเสือกไสไป...โลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่ง...คือ..."จิต"...

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ

ธรรมทานย่อมชนะทานทั้งปวง

ขอให้การเผยแพร่"พระธรรม"นี้ จงได้เข้าถึงที่สุดคือ "โลกุตตรปัญญา"

สาธุ....

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
พันธุ์สังหยด วันที่ : 23/09/2010 เวลา : 12.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sawnoyzi

สาธุให้กับความพยายามเผยแพร่พุทธศานาครับ ทำดีแล้ว ควรยกย่องสรรเสริญ โหวตในระบบใหม่ 1 แต้มครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
เด็กชาย-เด็กหญิง วันที่ : 23/09/2010 เวลา : 11.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/boy-girl
จงเลิกยึดติดในวัตถุนิยม...และกลับมาเป็นจิตนิยม...โดยการอบรมรักษาจิตใจให้ตั้งมั่นในทางที่ดี...ที่ประเสริฐ.......โลกอันจิตย่อมนำไป...อันจิตย่อมเสือกไสไป...โลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่ง...คือ..."จิต"...

พระพุทธเจ้าองค์ต่อไปที่จะมาอุบัติคือ "พระศรีอาริยเมตไตรย"

ก็ต้องเป็นไปตามปกติธรรมดาเช่นนี้เหมือนกัน

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
เป๊ปซี่ วันที่ : 23/09/2010 เวลา : 11.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Pepsi8

...พระพุทธเจ้าสมัยหน้า...

...คงทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วละครับ...!!!

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ปวิภา วันที่ : 23/09/2010 เวลา : 11.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pavipa
ปวิภา วัฒนวราสิน...@ บูชาคนดี...ไว้เชิดชู...แผ่นดินไทย @ 

...กราบขอบพระคุณ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น