*/
  • เด็กชาย-เด็กหญิง
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-10-30
  • จำนวนเรื่อง : 300
  • จำนวนผู้ชม : 803673
  • จำนวนผู้โหวต : 308
  • ส่ง msg :
  • โหวต 308 คน
<< เมษายน 2011 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2554
Posted by เด็กชาย-เด็กหญิง , ผู้อ่าน : 2814 , 11:04:22 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน พันธุ์สังหยด , น่านน้ำอันดามัน และอีก 1 คนโหวตเรื่องนี้

อย่าโกรธเมื่อใครติเตียนพระพุทธเจ้า


ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! คนเหล่าอื่นอาจกล่าวติเตียนเรา
ติเตียนพระธรรม หรือ

ติเตียนพระสงฆ์ ท่านทั้งหลายไม่พึงผูกอาฆาต ขุ่นเคืองไม่พอใจในบุคคลเหล่านั้น

เพราะถ้าท่านทั้งหลายโกรธเคืองหรือไม่พอใจในบุคคลที่กล่าวติเตียนเรา ติเตียนพระธรรม หรือติเตียนพระสงฆ์นั้น อันตรายเพราะความโกรธเคืองนั้นก็จะพึงเป็นของท่านทั้งหลายเอง ถ้าท่านทั้งหลายโกรธเคือง หรือไม่พอใจในบุคคลที่กล่าวติเตียนเรา ติเตียนพระธรรม ติเตียนพระสงฆ์จะรู้ได้ละหรือว่า

คำกล่าวของคำเหล่านั้น เป็นคำกล่าวที่ดี (สุภาษิต)หรือไม่ดี (ทุภาษิต)  "ไม่ทราบ พระเจ้าข้า "

"ดู
ก่อนภิกษุทั้งหลาย !ท่านทั้งหลายพึงชี้แจง  เรื่องที่ไม่เป็นจริง ให้เห็นว่าไม่เป็นจริงในข้อที่คนเหล่าอื่นกล่าวติเตียนเรา ติเตียนพระธรรม หรือติเตียนพระสงฆ์ให้เขาเห็นว่าข้อนั้นไม่จริง ข้อนั้นไม่แท้ ข้อนั้นไม่มีในพวกเราข้อนั้นไม่ปรากฎในพวกเราดังนี้ "ดูกรภิกษุทั้งหลาย

บัดนี้เธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนาอะไรกันและเรื่องอะไรที่พวกเธอพูดค้างไว้
เมื่อตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า
พระพุทธเจ้าข้า ณ ที่นี้เมื่อพวกข้าพระพุทธเจ้าลุกขึ้น ณ เวลาใกล้รุ่ง
นั่งประชุมกันอยู่ที่ศาลานั่งเล่นเกิดสนทนากันขึ้นว่า

ท่านทั้งหลายเท่าที่พระผู้มีพระภาคผู้รู้เห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ทรงทราบความที่หมู่สัตว์มีอัธยาศัยต่างๆ กันได้เป็นอย่างดีนี้ น่าอัศจรรย์นักไม่เคยมีมา

ความจริง สุปปิยปริพาชกนี้ กล่าวติพระพุทธเจ้า ติพระธรรม ติพระสงฆ์
โดยอเนกปริยาย


ส่วนพรหมทัตตมาณพอันเตวาสิกของสุปปิยปริพาชก กล่าวชมพระพุทธเจ้า
ชมพระธรรม ชมพระสงฆ์
โดยอเนกปริยาย อาจารย์และอันเตวาสิกทั้งสองนี้มีถ้อยคำเป็นข้าศึกแก่กันโดยตรง ฉะนี้

ข้าพระพุทธเจ้าเดินตามพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลัง
เรื่องนี้แลที่พวกข้าพระพุทธเจ้า
พูดค้างไว้ พอดีพระองค์เสด็จมาถึง.


พระผู้มีพระภาคตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพวกอื่นจะพึงกล่าวติเรา ติพระธรรม
ติพระสงฆ์ ก็ตาม

เธอทั้งหลายไม่ควรอาฆาต ไม่ควรโทมนัสน้อยใจไม่ควรแค้นใจในคนเหล่านั้น

ถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักโทมนัสน้อยใจในคนเหล่านั้น
อันตรายจะพึงมีแก่เธอทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเป็นแน่

ถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักโทมนัสน้อยใจในคนเหล่านั้น
เธอทั้งหลายจะพึงรู้คำที่เขาพูดถูก หรือคำที่เขาพูดผิดได้ละหรือ?

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้ทีเดียว พระพุทธเจ้าข้า.

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย

คนพวกอื่นจะพึงกล่าวติเรา ติพระธรรม ติพระสงฆ์ ในคำที่เขากล่าวตินั้น

คำที่ไม่จริง เธอทั้งหลายควรแก้ให้เห็นโดยความไม่เป็นจริงว่านั่นไม่จริงแม้เพราะเหตุนี้ นั่นไม่แท้ แม้เพราะเหตุนี้ แม้นั่นก็ไม่มีในเราทั้งหลายและคำนั้นจะหาไม่ได้ในเราทั้งหลาย


ดูกรภิกษุทั้งหลาย

คนพวกอื่นจะพึงกล่าวชมเรา ชมพระธรรม ชมพระสงฆ์
เธอทั้งหลายไม่ควรเบิกบานใจ ไม่ควรดีใจ ไม่ควรกระหยิ่มใจในคำชมนั้น

ถ้าเธอทั้งหลายจักเบิกบานใจ จักดีใจจักกระหยิ่มใจในคำชมนั้น
อันตรายจะพึงมีแก่เธอทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเป็นแน่

ดูกรภิกษุทั้งหลาย
คนพวกอื่นจะพึงกล่าวชมเรา ชมพระธรรม หรือชมพระสงฆ์ในคำชมนั้น
คำที่จริง เธอทั้งหลายควรปฏิญาณให้เห็นโดยความเป็นจริงว่านั่นจริงแม้เพราะเหตุนี้ นั่นแท้ แม้เพราะเหตุนี้ แม้คำนั้นก็มีในเราทั้งหลายและคำนั้นจะหาได้ในเราทั้งหลาย


ที่มา : พรหมชาลสูตร ๙/๓ พระไตรปิฎกฉบับประชาชนคนพาล ย่อมร่าเริงยินดีในบาปกรรมลามกที่ตนกระทำ

ประดุจว่าดื่มน้ำผึ้งที่มีรสหวาน


จนกว่าบาปกรรมนั้นจะให้ผล


จึงจะได้ประสบกับความทุกข์เพราะกรรมนั้น


"พระพุทธดำรัส"
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
คนช่างเล่า วันที่ : 21/04/2011 เวลา : 13.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

สวัสดีครับ นำธรรมะ มาสั่งสอนแบบนี้ก้ดีครับ
คนมันจะสำนึกบ้าง

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
เด็กชาย-เด็กหญิง วันที่ : 20/04/2011 เวลา : 19.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/boy-girl
จงเลิกยึดติดในวัตถุนิยม...และกลับมาเป็นจิตนิยม...โดยการอบรมรักษาจิตใจให้ตั้งมั่นในทางที่ดี...ที่ประเสริฐ.......โลกอันจิตย่อมนำไป...อันจิตย่อมเสือกไสไป...โลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่ง...คือ..."จิต"...

ขอบคุณ คุณพันธุ์สังหยด และเพื่อนในธรรมทั้งหลาย

ขอให้เจริญในพระธรรม และขอให้พระธรรมคุ้มครองครับ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
พันธุ์สังหยด วันที่ : 20/04/2011 เวลา : 12.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sawnoyzi

ต้องเข้าใจเขาครับ
เคยพูดกับคนติเตียนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เสมอ ๆ ครับ
พูดด้วยน้ำเสียงธรรมดา นี่แหละว่า
คนที่ไม่เชื่อเรื่องเวรกรรม
มักพูดติเตียนพระพุทธเจ้า
พระธรรม พระสงฆ์นี่ ผมเห็นมาหลายรายแล้วครับ
ส่วนใหญ่ มักทำมาหากินไม่ขึ้นซักราย
มักพบกับความลำบาก ยากแค้น แสนสาหัส ทุกราย
ประกอบอาชีพทำมาหากินก้ไม่ค่อยรุ่ง มักให้เสียหายอยู่ร่ำไปตั้งตัวก็ไม่ค่อยได้ ลำบากเสมอ ผิดหวังเสมอ ๆ
พูดไป ๆ เขาน้ำตาไหลครับ(แบบคงไปโดนใจเขา) เพราะที่เราพูดเขาย้อนนึกไป เขาเป็นอย่างนั้นจริง ๆ แบบปากกล้า ปากเสีย เลยมีชีวิตจน ๆ ลำบาก แบบปากพาจนทุกราย

นานไป เวลาใครติเตียนต้ำหนิพระพุทธเจ้า
เลยไม่ติเตียนเขา
ไม่โกรธเขาหรอกครับ แต่สงสารเขา
และถ้าพูดได้ ก็จะพูดให้เขาได้สติครับ

โหวต ให้พระสูตร ที่นำมาเสนอครับ
ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่าน

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
dreamcometrue วันที่ : 19/04/2011 เวลา : 21.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dreamcometrue

สวัสดียามดึกครับ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
dreamcometrue วันที่ : 19/04/2011 เวลา : 21.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dreamcometrue

สวัสดียามดึกครับ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
น่านน้ำอันดามัน วันที่ : 11/04/2011 เวลา : 13.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nannamandaman

นำมาใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
เด็กชาย-เด็กหญิง วันที่ : 11/04/2011 เวลา : 12.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/boy-girl
จงเลิกยึดติดในวัตถุนิยม...และกลับมาเป็นจิตนิยม...โดยการอบรมรักษาจิตใจให้ตั้งมั่นในทางที่ดี...ที่ประเสริฐ.......โลกอันจิตย่อมนำไป...อันจิตย่อมเสือกไสไป...โลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่ง...คือ..."จิต"...

จุดเด่นของพระพุทธศาสนา
คือการใช้"ปัญญานำสู่เหตุผล"

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
โกศล วันที่ : 11/04/2011 เวลา : 11.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kosol
  เชิญแวะเยี่ยมบ้านของกระผมครับ www.kosolanusim.org 

สาธุๆ แจ่มแจ้งครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
เด็กชาย-เด็กหญิง วันที่ : 11/04/2011 เวลา : 11.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/boy-girl
จงเลิกยึดติดในวัตถุนิยม...และกลับมาเป็นจิตนิยม...โดยการอบรมรักษาจิตใจให้ตั้งมั่นในทางที่ดี...ที่ประเสริฐ.......โลกอันจิตย่อมนำไป...อันจิตย่อมเสือกไสไป...โลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่ง...คือ..."จิต"...

ไม่ควรโกรธ เพราะความโกรธนำสู่อบายได้
แต่ควรใช้เหตุผลในการชี้แจงครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
tatuk วันที่ : 11/04/2011 เวลา : 11.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tatuk
เรานี่แหละ ผู้ปกป้องชาติและราชบัลลังก์! 

ไม่โกรธแต่ปกป้อง...
ขอบคุณครับ


เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น