• physigmund_foid
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-09-18
  • จำนวนเรื่อง : 236
  • จำนวนผู้ชม : 951552
  • ส่ง msg :
  • โหวต 94 คน
พุทธบาท โอกาสแห่งการชำระกรรมด้วยแสงธรรมไร้ประมาณ
หลักการฝึกจิตที่ง่ายและพิสดารล้ำลึกที่คุณไม่อาจค้นหาได้จากที่ใดในโลก และในหนังสือเล่มใด เพราะผู้เขียนเป็นบุคคลลึกลับและไม่พิมพ์เผยแพร่ทางสื่ออื่นใด
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/buddhabath
วันเสาร์ ที่ 26 มิถุนายน 2553
Posted by physigmund_foid , ผู้อ่าน : 6634 , 09:50:52 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

อภิธรรม เรื่อง ไม่ต้องทำความดี ไม่ต้องละเว้นความชั่ว ไม่ต้องทำใจให้บริสุทธิ์

 

พระธรรมของพระพุทธเจ้านั้น จะทรงเลือกสมมุติบัญญัติ คือ “คำศัพท์เฉพาะ” ไว้หนึ่งตัวต่อหนึ่งข้อธรรม เช่น ทุกข์ ในอริยสัจสี่นั้น ก็เป็นคำศัพท์ที่ทรงเลือกไว้อธิบายสภาวธรรมอย่างหนึ่ง ไม่มีธรรมข้อใดเลยที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วไม่เลือกสมมุติบัญญัติที่เหมาะไว้ให้ ทั้งนี้ เพื่อย่อย่นธรรมเหลือเพียงคำง่ายๆ จำง่ายๆ คำเดียวเป็นการ “ย่อความธรรม” โดยธรรมทุกข้อสามารถคลี่ขยายอธิบายออกมาได้มากมายอย่างพิสดารทั้งหมดทุกข้อ

 

ทว่า ยังมีพราหมณ์กลุ่มหนึ่ง ที่เจตนาดี มาช่วยเรียบเรียงพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ให้ แล้วเกิดความเข้าใจผิด จึงสอดแทรกความคิดเห็นส่วนตนลงไปในพระธรรมคำสอนนั้นแทน เช่น การสอนว่า “ทำความดี, ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์” ฟังดูแล้ว ดูดีมาก น่าศรัทธามาก เหมือนสอนให้คนเป็นคนดี ตั้งใจฝึกจิตดีมาก แต่นี่ไม่ใช่วิถีพุทธเลย เป็นพราหมณ์ชัดเจน ดังจะอธิบายต่อไปว่าทำไมจึงกล่าวว่าธรรมนี้ ไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้า เป็นธรรมที่ถูกแต่งเพิ่มขึ้นมาภายหลัง นั่นคือ นอกจากจะไม่มีศัพท์เฉพาะที่เป็นสมมุติบัญญัติแล้ว คือ คำว่าทำความดี ไม่มีศัพท์เฉพาะเรียกเลย ไม่เหมือนธรรมใน ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ์อื่น จะมีศัพท์เฉพาะเรียกทั้งสิ้น เช่น ขันธ์ห้า, อภิญญาหก ฯลฯ 

 

“ทำความดี” เป็นคำสอนของพราหมณ์ (ทำกิจให้จบ ทำพรหมจรรย์ให้สิ้น)

การทำความดี ก่อให้เกิดผลกรรมดีสนองตอบบุคคลนั้น ใครทำความดี ก็ได้รับสิ่งดีตอบแทน ทว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญการหวังผล, ติดดี, หรือติดบุญ เพราะกรรมใดๆ ก็ล้วนนำไปเกิดชาติและภพใหม่ทั้งสิ้น เมื่อทำความดีแล้ว ก่อให้เกิดผล เมื่อเกิดผลแล้ว ก็มีวิบากกรรมต้องไปรับ ต้องไปเสวยให้หมด ต้องเกิดชาติและภพใหม่ ดังนั้น พระองค์จึงไม่ได้สอนว่าให้ทำความดีนั้น เป็นเพียง “คุณธรรม จริยธรรม” ที่พราหมณ์ใช้สอนเท่านั้น พุทธแท้สอนว่า “ทำกิจของตนให้จบ” เมื่อจบกิจ จบพรหมจรรย์พร้อมนิพพาน ก็พอแล้ว 

 

“ละเว้นความชั่ว” เป็นคำสอนของพราหมณ์ (ละเว้นทั้งกรรมใหม่ทั้งดีและชั่ว)

การละเว้นความชั่วเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ใช่ละเว้นแต่เพียงกรรมชั่วเท่านั้น เพราะไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม ล้วนนำพาไปเกิดยังชาติภพใหม่ทั้งสิ้น พราหมณ์ที่ช่วยกันเรียบเรียงพระไตรปิฎกไม่เข้าใจลึกซึ้งถึงเรื่องกรรมทุกกรรมล้วนก่อเกิดชาติภพใหม่ได้ ไม่ว่าดีหรือเลวนี้ จึงกล่าวอย่างนี้ลงเสริมไปในไตรปิฎก แต่นี่ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธองค์ เพราะในบางส่วนของไตรปิฎกขัดแย้งกับคำสอนนี้ ก็คือ มีพุทธพจน์กล่าวไว้ว่า “พระองค์ทรงลอยบุญและบาปแล้ว” คือ ไม่ใช่ละเว้นแต่บาปอย่างเดียว แต่ละเว้นทั้งบุญและบาปด้วย คำสอนที่ให้ละเว้นบุญนี้เอง ส่งผลให้คนไม่จำเป็นต้องทำบุญมาก ทำให้พราหมณ์นั้นไม่มีลาภสักการะมากดังเก่าก่อน พราหมณ์อาจทำการตัดส่วนหนึ่งออกไป เหลือแต่คำว่าละเว้นความชั่ว แทนที่จะกล่าวทั้งหมดให้ครบกล่าวคือแท้จริงแล้วต้องบอกว่า “ละเว้นกรรมใหม่” ไม่ใช่ทำกรรมดี แต่ละเว้นทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว ไม่ก่อกรรมใหม่เพิ่มทั้งดีและชั่ว

 

“ทำใจให้บริสุทธิ์” เป็นคำสอนของพราหมณ์ (จิตบริสุทธิ์อยู่แล้วไม่ต้องทำ)

พราหมณ์หากินและมีลาภสักการะได้ด้วยการสอนสมาธิและการฝึกจิตต่างๆ ให้คน เมื่อคนไม่ฝึกจิตไม่สนใจทำจิตให้บริสุทธิ์แล้ว พราหมณ์ก็ขาดลาภสักการะ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนขัดแย้งกับพราหมณ์เรื่องนี้ คือ พราหมณ์มองว่าจิตเป็นสิ่งที่ต้องฝึก สมาธิต้องสอน ต้องเรียนกัน แต่พระพุทธเจ้ามองว่าไม่ต้องสอน ไม่ต้องฝึก จิตเดิมแท้ประภัสสรอยู่แล้ว เป็นธาตุรู้อยู่แล้ว สมาธิก็มีเอง เกิดเอง ดับเองตามธรรมชาติอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องกระทำ, ฝึก, กำหนด, รักษา สมาธิหรือสติอีก การบรรลุธรรมได้นั้น แม้แต่หญิงบ้าก็บรรลุธรรมได้เพราะพระพุทธเจ้าเคยทำได้มาแล้วแม้แต่นางทาสชื่อ “โกกิลา” หรือนางโสเภณีที่ไม่ได้ฝึกจิตอะไรมาเลย ไม่ต้องเข้าวรรณะพราหมณ์เลย ก็สามารถบรรลุธรรมได้ ดังนี้ จึงไม่ต้องฝึกจิต ไม่ต้องทำใจให้บริสุทธิ์ เพราะจิตเดิมแท้ประภัสสร บริสุทธิ์อยู่แล้ว แค่ทำ “นิพพานให้แจ้ง” คือ เข้าถึงด้วยปัญญาก็พอ ใช้ขณิกสมาธิก็บรรลุธรรมได้ไม่ต้องฝึก

 

สรุป “วัตรสาม” คือ ๑) ละเว้นกรรมใหม่ ๒) ทำกิจให้จบ ๓) ทำนิพพานให้แจ้ง

คัมภีร์ไตรปิฎกนั้นถูกแต่งขึ้นมาภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว จากนั้นได้มีพราหมณ์รจนาเรียบเรียงให้ใหม่อีกหลายครั้ง เพราะการสังคายนาหลายครั้ง และตำราถูกทำลายหลายครั้ง ทำให้ต้องใช้อย่างมีวิจารณญาณ ขอแย้งคัมภีร์ไตรปิฎกดังต่อไปนี้

 

๑)   “ศีลวัตร” คือ ละเว้นกรรมใหม่ ทั้งฝ่ายบุญและบาป

ไม่ว่าจะกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม ล้วนนำพาไปเกิดในชาติภพใหม่ได้ทั้งสิ้น ดังนี้ ไม่ใช่ละเว้นแต่กรรมชั่ว แล้วทำกรรมดีก็หาไม่ จะต้องละเว้นกรรมใหม่ทั้งหมด ทั้งดีและชั่วด้วย จึงจะหมดกรรม กระทำแต่เศษกรรมที่พอดำรงอยู่ชั่วคราวในชาตินี้ก็พอ จึงเข้านิพพานได้ อย่างไรละที่เรียกว่า “กรรมใหม่” เช่น เราไม่มีตำแหน่งทางการเมือง เราก็อยากมีกับเขาบ้าง ธรรมชาติไม่ได้สร้างให้เราเป็น วิบากกรรมไม่ให้นำพาเราให้เป็น เราก็พยายามทำให้ตนเองเป็นให้ได้ นี่คือ “กรรมใหม่” แต่ถ้าเราอยู่ดีๆ ก็มีคนมาเชิญ มายกมือให้เราเป็นเช่นนี้คือ “วิบากกรรม” ที่เราต้องรับ ไม่รับไม่ได้ หนีก็ไม่ได้ ปฏิเสธก็ไม่ได้ นี่ไม่ใช่กรรมใหม่ ดังนั้น จึงสอดคล้องกับเต๋าที่กล่าวว่าปรับตัวตามธรรมชาติ ไม่กระทำใหม่ หรือแม้คำสอนของคริสต์ ก็สอนว่า “พระเจ้าสร้างทุกอย่างให้เรา พอดีแล้ว” (พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ได้ ไม่ต้องละโมบอยากได้ในสิ่งที่เราไม่มี) จึงไม่ต้องไปสร้างกรรมใหม่เพิ่มอีกก็ได้

 

๒)   “กิจวัตร” คือ ทำกิจให้จบ ทำพรหมจรรย์ให้สิ้น

คนเราจะละเว้นทุกกรรมไปเลยนั้น ก็ไม่ได้ นั่นสุดโต่งเกินไป ไม่เข้าใจ ไม่มีปัญญา ต้องเข้าใจว่าคนเราก็ยังมีกิจต้องทำ มีกรรมที่จำเป็นต้องก่อเพื่อชำระหนี้ในรูปแบบหนึ่ง เช่น บางคนมีกรรมต้องเกิดมาเป็นชาวนา ต้องทำกิจชาวนาจนกว่ากรรมนั้นจะหมด ก็จะหมดหน้าที่ หมดกิจเป็นชาวนา และออกมาจากทางโลก เข้าสู่ทางธรรมได้ ดังนี้ คนเราทุกคนมีกิจทั้งหมด ไม่ทำกิจของตนก็ไม่จบกิจ เข้านิพพานไม่ได้ ใครมีกิจใดก็ไปทำเสียให้จบ บ้างก็มีกิจเกิดมาเป็นโจร เช่น องคุลีมาร, บ้างก็มีกิจเกิดมาเป็นโสเภณี ฯลฯ เหล่านี้ เมื่อทำเสียให้จบสิ้นแล้ว ก็หมดกรรมไม่ต้องทำอีก แต่ถ้าหนี, ไม่ยอม, ปฏิเสธ ก็จะไม่จบสิ้น อนึ่ง อะไรที่เราเรียกว่า “กิจที่ต้องทำให้จบ” เช่น พ่อแม่ลำบากอยู่ต่างจังหวัด เราละทิ้งไม่เคยเหลียวแลเลย มีคนมาเตือนเราว่าให้กลับบ้านบ้าง พ่อแม่เป็นห่วง เราก็ไม่สนใจ นี่เรียกว่าไม่ทำกิจของตนให้จบ เขาก็มาท้วงติง มาทวงหนี้ให้เราไปทำอยู่นั่น แบบนี้ ให้ดูว่าเราไม่ได้เริ่มต้น แต่มีธรรมชาติอะไรสะกิดให้เราไปทำเสีย อย่างพระที่บวชแล้วมีแต่ผู้หญิงมารบเร้าจะเอาเป็นสามีให้ได้ สุดท้าย ก็ควรจะสึกไปมีครอบครัว ชำระกิจ ชำระกรรมในรูปแบบการทำกิจเป็นสามีที่ดีเสีย ให้เขาพอใจ แล้วปล่อยเรามา ค่อยมาบวช

 

๓)   “นิพพานวัตร” คือ ทำนิพพานให้แจ้ง

เมื่อทำกิจให้จบอยู่นั้น บุคคลจะดำรงอยู่ในสัมมาอาชีวะแล้ว และเพราะสัมมาอาชีวะนั้นเองทำให้เกิดสัมมาวายามะ, สัมมาสติ, สัมมาสมาธิ ขึ้นมาเอง มรรคแปดนี้ เกื้อกูลกัน เมื่อเกิดแล้วเพราะอำนาจแห่งการบรรลุโสดาบัน ก็จะดำเนินไปเองตามธรรมชาติ จากที่ได้มรรคแปดเพียงห้าตัวในครั้งบรรลุโสดาบัน ก็จะค่อยๆ เกิดมรรคแปดตัวที่หก, เจ็ดและแปดได้ในที่สุด ในขั้นนี้ก็จะนำไปสู่จุดที่สุดของการปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ คือ การทำนิพพานให้แจ้ง ไม่ต้องสนใจอย่างอื่น จิตบริสุทธิ์อยู่แล้ว แต่มีกิเลสมาจรเป็นอาคันตุกะบดบังสัจธรรมความจริงก็เท่านั้น เมื่อกิเลสดับไปเองตามธรรมชาติ เพราะอนิจจัง สรรพสิ่งก็ไม่เที่ยงอย่างนี้ แม้แต่กิเลสก็มีการเกิดและดับไปเอง โดยไม่ต้องทำอะไรเลย เราใช้จังหวะนี้ทางมหายานเรียกว่า “สุญตา” ทางเถรวาทเรียกว่า “ตทังคนิพพาน” คือ นิพพานชั่วคราว ก็เข้าวิปัสสนาญาณฉับพลันทำนิพพานให้แจ้ง เมื่อไม่มีอะไรบดบังแล้ว ธรรมก็ปรากฏชัดแจ้ง ไม่มีบิดเบือน ไม่มีอะไรบิดบัง เปลือยเปล่าชัดเจน บรรลุธรรมง่ายดาย  

 

คำสอนนี้ เป็นการสรุปคำสอนอย่างย่อย่นที่สำคัญครั้งสุดท้าย ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงดับขันธปรินิพพานด้วยส่วนหนึ่ง (นอกจากธรรมข้ออื่น) ขอชี้แจงแย้งคัมภีร์ไว้ดังนี้ –จบ-

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
K.Chinnavet วันที่ : 06/07/2010 เวลา : 19.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chinnavet
ความเป็นอัตโนมัติ แห่งมหาสติ.....ทุกจุดเริ่มต้นคือความบริสุทธ์ 

ผมพึ่งเข้าวิปัสสนากรรมฐาน ตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับ

มาวันนี้หลวงปู่ รับรอง สภาวะ การปฏิบัติให้ ว่า
"วุฏฐานคามินี วิปัสสนาญาณ" ท่านอธิบายให้สั้น ๆ ว่า คือญาณที่สูงกว่าสังขารุเปกขาญารขึ้นไป คือ การทำสังขารุเปกขาญาณ ให้ได้ แล้ว ต่อ ฌาณ ตั้งแต่ ปฐมฌาน ขึ้นไปจนถึง ฌาน 5 แล้วต่อ ให้เป็น ให้เป็นอนุโลมญาณ เพื่อเข้าสู่สภาวะ ดับสงบ


ลองไปหาข้อมูลเรื่อง วุฏฐานคามินี วิปัสสนาญานมา ได้เท่านี้ครับ


วิปัสสนาที่ถึงแล้วซึ่งความเป็นยอด เป็นไปกับด้วยอนุโลมญาณ วางเฉยในสังขารนั้น เรียกชื่อว่า วุฏฺฐานคามินี

คำว่า วุฏฐานคามินี แปลว่า เป็นที่ตั้งของการออก เป็นเครื่องออก เป็นทางออก คือออกจากวิปัสสนาญาณ อันหมายไปถึง ออกจากกิเลส ออกจากทุกข์ ออกจากสังขารวัฏฏ ออกจากสังสารทุกข์ด้วย

และที่ว่า ถึงแล้วซึ่งความเป็นยอดนั้น หมายความว่า ถึงที่สุดแห่งวิปัสสนาญาณ คือปัญญาที่เห็นการเกิดดับของรูปนามแต่เพียงแค่นี้ ผละออกจากการเห็นรูปนามเกิดดับในตอนนี้ ทิ้งอารมณ์ไตรลักษณ์ที่ญาณนี้แหละ เพราะญาณต่อไป คือโคตรภูญาณนั้นมีพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้ว

สังขารุเบกขาญาณ และอนุโลมญาณ รวมทั้ง ๒ ญาณนี่แหละ เป็นวิปัสสนาที่ถึงแล้วซึ่งความเป็นยอด จึงมีชื่อว่า วุฏฐานคามินี เป็นเครื่องออก เป็นที่ตั้งแห่งการออกจากทุกข์ ดังมีบาลีกล่าวว่า

ยา สิขาปตฺตา สา สานุโลมา สงฺขารุเปกฺขา วุฏฺฐานคามินิวิปสฺสนาติ จ ปวุจฺจติ ฯ

สังขารุเบกขาญาณอันใด เข้าถึงกำลังอันยอดยิ่ง สังขารุเบกขาญาณ พร้อมทั้งอนุโลมญาณอันนั้น ท่านเรียกว่า วุฏฐานคามินีวิปัสสนา

ตโต ปรํ โคตฺรภุจิตฺตํ นิพฺพานมาลมฺพิตฺวา ปุถุชนโคตฺตม ภิภวนฺติ อริยโคตฺตมพิสมฺโภนฺตญฺจ ปวตฺตติ ฯ

ต่อจาก อนุโลมญาณไป โคตรภูมิ ซึ่งกระทำนิพพานให้เป็นอารมณ์ และครอบงำเสียซึ่งโคตรปุถุชน ยังจิตให้ไปสู่ความเป็น อริยะ ย่อมเกิดขึ้น

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
เจ้าทึ่ม วันที่ : 28/06/2010 เวลา : 11.25 น.

น้องรัก

ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหน
กระทำผิดพลาดเพียงใด
ทุกโลกจะประนามหยามเหยียด
หรือยกย่องสรรเสริญท่านว่าอย่างไร
ท่านก็ยังเป็นน้องของพี่ๆทุกคน
เป็นลูกของพ่อแม่
เป็นหลานของบรรพบุรุษ
เป็นศิษย์ของอาจารย์ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
พวกเราไม่เคยลืมและคอยดูแลอยู่ห่างๆเสมอ
จวบจนท่านดำเนินมาถึงจุดหมายปลายทางที่ตั้งใจไว้

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
เจ้าทึ่ม วันที่ : 28/06/2010 เวลา : 11.16 น.

น้อง physigmund_foid

พ่อแม่กับอาจารย์เป็นกำลังใจให้เสมอ
ที่ไม่มีใครสนใจน่ะ ไม่จริงหรอก
เขาก็เฝ้าเชียร์อยู่ห่างๆ
ไม่ว่าเจ้าจะทำผิดพลาดแค่ไหน
อยู่บนสวรรค์หรือนรกขุมใด
จะเอานิพพานหรือไม่
เจ้าก็ยังมีพ่อแม่ครูอาจารย์และพี่น้องคอยเฝ้าดูอยู่เสมอ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
physigmund_foid วันที่ : 26/06/2010 เวลา : 11.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buddhabath

ไม่ฝึกจิต ไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลย


การฝึกจิต คือ การฝึกอัตตา ยิ่งฝึกจิตยิ่งเก่ง อัตตายิ่งมาก
การไม่ฝึกจิต ปล่อยตามธรรมชาติ ไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลย


พุทธสอนไม่ต้องฝึกจิต แต่ให้ "ทำนิพพานให้แจ้ง" ได้เลย
พราหมณ์สอน ต้องฝึกจิต วนอยู่กับการฝึกจิต ยิ่งเก่งยิ่งถือตัว

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
physigmund_foid วันที่ : 26/06/2010 เวลา : 09.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buddhabath

ประกาศเจ้าของกระทู้


ผมจะทดลองไม่ใช่สื่อประมาณ ๒ เดือน
และจะโพสอีกครั้งสุดท้ายในเดือนกันยายน
เพื่อจบกิจนี้ของผม ที่ทำให้แก่สี่ศาสนาคือ
พุทธ, คริสต์, พราหมณ์, เต๋า ตามสัจสัญญา
ด้วยวิถีแห่งการเขียน เพื่อปฏิบัติในวิถีอื่นสืบไป
คือ การกระทำโดยไม่ผ่านสื่อ


ขอบคุณครับ...

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มิถุนายน 2010 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      [ Add to my favorite ] [ X ]