• buddhamantra
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : chanin2000@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-06-23
  • จำนวนเรื่อง : 37
  • จำนวนผู้ชม : 787939
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1055 คน
buddhamantra
บทสวดและเพลงในทางพระพุทธศาสนา
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/buddhamantra
วันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2550
Posted by buddhamantra , ผู้อ่าน : 7569 , 15:53:57 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน


กรุณาคลิกลิ้งค์ด้านล่างเพื่อฟังบทสวดพระคาถาชินบัญชรไปด้วย
http://www.oknation.net/blog/buddhamantra/video/11781

หรือคลิกที่ " คาถาชินบัญชรทิเบต " ด้านซ้ายมือ ใน หมวด Favorite Link

.................................................................................................................

พระคาถาชินบัญชร

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วระลึกถึงสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี )
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( ว่า 3 จบ )

ปุตตะกาโม ละเภปุตตัง ธะนะกาโม ละเภธะนัง
อัตถิกาเยกายะญายะ  เทวานัง ปิยะตัง สุตตะวา
อิติปิ โส ภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ
มรณัง สุขัง อะระหัง สุคะโต นะโมพุทธายะ

๑. ชะยาสะนากะตา พุทธา เชตะวา มารัง สะวาหะนัง
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา.
๒. ตัณหัง กะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา
สัพเพ ปะติตฐิตา มัยหัง มัตถะเก เต มุนิสสะรา.
๓. สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร.
๔. หะทะเย เม อุนุรุทโธ สารีปุตโต จะ ทักขิเณ
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะวามะเก.
๕. ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะราหุโล
กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก.
๖. เกสะโต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร
นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิ ปุงคะโล.
๗. กุมาระกัสสะโป เถโร มะเหสี จิตตะวาทะโก
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิ คุณากะโร.
๘. ปุณโณ อังคุลิมาโลจะ อุปะลี นันทะสีวะลี
เถรา ปัญจะอิเมชาตา นะลาเต ติละกา มะมะ.
๙. เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา
เอเตสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา
ชะลันตา สีละเตเชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.
๑๐. ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง.
๑๑. ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา.
๑๒. ชินานานาวะระสังยุตตา สัตตัปปาการะลังกะตา
วาตะปิตตาทิสัญชาตา พาหิรัชฌัตตุปัททะวา.
๑๓. อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะเตชะสา
วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร.
๑๔. ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะฮี ตะเล
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา.
๑๕. อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข
ชินานุภาเวนะ ชิตูปัททะโว
ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ
สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย
สัทธัมมานะภาวะปาลิโต จะรามิชินะปัญชะเรติ.

...............................................................

พระคาถาชินบัญชรของเจ้าประคุณสมเด็จ ฯ
ถ้าใครท่องจำได้ขึ้นใจ ภาวนาทุกคืนวันมีคุณานุภาพมากมาย
ทำให้เกิดโชคลาภ เป็นสิริมงคลต่อตัวเอง
ใช้เสกทำน้ำมนต์รดแก้สรรพทุกข์โศกโรคภัย
ไม่ว่าจะถูกกระทำคุณไสย คุณผี คุณคนทั้งปวง
ใช้ปลุกเสกพระเครื่องรางของขลังจะเพิ่มอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มากยิ่งขึ้น
แต่ถ้าท่องไม่หมด จะเลือกใช้เฉพาะบทก็ได้ สุดแต่จะเจตนาใช้ดังนี้

อาราธนาสมเด็จไปกับตัว - ใช้บทที่ ๓ ภาวนา
สำหรับนักพูดนักแสดง ก่อนพูดก่อนแสดง - ใช้บทที่ ๗ ภาวนา
สำหรับเสกน้ำล้างหน้า เสกแป้งเจิม - ใช้บทที่ ๘ ภาวนา
ถ้าต้องการแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตราย - ใช้บทที่ ๙ ภาวนา
สำหรับป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ - ใช้บทที่ ๑๓ ภาวนา
อาราะนาขอให้คุณพระคุ้มครอง - ใช้บทที่ ๑๔ ภาวนา

...............................................................
คำแปล
๑. พระพุทธเจ้าและพระนราสภาทั้งหลาย ผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยบัลลังก์
ทรงพิชิตพระยามาราธิราช ผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนาราชพาหนะแล้ว
เสวย อมตรส คือ อริยะสัจธรรมทั้งสี่ประการ เป็นผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์
๒. มี ๒๘ พระองค์ คือ พระผู้ทรงพระนามว่า ตัณหังกร เป็นอาทิ พระพุทธเจ้าจอมมุนีทั้งหมดนั้น
๓. ข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเศียรเกล้า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่บนศีรษะ
พระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสอง พระสงฆ์ผู้เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อก
๔. พระอนุรุทธะอยู่ที่ใจ พระสารีบุตรอยู่เบื้องขวา พระโมคคัลลาน์อยู่เบื้องซ้าย พระอัญญาโกณฑัญญะอยู่เบื้องหลัง
๕. พระอานนท์กับพระราหุลอยู่หูขวา พระกัสสะปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้าย
๖. มุนีผู้ประเสริฐ คือ พระโสภิตะ ผู้สมบูรณ์ด้วยสิริ ดังพระอาทิตย์ส่องแสงอยู่ที่ทุกเส้นขน ตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลัง
๗. พระเถระกุมาระกัสสะปะ ผู้แสวงหาบุญทรงคุณอันวิเศษ มีวาทะอันวิจิตรไพเราะอยู่ปากเป็นประจำ
๘. พระปุณณะ พระอังคุลิมา พระอุบาลี พระนันทะ และพระสีวะลี พระเถระทั้ง ๕ นี้ จงปรากฎเกิดเป็นกระแจะจุณเจิมที่หน้าผาก
๙. ส่วนพระอสีติมหาเถระที่เหลือ ผู้มีชัยและเป็นพระโอรส เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัย
แต่ละองค์ล้วนรุ่งเรืองไพโรจน์ด้วยเดชแห่งศีล ให้ดำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่
๑๐. พระรัตระสูตรอยู่เบื้องหน้า พระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวา พระอังคุลิมาลปริตรอยู่เบื้องซ้าย พระธชัคคสูตรอยู่เบื้องหลัง
๑๑. พระขันธปริตร พระโมรปริตร และพระอาฎานะฏิยสูตร เป็นเครื่องกางกั้นดุจหลังคาอยู่บนนภากาศ
๑๒. อนึ่งพระชินเจ้าทั้งหลายนอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ผู้ประกอบพร้อมด้วยกำลังนานาชนิด
มีศีลาทิคุณอันมั่นคง คือสัตตะปราการเป็นอาภรณ์ มาตั้งล้อมเป็นกำแพงคุ้มครองเจ็ดชั้น
๑๓. ด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตชินเจ้า ไม่ว่าจะทำกิจการใดๆ
เมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชร แวดวงกงล้อมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ขอโรคอุปัทะทุกข์ทั้งภายนอกและภายในอันเกิดแต่โรคร้าย
คือ โรคลมและโรคดีเป็นต้น เป็นสมุฏฐาน จงกำจัดให้พินาศไปอย่าได้เหลือ
๑๔. ขอพระมหาบุรุษผู้ทรงพระคุณอันล้ำเลิศทั้งปวงนั้น
จงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้าผู้อยู่ในภาคพื้นท่ามกลางพระชินบัญชร
ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาภายในเป็นอันดีฉะนี้แล
๑๕. ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาลด้วยคุณานุภาพแห่งสัทธรรม จึงชนะเสียได้ซึ่งอุปัทวอันตรายใดๆ
ด้วยอานุภาพแห่งพระชินะพุทธเจ้า ชนะข้าศึกศัตรูด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม
ชนะอันตรายทั้งปวงด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์
ขอข้าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติ และรักษาดำเนินไปโดยสวัสดีเป็นนิจนิรันดรเทอญ
 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
ew*-* วันที่ : 13/10/2007 เวลา : 13.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/witita
...ต้นไม้ที่แข็งแรง ก็ย่อมมากจากรากที่ฝังแน่นในพื้นดินประเทศชาติที่เข้มแข็ง ก็ย่อมมาจากวัฒนธรรมที่แข็งแรงด้วย... (โหมโรง)


แวะมาขอบคุณค่ะ ที่สรรสร้างภาพนี้ให้นะ


ความคิดเห็นที่ 19 (0)
ew*-* วันที่ : 12/10/2007 เวลา : 21.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/witita
...ต้นไม้ที่แข็งแรง ก็ย่อมมากจากรากที่ฝังแน่นในพื้นดินประเทศชาติที่เข้มแข็ง ก็ย่อมมาจากวัฒนธรรมที่แข็งแรงด้วย... (โหมโรง)

อากาศสบายๆ เนอะว่าไหม


ความคิดเห็นที่ 18 (0)
ณชาติหนึ่ง วันที่ : 12/10/2007 เวลา : 11.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nnnnnn
จอมยุทธไพร หัวใจพอเพียง


เคยพยายามท่องให้ได้หลายครั้งก็ไม่สามารถทำได้สำเร็จซะที ยาวมากค่ะ ได้แต่ท่องตามหนังสือในวันว่างเพื่อสงบจิต
ว่าแต่แบบย่อ ที่ว่า
ชิ นะ ปัญ ชะ ระ ปะ ริต ตัง มัง รัก ขะ ตุ สัพ พะ ธา
ใช้สวดแทนกันได้มั้ยคะ

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
trmoorati วันที่ : 10/10/2007 เวลา : 13.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/trimoorati
ทุกเวลาและนาทีชีวิตต้องดำเนินต่อไป   ชีวิตที่หยุดนิ่งคือความตาย แต่ชีวิตที่ทำงานและเข้าใจชีวิตคือความสงบ   http://www.oknation.net/blog/real-ohm  http://www.oknation.net/blog/trimoorati  http://www.oknation.net/blog/Happytopofmind


โมทนาสาธุ เจ้าค่ะ รบกวนนะคะ อยากฟังบทอาการวัตร...บ้างนะค่ะ ยิ่งแปลด้วยยิ่งดีเจ้าค่ะ...ฃอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
trmoorati วันที่ : 10/10/2007 เวลา : 13.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/trimoorati
ทุกเวลาและนาทีชีวิตต้องดำเนินต่อไป   ชีวิตที่หยุดนิ่งคือความตาย แต่ชีวิตที่ทำงานและเข้าใจชีวิตคือความสงบ   http://www.oknation.net/blog/real-ohm  http://www.oknation.net/blog/trimoorati  http://www.oknation.net/blog/Happytopofmind


โมทนาสาธุ เจ้าค่ะ รบกวนนะคะ อยากฟังบทอาการวัตร...บ้างนะค่ะ ยิ่งแปลด้วยยิ่งดีเจ้าค่ะ...ฃอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
trmoorati วันที่ : 10/10/2007 เวลา : 13.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/trimoorati
ทุกเวลาและนาทีชีวิตต้องดำเนินต่อไป   ชีวิตที่หยุดนิ่งคือความตาย แต่ชีวิตที่ทำงานและเข้าใจชีวิตคือความสงบ   http://www.oknation.net/blog/real-ohm  http://www.oknation.net/blog/trimoorati  http://www.oknation.net/blog/Happytopofmind


โมทนาสาธุ เจ้าค่ะ รบกวนนะคะ อยากฟังบทอาการวัตร...บ้างนะค่ะ ยิ่งแปลด้วยยิ่งดีเจ้าค่ะ...ฃอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
ew*-* วันที่ : 10/10/2007 เวลา : 03.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/witita
...ต้นไม้ที่แข็งแรง ก็ย่อมมากจากรากที่ฝังแน่นในพื้นดินประเทศชาติที่เข้มแข็ง ก็ย่อมมาจากวัฒนธรรมที่แข็งแรงด้วย... (โหมโรง)

รับคาถา

แล้วฝันดีเน่อเนอะ


ความคิดเห็นที่ 13 (0)
ew*-* วันที่ : 09/10/2007 เวลา : 11.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/witita
...ต้นไม้ที่แข็งแรง ก็ย่อมมากจากรากที่ฝังแน่นในพื้นดินประเทศชาติที่เข้มแข็ง ก็ย่อมมาจากวัฒนธรรมที่แข็งแรงด้วย... (โหมโรง)

มารับคาถาหน่อย

หลงัจากหายไปนาน

คิดถึงนะเค่อะ


ความคิดเห็นที่ 12 (0)
smallrabbit วันที่ : 08/10/2007 เวลา : 10.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/smallrabit


หวัดดี่เช้าวันทำงานค่ะ
ทำไมรู้เรื่องเกาะสึชังเยอะจัง
เป็นคนที่ชลบุรีหรือเปล่าค่ะ
ชักสงสัยแหละ
.....................................

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
เสือจุ่น วันที่ : 08/10/2007 เวลา : 10.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tigerjun
สู่ฝัน กรุงเทพฯ เมืองจักรยาน ติดตามข่าวได้ที่ Bangkok Bicycle Campaign

ขอบคุณครับ สวดทำวัตรเช้า เย็น ยังจำไม่ค่อยได้เลยครับ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
smallrabbit วันที่ : 07/10/2007 เวลา : 11.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/smallrabit


มาทักทายยามหยุดค่ะ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
smallrabbit วันที่ : 06/10/2007 เวลา : 14.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/smallrabit

เพราะที่ทำงานไกลบ้านมากกก พูดแล้วก้อคิดถึงบ้าน

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
smallrabbit วันที่ : 06/10/2007 เวลา : 14.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/smallrabit

แวะมาทักทาย แต่ก่อนสวดมนต์บ่อยนะ ตั้งแต่ย้ายที่มาพักกะเพื่อนไม่ได้สวดเลยอ่ะ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
SOMBOONTIEW วันที่ : 05/10/2007 เวลา : 22.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somboontiew
เราจักทำเวบหลวงปู่ทิม วัดพระขาว ด้วยใจต้องการบูชาพระคุณ หลวงปู่ www.luangputim.com

ตั้งใจมาอ่าน ไม่ได้ผ่านเฉยๆ แล้วก็อยากชวนให้เลยไปถวายพระพรกันครับ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
แม่สีไฟ วันที่ : 03/10/2007 เวลา : 04.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ting

ถ้าท่องได้ขนาดนี้ทุกวัน
สมาธิคงแก่กล้าแน่นอนค่ะ


ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ลูกพ่อแม่ วันที่ : 02/10/2007 เวลา : 17.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/poolsri

สาธุ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
บุญนำพา วันที่ : 02/10/2007 เวลา : 16.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ngern42
คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง

อนุโมทนาเป็นอย่างสูง ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
redribbons07 วันที่ : 02/10/2007 เวลา : 15.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/redribbons07

แวะมาทักทายค่ะ บทสวดนี้มีอยู่ รู้ว่าดี
แต่ยังท่องไม่ได้สักที
ขอบคุณที่นำมาลงค่ะ ช่วยให้นึกถึงสิ่งดีๆคะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
lady วันที่ : 01/10/2007 เวลา : 23.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ladystudio

เคยท่องได้ แล้วหยุดไป ตอนนี้ท่องไม่ได้แล้ว
สงสัยต้องกลับมารื้อฟื้นใหม่

ขอบตุณที่แวะไปชมค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 01/10/2007 เวลา : 22.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


แวะเวียนมาดูนับครั้งไม่ถ้วน
เพิ่งมีครั้งนี้ที่ได้พบเจ้าบ้าน
หายไปนานนะคะ.

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ตุลาคม 2007 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      [ Add to my favorite ] [ X ]