• buddhamantra
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : chanin2000@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-06-23
  • จำนวนเรื่อง : 37
  • จำนวนผู้ชม : 787937
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1055 คน
buddhamantra
บทสวดและเพลงในทางพระพุทธศาสนา
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/buddhamantra
วันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2550
Posted by buddhamantra , ผู้อ่าน : 9193 , 21:44:18 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตรไทย ( สูตรแห่งใจ )

กรุณาเปิดเสียงปรัชญาปารมิตาหทัยสูตร ได้คลิกที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้
http://www.oknation.net/blog/buddhamantra/video/15587
หรือคลิกที่ " สูตรแห่งใจ " ที Favorite Link ด้านซ้ายมือ

...................................................................................

ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตรไทย ( สูตรแห่งใจ )

ข้าพเจ้าได้สดับมาดังนี้
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ ณ เขาคิชคูฏ ใกล้กรุงราชคฤห์
พร้อมด้วยภิกษุหมู่ใหญ่ และพระโพธิสัตว์หมู่ใหญ่
สมัยนั้นแล พระผู้มีพระภาค ทรงฝึกสมาธิชื่อว่าคัมภีร์ราวสังโฆแท้
และสมัยนั้น พระอริยอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์มหาสัตว์
ทรงประพฤติจริยาในปรัชญาปารมิตาอันลึกซึ้ง
พิจารณาอยู่อย่างนี้ คือพิจารณาขันธ์ ๕ และความสูญโดยสภาพ
ลำดับนั้น ท่านสารีบุตร ได้กล่าวต่อ พระอริยะอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ด้วยพุทธานุภาพว่า
กุลบุตร หรือ กุลธิดาใดๆ ใคร่จะประพฤติจริยาในปรัชญาปาระมิตาอันลึกซึ้งนั้นจะพึงศึกษาอย่างไร
พระอริยอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์มหาสัตว์อันท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วได้กล่าวตอบท่านสารีบุตรว่า
ท่านสารีบุตร กุลบุตรหรือกุลธิดาใดๆ ใคร่จะประพฤติจริยาในปรัชญาปาระมิตาอันลึกซึ้ง
เขาพึงพิจารณาอย่างนี้ คือพิจารณาขันธ์ ๕ และความสูญโดยสภาพ
รูปคือความสูญ ความสูญนั่นแหละคือรูป ความสูญไม่อื่นไปจากรูป
รูปไม่อื่นไปจากความสูญ รูปอันใดความสูญก็อันนั้น ความสูญอันใด รูปก็อันนั้น
อนึ่ง เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็คือความสูญอย่างเดียวกัน
ท่านสารีบุตร ธรรมทั้งปวง มีความสูญเป็นลักษณะ
ไม่เกิด ไม่ดับ ไม่มัวหมอง ไม่ผ่องแผ้ว ไม่หย่อน ไม่เต็ม อย่างนี้
เพราะฉะนั้นแหละ ท่านสารีบุตร ในความสูญจึงไม่มี รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ไม่มีตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่มีรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรม
ไม่มีจักษุธาตุ จนถึงมโนธาตุ ธรรมชาตินั้น วิญญาณธาตุ
ไม่มีวิชชา ไม่มีอวิชชา ไม่มีความสิ้นไปแห่งวิชชา และอวิชชา
จนถึงไม่มี ความแก่ ความตาย ไม่มีความสิ้นไปแห่ง ความแก่ ความตาย
ไม่มีทุกข์ สมุห์ทัย นิโรธ มรรค ไม่มีญาณ ไม่มีการบรรลุ ไม่มีการไม่บรรลุ

ท่านสารีบุตร เพราะฉะนั้น ผู้ดำเนินตามปรัชญาปาระมิตา ของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายแล้ว
แต่ยังมีกิเลสห่อหุ้มจิตอยู่ ก็เพราะยังมิได้บรรลุ คืนนั้นจึงไม่สะดุ้งกลัว
ก้าวล่วงความขัดข้องสำเร็จพระนิพพานได้ ก็เพราะความไม่มีกิเลสห่อหุ้มจิต
พระพุทธเจ้าทั้งปวง ผู้ตั้งอยู่ในกาลทั้งสามทรงดำเนินตามปรัชญาปาระมิตา
ได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เพราะฉะนั้น จึงทูลทราบมหามนต์
ในปรัชญาปาระมิตา อันเป็นมหาวิทยามนต์ อนุตตะระมนต์ อะสัมมะสมมนต์
สัพพะทุกข์ กับสมณมนต์ นี้เป็นสัจจะ เพราะไม่ผิดพลาด
มนต์ที่ท่านกล่าวไว้ ในปรัชญาปาระมิตา คือดูก่อน ความรู้ ไป ไป ไปสู่ฝั่ง ไปให้ถึงฝั่งสวาหา


ท่านสารีบุตร สัตว์ผู้จะตรัสรู้ พึงศึกษาจริยาในปรัชญาปาระมิตาอย่างนี้
ลำดับนั้นแล พระผู้มีพระภาค ทรงออกจากสมาธินั้นแล้ว
ได้ประทานสาธุการ แก่พระอริยอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ว่า
ถูกแล้ว ถูกแล้ว กุลบุตร ข้อนั้นเป็นอย่างนั้น กุลบุตร จริยาในปรัชญาปาระมิตา อันลึกซึ้งนั้น
อันบุคคลพึงประพฤติอย่างนี้ พระตถาคตอรหันต์เจ้าทั้งหลาย
ย่อมทรงอนุโมทนาอย่างที่ท่านยกขึ้นแสดงแล้ว
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคำนี้จบลงแล้ว ท่านพระสารีบุตร พระอริยะอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์บริษัท
อันมีประชุมชนทุกเหล่าและสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวา มนุษย์ อสูร คนธรรพ์ ก็มีใจเบิกบาน
ชื่นชมภาษิต ของพระผู้มีพระภาค ด้วยประการฉะนี้
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
สายธาร วันที่ : 01/01/2008 เวลา : 16.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cyberfrogy
 http://www.facebook.com/groups/dhammayatrahttps://www.facebook.com/BAAN.RAI.SAITHARN http://www.oknation.net/blog/DigitalTour


ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่.ขออำนวยพรให้ท่าน..รวมทั้งผองเพื่อนชาวโอเคเนชั่น ทุกๆท่านและครอบครัว...จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ในสิ่ง

อันพึงปรารถนาทุกประการและ สุขภาพแข็งแรงตลอดไป
Season's Greeting and Best Wishes
for a Happy New Year

+++++++++++++++++++++++++++++++
ด้วยความขอบคุณจาก บ้านใหม่ ของสายธาร

เชิญเยี่ยมชม เก็บมาฝาก เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่..กับนักร้องดังคนโปรด

http://www.oknation.net/blog/DigitalTour

+++++++++++++++++++++++++++++++

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 31/12/2007 เวลา : 18.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


ส.ค.ส.2551

ขอให้ท่านและครอบครัว...
ประสบความสุข...
สมหวังในสิ่งที่ตั้งความปรารถนาไว้...
จงทุกประการเทอญ.

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
kunbig95 วันที่ : 31/12/2007 เวลา : 17.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kunbig99

สวัสดีปีใหม่
สุขกายสุขใจ พบแต่ความสุขที่ถูกต้อง โรคภัยไม่เบียดเบียนครับ

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
Romeoza วันที่ : 30/12/2007 เวลา : 21.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/romeoza


สวัสดีปีใหม่ครับพี่

ขอให้พี่มีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรม
ไปไหนก็ปลอดภัยในทุกที่ มีสิ่งดีๆ ในทุกสถานครับ
มีดอกาสปฏิบัติธรรม ทำคุณงามความดีจนกว่า
จะบรรลุมรรคผลนิพพานครับ

ปล. ปีหน้าขอฝาก http://www.oknation.net/blog/postman/2007/12/30/entry-1 มาแทน blog เดิมด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
บุญนำพา วันที่ : 30/12/2007 เวลา : 10.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ngern42
คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง

ปีใหม่มา บรรจบ ครบวาระ
ท่านนั้นจะ หวังสิ่งใด สมใจหมาย
พระคุ้มครอง ตลอดรอด จนปลอดภัย
คำอวยชัย นี้ให้มีแด่ ทุกท่านเทอญ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
เสดพีร์ วันที่ : 28/12/2007 เวลา : 13.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chao
*+* เพียงแวะเข้าไปทัก..เราก็แอบฮักคุณอยู่ ในใจ._/|\_.


สุขตลอดปี ชีวิตดีตลอดไปนะครับ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
ญิบพันจันทร์ วันที่ : 28/12/2007 เวลา : 08.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yipphanchan
ญิบ_พันจันทร์

สวัสดีปีใหม่ ขอให้มีความสุข มีความดีงามคุ้มครองครับ

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
ปลัดแรมโบ้ วันที่ : 27/12/2007 เวลา : 21.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thaifreeman
http://www.oknation.net/blog/wangnuea


ขออำนวยพรให้
ประสบความสุข
ความเจริญรุ่งเรือง
ก้าวหน้าตลอดปีใหม่นี้

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
chedtha วันที่ : 27/12/2007 เวลา : 16.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chedtha
http://www.oknation.net/blog/chedtha3 (ภาพที่สวยงามในความทรงจำ)

อนุโมทนาบุญครับ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
ทศ วันที่ : 27/12/2007 เวลา : 16.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/spiritแวะมาอวยพรปีใหม่ครับ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
ณชาติหนึ่ง วันที่ : 27/12/2007 เวลา : 12.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nnnnnn
จอมยุทธไพร หัวใจพอเพียง


แขกหน้าเดิมเจ้าเก่ามาอีกแล้วเจ้าคะ

มาขอบคุณสำหรับการ์ดสวยๆ ที่ฝากไว้

และอวยพรเนื่องในวันปีใหม่อีกครั้งค่ะ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
redribbons07 วันที่ : 26/12/2007 เวลา : 15.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/redribbons07

Happy New Year 2008

ขอให้มีความสุข มาก ๆ ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
บุญนำพา วันที่ : 26/12/2007 เวลา : 15.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ngern42
คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง

สวัสดีปีใหม่ ขอให้สุขภาพแข็งแรง พระคุ้มครอง ตลอดปี ๒๕๕๑ และตลอดไปครับ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ณชาติหนึ่ง วันที่ : 21/12/2007 เวลา : 14.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nnnnnn
จอมยุทธไพร หัวใจพอเพียง


คราวนี้กลับมาส่งความสุขให้พี่ท่านก่อนวันปีใหม่ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ณชาติหนึ่ง วันที่ : 17/12/2007 เวลา : 14.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nnnnnn
จอมยุทธไพร หัวใจพอเพียง

มาอีกแล้วค่ะ ใกล้ปีใหม่อย่างนี้
มาชวนพี่ท่าน ไปฟังเพลงอีกแล้วล่ะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ณชาติหนึ่ง วันที่ : 12/12/2007 เวลา : 17.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nnnnnn
จอมยุทธไพร หัวใจพอเพียง

ตามมาบอกท่านพี่ค่ะว่าถ้าอยากเห็นหน้า
จอมยุทธหญิงผู้มาจากก้นเข้าไร้รักนั้นหนา
ให้ไปชมได้ที่ photo gallery ของข้าพเจ้าค่ะ
ต้องแอบมาบอก เพราะไม่อยากโชว์หน้าขี้เหร่น่ะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ณชาติหนึ่ง วันที่ : 12/12/2007 เวลา : 11.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nnnnnn
จอมยุทธไพร หัวใจพอเพียง

หลังจาก 1 ปีเต็มของภารกิจแห่งการขจัดทุกข์ผ่านไปแล้ว

ความรู้สึกดีๆ และสิ่งใหม่ๆ มีเข้ามากอย่างมากมาย

ทำให้แผลเริ่มหายสนิทแล้ว (อย่างแท้จริง)

ก็เลยถือโอกาสมาชวนท่านพี่ไปเที่ยวตลาดด้วยกันนะคะ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
กิต วันที่ : 09/12/2007 เวลา : 09.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kit2550
สิ่งที่ยังไม่รู้........ยังมีอีกเยอะขอบคุณทุกท่าน....ที่นำเรื่องที่ยังไม่รู้...แบ่งปันกันรู้

ขอบคุณครับ


ความคิดเห็นที่ 6 (0)
เจเจค่ะ วันที่ : 07/12/2007 เวลา : 17.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jj
Completely support 137 

เครื่องเจเจฟังไม่ได้น่ะค่ะแต่หนูอ่านนะ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ณชาติหนึ่ง วันที่ : 07/12/2007 เวลา : 12.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nnnnnn
จอมยุทธไพร หัวใจพอเพียง

ข้าพเจ้ามีเรื่องราวตอนต่อไปมาฝากท่านอีกแล้วล่ะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ณชาติหนึ่ง วันที่ : 04/12/2007 เวลา : 13.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nnnnnn
จอมยุทธไพร หัวใจพอเพียง

ตามมาฟังแล้วค่ะ...
เย็นใจ... ได้สงบสักระยะนะคะ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
เสดพีร์ วันที่ : 02/12/2007 เวลา : 19.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chao
*+* เพียงแวะเข้าไปทัก..เราก็แอบฮักคุณอยู่ ในใจ._/|\_.

เชิญแวะไปอ่านเนื้อหาหนังสือ "เบื่อการเมือง : เรื่องขุ่นใจก่อนเลือกตั้ง" โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
อย่างละเอียดครบถ้วนได้ที่นี่ครับ

http://www.oknation.net/blog/chao/2007/11/30/entry-1/

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
บุญนำพา วันที่ : 02/12/2007 เวลา : 08.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ngern42
คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง

ขออนุโมทนาสาธุกาลครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
kancht958 วันที่ : 01/12/2007 เวลา : 23.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/real-ohm
“ สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดา “: http://www.oknation.net/blog/Happytopofmind 


มาฟังเเพลง " ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตรไทย "ค่ะ
ชอบค่ะ จะมาฟังบ่อยๆ
ขอบคุณค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ธันวาคม 2007 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]