• buddhamantra
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : chanin2000@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-06-23
  • จำนวนเรื่อง : 37
  • จำนวนผู้ชม : 775453
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1055 คน
buddhamantra
บทสวดและเพลงในทางพระพุทธศาสนา
วัน เสาร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2550
โอม มณี เป เม ฮง
ดูบทสวดโอมมณีเปเมฮงประกอบเสียงไปด้วยคลิกลิงค์ด้านล่าง http://www.oknation.net/blog/buddhamantra/2007/07/14/entry-2
Post by buddhamantra : 10.51 น. | แสดงความคิดเห็นอ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1
buddhamantra วันที่ : 19/08/2007 เวลา : 19.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buddhamantra

(0)
โอม มณี เป เม ฮง
ธิเบตออกเเป็น "โอม มณี เป เม หุง"
จีนออกเป็น"โอม มณี แปะ มี่ ฮง

โอม มณี ปัทเม หุม แปลตรงตัวคงแปลได้ว่า "โอ..ดวงมณีในดอกบัว"
หรืออย่างที่ชาวจีนออกเสียงว่า "โอม มา นี แปะ หมี่ ฮง"
มณีแห่งดอกบัวหรือหัวใจที่เบิกบาน ใจที่สะอาด สว่าง หลุดพ้น จากเครื่องพันธนาการ
หลุดพ้นจากกิเลสที่ร้อยรัดให้เศร้าหมอง มณีแห่งปัญญาคือดอกบัวสว่างที่กลางใจ มณีนี้คือใจของเรา
ดอกบัวคืออาสนะอันบริสุทธิ์ ดังนั้นผู้ที่ภาวนาพระคาถานี้อยู่เนืองๆ
ย่อมเป็นผู้ที่มีแก้วสารพัดนึกที่จะเป็นอาสนะอันวิเศษ ซึ่งจะนำพาให้ไปถึงนิพพานโลกธาตุได้ในที่สุด

มูลเหตุแห่งพระคาถา

ในครั้งที่พระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรกำลังเข้าสมาธิบำเพ็ญบารมีอยู่นั้น
หมู่มารได้มาราวีรังควาน แต่พระเมตตาพระองค์จึงไม่ได้ทรงตอบโต้
ยิ่งทำให้หมู่มารได้ใจราวีหนักขึ้น จนในที่สุดพระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรได้ทรงเปล่งพระวาจาออกมาสั้น ๆ
เพียง 6 คำ แต่เปี่ยมล้นด้วยบุญญาภินิหารอันยิ่งใหญ่ไพศาลมิอาจจะเปรียบประมาณได้
ซึ่งก่อกำเนิดมาจากก้นบึ้งแห่งดวงจิตที่ได้บำเพ็ญสั่งสมบุญบารมีมานานนับภพนับชาติไม่ถ้วน
ยิ่งกว่าเม็ดทรายในมหานทีคงคา พระคาถาอันกล่าวอ้างถึง บารมีธรรมแห่งพระโพธิสัตว์ทั้งหกประการ

พระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของชาวพุทธวัชรญาณ เป็นเสมือนหัวใจแห่งพุทธวัชรญาณ
ด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ของพระคาถาบทนี้เอง ทำให้หมู่มารทั้งหลายต่างขวัญหนีแตกกระเจิงไปสิ้น
อีกทั้งเหล่าทวยเทพยดาบนชั้นฟ้าต่างต้องสะดุดลุกขึ้นมาโมทนาโดยทั่วถ้วน
โอม มณี ปัท เม ฮุม’ (เส้อ) แปลว่า.........

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมเอาพระรัตนตรัย
และดวงใจของพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์มาไว้ในดวงใจของ
ข้าพเจ้า ก็คือ มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ คือ มีพุทธรัตนะ ธรรม
รัตนะ และสังฆรัตนะเป็นที่พึ่งอันสูงสุด และมีจิตเป็นมหา
เมตตากรุณาดุจดั่งพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์เจ้า
วิธีทำสมาธิจะมี 2 รูปแบบ คือ:-

รูปแบบที่ 1 จะใช้ลูกประคำ
รูปแบบที่ 2 จะใช้เทปเสียงมหามนต์

ในรูปแบบที่ 1 จะใช้ลูกประคำ
ให้ทุกๆคน นำลูกประคำที่ถืออยู่ในมือขึ้นมา ลูก
ประคำจะต้องมีจำนวน 108 เม็ด เพราะถือว่าเป็น 1 รอบ
พุทธจักรอันมีมรรค และผลครบ 108 ซึ่งถือว่าเป็นลูกประคำที่
สมบูรณ์แบบที่สุดก็คือต้องมี 108 เม็ด ใน108เม็ดนี้จะมี
ประคำรัตนะ ให้ดูลูกเม็ดกลางใหญ่ซึ่งจะมีอยู่เม็ดหนึ่งที่ใหญ่ที่
สุด1 เม็ด คือประคำรัตนะถือว่าเป็นลูกกลางซึ่งเราจะไม่นับ
เม็ดใหญ่นี้ เราจะเริ่มนับประคำเม็ดเล็กที่ติดกับประคำรัตนะ
ใช้นิ้วกลางและนิ้วหัวแม่มือของมือขวาจับประคำเม็ดแรก แล้ว
ก็ท่องมหามนต์ ‘โอม มณี ปัท เม ฮุม’ (เส้อ) ให้เสียง
ดังพอที่ตัวเราจะได้ยิน

‘โอม มณี ปัท เม ฮุม’ (เส้อ) ๆ ๆ ..........

โดยภาวนามหามนต์ ‘โอม มณี ปัท เม ฮุม’ (เส้อ) ไป
ให้เสียงก้องอยู่รอบๆตัวเรา โดยท่อง ‘โอม มณี ปัท
เม ฮุม’ (เส้อ) คำหนึ่งก็เลื่อนประคำจากเม็ดที่1 ไปยัง
ประคำเม็ดที่2 แล้วก็ท่อง ‘โอม มณี ปัท เม ฮุม’ (เส้อ)
อีกคำหนึ่งแล้วเลื่อนไปยังเม็ดที่3 แล้วก็ท่อง ‘โอม มณี
ปัท เม ฮุม’ (เส้อ) ทำเช่นนี้ไปทีละคำ ภาวนาไปทีละ
บท ๆ ‘โอม มณี ปัท เม ฮุม’ (เส้อ) เม็ดประคำหนึ่งเม็ด
ก็เลื่อนไปเรื่อยๆ ไปจนถึงเม็ดประคำที่ 108 ก็จะได้ 108 จบ

เมื่อครบ 108 จบ มือที่จับประคำแต่ละเม็ดท่องมหามนต์ไป
1 บท หากเราท่องมหามนต์จนประคำครบรอบ เราก็ได้
ท่องมหามนต์ไปได้108 บท

*** อย่าท่องข้าม ‘ประคำรัตนะ’ ซึ่งเป็นเม็ดที่ยื่นออกมา
และมีปมเชือกห้อยอยู่ ซึ่งเราจะไม่นับเม็ด ‘ประคำรัตนะ’ นี้

เมื่อท่องจนครบ 108 บทก็จะมาถึง ‘ประคำรัตนะ’ อีกด้าน
หนึ่ง ให้พลิกประคำกลับมาทางเดิม โดยใช้นิ้วมือพลิกกลับมา
ทางเดิม จากนั้นท่องมหามนต์รอบที่ 2 ............
โดยเลื่อนนิ้วไปข้างหน้าจากประคำเม็ดที่ 108 กลับไปหา
ประคำเม็ดที่ 1 ใหม่ ประคำเม็ดที่ 108 ที่เราจับไว้ที่นิ้ว ให้
เราพลิกนิ้วกลับมาเม็ดที่ 108 แล้วก็ท่อง ‘โอม มณี ปัท
เม ฮุม’ (เส้อ) จากนั้นก็เลื่อนกลับมาเรื่อยๆจนถึงประคำเม็ด
ที่ 1 ก็เท่ากับว่าได้ท่องมหามนต์จบครบรอบที่ 2 แล้ว
ในรอบที่ 3 ก็พลิกนิ้วประคำกลับไปใหม่ทำเหมือนรอบที่ 1
ให้ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ เมื่อครบ 1 รอบประคำ ก็เท่ากับว่าเรา
ได้ภาวนามหามนต์ ‘โอม มณี ปัท เม ฮุม’ (เส้อ)ไป
108 ครั้ง

ในตอนฝึกใหม่ๆ เราอาจจะท่องวันละ 1-2 รอบ แล้วค่อยๆ
พัฒนาให้มากขึ้นๆ จิตเราจะเป็นสมาธิจรดอยู่ในคำ
ภาวนา ‘โอม มณี ปัท เม ฮุม’ (เส้อ)
อันเป็นมหากุศล ซึ่งจะชำระล้าง กาย วาจา ใจ ของเราให้
ใส สะอาด บริสุทธิ์ เพื่อจะได้เป็นธาตุธรรมที่บริสุทธิ์ประดุจ
หนึ่งเดียวกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทุกๆ
พระองค์

ในรูปแบบที่ 2 จะใช้เทปเสียงมหามนต์

ให้เปิดเทปเสียงมหามนต์
‘โอม มณี ปัท เม ฮุม’ (เส้อ)
ซึ่งจะมีดนตรีประกอบคำสวดมหามนต์
‘โอม มณี ปัท เม ฮุม’ (เส้อ)

ให้นั่งสมาธิแล้วสวดมหามนต์นี้ไปตามเสียงเพลง ‘โอม มณี
ปัท เม ฮุม’ (เส้อ) เบาๆ พอที่ตัวเราจะได้ยินจนจิตเราเริ่ม
เข้าสู่ความสงบ ใจของเราก็จะไม่อยากออกเสียง ก็ค่อยๆหยุด
สวด จิตก็จะดิ่งเข้าสู่สมาธิซึ่งจะเป็นความสงบที่แท้จริง สุข
สงบ สว่าง จะประจักษ์แก่ผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติจริงอย่างสม่ำเสมอ
เสียงทิพย์แห่งมหามนต์ที่เราปฏิบัติทุกวันอย่างสม่ำเสมอนี้
จะก้องอยู่ทุกขณะจิตไม่ว่าเราจะเดิน ยืน นั่ง นอน
‘โอม มณี ปัท เม ฮุม’ (เส้อ) ๆ ๆ จะก้องอยู่ทุกขณะ
จิต นับว่าเป็นวิธีที่ประเสริฐ์ในการฟื้นฟูชะรำจิตใจเราให้ใส
สะอาด บริสุทธิ์ จิตใจของผู้ปฏิบัติก็จะพ้นจากเครื่อง
พันธนาการของกิเลส ตัณหา อวิชชาทั้งหลาย

จากประสบการณ์ในการปฏิบัติเราจะสัมผัสรู้ได้ว่า ..........
การทำสมาธิด้วยเสียงมหามนต์นี้ หรือบทมนต์อันยิ่งใหญ่เพื่อ
การหลุดพ้นนี้ เราจะรู้สึกมีความปลื้มปิติ สุขมากในทันที
ความปิติสุขนี้ลงมาจากสวรรค์ชั้นทิพย์ซึ่งอยู่เหนือสิ่งอื่นใดใน
โลก กาย ใจ จิตวิญญาณจะถูกชะล้าง วิถีชีวิตของผู้ปฏิบัติ
ก็จะดีขึ้น ทั้งทางโลก และทางธรรม และเข้าสู่ความหลุดพ้นที่แท้จริง


คอมเมนต์ถูกปิด หรือ คอมเมนต์ได้เฉพาะสมาชิก
<< พฤศจิกายน 2020 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          [ Add to my favorite ] [ X ]