*/
  • chaiyassu
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : panyawat_mcu_br@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-01-21
  • จำนวนเรื่อง : 247
  • จำนวนผู้ชม : 320771
  • จำนวนผู้โหวต : 318
  • ส่ง msg :
  • โหวต 318 คน
<< พฤศจิกายน 2009 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2552
Posted by chaiyassu , ผู้อ่าน : 1151 , 19:40:10 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

          พระอภิธรรม ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ เมื่อว่าโดยสรุปแล้ว มีเนื้อหาสาระที่สำคัญอยู่ ๔ เรื่อง ได้แก่ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน

          ทั้ง ๔ เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตทั้งสิ้น

          กล่าวคือ

          ๓ เรื่องแรก (จิต เจตสิก รูป) พรรณนาให้เห็นว่า ชีวิตของมนุษย์ประกอบด้วยส่วนประกอบที่สำคัญอยู่ ๒ ประการ ได้แก่ ส่วนที่เป็นรูป และส่วนที่เป็นนาม

          ส่วนที่เป็นรูป เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัย มีปัจจัยปรุงแต่ง ทั้งปัจจัยดังกล่าว อิงอาศัยกัน และกันเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป

          ปัจจัยที่ว่านี้ได้แก่ ส่วนประกอบหลักที่เรียกว่ามหาภูตรูป ๔ ประการ ได้แก่ ธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ และส่วนประกอบย่อยที่อาศัยมหาภูตรูปเกิดตามมาอีก เรียกว่าอุปาทายรูป  ๒๔ ประการ มี ประสาทตา หู จมูก ลิ้น กาย ความเป็นชาย ความเป็นหญิง หัวใจ ชีวิต อาหาร ความเคลื่อนไหว ความคร่ำคร่า ความเปลี่ยนแปลง เป็นต้น

รูปทั้งหมดนี้อาศัยกรรม อาศัยจิต อาศัยฤดู อาศัยอาหาร จึงเจริญเติบโต และเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ ตามเหตุ ตามปัจจัยดังกล่าวแล้วข้างต้น

ส่วนที่เป็นนาม ก็ได้แก่จิต กับเจตสิก

จิต และเจตสิก ถือว่าเป็นส่วนสำคัญสำหรับชีวิต เพราะอยู่ในฐานะเป็นเจ้านายของกาย ในคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะท่านจึงเรียกจิตอีกนัยหนึ่งว่า ธรรมชาติที่กระทำความเป็นไปของสัตว์ทั้งหลายให้วิจิตร

วิจิตรในที่นี้ เป็นไปได้ทั้ง ๒ ลักษณะ คือวิจิตรในด้านดีก็ได้ วิจิตรในด้านเสียก็ได้ เป็นกลาง ๆ ไม่ดีไม่เสียก็ได้

ความวิจิตรดังกล่าวนี้ เกิดขึ้นเพราะอาศัยตัวเจตสิกเป็นผู้ทำหน้าที่ปรุงแต่ง ในพระอภิธรรมท่านจึงจำแนกอาการที่จิตวิจิตรไว้โดยย่อ ๘๙ ดวง โดยพิสดาร ๑๒๑ ดวง

ในจำนวนนี้ หากนำมาจัดเกรด หรือจัดชั้นของจิตตามภูมิสูงต่ำ จะได้ ๔ กลุ่มใหญ่ ได้แก่

๑. กามาวจรภูมิ ได้แก่ภูมิจิตของผู้ที่ยังข้องเกี่ยวในกามรมณ์ มีอยู่ทั้งหมด ๑๑ ชนิด ได้แก่ ภูมิอันเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์, ภูมิอันเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าเทวดาทั้ง ๖ ชั้นเบื้องต้น และภูมิของสัตว์ที่อยู่ในอบายภูมิ มีสัตว์เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย และสัตว์นรก

ทั้งหมดนี้ ถือว่าเป็นภูมิที่ยังเกี่ยวข้องในเรื่องของกาม ซึ่งมีก็มีหยาบ มีละเอียดแตกต่างกันออกไปตามภูมิของตน ๆ เช่น กามของมนุษย์ก็อาจจะละเอียดกว่ากามของสัตว์เดรัจฉาน แต่ก็หยาบกว่าของพวกเหล่าเทวดา เป็นต้น ถึงกระนั้นก็ยังนับเนื่องว่า เกี่ยวข้องด้วยกามทั้งสิ้น

๒. รูปาวจรภูมิ ได้แก่ภูมิจิตของผู้ที่บำเพ็ญเพียรทางจิตกระทั่งได้ฌาน ๔ เบื้องต้น (รูปฌาน ๔)

๓. อรูปาวจรภูมิ ได้แก่ภูมิจิตของผู้ที่บำเพ็ญเพียรทางจิตกระทั่งได้บรรลุฌาน ๔ เบื้องปลาย (อรุปฌาน ๔)

ภูมิจิตทั้ง ๒ นี้ (รูปาวจรภูมิ,อรูปาวจรภูมิ) แม้สภาวะจิตจะละเอียด สามารถก่อให้ฤทธิ์ อภินิหารต่าง ๆ ได้ตามปรารถนา และละความกำหนัดในเรื่องของกามได้แล้ว แต่ก็มีโอกาสตกคืนสู่ภาวะของกามได้ ท่านจึงจัดเป็นภูมิที่ยังวนเวียนอยู่ในเรื่องโลก ๆ (โลกิยภูมิ) อยู่

๔.โลกุตตรภูมิ ได้แก่ภูมิของผู้บรรลุมรรคผลอย่างใดอย่างหนึ่ง มีโสดาบันเป็นเบื้องต้น มีอรหันต์เป็นที่สุด

จิตของบุคคลผู้ดำรงอยู่ในโลกุตตรภูมิ เว้นจิตของพระอรหันต์แล้ว อริยบุคคลที่เหลือก็ยังเสพกามอยู่ เพียงแต่ความยินดียินร้ายในเรื่องนี้ของท่านเบาบางกว่าปุถุชนทั่วไป และได้รับการยกขึ้นสู่กระแสพระนิพพานแล้ว ขจัดอันตรายระหว่างทางได้เป็นที่ปลอดภัยได้แล้ว

          ต่างจากภูมิจิตของผู้ที่ยังวนเวียนอยู่ในกามภพ รูปภพ และอรูปภพที่ยังขึ้น ๆ ลง ๆ หาคติแน่นอนไม่ได้ บางคนเป็นถึงนายพล แต่วันดีคืนดีก็เป็นนักโทษประหาร  บางคนเป็นผู้นำประเทศ มีอำนาจ มีบารมี แต่วันดีคืนดีก็กลายเป็นสัมภเวสี ร่อนเร่  หาที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งไม่ได้ ในคัมภีร์จึงมีกรณีตัวอย่างให้เราได้ศึกษาเป็นข้อเตือนใจ

          เช่น หมาเกิดเป็นเทวดา  เทวดาตกสวรรค์กลายเป็นคน เป็นคนอยู่ดี ๆ ตายแล้วก็กลับไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เกิดในครอบครัวที่ดีมีฐานะมั่นคง แต่อยู่ดี ๆ ก็หนีตามคู่รักไปตกระกำลำบาก กระทั่งกลายเป็นคนสติฟั่นเฟือนก็มี เป็นคนฟั่นเฟือนอยู่ดี ๆ ก็กลับกลายเป็นพระอริยบุคคล บางคนเป็นชายอยู่ดี ๆ ก็กลับกลายเป็นหญิง หรือเป็นหญิงอยู่ดี ๆ ก็กลับกลายเป็นชาย

          นี่คือความวิจิตรพิสดารของจิต มีอำนาจเสกสรรปั้นแต่งชีวิตเราได้ถึงเพียงนี้

สรุปแล้ว ความเป็นไปของโลกทั้งมวล ต่อให้วิจิตรพิสดารอย่างไร ก็ไม่มีอะไรอยู่นอกเหนือไปจากจิต

จิตจึงเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นถือเป็นสะพานที่จะเชื่อมต่อไปถึงแก่นของพระพุทธศาสนา อันได้แก่พระนิพพาน

พระนิพพานจึง “เป็นเสมือน” ที่พักสุดท้ายของจิต หลังจากที่ต้องเดินเร่ร่อนเป็นระยะเวลายาวนาน กระทั่งไม่สามารถนับ หรือคำนวณวันเดือนปีออกมาได้ ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาท่านจึงกล่าวเชิงอุปมาเปรียบเทียบว่า

“น้ำตาของสัตว์โลกที่ต้องเศร้าโศก ร่ำไร รำพัน เพราะพลัดพรากจากบุคคลผู้เป็นที่รัก ยังจะมีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง ๔” 

เหมือนต้องการบอกเราว่า  ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานเช่นนี้ ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่เราจะหยุดพัก ณ สถานที่อันสงบเย็น ?

 

 

 


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
chaiyassu วันที่ : 26/11/2009 เวลา : 17.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bunruangความคิดเห็นที่ 17 (0)
chaiyassu วันที่ : 26/11/2009 เวลา : 17.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bunruang


เป็นความจริงทีเดียวว่า
ภาษาอภิธรรมเป็นภาษาที่ยาก
วิธีการที่ดีที่สุดจึงอยู่ที่
อ่าน หรือศึกษาเฉพาะที่พอจะเข้าใจได้ก่อน
ที่เหลือนอกจากนั้น
ก็ค่อยว่ากันทีหลัง
อะไรที่ไม่จำเป็นสำหรับชีวิต
ส่วนตัว ตัดออกไปก่อนก็ได้...

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
ณัฐรดา วันที่ : 26/11/2009 เวลา : 16.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nadrda
ถ้า "เรา" ไม่พึงมี  "ของเรา" จักมีมาแต่ไหน

มารอตอนต่อเจ้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
ภูผาน้ำฝน วันที่ : 25/11/2009 เวลา : 12.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/augustrain
Into each life some rain must fall.

ไม่เคยได้เรียนอภิธรรม
เพราะรู้สึกว่าภาษาเข้าใจยากค่ะ
แต่พยายามอาศัยการอ่านการฟังครูบาอาจารย์
และฝึกฝนตนเองในเรื่องของจิต(บ้าง)
เพราะอยากไปสู่เป้าหมายนั้น
ไม่อาจเอื้อมในชาตินี้หรือใกล้
รู้ว่าโง่เขลาเบาปัญญาอย่างเรา
คงต้องใช้เวลาอีกนานแสนนานเจ้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
Cat@ วันที่ : 24/11/2009 เวลา : 02.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

นมัสการ ค่ะ


อาการหนาว ..

ทำให้ คนจิตตก กันง่าย

เหนือย เป็นบ้างครั่ง นะค่ะ
แต่ดีใจ
ใกล้จะกลับไทย
ไปหาแม่นะค่ะ

แม่แคท

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
ณัฐรดา วันที่ : 23/11/2009 เวลา : 08.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nadrda
ถ้า "เรา" ไม่พึงมี  "ของเรา" จักมีมาแต่ไหน

นมัสการพระคุณเจ้า
อากาศเย็นจังเจ้าค่ะ พระคุณเจ้าคงยังมีสุขภาพดีอยู่นะเจ้าคะ
ขอบพระคุณสำหรับเอนทรี่นี้เจ้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
จิตราภรณ์ วันที่ : 23/11/2009 เวลา : 08.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jitrapon
ครั้นว่าได้ฮัก.....ฮักแล้วบ่ขืน....ครั้นว่าได้ลืน....บ่คืนออกได้....หมายถึง....รักแล้วรักเลย...ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงเด็ดขาด

นมัสการค่ะ
จิตอิฉันเตลิดไปหลายเดือนแล้ว
ยังกู่ไม่กลับเลยค่ะ
ระวังจิตนี่ยากจริง ๆ นะคะ


ความคิดเห็นที่ 11 (0)
chaiyassu วันที่ : 23/11/2009 เวลา : 07.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bunruang


อาตมาย้ายเข้ากุฏิใหม่
ตั้งแต่วันที่ ๑๒ สิงหา ฯ
ตอนนี้ทุกอย่างลงตัวแล้ว
ยังเหลือแต่ห้องสมุดบ้านพระธรรม
ตอนนี้เพิ่งได้ ๒ หลัง
กะว่า ให้มีเวลาอีกสักนิดหนึ่ง
จะเริ่มหลังที่ ๓ และ ๔ ไปพร้อม ๆ กัน

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
chaiyassu วันที่ : 23/11/2009 เวลา : 07.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bunruang


ต่างคนก็ตามเดิน
ไปตามเส้นทาง
โอกาสที่มาพบมาเจอกันได้
ต้องถือว่าเป็น "วาสนา"

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ซันตะวันยิ้ม วันที่ : 22/11/2009 เวลา : 20.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suntawanyim

กราบนมัสการพระอาจารย์
ย้ายไปกุฏิใหม่หรือยังครับ มองเห็นหนังสือของพระอาจารย์ที่เรียงอยู่ในตู้เยอะมากเลย อ่านมากนี่เองความรู้เลยมาก

ตอนนี้ผมสมาธิสั้นจัง
อย่างนี้สงสัยที่เขาเรียกว่าจิตตก

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
Mothemon วันที่ : 21/11/2009 เวลา : 20.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Mothemon

สาธุ อนุโมทนาในธรรมทานค่ะ

กราบนมัสการค่ะ ไม่ได้แวะมานานเลย ติดภารกิจมากมาย 555 สบายดีนะคะ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
chaiyassu วันที่ : 21/11/2009 เวลา : 11.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bunruang


เห็นว่า ก้อนหินก็จะแวะลงมาด้วย
ประมาณต้นเดือน
แต่ยังไม่ยืนยัน....
โดยปกติช่วงนี้
พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อยู่วัด
เว้นแต่มีภารกิจ
ส่วนอาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ
อยู่ที่เขากระโดง (สอนหนังสือ)

ความเห็นของปูจูที่ว่า เลือดไม่ดีเป็นเพียงส่วนหนึ่ง
อันนี้ถูกต้อง
เพราะตามหลักคำสอน
คนจะเป็นคนชั่วมีสาเหตุ ๕ ประการ
๑.สันดานดั้งเดิมติดตัวมา (มีเชื้อชั่วมาก่อน)
๒.อยู่ในถิ่นที่อยู่ที่ไม่เหมาะสม
๓.ไม่รู้จักคบคนดี
๔.ไม่ยอมรับ/ไม่ฟังสิ่งที่ดีงาม
๕. ตั้งตนผิด/คิดผิด
ข้อแรกเป็นเรื่องของอดีตชาติ
ส่วน ๔ ข้อหลัง เป็นเรื่องปัจจุบันล้วน ๆ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ปอจู วันที่ : 21/11/2009 เวลา : 09.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Paojoo1974
มีไม่กี่ชาติบนโลกใบนี้ที่มี  "ภาษา (พูดและเขียน) เป็นของตัวเอง"และเราคือหนึ่งในนั้น...ภูมิใจมั้ยคะ...?? (ชมรมรักษ์ภาษาไทย)

นมัสการค่ะ .. พระอาจารย์
..
ใจสว่าง ส่องทางได้ดีกว่าแสงใด ๆ ในโลก ..
..
ตอนที่ปอจูเรียนมัธยมอยู่นั้น ..
ที่โรงเรียนเค้าให้นั่งสมาธฺตอน เที่ยงสี่สิบ (ประมาณสิบห้านาที) ค่ะ
บางคนก็ถือโอกาสหลับ (พักผ่อน) เพราะเพิ่งทานข้าวมา
บางคนก็ใช้เจริญสติ ก่อนจะเรียนวิชาต่อไป
แล้วเค้าจะเปิดเทปธรรมมะ คลอไปด้วยในขณะที่นั่งสมาธิ
ใจความตอนหนึ่ง (ที่ปอจูพอจะจำได้) มีอยู่ว่า
"ค่าของคนอยู่ที่ผลของการ ทำความดี
คนเราจะดีได้ ก็เพราะ ใจดี
ใจจะดีได้ ก็เพราะได้รับการฝึกฝน อบรม ให้เป็น คนดี
คนเราเกิดมา เริ่มต้นจากศูนย์ ปอจูเชื่อว่าเรื่องเลือด (ดีหรือไม่ดี) เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่ง
สภาพแวดล้อม การอบรม บ่มนิสัย เป็นส่วนสำคัญของชีวิต
คนไม่ใช่ต้นไม้ ปอจูเชื่อเรื่องการกลายพันธุ์ (ผ่าเหล่า) ค่ะ
..
ทุกวันนี้ก็พยายาม ฝึกจิตใจตัวเองอยู่เสมอ ๆ ค่ะ
..
ป.ล.. สิ้นเดือนนี้จะไปส่งของที่ภาคอีสานแล้วล่ะค่ะ
เดือนนี้ไม่มีของไปส่งเลยอะ ..
อยากจะแวะเข้าไป ชื่นชม ห้องสมุดสุดขอบฟ้าเหมือนกัน ไม่ทราบว่าจะจัดเวลาได้รึป่าว
ยังไงก็กราบเท้าพระอาจารย์มา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ting วันที่ : 20/11/2009 เวลา : 05.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Germany
จงเตือนตนด้วยตนเอง สักแต่ว่าตัวตนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป เหมือนต้นไม้ออกดอกออกผล ล่วงหล่นไปเมล็ดเกิดใหม่ก็มาจากต้นไม้เดิม

กราบนมัสการคะ

สาธุคะ

“น้ำตาของสัตว์โลกที่ต้องเศร้าโศก ร่ำไร รำพัน เพราะพลัดพรากจากบุคคลผู้เป็นที่รัก ยังจะมีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง ๔”


เหมือนต้องการบอกเราว่า ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานเช่นนี้ ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่เราจะหยุดพัก ณ สถานที่อันสงบเย็น ?

จะพยายามคะแต่เห็นพระบางองค์พยายามที่จะเกิดมาเป็นพระโพธิสัตว์อีกไม่เข้าใจเหมือนกันคะว่าท่านคิดอย่างไร

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
chaiyassu วันที่ : 19/11/2009 เวลา : 04.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bunruang


เจริญพร ขออนุญาตเพิ่มเติมอย่างนี้ว่า
> ธรรมชาติทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติฝ่ายรูป หรือธรรมชาติฝ่ายนาม ล้วนตกอยู่ในสถานะเดียวกันทั้งหมด นั่นคือมีปัจจัยปรุงแต่ง ท่านจึงใช้คำว่า สัพเพ ธัมมา อนัตตา (ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา) หมายถึงว่า ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอง เป็นอยู่เอง ดำรงอยู่เองโดยไม่อิงอาศัยอะไร แก่นตัวตนของมันจริง ๆ (อัตตา) จึงไม่มี
> จิต เป็นนามธรรม ย่อมตกอยู่ในกฏเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นด้วย เว้นแต่จิตที่เข้าถึงภาวะนิพพาน จึงจะพ้นจากสภาพการปรุงแต่ง ท่านจึงเรียกจิตที่เข้าถึงภาวะดังกล่าวว่า วิสังขาร (พ้นการปรุงแต่ง) เมื่อพ้นการปรุงแต่ง จิตจึงบริสุทธิ์อย่างสิ้นเชิง จนไม่อาจกล่าวได้ว่า มีอะไรมาทำให้เป็นอย่างโน้น อย่างนี้ได้อีก

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
chaiyassu วันที่ : 19/11/2009 เวลา : 04.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bunruang

คงลักษณะเดียวกัน
อาตมาเองก็ไม่ได้แวะไปไหนเลย
รวมทั้งบ้านคุณแค็ทด้วย
น่าดีใจ และอนุโมทนา
กับการร่วมสร้างวัดสร้างวาของคุณแค็ท
ถือว่าได้บุญกุศลมาก

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
driftworm วันที่ : 18/11/2009 เวลา : 21.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/driftway
ซักผ้า..เจอแบ๊งค์ห้าร้อยในกระเป๋า...ฮิ้ววว

มาเรียนอภิธรรมทางอินเตอร์เหน็ตครับ
ขอบพระคุณที่กรุณาทำให้ง่าย
ชอบคำพูดว่า นิพพานคือที่พำนักสุดท้ายของจิต
(จะเอาไว้ใช้ในการเขียนคำร้อย)

ทว่า เคยอ่านพบ(ในคัมภีร์ชื่อเดียวกันนี้)ว่า
จิตก็ยังชื่อว่าเกิดแต่เหตุปัจจัยมาประกอบกัน
... หมายความว่ายังไม่เป็นที่สุด?
กราบเรียนถามความเห็นครับ..
หรือหากเป็นของมิใช่วิสัยที่จะให้ความเห็น
ก็ยินดีครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
Cat@ วันที่ : 18/11/2009 เวลา : 20.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

กราบ นมัสการ ค่ะ

ไม่ได้แวะมา ตั่งนาน
จะมาเชิญไปอ่านบล็อกบ่อยๆ
ก็เกรงใจนะค่ะ

ตอนนี้ กำลังจะออกงานหารายได้
สร้างวัด ที่เบรเมนนะค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน