*/
  • chaiyassu
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : panyawat_mcu_br@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-01-21
  • จำนวนเรื่อง : 247
  • จำนวนผู้ชม : 318930
  • จำนวนผู้โหวต : 318
  • ส่ง msg :
  • โหวต 318 คน
<< มีนาคม 2010 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2553
Posted by chaiyassu , ผู้อ่าน : 2660 , 12:53:07 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

“ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด พระราชาเป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม สมัยนั้น แม้พวกข้าราชการ ก็เป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม เมื่อพวกข้าราชการไม่ตั้งอยู่ในธรรม สมัยนั้น แม้พราหมณ์และคฤหบดี  ก็เป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม เมื่อพราหมณ์และคฤหบดีไม่ตั้งอยู่ในธรรม สมัยนั้น แม้ชาวนิคมและชาวชนบท  ก็เป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม พระจันทร์และพระอาทิตย์ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเมื่อพระจันทร์และพระอาทิตย์หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอ หมู่ดาวนักษัตรก็ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเมื่อคืนและวันหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอ เดือนหนึ่งและกึ่งเดือนก็หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอ เมื่อเดือนหนึ่งและกึ่งเดือนหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอ ฤดูและปีก็ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเมื่อฤดูและปีหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอ ลมย่อมพัดไม่สม่ำเสมอ เมื่อลมพัดไม่สม่ำเสมอ ลมก็เดินผิดทางไม่สม่ำเสมอ ย่อมพัดเวียนไป เมื่อลมเดินผิดทางไม่สม่ำเสมอพัดเวียนไป เทวดาย่อมกำเริบ เมื่อเทวดากำเริบฝนย่อมไม่ตกต้องตามฤดูกาลเมื่อฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ข้าวกล้าทั้งหลายก็สุกไม่เสมอกัน

          ภิกษุทั้งหลายมนุษย์ผู้บริโภคข้าวที่สุกไม่เสมอกัน ย่อมเป็นผู้มีอายุน้อย มีผิวพรรณเศร้าหมองมีกำลังน้อย มีอาพาธมาก”

          ข้อความข้างต้น คัดมาจากคัมภีร์อังคุตตรนิกาย จตุกนิบาต พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๑

          พระสูตรนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างธรรมะ มนุษย์ และความอยู่รอดของมวลมนุษยชาติว่า เป็นเรื่องที่อิงอาศัยกัน ไม่สามารถแยกจากกันได้ เพราะต่างฝ่ายต่างก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยของกันและกัน  ทั้งยังอยู่ในฐานะต่างก็กำหนดความเป็นไปของกันและกันด้วย

          เมื่อก่อน อ่านพระสูตรนี้จบแล้วก็ยังไม่เข้าใจว่า การที่มนุษย์ไม่ประพฤติธรรม จะมีผลถึงการโคจรของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อย่างไร  ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลได้อย่างไร  พิจารณาผิวเผินแล้วก็ไม่น่าจะเป็นไปได้

แต่เดี๋ยวนี้ พระพุทธพจน์ดังกล่าวได้เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้ว่าเป็นจริง เพราะความรู้ในแต่ละศาสตร์ แต่ละสาขาที่มนุษย์มี โดยเฉพาะความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ถือว่ามีส่วนสำคัญในการช่วยเปิดเผยให้มนุษย์มองเห็นความจริงข้อนี้มากขึ้น

พระสูตรนี้บอกเราชัดเจนว่า การที่มนุษย์ไม่ตั้งอยู่ในธรรม ถือว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาทุกอย่าง นับตั้งแต่ปัญหาด้านการเมือง ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม ปัญหาสิ่งแวดล้อม สุดท้ายก็โยงไปถึงปัญหาสุขภาพ หรือถ้าจะพูดแบบมวลรวมก็คือปัญหาทางด้านสาธารณสุข

ประเด็นที่ควรจะนำมาอภิปรายเพิ่มเติมก็คือ คำว่า “ไม่ตั้งอยู่ในธรรม” นั้น มีความหมายอย่างไร 

ในอรรถกถามโนรถปูรณี ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่อธิบายพระสูตรนี้ ไม่ได้แจกแจงโดยละเอียด ระบุเพียงสั้น ๆ ว่า “ไม่เป็นธรรมโดยไม่เก็บส่วย ๑๐ ส่วน และไม่ลงโทษตามสมควรแก่ความผิด” ซึ่งคำอธิบายนี้ ก็ยังไม่กระจ่างเพียงพอที่จะทำให้เรามองเห็นถึงความเชื่อมโยงของปัญหาต่าง ๆ ที่ปรากฏในพระสูตรนี้ได้

เหตุนี้จึงจำเป็นต้องอาศัยการตีความ โดยใช้กรอบความเป็นจริงเท่าที่สามารถประมวลได้เวลานี้

หากมองจากมุมมองของพระพุทธศาสนา ก็เป็นอันสรุปแน่ชัดแล้วว่า โลก ไม่ว่าจะเป็นโลกที่เป็นแผ่นดินที่เราอยู่อาศัย หรือว่าโลกคือหมู่สัตว์ที่อาศัยอยู่บนโลก ล้วนดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยดุลยภาพ หรือความเหมาะสม

ดุลยภาพหรือความเหมาะสมนี้จึงเปรียบเสมือน “ธรรม” ที่รักษาโลกเอาไว้

เมื่อใดก็ตามที่ดุลยภาพ หรือความเหมาะสมนี้ถูกทำลาย หรือทำให้เสียหาย จะโดยน้ำมือของมนุษย์ หรือโดยตัวธรรมชาติเอง โลกก็จะเกิดการแปรปรวน

เป็นการแปรปรวนทั้งในระดับโครงสร้างใหญ่  และโครงสร้างพื้นฐาน

โครงสร้างใหญ่ ถ้าพิจารณาจากคัมภีร์ก็คือการโคจรของโลก และดวงดาวต่าง ๆ  ส่วนโครงสร้างพื้นฐานก็ได้แก่ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คน และสัตว์โลกทั้งหลายด้วย

โดยที่ทั้งหมดล้วนเชื่อมโยง และส่งผลกระทบถึงกัน

ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น แม้จะอยู่คนละมุมโลก ก็ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ไกลตัว หากแต่ได้แฝงตัวมาอยู่กับเราแล้ว รอเพียงเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น

หลายวันก่อน ได้เดินสำรวจต้นไม้ในวัด ทั้งต้นไม้ประดับ และต้นไม้ยืนต้นที่ปลูกไว้เพื่อใช้งาน พบความผิดปกติที่เห็นได้ชัดเจน  เป็นความผิดปกติเพิ่งเห็นในรอบ ๑๐-๒๐ ปีมานี้ นั่นคือสภาพแห้งแล้งกระทั่งต้นไม้บางชนิดไม่สามารถยืนต้นอยู่ได้ บางต้นถูกความร้อนจากดวงอาทิตย์แผดเผา กระทั่งใบไหม้ แห้งตายไปเลยก็มี

S6000227.jpg picture by chaiyassu

แม้ต้นหมากเขียว หมากเหลือง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นไม้ประดับที่ทนแดดทนฝนได้ดี ก็ยังมีรอยไหม้จากความร้อนของดวงอาทิตย์ แม้จะประปราย แต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงอุณหภูมิที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในปีนี้ ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ให้ตัวเลขจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ที่ประมาณ ๓๗-๔๐ องศา ฯ  

S6000234.jpg picture by chaiyassu

บางอำเภอแล้งหนัก ชาวบ้านต้องซื้อน้ำมาใช้อุปโภคบริโภคกันแล้ว

S6000224.jpg picture by chaiyassu

สถิติรถขายน้ำที่วิ่งเข้า-ออกในวัดของผู้เขียน วันหนึ่งไม่ต่ำกว่า ๑๐ เที่ยว คิดเล่น ๆ ว่า ถ้าเกิดน้ำบ่อในวัดเกิดแห้ง ไม่มีน้ำอีกต่อไป ชาวบ้านในละแวกนี้จะอยู่กันอย่างไร  วัดซึ่งใช้น้ำบ่อนี้ทำประปาภายในวัดก็คงตกอยู่ในฐานะลำบากเช่นเดียวกัน

S6000220.jpg picture by chaiyassu

หลายวันก่อนได้ยินข่าวรัฐบาลออกประกาศเตือนชาวนาที่ทำนาปรัง ให้งดการทำนาปรังเพราะปัญหาเรื่องน้ำ  เอาเฉพาะภายในประเทศเราก็เห็นปัญหาใหญ่ ไหนจะปัญหาระดับนานาประเทศ ซึ่งล้วนเป็นโจทย์ที่สำคัญที่ทุกฝ่ายต้องหันมาช่วยกัน

S6000249.jpg picture by chaiyassu

ช่วยกันประพฤติธรรม ตั้งอยู่ในธรรมตามนัยแห่งพระพุทธพจน์ข้างต้น

โดยการช่วยกันพิทักษ์รักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้เกิดดุลยภาพ คือเหมาะสม หรือเกื้อกูลสำหรับการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งก็รวมทั้งตัวเราด้วย

S6000250.jpg picture by chaiyassu

มิเช่นนั้น เราเองก็อาจจะถูกกำจัด หรือถูกจัดการโดยธรรมชาติที่อยู่รอบ ๆ ข้างเรา ไม่วันใดก็วันหนึ่ง

สัญญาณเตือนภัยดังขึ้นหลายต่อหลายครั้งแล้ว

ทางรอดจึงอยู่ที่เราทั้งหลายจะสำนึกรู้ และหาทางแก้ไข เยียวยา เพื่อเรียกความสมดุลแห่งธรรมชาติกลับคืนมาได้มากน้อยเพียงใด ?

 

 

 

 

 

 


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
chaiyassu วันที่ : 07/04/2010 เวลา : 18.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bunruang


บาลีที่คัดมา เข้าใจว่าสะกดคำไม่ถูก
ที่ถูกเป็นดังนี้....
น สิยา โลกวฑฺฒโน
ซึ่งมีความหมายว่า
ไม่ควรเป็นคนรกโลก

ปล.
๑.เพิ่งเข้าบล๊อกวันนี้ ทำให้ตอบคำถามช้าไป
ต้องขออภัยอย่างยิ่ง
๒. ยังสบายดีอยู่ แต่อากาศร้อนไปหน่อย

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ting วันที่ : 04/04/2010 เวลา : 16.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Germany
จงเตือนตนด้วยตนเอง สักแต่ว่าตัวตนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป เหมือนต้นไม้ออกดอกออกผล ล่วงหล่นไปเมล็ดเกิดใหม่ก็มาจากต้นไม้เดิม

กราบนมัสการคะ
แวะมาเยี่ยมวัดอากาศคงร้อนน่าดูนะคะ
ที่เยอรมันหนาวสบายดีเสมอคะ
ใกล้ถึงหน้าร้อนก็แค่ช่วงสั้นไม่วิตกอะไร
ท่านสบายดีนะคะ
อยากให้ท่านแปลบาลีคำนี้ให้น้องชาลีด้วยคะ

นัตถิยา โลกะ วัฒโน
หรือ นัตถะสียา โลกะ วัฒโน

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ting วันที่ : 28/03/2010 เวลา : 02.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Germany
จงเตือนตนด้วยตนเอง สักแต่ว่าตัวตนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป เหมือนต้นไม้ออกดอกออกผล ล่วงหล่นไปเมล็ดเกิดใหม่ก็มาจากต้นไม้เดิม

กราบนมัสการคะ
ช่วงนี้ไปหาความรู้เรื่องภาษาให้พูดแบบถูกต้อง
คะทำให้ไม่มีเวลาแวะเพื่อนบ้านและแวะวัดที่ใหนเลยแต่ในใจก็ฝึกเมตตาทั่วไป
บางครั้งเดินไปในเมืองเจอฅนที่ลำบากกว่าเราก็ช่วยเหลือบ้างตามอัตภาพคะ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
SOMBOONTIEW วันที่ : 26/03/2010 เวลา : 23.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somboontiew
เราจักทำเวบหลวงปู่ทิม วัดพระขาว ด้วยใจต้องการบูชาพระคุณ หลวงปู่ www.luangputim.com

นมัสการครับ
ประมวลภาพครบรอบหนึ่งปีแห่งการมรณภาพ หลวงปู่ทิม วัดพระขาว พร้อมแล้วที่จะให้ชมครับ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
chaiyassu วันที่ : 23/03/2010 เวลา : 18.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bunruang


น่าจะเป็นเพราะช่วงนี้คนใช้เน็ตเยอะ
ทำให้ค่อนข้างอืด
โหลดภาพช้า
เน็ดที่วัดบ้างครั้งก็ยังโหลดไม่หมดเหมือนกัน

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
chaiyassu วันที่ : 23/03/2010 เวลา : 18.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bunruang


ช่วงนี้ยังไม่ค่อยว่าง
ให้ก่อนหินจัดการตามนั้นไปก่อน

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
chaiyassu วันที่ : 23/03/2010 เวลา : 18.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bunruang


ต้องอนุโมทนากับคุณแค็ท
และคุณมิก
ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
chaiyassu วันที่ : 23/03/2010 เวลา : 18.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bunruang


ไม่เฉพาะเมืองไทย
ทั่วโลก เวลานี้กำลังเผชิญกับภัยหลาย ๆ อย่าง
อันเนื่องมาจาก
สภาพแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนไป
ซึ่งส่วนหนึ่ง
มาจากน้ำมือของมนุษย์

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
forgive วันที่ : 23/03/2010 เวลา : 17.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tocare
Forgive others and you will be forgiven.

“ธรรม” รักษาโลก...
สาธุเจ้าค่ะ.

ป้าอภัยไม่เห็นภาพประกอบเลยเจ้าค่ะหลวงตา.

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ก้อนหินยิ้ม วันที่ : 23/03/2010 เวลา : 08.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konhinsmile

ทำไง..ทำไงดี..เจ้าค่ะ

ต้นไม้โดนแดดร้อนๆๆๆ น่าสงสารจัง..ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป..เพราะมือมนุษย์เองที่ทำลายธรรมชาติ

งั้นเอางี้ก็แล้วกันนะเจ้าค่ะ....

ให้หลวงตาขึ้นยานสกายแล๊บ...เอาร่มไปกางให้พระอาทิตย์ตอนกลางวัน...อิ..อิ..แสงแดดจะได้ไม่ส่องลงมาถูกต้นไม้..มากนักในตอนกลางวัน..ไงเจ้าค่ะ..
แล้วตอนกลางคืน..ก็อย่าลืม..ไปดึงจูงพระจันทร์..ออกมาส่องแสงนวลๆๆๆ ตอนกลางคืนด้วยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
Cat@ วันที่ : 23/03/2010 เวลา : 05.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

กราบมนัสการคะ่

ดีใจ ที่หนังสือถึงปลายทางค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ting วันที่ : 22/03/2010 เวลา : 16.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Germany
จงเตือนตนด้วยตนเอง สักแต่ว่าตัวตนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป เหมือนต้นไม้ออกดอกออกผล ล่วงหล่นไปเมล็ดเกิดใหม่ก็มาจากต้นไม้เดิม

กราบนมัสการคะ
ที่เยอรมันฝนตกตามฤดูกาลคะ
แต่ที่เมืองไทยทำไมมีของแปลกๆให้เห็นอยู่เรื่อยๆ ผู้ฅนไร้ศีลธรรมมากขึ้นอย่างนั้นเหรอคะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน