*/
  • chaiyassu
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : panyawat_mcu_br@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-01-21
  • จำนวนเรื่อง : 247
  • จำนวนผู้ชม : 318930
  • จำนวนผู้โหวต : 318
  • ส่ง msg :
  • โหวต 318 คน
<< กรกฎาคม 2010 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม 2553
Posted by chaiyassu , ผู้อ่าน : 1450 , 12:21:47 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

          ในบรรดากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรมสมัยพุทธกาล พระเจ้าพิมพิสารนับเป็นอีกพระองค์หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา

          พระองค์ได้ทำหน้าที่ ทั้งในฐานะเป็นกษัตริย์ และในฐานะเป็นพุทธบริษัทได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

          ที่สำคัญ พระองค์ก็ได้บรรลุธรรมขั้นโสดาบัน จึงจัดว่า ทรงเป็นทั้งกษัตริย์ปกครองบ้านเมือง และพระอริยบุคคลในคน ๆ เดียวกัน แสดงให้เห็นว่า ความเป็นอริยบุคคลนั้น มิได้ขัดแย้งกับหน้าที่การงานที่ทรงรับผิดชอบอยู่แต่ประการใด

          จึงนับเป็นพระมหากษัตริย์อีกพระองค์หนึ่ง ที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

          จึงไม่แปลกใจ หากท่านมีโอกาสเปิดคัมภีร์พระไตรปิฎก หรือแม้กระทั่งคัมภีร์อรรถกถา จะพบเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ท่านอยู่ทั่วไป

          เมื่อช่วงเช้า ผู้เขียนได้นั่งอ่านคัมภีร์มหาวรรค พระไตรปิฎกเล่มที่ ๕ พบเรื่องราวน่ารักเกี่ยวกับพระองค์ท่านเรื่องหนึ่ง

          จึงขออนุญาตนำมาเล่าต่อ พร้อมตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมเล็กน้อยเพื่อประดับสติปัญญา

          ในคัมภีร์เล่าว่า พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐ ครองราชย์สมบัติเป็นใหญ่ ปกครองหมู่บ้าน ๘๐,๐๐๐ หมู่บ้าน

          วันหนึ่งทรงรับสั่งให้เรียกเด็กหนุ่มในหมู่บ้านเหล่านั้นมาประชุมกัน แล้วก็ทรงอบรมสั่งสอนศีลธรรมอันดีงามแก่เด็กหนุ่มเหล่านั้นด้วยพระองค์เอง

          ในคัมภีร์ระบุไว้แต่เพียงว่า “ทรงสั่งสอนกุลบุตรในหมู่บ้าน ๘๐,๐๐๐ คน เกี่ยวกับประโยชน์ในปัจจุบัน”

          คำว่า ประโยชน์ในปัจจุบัน คัมภีร์อรรถกถาได้ขยายความเพิ่มเติมว่า  ได้แก่หน้าที่การงานต่าง ๆ เช่น การทำไร่ไถนา การค้าขายที่สุจริตชอบธรรม ตลอดถึงการเลี้ยงดูมารดาบิดาโดยถูกต้องชอบธรรม

          หลังจากที่ทรงอบรมสั่งสอนเสร็จแล้ว ก็ตรัสกับเด็กหนุ่มเหล่านั้นว่า  สิ่งที่พระองค์สั่งสอนเป็นเพียงแค่ประโยชน์ในปัจจุบัน ดังนั้นออกจากนี้ไปแล้ว ให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า แล้วทูลขอให้พระองค์สั่งสอนเกี่ยวกับประโยชน์ภายภาคหน้า อันจะเป็นประโยชน์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

          เด็กหนุ่มเหล่านั้นจึงได้พากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ซึ่งขณะนั้น พระองค์ประทับอยู่ที่เขาคิชฌกูฏ เมื่อไปถึงก็เรียนพระอุปัฏฐากคือพระสาคตะเถระได้รับทราบเพื่อขอเข้าเฝ้าเป็นลำดับสืบต่อไป

          พระสาคตะเถระ ได้เข้าไปกราบทูลให้ทรงทราบ เมื่อทรงอนุญาตแล้วจึงดำดินไปโผล่ต่อหน้าเด็กหนุ่มเหล่านั้น ทำให้เด็กหนุ่มเหล่านั้นต่างก็พากันชื่นชม แม้พระพุทธเจ้าจะเสด็จออกมาแล้ว แต่เด็กหนุ่มเหล่านั้นก็หามีผู้ใดสนใจพระองค์ไม่

          พระองค์ทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้น จึงรับสั่งให้พระสาคตะแสดงฤทธิ์ให้พิสดารขึ้น

          พระสาคตะก็น้อมรับพระบัญชาแสดงปาฏิหาริย์จนเป็นที่จุใจของเหล่าเด็กหนุ่มเหล่านั้น ก็เหาะลงมากราบแทบพระบาท พร้อมกับประกาศว่า ตนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ส่วนพระพุทธเจ้านั้นเป็นศาสดา

          สิ้นคำ เด็กหนุ่มเหล่านั้นก็หันมาให้ความสนใจพระพุทธเจ้า

          เมื่อทรงพิจารณาอัธยาศัยเหล่านั้นแล้ว จึงได้ทรงแสดงอนุปุพพิกถา พรรณนาเรื่องทาน ศีล สวรรค์ โทษของกาม และอานิสงค์ของการออกจากกามให้เด็กหนุ่มเหล่านั้นฟัง จากนั้นก็ทรงต่อพระธรรมเทศนาด้วยอริยสัจ ๔

          สองกัณฑ์ซ้อน

          จบพระธรรมเทศนา เด็กหนุ่มเหล่านั้นได้บรรลุโสดาบัน และประกาศตนเป็นผู้นับถือพระรัตนตรัยตลอดชีวิต

          ขณะที่อีก ๑ คนในจำนวนนั้น เกิดความเลื่อมใสอย่างแรงกล้า ได้สละเพศฆราวาสออกบวช กระทั่งสุดท้ายก็ได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุด

          ชื่อเสียงเรียงนามของท่านคือ พระโสณโกฬิวิสะ เป็นหนึ่งในพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ๘๐ องค์ที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา

          สำหรับผู้เขียน ความน่ารักของเรื่องนี้ น่าจะอยู่ตรงที่บทบาทของอาณาจักร และศาสนจักรที่ได้ทำหน้าที่อย่างประสานสอดคล้อง

          อาณาจักรมีหน้าที่ให้การศึกษาอบรมสั่งสอนเยาวชนคนหนุ่มสาวให้รู้จักรับผิดชอบในหน้าที่การงาน จนสามารถพึ่งพาอาศัยตนเอง และเป็นที่พึ่งของครอบครัว ประเทศชาติได้ ขณะเดียวกันก็ส่งต่อให้ฝ่าย ศาสนจักรได้รับช่วงในการอบรมขัดเกลาจิตใจในส่วนที่ยังขาดเหลือ เข้าทำนองสำนวนไทยที่ว่า “บ้านและวัดผลัดกันช่วยก็อวยชัย”  

          บทบาทดังกล่าวนี้ ถือว่ามีความสำคัญมาก ควรที่ผู้บริหารประเทศชาติบ้านเมืองทุกระดับชั้นจะได้ตระหนัก และให้ความสำคัญ

          ปรารภเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะเวลานี้ มันมีภาพลักษณะผู้บริหารบ้านเมือง มักจัดกิจกรรมในลักษณะดึง (ควรเรียกว่าเกณฑ์น่าจะถูกกว่า) คนออกจากชุมชน ไปร่วมกิจกรรมโน่นกิจกรรมนี่นอกชุมชน ซึ่งบางครั้งก็เพียงมุ่งสร้างภาพให้แก่คนเพียงไม่กี่คน เสร็จงานเสร็จกิจกรรมแล้ว คนจัดก็ได้ภาพ (ผลงาน) ไปอวดกัน ขณะที่ชาวบ้าน เหน็ดเหนื่อย หน้าดำหน้าแดงกลับมาใช้ชีวิตแบบเดิม ๆ ไม่ได้มีอะไรดีขึ้น

         

         


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
kwant วันที่ : 27/07/2010 เวลา : 15.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kwant

กราบนมัสการ พระอาจารย์ chaiyassu
ช่างเป็นมงคลโดยแท้ที่ได้ฟังธรรมะชำระจิตใจจากพุทธประวัติ เหมือนได้รับพรและแสงสว่างในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ขอบูชาสรรเสริญพระคุณเจ้า มีบารมีสูงๆ ขึ้นไปค่ะ
ขอกราบนมัสการเจ้าค่ะ


ความคิดเห็นที่ 5 (0)
chaiyassu วันที่ : 27/07/2010 เวลา : 14.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bunruang


ขอจงเจริญในธรรมความคิดเห็นที่ 4 (0)
chaiyassu วันที่ : 27/07/2010 เวลา : 14.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bunruang


เจริญพร...ครูทิพย์
อิ่มบุญวันเข้าพรรษา
ชอบโลโก้
ของครูทิพย์จัง...

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
อะหนึ่ง วันที่ : 27/07/2010 เวลา : 12.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mindhand
  อะหนึ่ง    คิ ด เ ขี ย น...พ อ สั ง เ ข ป  

สดับธรรม
นมัสการวันเข้าพรรษา
ครับหลวงตา

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ครูทิพย์ วันที่ : 27/07/2010 เวลา : 12.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Tip2
Every minute is precious if every minute I have you. ทุกนาทีจะมีค่า หากทุกเวลาฉันมีเธอ 


กราบนมัสการ...วันเข้าพรรษาค่ะ...

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ครูทิพย์ วันที่ : 27/07/2010 เวลา : 12.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Tip2
Every minute is precious if every minute I have you. ทุกนาทีจะมีค่า หากทุกเวลาฉันมีเธอ 


กราบนมัสการ...วันเข้าพรรษาค่ะ...

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน