*/
  • chaiyassu
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : panyawat_mcu_br@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-01-21
  • จำนวนเรื่อง : 247
  • จำนวนผู้ชม : 315983
  • จำนวนผู้โหวต : 318
  • ส่ง msg :
  • โหวต 318 คน
<< มีนาคม 2020 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2554
Posted by chaiyassu , ผู้อ่าน : 2028 , 10:15:39 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

          หลายวันก่อน นั่งสำรวจคำสอนเรื่องทานในคัมภีร์สัตตกนิบาต อังคุตตรนิกาย พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๓           คัมภีร์ได้อุทิศหน้ากระดาษ บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องทานไว้เป็นหมวดหนึ่งต่างหาก เรียกว่า ทานวรรค           เนื้อหาสาระของทานในคัมภีร์ ส่วนใหญ่ก็เป็นที่ทราบ และคุ้นเคยดีสำหรับชาวพุทธเรา เพราะมีการนำพูด นำมาเขียนขยายความ อธิบายความ จนถือเป็นธรรมะหมวดหนึงที่ชาวพุทธโดยทั่วไปรู้จักเป็นอย่างดี  ....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2554
Posted by chaiyassu , ผู้อ่าน : 1420 , 19:16:06 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

ความหมายของคำว่าศึกษา           ความหมายของคำว่า ศึกษา ที่คัดมาต่อไปนี้ เป็นบทนิยามที่ท่านอธิบายไว้ในคัมภีร์ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๑ ข้อ ๔๒ หน้า ๖๔            โปรดพิจารณาบทนิยามแต่คำดู จะเห็นว่า พระพุทธศาสนามองเรื่องการศึกษากว้างแคบมากน้อยเพียงใด           เมื่อรู้                               ชื่อว่าศึกษา           เมื่อเห็น                           ชื่อว่าศึกษา           เมื....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554
Posted by chaiyassu , ผู้อ่าน : 1398 , 12:05:55 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

          นั่งพิจารณาดูคำ ๆ นี้ให้ดี พบว่ามีนัยสำคัญซุกซ่อนไว้หลายประการ          อย่างแรกสุดคือสะท้อนให้เห็นสภาวะของจิตที่ผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง กระทั่งไม่อาจละวาง หรือปล่อยวางได้ ทำให้จิตตกสู่พันธนาการ ขาดอิสระ ติดขัด ไม่อาจกระทำการใด ๆ ได้อย่างคล่องตัว          ลึกลงไปในรายละเอียด เราจะพบห่วงซึ่งซ่อนอยู่ในตัวของเรามากมาย ยากที่จะตัดขาดในคราวเดียวได้          เพราะมนุษย์มีอะไร เป็นอะไร ก็มักห....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 29 มกราคม 2554
Posted by chaiyassu , ผู้อ่าน : 1261 , 08:30:13 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

          ช่วงเช้าตื่นขึ้นมา เปิดพระไตรปิฎกอ่านเล่น ๆ ก็ไปเจอเรื่องราวของภรรยาคนจัณฑาลนางหนึ่ง          นางกำลังตั้งครรภ์ และมีอาการแพ้ท้อง          ขออนุญาต ขยายความคำว่า “คนจัณฑาล” นิดหนึ่ง เพื่อความเข้าใจตรงกันสำหรับท่านที่อาจไม่คุ้นเคยกับคำนี้          สำหรับท่านที่คุ้นเคยดีอยู่แล้ว ก็ขออภัย          โดยปกติ ในอินเดีย ได้มีการแบ่งชนชั้นวรรณะออกเป็น ๔ ระดับ คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ และศูทร      ....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2553
Posted by chaiyassu , ผู้อ่าน : 967 , 18:49:00 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

          เมื่อวาน ได้มีโอกาสพบปะสนทนากันระหว่างพระสังฆาธิการระดับผู้ปกครองหลายรูป          หลาย ๆ เรื่องได้ถูกหยิบยกขึ้นมาสนทนา และไถ่ถามกัน หนึ่งในจำนวนนั้นคือเรื่องกำหนดเวลาในการทอดกฐินของแต่ละวัด          ทำให้ได้ขอมูลหลากหลาย กล่าวคือ          บางวัดยังไม่มีคนจองกฐิน บางวัดมีแล้ว บางวัดมีคนจองหลายคน  จะทำเป็นกฐินสามัคคี คือหลาย ๆ กองมารวมกัน แต่เจ้าภาพแต่ละกองหาเวลาว่างที่ตรงกันไม่ได้ กลายเป็นปั....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2553
Posted by chaiyassu , ผู้อ่าน : 1390 , 07:08:04 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

ครั้งหนึ่ง พระอานนท์ สาวกผู้ใกล้ชิดได้ทูลถามพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องความแตกสามัคคี ข้อความในบทสนทนา ขอเริ่มด้วยคำถามของพระอานนท์ดังต่อไปนี้“พระพุทธเจ้าข้า ! บุคคลผู้ทำลายหมู่คณะซึ่งสามัคคีกัน (ให้แตกกัน) จะประสพผลอะไร?”พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “อานนท์ บุคคลผู้ทำลายหมู่คณะซึ่งสามัคคีกัน (ให้แตกกัน) นั้น จะประสพผลอันเผ็ดร้อนอยู่ตลอดกัป”พระอานนท์ทูลถามว่า “ผลอันเผ็ดร้อนตลอดกัปคืออะไร? พระพุทธเจ้าข้า”พ....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม 2553
Posted by chaiyassu , ผู้อ่าน : 1436 , 12:21:47 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

          ในบรรดากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรมสมัยพุทธกาล พระเจ้าพิมพิสารนับเป็นอีกพระองค์หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา           พระองค์ได้ทำหน้าที่ ทั้งในฐานะเป็นกษัตริย์ และในฐานะเป็นพุทธบริษัทได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์          ที่สำคัญ พระองค์ก็ได้บรรลุธรรมขั้นโสดาบัน จึงจัดว่า ทรงเป็นทั้งกษัตริย์ปกครองบ้านเมือง และพระอริยบุคคลในคน ๆ เดียวกัน แสดงให้เห็นว่า ความเป็นอริยบุคคลน....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2553
Posted by chaiyassu , ผู้อ่าน : 2635 , 12:53:07 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

“ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด พระราชาเป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม สมัยนั้น แม้พวกข้าราชการ ก็เป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม เมื่อพวกข้าราชการไม่ตั้งอยู่ในธรรม สมัยนั้น แม้พราหมณ์และคฤหบดี  ก็เป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม เมื่อพราหมณ์และคฤหบดีไม่ตั้งอยู่ในธรรม สมัยนั้น แม้ชาวนิคมและชาวชนบท  ก็เป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม พระจันทร์และพระอาทิตย์ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเมื่อพระจันทร์และพระอาทิตย์หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอ หมู่ดาวนักษัตร....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2552
Posted by chaiyassu , ผู้อ่าน : 1304 , 18:54:24 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

                  กล่าวถึงเรื่องจิตในภาพรวมแล้ว  วันนี้ลองหยิบประเด็นจิตดี-จิตชั่วที่อยู่ในตัวของเรามาพิจารณาเพื่อความเข้าใจให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป              อย่างที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นว่า โดยธรรมชาติจิตนั้นเป็นธรรมชาติประภัสสร คือผ่องใส              ความผ่องใส หรือความประภัสสรนี้ ต่างจากจิตที่ผ่องใสเพราะหมดจดจากกิเลส เพราะจิตที่ผ่องใสเพราะหมดกิเลสนั้น แม้จะมีอารมณ์ใด ๆ มากระทบ หรือถูกต้อง มันก็ยังคงสภาพ....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2552
Posted by chaiyassu , ผู้อ่าน : 1142 , 19:33:51 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

          สนทนาภาษาอภิธรรมวันนี้ขออนุญาตต่อเรื่องจิต          โดยปกติ จิตของคนเรา ทำหน้าที่หลายอย่าง ความแตกต่างของหน้าที่ ทำให้จิตได้รับการเรียกชื่อแตกต่างกันออกไป           เช่นเรียกว่า จิต มโน หทัย มนัส ปัณฑระ มนายตนะ มนินทรีย์ วิญญาณ วิญญาณขันธ์ มโนวิญญาณธาตุ          ที่คุ้นหูคุ้นตาเราท่านจริง ๆ มี จิต มโน หทัย วิญญาณ          ในคราวที่จิตทำหน้าที่คิด เราก็เรียกว่า จิต, ในคราวที่จิตทำหน้าที่น้อม....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2552
Posted by chaiyassu , ผู้อ่าน : 1104 , 19:40:10 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

          พระอภิธรรม ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ เมื่อว่าโดยสรุปแล้ว มีเนื้อหาสาระที่สำคัญอยู่ ๔ เรื่อง ได้แก่ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน          ทั้ง ๔ เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตทั้งสิ้น           กล่าวคือ           ๓ เรื่องแรก (จิต เจตสิก รูป) พรรณนาให้เห็นว่า ชีวิตของมนุษย์ประกอบด้วยส่วนประกอบที่สำคัญอยู่ ๒ ประการ ได้แก่ ส่วนที่เป็นรูป และส่วนที่เป็นนาม          ส่วนที่เป็นรูป เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัย มีปัจจ....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2552
Posted by chaiyassu , ผู้อ่าน : 2311 , 16:57:01 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เมื่อพระพุทธเจ้าทรงเล่นเกมส์                อ่านพบพระสูตรหนึ่งในคัมภีร์สังยุตนิกาย สคาถวรรค พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕ พระสูตรนี้มีชื่อว่า “อาฬวกสูตร”  ทำให้เห็นชีวิตอีกมุมหนึ่งของพระพุทธเจ้าว่า  บางครั้งพระองค์ก็ทรงลงทุน “เล่น”                ใช้คำว่า “เล่น” หลายท่านอาจรู้จะรู้สึกขัด ๆ                 จริง ๆ แล้ว การที่ทรง “เล่น” อย่างนี้ ก็เป็น “ลีลา” อย่างหนึ่งในการแสดงธรรม ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปตามสถานก....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 24 มกราคม 2552
Posted by chaiyassu , ผู้อ่าน : 5426 , 08:58:46 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

          วันนี้เปิดบันทึกเก่า ๆ ที่เขียนเก็บเอาไว้           เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสาเหตุของการออกบวชที่พบอยู่ในคัมภีร์ต่าง ๆ ในชั้นบาลีพระไตรปิฎก และอรรถกถา          ผู้เขียนลองนั่งประมวลเล่น ๆ  แม้อาจจะยังไม่ใช่ข้อมูลทั้งหมดที่มี แต่ภาพรวมเท่าที่ได้มาก็น่าสนใจพอสมควร อย่างน้อยที่สุดก็ทำให้ทราบในเบื้องต้นว่า คนในยุคสมัยพุทธกาลนั้น เขาออกบวชเพราะสาเหตุใดบ้าง เผื่อจะได้เป็นข้อมูลนำมาเปรียบเทียบกับการ....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 20 ธันวาคม 2551
Posted by chaiyassu , ผู้อ่าน : 1767 , 10:34:42 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

          เอนทรี่ก่อนได้พูดถึงแนวทางของการบรรลุธรรมไว้ ๓ แนวทางตามแนวที่ปรากฏในคัมภีร์ คือ          ๑.บรรลุธรรมเพราะได้ฟัง          ๒.บรรลุธรรมเพราะได้คิด          ๓.บรรลุธรรมเพราะได้ปฏิบัติ          ตัดข้อ ๒ และข้อ ๓ ออกก่อน คงกล่าวเฉพาะประเด็นแรกก่อน เพื่อไม่ให้เนื้อความยาวเกินไป          คราวก่อนได้ยกตัวอย่างพระอัครสาวกทั้ง ๒ ว่า ได้บรรลุธรรมขั้นโสดาบันเพราะการฟัง          เป็นที่น่าสังเกตว่า เฉพา....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 8 ธันวาคม 2551
Posted by chaiyassu , ผู้อ่าน : 4411 , 05:20:09 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

          ย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี ๒๕๓๔  เป็นช่วงที่ผู้เขียนยังเป็นนักศึกษาบาลี จำได้ว่า เมื่อแปลคัมภีร์สมันตปาสาทิกาถึงตอนที่ว่าด้วยการนับพระธรรมขันธ์ รู้สึกติดใจกับจำนวนตัวเลขที่อรรถกถาจารย์ท่านพรรณนาเอาไว้ว่า พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านับรวมกันแล้วได้ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์          ท่านแจกแจงรายละเอียดไว้ว่า ในจำนวน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ พระสุตตันตปิฎก ๒๑,๐๐....

อ่านต่อ


/2