*/
  • feng_shui
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-01-09
  • จำนวนเรื่อง : 2826
  • จำนวนผู้ชม : 5225449
  • จำนวนผู้โหวต : 4975
  • ส่ง msg :
  • โหวต 4975 คน
coffee

coffee

View All
<< มกราคม 2008 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

[ Add to my favorite ] [ X ]


คุณกังวลเรื่องใดมากที่สุด
การเมือง
46 คน
การเงิน
64 คน
การงาน
17 คน
ความรัก
6 คน
ลูกหลาน บริวาร
18 คน

  โหวต 151 คน
วันพุธ ที่ 16 มกราคม 2551
Posted by feng_shui , ผู้อ่าน : 6758 , 18:49:55 น.  
หมวด : กล้อง/ถ่ายภาพ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

AncientPalacePlan
ศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ ภาพจำลองพระราชวังโบราณ: วิกิพีเดีย

อยุธยา... สีชมพู ตอนที่๓ พระราชวังโบราณ.. ร่องรอยแห่งจักรพรรดิราชาแห่งอโยธยา จนถึงพระเจ้าตากเสด็จวังแห่งนี้เพื่อกอบกู้เอกราช

พวกเราเดินทางเข้าชมสถานที่สำคัญในอยุธยา จะมีสถานีสำหรับจ่ายค่าบัตรเข้าชม: ถ่ายภาพโดยคุณlovecondo3

อยุธยา... สีชมพู ตอนที่๓ พระราชวังโบราณวัดในพระราชฐาน
ร่องรอยแห่งจักรพรรดิราชอโยธยาจนถึงยุคพระเจ้าตากกู้เอกราช

โปรดโหลดคลิป ๑รอบก่อนชมจรงิเพื่อความราบรื่นในการชม สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ไฮสปีด อินเตอร์เน็ต เพราะไฟล์คลิป นาน ๑๘.๒๙ นาที

วัดพระศรีสรรเพชญ(WAT PHRA SRI SANPHET)

ถ่ายภาพโดยคุณlovecondo3

วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดพระศรีสรรเพชญ์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวิหารพระมงคลบพิตร เป็นวัดสำคัญที่สร้างอยู่ในพระราชวังหลวงเทียบได้กับวัดพระศรีรัตนศาสดารามแห่งกรุงเทพมหานครหรือวัดมหาธาตุแห่งกรุงสุโขทัย ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสร้างพระราชมณเฑียรเป็นที่ประทับที่บริเวณนี้ ต่อมาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงย้ายพระราชวังขึ้นไปทางเหนือและอุทิศที่ดินเดิมให้สร้างวัดขึ้นภายในเขตพระราชวังและโปรดเกล้าฯให้สร้างเขตพุทธาวาสขึ้น เพื่อเป็นที่สำหรับประกอบพิธีสำคัญต่างๆ จึงเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา

ต่อมาในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระสถูปเจดีย์ใหญ่สององค์เมื่อ พ.ศ.2035 องค์แรกทางทิศตะวันออกเพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของ

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระราชบิดา และองค์ที่สอง คือองค์กลางเพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 พระบรมเชษฐา ต่อมาในปี พ.ศ. 2042 ทรงสร้างพระวิหารขนาดใหญ่และในปี พ.ศ.2043 ทรงหล่อพระพุทธรูปยืนสูง 8 วา (16 เมตร) หุ้มด้วยทองคำหนัก 286 ชั่ง (ประมาณ 171 กิโลกรัม) ประดิษฐานไว้ในวิหาร พระนามว่า “พระศรีสรรเพชญดาญาณ” ซึ่งภายหลังเมื่อคราวเสียกรุง พ.ศ. 2310 พม่าได้เผาลอกทองคำไปหมด ในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญชิ้นส่วนชำรุดของพระประธานองค์นี้ลงมากรุงเทพฯและบรรจุชิ้นส่วนซึ่งบูรณะไม่ได้เหล่านั้นไว้ในเจดีย์องค์ใหญ่ที่สร้างขึ้นแล้วพระราชทานชื่อเจดีย์ว่า “เจดีย์สรรเพชญดาญาณ”

สำหรับเจดีย์องค์ที่สามถัดมาทางทิศตะวันตก สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 (พระหน่อพุทธางกูร) พระราชโอรสได้โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 เจดีย์สามองค์นี้เป็นเจดีย์แบบลังกา ระหว่างเจดีย์แต่ละองค์มีมณฑปก่อคั่นไว้ซึ่งคงจะมีการสร้างในราวรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง และมีร่องรอยการบูรณะปฏิสังขรณ์หนึ่งครั้งในราวรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามได้มีการบูรณะเจดีย์แห่งนี้จนมีสภาพที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน วัดนี้เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00–18.30 น.

 แม้มีแต่ฐานซาก แต่ก็อุดมด้วยเรื่องราวและประวัติศาสตร์

 พระที่นั่งวิหารสมเด็จ

ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุด เป็นปราสาทยอดปรางค์มีมุกหน้าหลังยาวแต่มุขข้างสั้น มีกำแพงแก้วล้อม 2 ด้าน ตามพงศาวดารกล่าวว่าสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง โปรดให้สร้าง เมื่อ พ.ศ. 2186 เพื่อแทนพระที่นั่งมังคลาภิเษกที่ถูกฟ้าผ่าไฟไหม้ ชาวบ้านเรียก "ปราสาททอง" เนื่องจาก เป็นปราสาทปิดทององค์แรกที่สร้างขึ้น สำหรับประกอบพระราชพิธีต่างๆ

 

เราได้ชมบริเวณคลัง ที่เก็บทรัพย์ศฤงคารของวังแห่งนี้

 พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท
     เป็นปราสาทยอดปรางค์ตั้งอยู่ตรงกลางสร้างแบบเดียวกันกับ พระที่นั่งวิหารสมเด็จ มีมุขเด็จยื่นออกมา เพื่อเสด็จออกรับแขกเมือง มีโรงช้างเผือกกระหนาบอยู่ทั้งสองข้าง ในสมัยรัชกาลที่๕ มีพิธีรัชมังคลาภิเษกที่พระที่นั่งนี้

     สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นที่เสด็จออกรับแขกเมืองพระที่นั่งองค์นี้สร้างขึ้นคู่กับพระที่นั่งเบ็ญจรัตนมหาปราสาท เมื่อ พ.ศ. ๑๙๑๙ ที่ข้างพระที่นั่งองค์นี้มีโรงช้างเผือกขนาบอยู่ทั้งสองข้าง

 ดูอ้างอิงภาพด้านท้ายเรื่อง

 

พระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์

เป็นปราสาทจตุรมุขก่อด้วยศิลาแลง อยู่ติดกำแพงริมน้ำ เดิมชื่อ พระที่นั่งสุริยามรินทร์ ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อนี้เพื่อให้คล้องกับชื่อ พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท ก่อสร้างเป็น ปราสาทจตุรมุขยกพื้นสูงกว่าพระที่นั่งองค์อื่นๆ ใช้เป็นที่สำหรับประทับทอดพระเนตรขบวนแห่ทางน้ำ

     จากการขุดแต่งภายหลังพบมีเศษถ้วยชาม และมีรากฐานอาคารเก่าซ่อนอยู่ อาจมีโรงครัว จึงสันนิษฐานว่า น่าจะมีการสร้างทับของเก่าในครั้งนั้น จนถึงกับพบว่า ชั้นดินใต้สุดเป็นซากของโกงกางซึ่งแสดงว่า.....ที่นี่น่าจะเคยเป็นป่าชายเลนมาก่อน

พระที่นั่งบรรยงค์รัตนาสน์ (พระที่นั่งท้ายสระ) 

เป็นปราสาทจตุรมุข ตั้งอยู่บนเกาะกลางสระน้ำ สมเด็จพระเพทราชา โปรดให้สร้างขึ้นเป็นที่ประทับสำราญพระราชหฤทัย เมื่อ พ.ศ. 2231 และได้เสด็จประทับตลอดรัชกาล มีพระแท่นสำหรับทอดพระเนตรปลาที่ทรงเลี้ยงไว้ในสระนั้นด้วย (โปรดชมคลิป ประกอบ)

ส่วนนี้จะเป็นบริเวณที่ถัดจากป่อเลี้ยงปลาซึ่งเป็นบ่อปลาของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ์ คนที่มีฐานะเท่านั้นจึงจะทำได้

บ่อพักไขมันและการจัดการสาธารณูปโภค

    ตำหนักที่นี่มีความสวยงาม ลักษณะจะคล้ายกับตำหนักที่เพชรบุรี.....
และตรงตำหนักบริเวณนี้ จะมีบ่อเลี้ยงปลาของพระมหากษัตริย์ และที่บริเวณนี้เองพระเจ้าตากสินได้นำทัพมาพักแรมที่ตำหนักนี้ โดยมีพม่าตั้งท่าอยู่ท่ากาล้อม

ดูอ้างอิงภาพด้านท้ายเรื่อง

พระที่นั่งจักรวรรดิ์ไพชยนต์ สมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ. ๒๑๗๕ แต่เดิมชื่อพระที่นั่งคีริยโสธรมหาพิมานบรรยงก์ เป็นปราสาทตรีมุข ตั้งอยู่บนกำแพงพระราชวังชั้นในด้านทิศตะวันออกของพระราชวัง สำหรับทอดพระเนตรกระบวนแห่และการฝึกซ้อมทหาร เพราะที่หน้าพระที่นั่งออกไปเป็นสนามหลวง (ทำนองเดียวกับพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ของพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ)

ดูอ้างอิงภาพด้านท้ายเรื่อง

พระที่นั่งตรีมุข สร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 5 บนฐานอาคารสมัยอยุธยา ใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราช (ตอนที่พวกเราไป กำลังรื้อบูรณะใหม่หมด)

     ประตูตอนท้ายวัง ซึ่งเป็นประตูที่เหลืออยู่และมีการสักการะมากมาย จากประชาชน  ด้วยการบูชาด้วยธูปเทียน ด้วยถือเป็นประตูที่พระมหากษัตริย์เสด็จออกจากวังครั้งเสียกรุงทางประตูนี้

     เราเดินกันออกมาทางประตูนี้เป็นกระบวน ข้าพเจ้ารู้สึกถึงเสียงเปรี๊ยะ ๆ ที่รองเท้าไปเหยียบเอาพุทรา และนึกถึง เรื่องราวที่คุณศุภศรุตเล่า .....ก็อดมิได้ว่า ที่แห่งนี้เป็นตำนานที่เราเรียนรู้ได้ในหลายแง่มุม มิรู้จบ ตั้งแต่ ประวัติศาสตร์ ศาสนา และลัทธิการล่าอาณานิคม....แล้วเราจะปล่อยให้เรื่องราวจบแค่การเดินจากไป อย่างนั้นหรือ? .....

     หากท่านชมอุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้ คงจะต้องใช้จินตนาการและภาพประกอบทางประวัติศาสตร์ของศูนย์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ (ตามแผนภาพแรก)ประกอบกับนำข้อมูลหลักฐานพงศาวดาร หลายๆแบบมาประกอบกัน จึงจะเกิดความสนุก และหาข้อยุติแห่งข้อโต้แย้งในใจได้  นั่นหมายถึงท่านกำลังศึกษาใจของท่านเอง มิได้โต้แย้งกับสังคม เพื่อเอาชนะ  และสักวันหนึ่ง ความคิดที่ปะติดปะต่อ จากหลักฐานที่เป็นตรรกะแบบความรู้องค์รวมคงจะให้คำตอบกับคำถามในใจเราได้

     นี่คือร่องรอยแห่งจักรพรรดิราชาแห่งอโยธยา จนถึงพระเจ้าตากเสด็จวังแห่งนี้เพื่อกอบกู้เอกราช 

เรายังมีสถานที่ ที่จะไปท่องเที่ยวกันอีกดังต่อไปนี้

1 เจดีย์ภูเขาทอง 

(CHEDI PHU-KHAO THONG)

2. วัดไชยวัฒนาราม

(WAT CHAIWATHANARAM) 

3. วิหารพระมงคลบพิตร

(WIHAN PHRA MONGKHONBOPHIT) 

4. วัดราชบูรณะ(WAT RAT BURANA) 

5. วัดมหาธาตุ(WAT MAHATHAT)

6. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

(CHAO SAM PHRAYA NATIONAL MUSEUM) 

source:

พระที่นั่งตรีมุข

http://www.moohin.com/010/010k007.shtml

พระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์

http://search.sanook.com/knowledge/slide_photo.php?pic=&pictitle=%BE%C3%D0%C3%D2%AA%C7%D1%A7%E3%B9%CA%E8%C7%B9%C0%D9%C1%D4%C0%D2%A4&id=408&actype=main

AncientPalacePlan ศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ ภาพจากวิกิพีเดีย
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb

http://www.thai-tour.com/thai-tour/Central/Ayutthaya/data/place/pic_watphrasisanpetch.htm 

ขอขอบคุณภาพบางส่วนจากคุณSupawan และคุณlovecondo3อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 39 (0)
หมีปิศาจ วันที่ : 24/01/2008 เวลา : 11.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mee104
ขอบคุณสำหรับทุกความเห็น ช่วยแนะนำมือใหม่หัดเขียนด้วยครับ

พักผ่อนให้เต็มที่ครับ คุณสุ่ย รักษาสุขภาพด้วยครับ

เท่ห์จริงๆ ครับ มีระบบ waste water management ตั้งแต่สมัยนั้นด้วย

ความคิดเห็นที่ 38 (0)
street วันที่ : 18/01/2008 เวลา : 23.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/streetvoice

http://www.oknation.net/blog/siamwood
Thailand Tour ปลาย Click ;)

ความคิดเห็นที่ 37 (0)
SOMBOONTIEW วันที่ : 18/01/2008 เวลา : 21.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somboontiew
เราจักทำเวบหลวงปู่ทิม วัดพระขาว ด้วยใจต้องการบูชาพระคุณ หลวงปู่ www.luangputim.com

ตามมาเที่ยวกรุงเก่า มาฟังเรื่องเล่า ให้แง่คิดครับ


มาชวนไปหาหนังสือธรรมะดีดีอ่านกันครับ

ที่สำคัญแจกฟรีเป็นธรรมาทานด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 36 (0)
นักข่าวบ้านนอก วันที่ : 18/01/2008 เวลา : 21.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/opel

โปรแกรมขึ้นเหนือบ้างซิค่ะ

ความคิดเห็นที่ 35 (0)
ลุงฟาง วันที่ : 18/01/2008 เวลา : 17.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/semtele


ขอบคุณครับที่มางานเปิดตัว.....

ความคิดเห็นที่ 34 (0)
รวงข้าวล้อลม วันที่ : 17/01/2008 เวลา : 21.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/roungkaw
กัลยาณมิตร    เป็นสิ่งหาง่ายเสมอ   แค่รู้จักคำว่า....ให้....และคำว่า...รับ 

แวะเข้ามาชมหลายรอบแล้วนะคะ คุณเฟิงสุ่ย

ได้ความรู้มากเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 33 (0)
เป๊ปซี่ วันที่ : 17/01/2008 เวลา : 21.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Pepsi8


น่าจะเป็น "วัดท่าการ้อง" มากกว่านะครับคุณเฟิง...

นิราศอยุธยา...ตอนสอง....เริ่มแล้วครับ

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
แม่น้องฯ วันที่ : 17/01/2008 เวลา : 20.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/MAENONGDD
นักการเมืองยื่นปลา พระราชายื่นเบ็ด นักการเมืองแจกแท็บเล็ต กษัตริย์แนะเคล็ดวิชา นักการเมืองห่วงอำนาจ มหาราชห่วงประชานักการเมืองสร้างสัญญา องค์เจ้าฟ้าสร้างสรรธรรม นักการเมืองหาเรื่องกิน องค์ภูมินทร์หาเรื่องทำ นักการเมืองยุให้รำฯ ในหลวงย้ำให้ทำดี นักการเมืองมักแบ่งขั้ว องค์เหนือหัวไม่แบ่งสี นักการเมืองทำสี่ปี องค์ภูมีทำทุกวัน นักการเมืองชอบแบ่งเสียง พ่อพอเพียงชอบแบ่งปัน นักการเมืองคิดสั้นสั้น องค์ราชันย์นั้นคิดยาว(ขอบคุณผู้แต่งกลอนนี้)

น่าสนใจจริงๆค่ะ อยากไปตามรอยเยี่ยมชมบ้าง

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
ครูเจี๊ยบ วันที่ : 17/01/2008 เวลา : 19.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/baan-koo-kai
หัวใจ...ของฉัน..เป็นนักเดินทาง..อักษรของฉัน...เป็นนักเดินทาง หัวใจของฉัน...ไร้ซึ่งพันธนาการอักษรของฉันถูกพันธนาการด้วยหัวใจฉันเอง

ตามรอยอยุธยามาค่ะ
มีความสุขมากๆค่ะเจ๊สุ่ย

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
ย่าดา วันที่ : 17/01/2008 เวลา : 19.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dada
วิญญานอิสระโบยบิ http://www.oknation.net/blog/freesoultofly

ตามมาเยี่ยมชมค่ะ

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
คนเล่าเพลง วันที่ : 17/01/2008 เวลา : 18.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yuth111
ฉกเพลงมาเล่า

มาชมร่องรอยอดีตครับ

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
พินอุทุมพร วันที่ : 17/01/2008 เวลา : 18.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sakchaya

สวัสดีค่ะ ขอบคุณ่นะค่ะที่เอาภาพอยุธยาเมืองเก่ามาให้ดู

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
pimahn วันที่ : 17/01/2008 เวลา : 18.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimahn
http://www.oknation.net/blog/pimahn2

เห็นรูปและตัวหนังสือแค่ครึ่งเดียวนะครับ
เพราะช่องกลางนี้แคบ
น่าจะจัดรูปและข้อความมาทางซ้ายนะ
จัดไว้ตรงกลาง เห็นได้แค่ครึ่งเดียวเอง

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
nobody007 วันที่ : 17/01/2008 เวลา : 16.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nobody007
The slower u go, the more u see the movement of life. ; ) :M.M. Prishvin. 


++สวัสดีครับ...
..ยิ่งทัวร์ ก็ยิ่งเดินเข้าใก้ลใจตยนเองนะครับ++
++รักษาสุขภาพด้วยนะครับ++

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
downrai วันที่ : 17/01/2008 เวลา : 15.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mydiary

มาตามร่องรอยความยิ่งใหญ่ ครับ..

จะสนุกมากครับถ้าเราไปเที่ยวตามที่เหล่านี้ แล้วเราก็รู้ประวัติความเป็นมา..

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
เจเจค่ะ วันที่ : 17/01/2008 เวลา : 15.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jj
Completely support 137 

ซากรอยจำ
ความคิดเห็นที่ 23 (0)
Jaxx วันที่ : 17/01/2008 เวลา : 15.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jaxx
ผู้ชายที่เร็วกว่าหมา และมาจากดาวอังคาร

จรรณยาบรรณ
http://www.oknation.net/blog/jaxx/2008/01/17/entry-2/comment#read
เคยไปครับ

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
Gacia วันที่ : 17/01/2008 เวลา : 15.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/DannyGacia

แหม guide สาวสวยขนาดนี้พซะด้วยอิอิ....เสียดายนะครับที่บ้านเมืองเรา
มีแต่คนเห็นแก่ตัวโบราณสถานถึงได้เสียหายมากขนาดนี้....(ในปัจจุบัน)

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
buppha วันที่ : 17/01/2008 เวลา : 11.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supermom

สวัสดีค่ะ คุณพี่

ตามเก็บรายละเอียดค่ะ

เนื้อหามากมาย แล้วเราจะทำข้อสอบกันไหวหรือคะ


ความคิดเห็นที่ 20 (0)
มนต์อักษรา วันที่ : 17/01/2008 เวลา : 11.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/monauksara
"ความฝันเมื่อวานนี้  อาจจะเป็นไปได้ในวันนี้  และกลายเป็นจริงในวันพรุ่งนี้"

แวะเข้ามาชม ได้ความรู้เกี่ยวกับอยุธยาเพิ่มมากขึ้นอีก ละเอีดยดดี ชอบมากมากเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
minmint วันที่ : 17/01/2008 เวลา : 10.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/paradiso

minmint ขอคารวะท่านพี่ มอบตัวเป็นศิษย์ ด้วยนับถือและศรัทธา เนื่องในโอกาสวันครู 17 ต.ค'50 สักวันศิษย์จะขอครูประสาทวิทยานะคะ

มีปัญหาเรื่องการดูคลิปค่ะ...คือว่าดูแล้วอยากยกมาไว้ในเก๊ะของตัวเอง
แดกก็ไม่ได้ ( ลากไม่ไปแน่นอน )ต้องกอ็ปประการใดคะ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
วิตามินบี วันที่ : 17/01/2008 เวลา : 10.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/babymind
VitaMin B @ OK Nature  Save Nature Save Life  

บล็อกทีวีดูเพลินฟังเพลินดีค่ะพี่เฟิง
เปลี่ยนบรรยากาศไปอีกแบบ
อ่านเยอะๆก็เริ่มตาลายเหมือนกัน

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
ป้ารุ วันที่ : 17/01/2008 เวลา : 10.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/paaru

คลิปยอดเยี่ยมไปเลยค่ะ
ดูแล้วได้รายละเอียด ช่วงที่ให้ดูเองก็ได้ฟังเพลงหวาน ๆ ด้วย
ต่างจากคลิป(ไร้)สาระล้วน ๆ ของป้ารุจริง ๆ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
ปรัตยา วันที่ : 17/01/2008 เวลา : 09.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chief-dan
บล็อคที่หวานแหววแต๋วจ๋าที่สุดในโอเคเนชั่นนะเธอ

ทัวร์ของอาจารย์ศุภศรุต เป็นทัวร์คุณภาพจริง ๆ อ่านมาหลายบล็อค ดูรูปมาหลายบล็อค ฟังคุณเฟิงสุ่ยบรรยาย รู้เลยว่าคุ้มค่ามาก ๆ ครับ


อายุถึงเกณฑ์เมื่อไหร่ ต้องอุดหนุนแน่นอนครับ


ความคิดเห็นที่ 15 (0)
BlueHill วันที่ : 17/01/2008 เวลา : 09.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

คุณสุ่ย บรรยายได้ละเอียดยิบเลยครับ สมเป็น Blog TV จริง ๆ ครับ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
ลุงฟาง วันที่ : 17/01/2008 เวลา : 08.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/semtele

........ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว สารคดี เรื่องราวชาวดิน ที่บ้านผม..

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
poyluang วันที่ : 16/01/2008 เวลา : 23.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/poyzone

เป็นทัวรืที่น่ารักและได้ความรู้ดีค่ะ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
sat11 วันที่ : 16/01/2008 เวลา : 22.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/saturday11


หนูจินตนาการตามไม่ค่อยออกเลยค่ะ
เมื่อก่อนน่าจะดูสวยอลังการ
วันนี้เหลือเพียงซากกองอิฐกองหินไว้ให้ดู

สงสัยพวกนักโบราณคดีจะเห็นเป็นฉากๆแบบในหนังแน่เลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
Jui วันที่ : 16/01/2008 เวลา : 20.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jui880

ชอบภาพแรกมากเลยครับ
ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
คนใส่แว่น วันที่ : 16/01/2008 เวลา : 20.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chattrg


มาชม
ด้วบ ความภูมิใจ ใน คนไทย ครับ
เสียดายว่า
การป็น เมืองเก่า กับ โลกปัจจุบัน
ไปกันได้ยาก
ทราบว่า
หลายจุด กำลังจะเสียครับ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
กนิษฐ์ วันที่ : 16/01/2008 เวลา : 20.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kanis
แม้ร่างกายจะเหนื่อยล้า  แต่จิตวิญญาณยังแข็งแกร่ง

ทัวร์หัวใจสีชมพู....เพราะหมวกสีชมพูนี่เอง..

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
รวงข้าวล้อลม วันที่ : 16/01/2008 เวลา : 19.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/roungkaw
กัลยาณมิตร    เป็นสิ่งหาง่ายเสมอ   แค่รู้จักคำว่า....ให้....และคำว่า...รับ 

ขอบคุณมากค่ะ คุณเฟิงสุ่ย เวลาไปราชการ

ส่วนมากจะแวะที่อยุธยา บ่อยมากค่ะ ...เป็นเมื่องเก่าที่ขลังดีค่ะ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ญาใจ วันที่ : 16/01/2008 เวลา : 19.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yahyy


สวัสดีค่ะ เจ๊เฟิงสุ่ย
หนูแอบมาอ่านมาชม
เก็บไว้เข้าสอบค่ะ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 16/01/2008 เวลา : 19.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

อุธยาเมือวงเก่าของเราแต่ก่อน...
ฉันเป็นลูกชาวนาอยุธยาบ้านเกิดเมืองนอน..

ผมชอบนึกถึง 2 เพลงนี้ครับ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
Supawan วันที่ : 16/01/2008 เวลา : 19.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

ราตรีสวัสค่ะ คุณสุ่ รักษาสุขภาพนะคะ..

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
feng_shui วันที่ : 16/01/2008 เวลา : 19.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

ชมคลิป เป็นหลักนะคะ เนื้อหาอยู่ที่คลิป บรรยายและภาพจะเป็นส่วนประกอบค่ะ อาจใช้เวลาหน่อยนะคะ แต่รับรอง คุ้มค่าค่ะ
ข้าพเจ้าขอเก็บของกลับบ้านนะคะ
โชคดีและราตรีสวัสดิ์ค่ะ เพราะไม่สามารถท่องบล๊อกกลางคืนได้แล้วค่ะ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
เรือรบเมืองมั่น วันที่ : 16/01/2008 เวลา : 19.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ruarob

พระที่นั่งสุริยามรินทร์เหลือเเต่ต้นไม่หรือครับ น่าเศร้าจริง ๆ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
สนต้นที่เก้า วันที่ : 16/01/2008 เวลา : 18.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/9th-pinetree
ขอเชิญมาเยี่ยมที่บลอกบ้างนะครับ  ยินดีต้อนรับทุกความคิดเห็น

เข้ามาดูเมืองโบราณครับ

ยังไม่ได้ดูคลิปเลยครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
feng_shui วันที่ : 16/01/2008 เวลา : 18.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

ชมคลิปแล้วมีปัญหาขัดข้องโปรดแจ้งด้วยนะคะ
โปรดจบตาดูบางsceneในคลิป มีShot หลุดๆ......ฮา ฮา ค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน