*/
  • feng_shui
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-01-09
  • จำนวนเรื่อง : 2838
  • จำนวนผู้ชม : 5250489
  • จำนวนผู้โหวต : 4979
  • ส่ง msg :
  • โหวต 4979 คน
coffee

coffee

View All
<< พฤษภาคม 2011 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

[ Add to my favorite ] [ X ]


คุณกังวลเรื่องใดมากที่สุด
การเมือง
46 คน
การเงิน
64 คน
การงาน
17 คน
ความรัก
6 คน
ลูกหลาน บริวาร
18 คน

  โหวต 151 คน
วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2554
Posted by feng_shui , ผู้อ่าน : 3652 , 20:49:08 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 8 คน feng_shui , นายยั้งคิด และอีก 6 คนโหวตเรื่องนี้


ราวาสบรรลุธรรมได้หรือไม่

ตั้งแต่ครั้งพุทธกาล ก็มีฆราวาสที่บรรลุธรรม ดูอย่างนางวิสาขา เป็นหญิง ประกอบอาชีพ และเป็นเศรษฐีนี ได้เลื่อมใสต่อพุทธศาสนา ทำนุบำรุงพระศาสนาและเจริญจิตจน บรรลุธรรมขั้นโสดาบัน โดยมิได้บวชเป็นภิกษุณี แต่อย่างใด

บรรลุ แปลว่า สำเร็จ, ประสบ, ถึง, ลุ, ส่วนคำว่า "โสดาบัน" หมายถึง ผู้แรกถึงกระแสธรรม คือ พระอริยบุคคลชั้นต้น

ฉะนั้นคำว่า "บรรลุโสดาบัน" หมายถึง ผู้ที่สำเร็จแล้วซึ่งกระแสธรรม การบวช เป็นเพียงหนทางหนึ่งที่ปัจเจกมีความมุ่งมั่นในศาสนาและเจริญสติ เพื่อจะได้บรรลุธรรม

ทำบุญกับผู้ที่ปฎิบัติธรรม ไม่ใช่พระ ไม่ใช่ชี จะได้บุญไหม?

เมื่อเพื่อนของข้าพเจ้าคนหนึ่ง ได้บอกบุญให้ข้าพเจ้าบริจาคเงิน ตามกำลังศรัทธา สนับสนุนกิจกรรมปฎิบัติธรรม สำหรับฆราวาสที่ต้อองการสั่งสมบุญด้วยการปฎิบัติธรรม ข้าพเจ้าจึงตั้งคำถามกับเพื่อนคนนี้ว่า

“ทำบุญกับผู้ที่ปฎิบัติธรรม ไม่ใช่พระ ไม่ใช่ชี จะได้บุญไหม

การทำบุญกับผู้ปฎิบัติธรรม นั้นไม่ว่าจะเป็นฆราวาส บรรพชิต เด็ก ผู้หญิง ฯลฯ ย่อมเรียกว่าบุญ ทั้งสิ้น และหากเด็กๆที่ปฎิบัติธรรม ในวันนี้ ในวันข้างหน้า เขาอาจจะได้บรรลุธรรมเป็นอริยบุคคล ก็ได้หากการปฎิบัติธรรมของเขาเป็นไปอย่างถูกทาง การทำบุญกับผู้ปฎิบัติธรรมเช่นนี้ ย่อมได้บุญทั้งสิ้น

...ข้าวเปลือก ทรัพย์ เงินทอง หรือข้าวของที่หวงแหน อย่างใดอย่างหนึ่ง มีอยู่

ทาส กรรมกร คนรับใช้ และผู้อาศัยของบุคคล เขาพึงเอาไปไม่ได้ทั้งหมด

เมื่อถึงกาล ก็ต้องละทิ้งไว้ทั้งหมด (พุทธวัจนะ จากพระไตรปิฏก)

เจ้าเพื่อนยังบอกว่า บุคคล ทำกรรมด้วยกาย ด้วยวาจา หรือด้วยใจ

กรรมเหล่านั้นเป็นของๆเขา

และเขาย่อมพากรรมนั้นไป

และย่อมติดตามไปดั่งเงาติดตามตน ดังนั้นบุคคลควรทำกรรมดีสั่งสมไว้

บุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าด้วย

หะแรก เกิดจากเจ้าจูเนียร์ ไปอบรมโครงการธรรมบุตรีรัตนะ รุ่น๔.๕ และในปีนี้ นอกจากเจ้าจูเนียร์จะเข้าค่ายอบรมอีกครั้งในปิดเทอมใหญ่นี้

นอกจากนี้ เจ้าเฮงต๋งก็ได้อบรมโครงการพัฒนาจิตยุวพุทธฯเป็นครั้งแรก เมื่ออายุเข้าเกณพ์ร่วมอบรมได้ ปิดเทอมใหญ่ปีนี้ ทั้งสองพี่น้อง ก็อาจจะได้ ปิดเทอมใหญ่หัวใจไม่ต้องว้าวุ่น ถึงเวลาแล้วที่ทำบุญนอกวัดกันก็ได้ ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเกี่ยง!!

ชมบรรยากาศเลยค่ะ

ปิดเทอมใหญ่(ฝึก)หัวใจไม่ว้าวุ่น
วันแรกร้องกะจองอแง ไม่อยากอบรม

พอวันกลับก็ร้องกะจองอแง ไม่อยากกลับ นี่แหละน่ะ เด็กน้อย

หมายเหตุ(จากวิกิพีเดีย)

อริยบุคคล4

โสดาบันโสดาบัน แปลว่า ผู้เข้าถึงกระแสธรรม ผู้แรกถึงกระแสธรรม (คืออริยมรรค) เป็นชื่อเรียกพระอริยบุคคลประเภทแรกใน ๔ ประเภท คือ โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี อรหันต์ ผู้ได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วด้วยการละ สังโยชน์ เบื้องต่ำ ๓ ประการได้คือ

1.       สักกายทิฏฐิ คือ ความเห็นเป็นเหตุถือตัวตน เช่นเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่เป็นตัวตนของเรา

2.       วิจิกิจฉา คือ ความลังเลสงสัย เช่นสังสัยในข้อปฏิบัติของตนว่าถูกต้องหรือไม่ สงสัยในพระรัตนตรัยหรือในอริยสัจ ๔ ว่ามีจริงหรือไม่

3.       สีลัพพตปรามาส คือ ความเชื่อถือยึดมั่นว่าความศักดิ์สิทธิ์มีได้ด้วยศีลและพรตอย่างนั้นอย่างนี้ ข้อนี้ขยายความได้ว่ารักษาศีลแต่เพียงทางกาย ทางวาจา แต่ใจยังไม่เป็นศีล หรืออย่างน้อยก็ยังไม่เป็นศีลตลอดเวลา

ความเป็นพระโสดาบันนี้ก็เช่นเดียวกับความเป็นพระอริยบุคคลประเภทอื่นๆ ที่มิได้จำกัดอยู่เฉพาะเพศบรรพชิต(นักบวช) เท่านั้น แม้ คฤหัสถ์ คือชายหรือหญิงผู้ครองเรือน ก็สามารถเป็นพระโสดาบันได้ เช่น ในสมัยพุทธกาลคฤหัสถ์ที่เป็นพระโสดาบันที่มีชื่อเสียงก็มีจำนวนมากได้แก่ นางวิสาขามหาอุบาสิกา อนาถบิณฑิกเศรษฐี พระเจ้าพิมพิสาร เป็นต้น

การเข้าถึงกระแสธรรมของพระโสดาบันนั้น เป็นการยกระดับจิตใจของท่านอย่างถาวร ทำให้ท่านไม่สามารถกลับมาเป็นปุถุชนได้อีก เป็นผู้ที่จะไม่ไปเกิดในอบายภูมิ (เช่น นรก หรือ เดียรฉาน) ทั้งยังเป็นผู้ที่จะบรรลุพระนิพพานในเบื้องหน้าอย่างแน่นอน

โสดาบันอาจจำแนกได้เป็น

จูฬโสดาบัน คือ กัลยาณปุถุชนผู้แทงตลอดลำดับแห่งนามรูปปริเฉทญาณ ที่ ๑ ถึง ลำดับโคตรภูญาณที่ ๑๓ ตามสมควร

มหาโสดาบัน คือ อริยบุคคลผู้แทงตลอดในลำดับแห่งญาณ ๑๖ โดยสมบูรณ์

สกทาคามี

สกทาคามี หรือ สกิทาคามี แปลว่า ผู้กลับมาเพียงครั้งเดียว เป็นชื่อเรียกพระอริยบุคคลลำดับที่ ๒ ใน ๔ ประเภท ที่เรียกว่า "ผู้กลับมาเพียงครั้งเดียว" หมายถึง พระสกิทาคามีจะเกิดในกามาวจรภพอีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็จะถึงพระนิพพาน ผู้ได้บรรลุสกทาคามิผลคือผู้ที่ละสังโยชน์เบื้องต่ำ ๓ ประการแรกได้เช่นเดียวกับพระโสดาบัน อีกทั้งทำสังโยชน์เบื้องต่ำอีกสองประการที่เหลือให้เบาบางลงด้วยคือ

กามราคะ หมายถึง ความพอใจในกาม คือ การความเพลินในการได้เสพ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ธรรมารมณ์ ที่น่าพอใจ

ปฏิฆะ หมายถึง ความกระทบกระทั่งในใจ คล้ายความพยาบาทอย่างละเอียด

หากสังโยชน์เบื้องต่ำทั้งสองประการนี้หมดไปก็จะเป็นพระอนาคามี

อนาคามี

อนาคามี แปลว่า ผู้ไม่มาเกิดอีก หมายความว่าจะไม่กลับมาเกิดในกามาวจรภพอีก แต่จะเกิดใน พรหมโลก อีกเพียงครั้งเดียว แล้วจะนิพพานจากพรหมโลกนั้นเลย เป็นชื่อเรียกพระอริยบุคคลประเภทที่ ๓ ใน ๔ ประเภท คือ โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี อรหันต์ เป็นผู้ละสังโยชน์เบื้องต่ำ (โอรัมภาคิยสังโยชน์) ทั้ง ๕ ประการได้แล้ว ยังเหลือสังโยชน์เบื้องสูง (อุทธัมภาคิยสังโยชน์) อีก ๕ ประการ คือ

1.       รูปราคะ หมายถึง ความพอใจในรูปฌาน หรือ รูปธรรมอันประณีต หรือ ความพอใจในรูปภพ

2.       อรูปราคะ หมายถึง ความพอใจในรูปฌาน หรือ พอใจในอรูปธรรม เช่น ความรู้ เป็นต้น หรือ ความพอใจในอรูปภพ

3.       มานะ หมายถึง ความสำคัญตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่ เช่น เป็นพระอนาคามี (แม้ว่าจะเป็นจริงๆ) เป็นต้น

4.       อุทธัจจะ คือ ความฟุ้งของจิต

5.       อวิชชา คือ ความไม่รู้แจ้ง

อนึ่งพึงเข้าใจว่า แม้สังโยชน์เบื้องสูงบางข้อจะมีชื่อเหมือนกิเลสอย่างหยาบที่ยังมีในปถุชน (ผู้ยังไม่เป็นบรรลุเป็นพระอริยบุคคล) เช่น มานะ อุทธัจจะ หรือ อวิชชา แต่สังโยชน์เบื้องสูงอันเป็นกิเลสที่ยังหลงเหลืออยู่ในจิตใจของพระอนาคามีนั้น เป็นกิเลสที่ละเอียดกว่าของปถุชนอย่างมาก

อรหันต์

พระอรหันต์ คือ ผู้สำเร็จธรรมวิเศษสูงสุดในพระพุทธศาสนา พระอริยบุคคลชั้นสูงสุด สามารถละสังโยชน์ได้ครบ 10 ประการ แบ่งตามวิธีการพัฒนาได้2แบบคือ

1.พระวิปัสสนยานิก ผู้เจริญวิปัสสนาล้วน แล้วได้ฌานในภายหลัง

2.พระสมถยานิก ผู้มีสมถะเป็นญาณ ผู้เจริญสมถะกรรมฐาน จนได้ฌานก่อนแล้ว จึงเจริญวิปัสสนาต่อ

ขอบคุณกิจจกรรมสำหรับเด็กๆ ที่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

โทรศัพท์ ๐-๒๔๕๕-๒๕๒๕ 

หรือหลังไมค์สอบถามได้ ด้วยความยินดีค่ะ

About this Blog..Just click ..the following pictorial links.

Varity links

Activities

Lifestyle

PoliticsCurrentSituation

Outbound Tourism

Health&Cousine

Recreation

Inbound Tourismอ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ วันที่ : 09/05/2011 เวลา : 07.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somchoke101

สวัสดีตอนเช้าครับคุณสุ่ย

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
ทางแก้ว วันที่ : 09/05/2011 เวลา : 06.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

ไม้อ่อน
หน่อพันธุ์พุทธ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
นายยั้งคิด วันที่ : 08/05/2011 เวลา : 23.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

การเอาเด็กๆมานั่งวิปัสนาอย่างนี้ ไม่ทราบว่าทางการแพทย์เห็นด้วยหรือเปล่าครับ

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
ไอลี่ วันที่ : 08/05/2011 เวลา : 09.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ilyy
เรื่องเล่าของฉันสีน้ำ

เคยไปค่ะ ดีมากๆ เลย อยากให้ผู้ใหญ่พาบุตรหลานไปสักครั้ง เขามีทีมและจัดกิจกรรมได้อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพมากๆ เด็กๆ ซาบซึ้งและผู้ใหญ่ก็น้ำตาไหลค่ะ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
ลุงตุ่ย วันที่ : 07/05/2011 เวลา : 20.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/THAMRONG

กิจกรรมที่ดี น่าสนับสนุนครับ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
พฤจิกา วันที่ : 07/05/2011 เวลา : 19.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bigeye2009
"... ณ ทางแยก... บนทางเดินชีวิต..."

สาธุ..
...
...

ดีจังเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
คนโทใส่น้ำ วันที่ : 07/05/2011 เวลา : 12.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konto
It's not where you start. It's where you finish.

ขนาดเราโตแล้ว
ไปฝึกสมาธิ ก็ร้องไห้เหมือนกัน
แต่ร้องตอนจบ เพราะรู้สึกได้ปลดปล่อยจิตตัวเอง

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
อธิฏฐาน วันที่ : 07/05/2011 เวลา : 11.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sandstone
จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา

ว่าจะหาโอกาสไปนั่งสมาธิบ้างค่ะคุณเฟิงสุ่ย
ยังไม่มีโอกาสเลย เห็นเด็ก ๆ นั่งสมาธิแล้วชื่นใจค่ะ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
BlueHill วันที่ : 07/05/2011 เวลา : 11.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

มีประโยชน์มากจริง ๆ ครับสำหรับเด็ก รวมไปถึงผู้ใหญ่ด้วย

หัวใจคือ การเอาชนะอารมณ์ตัวเองครับ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ วันที่ : 07/05/2011 เวลา : 08.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somchoke101

เปิดเทอม เปิดกระเป๋า...เห็นกิจกรรมของเด็ก ๆ ในการพัฒนาด้านจิตใจ ชื่นใจครับ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
hayyana วันที่ : 07/05/2011 เวลา : 08.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hayyana
You are what you is  !   

ดีกว่าพาลูกไปเดินห้างครับ
เยี่ยมยอด

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
เคียงดิน วันที่ : 07/05/2011 เวลา : 01.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/keangdin
รั ก แ ค่ ว า ท ก ร ร ม  อำ พ  ร า ง

เดกน้อยก้อเหมือนเราในวันนั้นนะคะพี่

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ภาษาไทย วันที่ : 06/05/2011 เวลา : 23.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/snowy


สวัสดีค่ะคุณสุ่ย
เมื่อก่อนจะมีการบวชภาคฤดูร้อน ก็ทำได้เฉพาะเด็กผู้ชาย
แต่กิจกรรมแบบนี้ ทั้งชาย หญิง อย่างน้อยก็หัดให้เขามีสมาธิ และใฝ่ดี ใฝ่เจริญ ต่อไปจะเป็นคนมีจิตใจดียิ่งขึ้นไปอีก
โหวต ๆ สนับสนุนค่ะ

ปล. สงสารหนูจูเนียร์จัง คงร้องไห้คิดถึงบ้านมั้งคะ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
chailasalle วันที่ : 06/05/2011 เวลา : 23.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chailasalle

น่าชื่นชมในการสรรหากิจกรรมดีดีปลูกฝังให้หนูๆๆ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
หวานหวาน วันที่ : 06/05/2011 เวลา : 22.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/warnwarn
คาราโอเกะกับหวานหวาน http://www.oknation.net/blog/warnwarnsong

เป็นกิจกรรมปิดเทอมที่งดงามค่ะ
+ 3 โหวตค่ะ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
พล.ท.นันทเดช วันที่ : 06/05/2011 เวลา : 22.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nunrimfar
พลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์

เป็นกิจกรรมที่งดงาม ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาครับ แต่ไม่ได้บอกว่าทีไหน ใครจัด เรื่องดีๆต้องให้เครดิต คนจัดด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 06/05/2011 เวลา : 21.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เพียงมอง...ก็สามารถประเมินสุขภาพได้แล้วในเบื้องต้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

เป็นกิจกรรมที่ดีและงดงาม
ฝึกจิตใจให้สงบเย็น ผ่องใส
อยู่เสมอ และเจริญในธรรม

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 06/05/2011 เวลา : 21.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

เป็นกิจกรรมปิดเทอมที่งดงามและไม่ว้าวุ่นจริงๆครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
Chaoying วันที่ : 06/05/2011 เวลา : 21.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

เด็กๆ ทำได้ เก่งจัง ทั้งๆ ที่พวกเขาน่าจะซนและวิ่งเล่น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
เพลงผ้า วันที่ : 06/05/2011 เวลา : 21.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charothon
" เพลงผ้า ปรพากย์  " ฉันจะร่ายรินจินตนาให้สาสม

งดงามในกิจกรรม
เจริญธรรมทุกคําสอน
...
สวัสดีค่ะ
โหวตเลย

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน