• c_visit
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : chat_vis@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-07-22
  • จำนวนเรื่อง : 150
  • จำนวนผู้ชม : 1003276
  • ส่ง msg :
  • โหวต 70 คน
พระกรุ...ศิลปะ วัตถุโบราณไทย อันทรงค่า
" บ้านพระกรุ C.VISIT " บ้านที่อนุรักษ์และสืบสานมรดกทาง ศิลปะ วัฒนธรรม ของชาติ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/c-visit
วันอาทิตย์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552
Posted by c_visit , ผู้อ่าน : 14808 , 00:46:10 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

     เมืองกำแพงเพชร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศเหนือประมาณ ๓๕๐ กม. มี

อีกชื่อหนึ่งตามโบราณว่า   “ชากังราว”  เป็นเมืองที่ถือว่า   เป็นประตูเข้าภาคเหนือ

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิง   เป็นเมืองเก่า         เคยเป็นเมืองลูกหลวงของราชอาณาจักร

สุโขทัย ซึ่งสมัยนั้นมีอยู่ ๒ เมือง     คือ เมืองศรีสัชนาลัย     อยู่ทางทิศเหนือ และ

เมืองกำแพงเพชร อยู่ทางทิศใต้     กษัตริย์กรุงศรีอยุธยาตอนต้น เมื่อยกทัพขึ้นไป

ปราบปรามอาณาจักรทางเหนือ     ก่อนจะถึงกรุงสุโขทัย       จะต้องปะทะกับเมือง

กำแพงเพชร  ซึ่งเป็นหน้าด่านทางทิศใต้เสียก่อน เมืองกำแพงเพชรจึงเป็นปราการ

สำคัญของราชอาณาจักรแห่งนี้     และด้วยเหตุที่เป็นเมืองลูกหลวงสำคัญ จึงได้มี

การก่อสร้างตัวเมืองอย่างใหญ่โต      และแข็งแรงมาก กำแพงเพชร  นอกจากเป็น

เมืองเอกของกรุงสุโขทัยแล้ว ยังมีฐานะเป็นนครที่มีเจ้าครองนครมีอำนาจเหมือน

กษัตริย์ทุกอย่าง และที่สำคัญ      คือ มีถนนโบราณ     ที่เรียกว่า ถนนพระร่วง จาก

กำแพงเพชรไปถึงสุโขทัย         และต่อไปจนถึงศรีสัชนาลัย       แสดงว่า      เมือง

กำแพงเพชรมีความสัมพันธ์กับสุโขทัยอย่างแนบแน่น   กำแพงศิลาแลง  อันมั่นคง

ของเมืองกำแพงเพชร     สร้างขึ้นในสมัย    พระมหาธรรมราชาลิไท เสด็จจากกรุง

สุโขทัย ลงมาบัญชาการรบที่เมืองกำแพงเพชร สันนิษฐานว่า กำแพงเมืองนี้ได้นำ

มาตั้งเป็นชื่อ    เมืองกำแพงเพชร ส่วนเมืองเก่าทางฝั่งตรงข้ามแม่น้ำปิง คือ เมือง

นครชุม   ชื่อนี้มีกล่าวถึงในจารึกสุโขทัย  คงมีกำแพงเมืองถูกน้ำเซาะ จนพังทลาย

ไปมาก    คงเหลืออยู่เพียงบางส่วนเท่านั้น กำแพงเมืองนี้อยู่ติดริมแม่น้ำ โอบรอบ

ตัวเมืองเป็นรูปวงรียาว       ลักษณะพิเศษของเมือง   " กำแพงเพชร "      คือ   งาน

ประติมากรรมที่นี่มีพระพุทธรูป  และพระเครื่องแบบสุโขทัย จะเป็นลักษณะของตน

เอง จัดอยู่ในสกุลช่างเฉพาะตัว คือ   ฝีมือช่างกำแพงเพชร ที่เป็นเช่นนี้ได้ก็เพราะ

ที่นี่เป็นเมืองใหญ่ มีช่างฝีมือเอกมากมาย   จึงสามารถกำหนดแบบแผนของตนได้     พระบูชา และ  พระเครื่อง ที่ขุดพบ ณ เมืองกำแพงเพชร ที่น่าสนใจศึกษามี กรุ

วัดพระบรมธาตุ  ซึ่งอยู่ในลานทุ่งเศรษฐี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่วัดพระบรมธาตุ ยัง

ได้ขุดพบ    แผ่นลานเงินลานทอง     จารึกประวัติการสร้างพระบูชาและพระเครื่อง 

นอกจากนี้ ยังได้ขุดพบพระเครื่องพิมพ์ต่างๆ มากมาย มีพระเครื่องอยู่พิมพ์หนึ่ง ที่

ติดอันดับพระชุดเบญจภาคี เนื้อดิน คือ พระกำแพงซุ้มกอ ซึ่งเป็นพระเครื่องในฝัน

ของนักสะสมทุกคน       พระที่ขุดพบในกรุพระบรมธาตุนี้ มีอยู่ปางหนึ่งซึ่งจัดได้ว่า

เป็นปางที่อ่อนช้อยสวยงามเป็นพิเศษ    เป็น พระปางลีลา ศิลปะสุโขทัย สกุลช่าง

กำแพงเพชร      มีหลายพิมพ์ แต่ละพิมพ์มีลักษณะลีลาที่แตกต่างกัน พระปางลีลา

เป็นพุทธอิริยาบถของพระพุทธเจ้า   ที่ทรงปฏิบัติอยู่เป็นประจำ แต่คราวที่พระองค์

เสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์    พระสารีบุตร    ได้สังเกตเห็น     และชื่นชมมาก

พร้อมทั้งกล่าวออกเป็นคาถาถวายพระมหาบรมศาสดาว่า  “ทรงมีสิริโสภาอันงาม

ปานนี้” และด้วยตำนานนี้เอง จึงกลายเป็นที่มาของการสร้าง   พระปางลีลา " พระ

ลีลากำแพงขาว " เป็นพระปางลีลา  ศิลปะสุโขทัย  สกุลช่างกำแพงเพชร สาเหตุที่

เรียกว่า พระกำแพงขาว     ก็เพราะว่า   ตอนขึ้นจากกรุใหม่ๆ มีคราบฝ้าของกรุ และ

ปรอทจับตามองค์พระ คนรุ่นเก่าจึงเรียกกันว่า    พระกำแพงขาว    จัดได้ว่า     เป็น

พระเอกลักษณ์ของเมืองกำแพงเพชรโดยตรง    พุทธลักษณะ  องค์พระประทับยืน

ยกพระบาทขวาลอยขึ้น     วางปลายพระบาทขวาเฉียงลงมาทางด้านหลังของพระ

บาทซ้ายที่ประทับอยู่ พระกรและพระหัตถ์ขวาทอดวางแนบลงมาตรงๆ ส่วนพระกร

และพระหัตถ์ซ้าย    ยกสูงขึ้นเสมอพระอุระ   (อก)  สร้างด้วยเนื้อชินเงิน ขนาดองค์

พระ กว้างประมาณ ๑.๘ ซม. สูงประมาณ ๔.๐ ซม.    พระกำแพงขาว   ขุดพบครั้ง

แรกที่กรุวัดบรมธาตุ เมื่อประมาณ ๖๐ ปีมาแล้ว เรียกว่า พระกรุเก่า  ต่อมาขุดพบที่

กรุวัดอาวาสน้อย วัดกะโลทัย วัดอาวาสใหญ่ วัดพระแก้ว ที่พบคราวหลังนี้ จะมีผิว

ปรอทจับตามซอก    บางองค์ผิวปรอทจับทั่วทั้งองค์ก็มี    เรียกว่า พระกรุใหม่ เป็น

พระที่สร้างในยุคเดียวกัน   แต่ต่างกันตรงที่ขุดพบในภายหลังเท่านั้นเอง พระพิมพ์

นี้นักนิยมสะสมพระเครื่องยกว่า     เป็นเลิศในด้านศิลปะกว่าทุกๆ    เมือง  พุทธคุณ

ของพระลีลา     นอกจากจะดีทางด้านโภคทรัพย์   และเมตตาแล้ว  ทางด้านแคล้ว

คลาด และคงกระพัน     ก็มีอยู่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ และเนื่องจากเป็น

พระปางลีลา จึงมีความเชื่อกันอีกว่า    เป็นพระดีเลิศทางความเจริญก้าวหน้า (ก้าว

ย่างไปทางข้างหน้า) อีกด้วย

ภาพพระทุกภาพ สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

ส่งเสริมการอนุรักษ์ " พระกรุ " ศิลปะ วัตถุโบราณไทย อันทรงค่า

ชาติ   วิศิษฏ์สรอรรถ  โทร. 089-830-0469
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กุมภาพันธ์ 2009 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28[ Add to my favorite ] [ X ]