• c_visit
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : chat_vis@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-07-22
  • จำนวนเรื่อง : 150
  • จำนวนผู้ชม : 997724
  • ส่ง msg :
  • โหวต 70 คน
พระกรุ...ศิลปะ วัตถุโบราณไทย อันทรงค่า
" บ้านพระกรุ C.VISIT " บ้านที่อนุรักษ์และสืบสานมรดกทาง ศิลปะ วัฒนธรรม ของชาติ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/c-visit
วันอาทิตย์ ที่ 12 กรกฎาคม 2552
Posted by c_visit , ผู้อ่าน : 25794 , 00:36:19 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

     แผ่นดินทางฝั่งตะวันตกของลำน้ำปิงมีเมืองอยู่เมืองหนึ่ง     ที่มีชื่อเรียกในศิลาจารึกสุโขทัยว่า เมืองนครชุม   ปัจจุบันเหลือแต่กำแพงเมืองอยู่เพียงบางส่วน บางตอนได้ถูกกระแสน้ำเซาะพังทลายไป เมืองโบราณในสมัยสุโขทัยนี้สร้างประมาณ พ.ศ. 1800 – 1900    เมืองกำแพงเพชร    ตั้งอยู่ตรงข้ามคนละฟากแม่น้ำ  อยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง    ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร ลักษณะทางศิลปกรรมต่างๆ เป็นแบบอย่างเดียวกันกับที่เมืองสุโขทัยศรีสัชนาลัย   และพิษณุโลก ซึ่งเป็นเมืองในยุคเดียวกัน และคงมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง      รองลงมาจากเมืองศรีสัชนาลัย พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาเรียกชื่อเมืองกำแพงเพชรนี้ว่า เมือง “ชากังราว”  เช่นเดียวกับที่เรียกเมืองศรีสัชนาลัย ว่า เมือง “สวรรคโลก” 

 
     เมือง " ชากังราว "เป็นเมืองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวไปตามทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง    ด้านนอกขุดคูน้ำล้อมรอบไว้จำนวนสองชั้น  กำแพงเมืองตอนล่างเป็นดิน แล้วก่อศิลาแลงมีความสูงขึ้นไปอีกประมาณสามเมตร       บนสุดสร้างเป็นเชิง เทินแบบมีใบเสมา  มีประตูเข้าออกหลายประตู อีกทั้งป้อมอีกหลายป้อมสำหรับไว้รักษาเมือง คันกำแพงด้านทิศตะวันตกยาว 220  เมตร ด้านทิศตะวันออกยาว  540 เมตร ด้านทิศเหนือยาว   2,403   เมตร   และด้านทิศใต้ยาว   2,150 เมตร  เมืองกำ แพงเพชรนี้ เป็นเมืองที่กว้างใหญ่    มีสถาปัตยกรรมแบบต่างๆ   เป็นจำนวนมาก มีวัดต่างๆ  ร่วม 20 วัด   นิยมสร้างวัดไว้ในเมืองตอนหนึ่ง    และอีกตอนหนึ่งสร้างไว้นอกเมือง

  
     สภาพเดิมของเมืองเก่า   กำแพงเพชร ก่อนที่กรมศิลปากรดำเนินการสำรวจขุดแต่ง และบูรณะโบราณวัตถุสถานในเมืองนี้       เพื่อเป็นที่ศึกษาทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี   ศิลป   และวัฒนธรรม       สภาพของเดิมภายในกำแพงเมืองและนอกกำแพงเมืองปรากฏว่ารกร้างทุกแห่ง     ได้มีคนร้ายลักลอบขุดค้น    และได้โบราณวัตถุต่างๆไปเป็นจำนวนมาก    จนกล่าวได้ว่าปัจจุบันนี้ภายในวัดโบราณทั้งภายในและภายนอกกำแพงเมืองกำแพงเพชรถูกลักขุดแทบทุกแห่ง   
มีอยู่วัดหนึ่ง  เป็นวัดที่มีพระที่ถูกขุดพบอยู่พิมพ์หนึ่ง      ของจังหวัดกำแพงเพชร ถือเป็นอันดับหนึ่งพระเนื้อชินยอดนิยม ตระกูลยอดขุนพล     ของนักนิยมสะสมพระเครื่อง คือ “พระยอดขุนพล เสมาตัด” ของกรุ วัด อาวาสน้อย

     “วัดอาวาสน้อย”   ตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดอาวาสใหญ่  ห่างกันประมาณ 500 เมตร จากทางแยกถนนสายกำแพงเพชร-สุโขทัย    ที่อยู่ตรงข้ามกับวัดอาวาสใหญ่  เป็นวัดที่มีขนาดใหญ่มาก   มีสถาปัตยกรรมต่างๆ   ที่มีขนาดใหญ่ โดยเฉพาะฐานใหญ่อันเป็นที่ตั้งของวิหาร       นับว่าฐานนี้มีความยาวมากที่สุดในบรรดาสิ่งก่อสร้างในเมืองกำแพงเพชร บนฐานนี้เป็นที่ตั้งของวิหาร หันหน้าไปทางทิศตะวันออก   ด้านหลังวิหารมีเจดีย์ประธานหนึ่งองค์  ภายในวิหารมีแท่นพระ ซึ่งแต่เดิมเป็นแท่นพระประธาน   เมื่อ พ.ศ.   2499    กรมศิลปากรขุดค้นในพระเจดีย์ศิลาแลงบนฐานวิหารใหญ่   ได้พบพระพุทธรูปต่างสมัยรวมกันอยู่มากมาย  พร้อมพระเครื่องจำนวนมากอีกหลายสิบพิมพ์

     พระยอดขุนพล เสมาตัด ของ กรุ วัดอาวาสน้อย เป็นพระเนื้อขินเงิน รูปทรงห้าเหลี่ยม    จัดเป็นยอดขุนพลแบบครบสูตร 4 ประการ คือ  1.) องค์พระประทับอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว ลักษณะคล้ายๆกับตัดใบเสมา ที่ประดิษฐานอยู่หน้าโบสถ์ จึงเป็นชื่อเรียกชื่อพิมพ์   “เสมาตัด”     ลักษณะของซุ้มเหนือจากเสาซุ้มที่รองรับจากฐานทั้งสองข้างขึ้นไป บริเวณหัวเสา    มีลวดลายกนกประดับอยู่สองข้าง  และยอดบนสุดตรงกึ่งกลางมีกนกหัวซุ้มสวยงาม พร้อมมีรัศมีขีดตรงเล็กๆ ประดับอยู่ในกรอบซุ้ม  2.) พระเกตุสวมมงกุฎลักษณะทรงเทริดขนนก  ด้านบนพระมงกุฎลักษณะคล้ายปิ่นแบบแนวตั้งจำนวน 5 ปีก      3.) องค์พระประทับนั่งอยู่บนฐานบัวเล็บช้างจำนวน 5 ดอก มีดอกใหญ่อยู่ 3  ดอก  และดอกเล็ก 2 ดอกวางซ้อนระหว่างกึ่งกลางทั้งสอง  4.) องค์พระประทับนั่ง   “ปางมารวิชัย”   นับเป็นปางสุดท้ายขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า     ก่อนที่จะทรงสามารถบรรลุสัมโพธิญาณตรัสรู้        พระองค์ทรงขึ้นประทับบนรัตนบัลลังก์แก้ว  ตั้งพระทัยมั่นหมายพระสัพพัญญุตญาณ ขณะนั้นพญามาร ระดมเหล่าพลมารพร้อมสรรพวุธ  และสรรพาหนะ ทรงช้างคีรีเมขล์ เนรมิตถึงพันมือ ถือสรรพวุธเข้าล้อม กล่าวว่า “บัลลังก์แก้วนี้เป็นของตน    ให้ลงเพราะท่านเป็นคนไม่มีบุญไม่ควรจะนั่ง”   ทันทีนั้นพระแม่ธรณีปรากฏตัว กล่าวแก่พญามารว่า “พระมหาบุรุษเจ้าได้ทรงบำเพ็ญกุศลมาแล้วมากมายเหลือที่จะนับ       แม้เพียงน้ำกรวดที่ข้าพเจ้าเอามวยผมรองรับไว้บนพระเศียร    มีมากพอที่จะถือเป็นพยานหลักฐานได้”   พระแม่ธรณีก็บิดมวยผม  บีบเอาน้ำกรวดที่เคยสะสมไว้แต่เอนกชาติด้วยพลังและปริมาณน้ำจำนวนมหาศาล ได้ซัดช้างคีรีเมขล์ ถอยร่นไปถึงขอบจักรวาล ท่วมกองทัพมารเสียสิ้น        พญามารก็ประนมพระหัตถ์ถวายนมัสการยอมพ่ายแพ้  ปางนี้ยังมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า   “ปางสดุ้งมาร”    หมายถึง พระองค์ทรงกระทำให้เหล่ามารสดุ้งกลัว

     พระยอดขุนพลพิมพ์นี้    วงการพระบางท่านเรียกขานว่า   “เสมาตัด แห่ง ชากังราว” ที่พบนั้นจะปรากฏมีเนื้อชินเงิน  เนื้อดิน  และเนื้อว่าน บางองค์มีหน้าทองติดหน้าอยู่ มีทั้งพิมพ์ใหญ่   และพิมพ์เล็ก   ซึ่งมีขนาดย่อมกว่าเล็กน้อย   มีการขุดพบพระพิมพ์นี้ได้อีกหลายกรุ เช่น กรุวัดบรมธาตุ และบริเวณลานทุ่งเศรษฐี  พระที่ขุดพบในกรุจำนวนมากจะมีสภาพปานกลาง   ผุกร่อน   โดยส่วนมากทั่วองค์พระผิวจะดำคล้ำ  เกิดจากรอยรานและระเบิดมาก   ส่วนน้อยเท่านั้นที่จัดว่าเป็นพระสวยงาม สภาพเทหล่อจากแม่พิมพ์เดิมที่ติดลึกคมชัดพอควร    พร้อมมีคราบปรอทขาวแวววับดั่งองค์พระในภาพนี้ ที่เป็นพระพิมพ์ใหญ่       ด้านหลังพระเป็นลายผ้า        มีผิวปรอทขาวประปรายทั่วหลังพระ และมีฝ้ากรุราดำ

     นักเลงพระจัดให้อยู่ในประเภทพระประจำกายของ  “ชายอกสามศอก” ถึงแม้จะมีขนาดใหญ่โตพอควร ก็สามารถบูชาขึ้นคอได้  ขนาดองค์พระ กว้าง 3.8 ซ.ม. สูง 6.3 ซ.ม.  สนนราคาเช่าหา สภาพปานกลางหลักหมื่นกลางถึงหมื่นปลาย     สภาพสวยงามสมบูรณ์ ราคาสูงขึ้น หลักแสนต้น ถึงแสนปลาย

     พระยอดขุนพลกรุนี้     พุทธคุณแสดงออกทางด้านคงกระพันชาตรี   ถือเป็นสุดยอดของความมีมหาอำนาจ โบราณกาลใช้ในการออกรบของเหล่าทหารหาญ แต่ก็มีบางท่านบูชาแล้วเกิดใช้ได้ดี    สำเร็จผลทางทำมาค้าขายด้วย ก็ต้องถือว่า สมกับสมัญญานาม พระแห่งเมืองทุ่งเศรษฐี ของกำแพงเพชร นั่นเอง

ภาพพระทุกภาพ สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
ส่งเสริมการอนุรักษ์ " พระกรุ " ศิลปะ วัตถุโบราณไทย อันทรงค่า
ชาติ   วิศิษฏ์สรอรรถ  โทร. 089-830-0469

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
นิชากร วันที่ : 17/01/2012 เวลา : 17.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Yungzii

สวยคับ..

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กรกฎาคม 2009 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]