• c_visit
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : chat_vis@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-07-22
  • จำนวนเรื่อง : 150
  • จำนวนผู้ชม : 993288
  • ส่ง msg :
  • โหวต 70 คน
พระกรุ...ศิลปะ วัตถุโบราณไทย อันทรงค่า
" บ้านพระกรุ C.VISIT " บ้านที่อนุรักษ์และสืบสานมรดกทาง ศิลปะ วัฒนธรรม ของชาติ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/c-visit
วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2555
Posted by c_visit , ผู้อ่าน : 12434 , 21:25:39 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

   ต้อนรับปีใหม่ ปีมะโรง สำหรับคอลัมน์นี้ด้วย งูใหญ่ พญานาคของไทย หรือ มังกรแห่งจีน ปีนักกษัตร หนึ่งเดียวของสัตว์ที่ไม่มีตัวตนจริงอยู่บนโลกนี้ ถือเป็นสัตว์เทพชั้นสูงที่ไม่เคยพบตัวจริง เป็นตำนานที่คนทั่วโลกนับถือว่า เป็นสัตว์มงคลที่มีความศักดิ์สิทธิ์ มีพลังมหาอำนาจ สามารถดลบันดาลให้เกิดสิ่งต่างๆ มากมาย

   ชาวจีนใช้ "มังกร" เป็นสัญลักษณ์ของฮ่องเต้ ส่วนไทยในพุทธศาสนา มี "พญานาค" ปรากฏอยู่ใน
พระปางนาคปรก ซึ่งมีพญานาคขนดล้อมพระวรกายพระพุทธองค์ และแผ่พังพานเป็นเศวตฉัตร คลุมพระเศียรถวายพระพุทธองค์ เพื่อปกป้องกันพายุที่ตกหนักนานถึง ๗ วันเป็นพระพุทธปฏิมาที่มีความสวยงามสุดแสนอลังการยิ่งโดยมีการสร้างกันขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลพระโพธิสัตว์ คือ ผู้ที่จะมาตรัสรู้เป็น พระสัมมาสัมโพธิญาณ เพื่อคอยช่วยเหลือมนุษย์ และทุกๆ ชีวิตรวมทั้งสัตว์โลก ให้หลุดพ้นไปจากห้วงกรรมบนพื้นพิภพนี้นอกจากมีพระโพธิสัตว์หลายองค์แล้ว พระพุทธเจ้าก็มีหลายพระองค์เช่นกัน ดังปรากฏในพระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน

   สำหรับในเมืองไทยมีพระเครื่องพิมพ์หนึ่ง ที่บ่งบอกให้เห็นอย่างเด่นชัดของลัทธินี้ คือ พระนารายณ์ ทรงปืน ซึ่งเป็นพระเครื่องพิมพ์หนึ่งที่มีรูปเคารพรวมกันทั้ง พระพุทธเจ้า และ พระโพธิสัตว์ โดยพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงกลาง คือ พระปางนาคปรก ประทับนั่งปางสมาธิ บนลำตัวพญานาคที่ขนดตัวถึง ๓ ชั้น และแผ่พังพานอยู่เหนือพระเศียรรวม ๗ เศียร ส่วนพระโพธิสัตว์ประทับอยู่ด้านข้างทั้ง ๒ อันได้แก่ พระอวโลกิเตศวรและ พระนางปรัชญา ปารมิตาเทวี คำว่า “อวโลกิเตศวร” มีการตีความกันไว้ดังนี้ อิศวร แปลว่า พระผู้เป็นเจ้า กับ อวโลกิตะ แปลว่าผู้ที่มองมายังเบื้องล่าง รวมความแล้วแปลว่า "พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งมองเห็นโดยทั่ว" บางท่านแปลว่า "ผู้ที่จะมาบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ"

   เรื่องราวของพระอวโลกิเตศวร มีมากมายถึง ๓๓ ปาง ปางที่ปรากฏด้านขวาของพระปางนาคปรก
ในพระนารายณ์ทรงปืน ที่เห็นนี้ชื่อ ปางสาฑัคสารีโลเกศวร พระโพธิสัตว์ปางนี้มีลูกประคำกับดอกบัวเป็นหลักให้สังเกต พระปางนี้มี ๒ ลักษณะ อย่างแรกเป็นท่าประทับยืน ทำสมาธิภังค์ ๔ กร พระหัตถ์ขวาบนทรงลูกประคำ พระหัตถ์ขวาล่างทรงถือดอกบัว พระหัตถ์ซ้ายบนถือพระคัมภีร์ พระหัตถ์ซ้ายล่างถือหม้อน้ำอมฤต ตามคติความเชื่อของพราหมณ์ โดยเฉพาะพระอวโลกิเตศวรจะมีมงกุฎสวมพระเศียร บนยอดมงกุฎหรือมุ่นมวยผมมี พระอมิตาภพุทธะ เป็นรูปเคารพเล็กๆ ติดอยู่ ทรงราชาภรณ์ มีกำไลพระกร พระบาท และสายชุรัม หรือเชือกถักพาดเฉียงลำตัว ซึ่งถือเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นพราหมณ์ของชาวอินเดียด้านซ้ายของ พระปางนาคปรก ใน พระนารายณ์ทรงปืน องค์นี้เป็นรูปเคารพของ พระนางปรัชญาปารมิตาเทวี เป็นเทพสตรีของศาสนาพราหมณ์ ลัทธิบูชาศักติ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๐ ยุคที่พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานกำลังเป็นที่แพร่หลายในอินเดีย

   พระนารายณ์ทรงปืน เป็นพระพิมพ์ในสมัยลพบุรี ต่อมาอิทธิพลของศิลปะแบบนี้ได้มีการสร้างสืบ
ทอดกันอย่างต่อเนื่องในหลายเมือง ดังปรากฏที่มีการขุดพบพระพิมพ์นี้จากหลายกรุ อาทิ ในลานกรุทุ่งเศรษฐี จ.กำแพงเพชร, กรุวัดเขาพนมเพลิง จ.สุโขทัย, กรุวัดชุมนุมสงฆ์ จ.สุพรรณบุรี, กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา, กรุศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ และกรุที่นิยมสุด คือ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรีพระนารายณ์ทรงปืน มีทั้งเนื้อชินเงิน เนื้อดิน และเนื้อตะกั่วสนิมแดง บางองค์มีทองเก่าปิดมาด้วยบางองค์ทาชาดสีแดงแบบแห้งสนิทเกาะติดแน่น ด้านหลังมีทั้งแบบลายผ้าเล็กๆ และแบบหลังเรียบตัน นอกจากยังมีการพบพระพิมพ์นี้ได้ที่ จ.พิจิตร เป็นเนื้อชินเขียว องค์พระมีขนาดเล็กกว่าของเมืองอื่นๆพุทธลักษณะ เป็นพระแผงใหญ่ ขนากว้าง ๕.๓ ซม. สูง ๖.๗ ซม. มีรูปเคารพ ๓ องค์ ในซุ้มกนกเสมาครอบแก้วแบบกว้าง เหนือซุ้มครอบแก้วขึ้นไปประดับด้วยลวดลายอย่างละเอียดมากมาย ฐานด้านล่างที่ประทับของรูปเคารพทั้ง ๓ องค์ เป็นฐานที่ยาวตรง พร้อมมีลายขีดคู่ ที่มีรายละเอียดเล็กๆ ประกับกันเป็น ๒ ชั้นสวยงามมาก

   อ.ประชุม กาญจนวัฒน์ ปรมาจารย์ด้านพระกรุ กล่าวถึงชื่อพระพิมพ์นี้ที่เรียกว่า “พระนารายณ์ทรง
ปืน” ก็เพราะมีผู้เห็นพระโพธิสัตว์ที่ยืนประทับทรงพวงประคำ, คัมภีร์, ดอกบัว และหม้อน้ำอมฤต อยู่บนพระหัตถ์ทั้ง๔ นั้น โดยเห็นเป็นองค์นารายณ์ทรงปืน เลยเรียกพระพิมพ์นี้ด้วยความเข้าใจผิดกันเรื่อยมาจนทุกวันนี้ แต่พระพิมพ์นี้ ก็ทรงไว้ซึ่งพระพุทธคุณ คงมีด! คงไม้! และคงปืน! ได้สมชื่อและเชื่อถือได้ปัจจุบันผู้ที่บูชา พระนารายณ์ทรงปืน ต่างเชื่อกันว่า บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุขในชีวิต จากพระโพธิสัตว์ทั้ง ๒ และพระปางนาคปรก (เสมือนพระนารายณ์) ที่แผ่บารมีคุ้มครองโลกมนุษย์ โดยเช่าบูชากันที่หลักหมื่นต้นๆ สภาพสวย ๒-๔ หมื่นบาท

   ผ่านมา ๒ ปี หนังสือ ศรัทธาพระเนื้อชิน รูปเล่มปกแข็ง ภายในเน้นภาพใหญ่คมชัดเหมือนพระองค์จริง ด้วยเทคนิคการพิมพ์ชั้นสูง พร้อมเคลือบเงาให้สวยงามคงทนทั้งเล่ม ที่นำเสนอแนวภาพพระพร้อมสาระวิชาการ นับว่าประสบความสำเร็จพอสมควร เกิดประโยชน์ตามที่ อ.เล็ก พงษ์พานิช และผู้เขียนที่ได้ตั้งใจไว้โดยมีท่านผู้อ่านจำนวนมากที่ช่วยซื้อสะสม จนหนังสือแทบไม่เหลือในท้องตลาด บางท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่มอบแด่คนที่เคารพนับถือ จึงขอกราบขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุน รวมทั้งแรงใจที่เชียร์ให้จัดทำเล่มต่อไปโอกาสนี้ขอเรียนว่า ท่านผู้ใดที่มีพระเนื้อชิน แท้ ดูง่าย ทุกพิมพ์ทุกกรุ ประสงค์ที่จะเผยแพร่ภาพเป็นวิทยาทานในคอลัมน์ สาระสังเขปพระเนื้อชิน ขอเชิญได้ที่ร้าน ๒๗ ตัง (ชาติ วิศิษฏ์สรอรรถ) ห้างอิมพีเรียลลาดพร้าว ชั้น ๒ กทม. ยินดีรับภาพและข้อมูลแนะนำ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ สู่สาธารณชนต่อไป สอบถามโทร.๐๘๙-๘๓๐-๐๔๖๙ อีเมลส่งได้ที่ chat_vis@hotmail.com
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
captain.Jack วันที่ : 09/01/2012 เวลา : 23.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Mafia

สวัสดีครับ...ของผมมีพระนาคปรกเนื้อชินเงิน..กรุวัดราชบูรณะอยู่หนึ่งองค์..ผู้ใหญ่ให้มาอีกทีครับ..

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มกราคม 2012 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]