*/
  • Canไทเมือง
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-01-26
  • จำนวนเรื่อง : 4722
  • จำนวนผู้ชม : 8548933
  • จำนวนผู้โหวต : 2253
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2253 คน
<< กุมภาพันธ์ 2011 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554
Posted by Canไทเมือง , ผู้อ่าน : 5956 , 14:36:43 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

อายุของวุฒิสมาชิกครบวาระลงวันที่ 18 ก.พ. 2554 จะต้องมีการสรรหาใหม่
แต่ สว.ในปัจจุบันเกรงว่าหากยื่นสมัครขอรับการสรรหาใหม่จะทำให้ขาดคุณสมบัติจึงชิงลาออกในวันที่ 17 ก.พ. เป็นจำนวน 67 คน 

คงเหลือวุฒิสมาชิกสรรหาที่ยังไม่ลาออกและทำหน้าที่ต่อไป 7 คน คือ

นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา
นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ
ม.ร.ว.ปรียนันทนา รังสิต
นายวรินทร์ เทียมจรัส
นางอุไร คุณานันทกุล
พล.ร.อ.ณรงค์ ยุทธวงศ์ และ
ร.ท.ภูมิศักดิ์ หงษ์หยก

ส่วนรายชื่อสว.สรรหาที่ลาออกไป 67 คน คือที่ลาออกไปมีดังนี้

ภาครัฐ

นายจารึก อนุพงษ์ อดีตรองปลัดกระทรวงคมนาคม
นายเจตน์ ศิรธรานนท์ อดีต ผอ.รพ.พระจอมเกล้าเพชรบุรี
นายฐิระวัตร กุลละวณิชย์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมโยธาธิการฯ
พล.ร.อ. ณรงค์ ยุทธวงศ์ อดีต ผบ.สูงสุด ประธานกรรมการ รฟม. ( ไม่ลา-ทำหน้าที่ต่อ) 
นายพิเชต สุนทรพิพิธ อดีตผู้ตรวจการแผ่นดิน
นายไพบูลย์ นิติตะวัน นักธุรกิจ ,อดีตที่ปรึกษา สตง.
พล.อ. เลิศรัตน์ รัตนวานิช อดีต ผช.ผบ.ทบ. ตุลาการทหารสูงสุด
นายสงคราม ชื่นภิบาล ที่ปรึกษาบริษัท อดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ อดีต ผวจ.ตราด สมุทรสาคร และนครราชสีมา
พล.ท.สุจินดา สุทธิพงศ์ ผู้ชำนาญการ กรมราชองครักษ์
นายสุพจน์ โพธิ์ทองคำ อดีต ผวจ.ชัยภูมิ
นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล นักธุรกิจ กรรมการสภาวัฒนธรรม จ.ปัตตานี
พล.อ.อ.อาคม กาญจนหิรัญ อดีตเจ้ากรมกำลังพลทหารและตุลาการศาลทหารสูงสุด
พล.ต.อ.อำนวย เพชรศิริ อดีตรอง ผบ.ตร.

ภาคเอกชน

นายถาวร ลีนุตพงษ์ กรรมการบริหาร บริษัม ยนตรกิจ กรุ๊ป จำกัด
นายธวัช บวรวนิชยกูร นักธุรกิจ
นายธีระจิตต์ สถิโรตมวงศ์ นักธุรกิจ
นางนิลวรรณ เพชระบูรณิน นักวิทยาศาตร์ และนักบริหารธุรกิจไบโอเทคโนโลยี
นายบุญชัย โชควัฒนา นักธุรกิจ
นายพิชัย อุตมาภินันท์ อดีตนายกสมาคมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย
ร.ท.ภูมิศักดิ์ หงษ์หยก ประธานชมรมอหังสาริมทรัพย์ จ.ภูเก็ต ( ไม่ลาออก-ทำงานต่อ )
นางยุวดี นิ่มสมบูรณ์ นายกสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติ
นางรสสุคนธ์ ภูริเดช ข้าราชการบำนาญกรมสรรพากร
นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ที่ปรึกษาอิสระด้านกฎหมายภาษีอากร ( ไม่ลาออก-ทำหน้าที่ต่อ )
นายวรินทร์ เทียมจรัส รองประธานกรรมการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม สภาทนายความ
นายวันชัย แสงสุขเอี่ยม ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัมซีวิดฟู้ด อินดัสตรี จำกัด
พ.ต.อ.สนธยา แสงเภา ที่ปรึกษาส่วนงานมวลชนและกิจการพิเศษ สำนักเลขาธิการ กอ.รมน.
นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์ สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นางอุไร คุณานันทกุล นักธุรกิจ ( ไม่ลาออก-ทำงานต่อ )

ภาควิชาชีพ

พล.ต.ต.เกริก กัลยาณมิตร ข้าราชการบำนาญ
นายชลิต แก้วจินดา วิศวกรเกษตรกรไร่อ้อย นักบริหารองค์การเอกชน
นายตวง อันทะไชย นักกฎหมายด้านการศึกษา
รศ.ทัศนา บุญทอง ข้าราชการบำนาญ ,อดีตนายกสภาการพยาบาล
นางพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ ข้าราชการบำนาญ,อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
นายรุสดี บินหะยีสะมะแอ เกษตรกรรม,นักวิชาการอิสระ
นายไรน่าน อรุณรังษี นักวิชาการ,ที่ปรึกษาศูนย์วัฒนธรรมสถานทูตอิหร่าน
นายวิชาญ ศิริเอกชัยวัฒน์ นักธุรกิจ ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย
ศาสตราภิชานวิระ มาวิจักขณ์ อดีตอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมและนายกสภาวิศวกร
นายสมชาย แสวงการ สื่อสารมวลชนผลิตข่าว และรายการวิทยุและโทรทัศน์
นายสมัคร เชาวภานันท์ ทนายความ อุปนายกฝ่ายบริหารและโฆษกสภาทนายความ
พล.ร.อ.สุรศักดิ์ ศรีอรุณ อดีตผบ.สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
นายอนันต์ วรธิติพงศ์ นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ
นายอนุรักษ์ นิยมเวช กรรมการผู้จัดการบริษัม กฎหมายธุรกิจอนุรักษ์ จำกัด
รศ.อัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ์ ข้าราชการบำนาญ.อดีตประธานสภาอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล

ภาควิชาการ

รศ.กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล อาจารย์นักวิจัยสาขาพยาบาลศาสตร์
นายคำนูณ สิทธิสมาน สื่อมวลชนและนักวิชาการอิสระ
นายจำนงค์ สวมประคำ ข้าราชการบำนาญ อดีตเลขาธิการวุฒิสภา
นายโชติรัส ชวนิชย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณตรึงใจ บูรณสมภพ สถาปนิก และอดีตอธิการบดี ม.ศิลปากร
รศ.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต ข้าราชการบำนาญ,นายกสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย
นายธนู กุลชล นักบริหารและการจัดการ การอุดมศึกษาเอกชน
นายประสาร มฤคพิทักษ์ นักฝึกอบรมทางวิชาการ
รศ.พรชัย สุนทรพันธุ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ศาสตราภิชาน น.พ.พินิจ กุลละวณิชย์ ข้าราชการบำนาญ,อดีตเลขาธิการแพทยสภา
พล.ต.ท.ยุทธนา ไทยภักดี ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6
นายวิทวัส บุญญสถิตย์ นักธุรกิจ
ศ.นพ.วิรัติ พาณิชย์พงษ์ ข้าราชการบำนาญ, กรรมการแพทยสภา
ศ.สุกัญญา สุดบรรทัด คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัญฑิต
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ทนายความ

ภาคอื่นๆ

พ.ท.กมล ประจวบเหมาะ ข้าราชการบำนาญ อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์
พล.อ.เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์ ข้าราชการบำนาญ อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม และผอ.วปอ.
พล.อ.อ.ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร นายกสมาคมสโมสรลูกเสืออากาศ อดีต ผช.ผบ.ทอ.
นางทิพย์วัลย์ สมุทรักษ์ (ลาออกเมื่อ 20 ตุลาคม 2551) อดีตคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎสวนดุสิต
นายประสงค์ นุรักษ์ นักวิชาการอิสระ ได้รับรางวัลสิทธิมนุษยชนจากองค์กรนิรโทษกรรมระหว่างประเทศ
ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข บุญเดช อดีตประธานศาลอุธรณ์
ม.ร.ว.ปรียนันทนา รังสิต ประธานมูลนิธิวิภาวดีรังสิต ( ไม่ลาออก-ทำหน้าที่ต่อ )
นายไพโรจน์ ถัดทะพงษ์ ข้าราชการบำนาญ ที่ปรึกษาโรงเรียนจุฬาภณราชวิทยาลัย จ.พิษณุโลก
นายมณเฑียร บุญตัน นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
นายวรวุฒิ โรจนพานิช อุปนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกัฬาแห่งประเทศไทย กรรมการสภามวยโลก
นายแวดือราแมะ มะมิงจิ ประธานกรรมการอิสลาม จ.ปัตตานี และกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
พล.ต.ต.สุเทพ สุขสงวน อดีตสามชิกสมัชชาฯ ปี 16
พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ อดีตรอง ผบ.ตร.
ทันตแพทย์ อนุศักดิ์ คงมาลัย ผู้บริหารสถานพยาบาลเอกชน ทันตแพทย์
นายอิทธิพล เรืองวรบูรณ์ เกษตรกร กำนันยอดเยี่ยม ปี 2534

000000000

อำนาจนั้นหอมหวาน ใครได้เสพ ได้รับประทานแล้วมักติดใจ ยากที่จะตัดใจทิ้งไปง่าย ๆ

ใครจะจารึกชื่อ อดีตสว.สรรหาที่ลาออกไปเพื่อสมัครใหม่ในครั้งนี้ไว้ที่ไหนก็เชิญนะครับ..

ดังๆ ทั้งนั้น...


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
Canไทเมือง วันที่ : 24/02/2011 เวลา : 10.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/canthai

เห็นบอกว่า สว.เป็นตำแหน่งทางการเมือง คนที่เคยเป็นมาไม่เกิน 5 ปี อาจขาดคุณสมบัติ

ประเด็นนี้ไม่ทราบคิดยังไง

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
indexthai วันที่ : 23/02/2011 เวลา : 13.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/indexthai

http://t.co/DYQdV5p
ภาพเลี้ยงอำลา กมธ.การเงินการคลังฯ วุฒิสภา

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ต้นหญ้าในป่าใหญ่ วันที่ : 23/02/2011 เวลา : 10.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ponder

ช่วยหารายชื่อของสส.สว.ที่ขาดประชุมบ่อยมากๆ หรือเเทบไม่เคยโหวตผ่านกฏหมาย ได้ไหมครับ...อยากเห็นเป็นขวัญตา.

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
นันทวัน วันที่ : 23/02/2011 เวลา : 09.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nanthawan

ไปแล้วขอให้ไปลับ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
Canไทเมือง วันที่ : 23/02/2011 เวลา : 00.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/canthai

หลายๆ ท่านเป็นคนดี มีความสามารถ แต่มาตกม้าตายตอนแก่

ขนาดคนที่เราจ้องว่าอายุยังน้อยน่าจะเสพติด อย่างเรืองไกร

ผมว่าเที่ยวนี้แกเท่มากเลย

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
Nikolai_Mikoyan วันที่ : 22/02/2011 เวลา : 19.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kolyamikoyan

ขอเว้นอาจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์ ไว้ซักคนได้มั้ยครับลุงแคน

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
skyhitra วันที่ : 22/02/2011 เวลา : 15.32 น.

อิ อิ อิ คำนูน สิทธิสมาน คนดีของแป๊ะลิ้มในสภา ยังหวังจะได้รับเลือกอีกสมัยหรือ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
Trinity1303 วันที่ : 22/02/2011 เวลา : 15.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/trinity1303

blacklist หมดทั้ง 67 เลย

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
Canไทเมือง วันที่ : 22/02/2011 เวลา : 15.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/canthai

เสพติดอำนาจ ลาออกขณะที่จำนวนสว.พิจารณากฎหมายเหลือนิดเดียว

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
NiiiiZ วันที่ : 22/02/2011 เวลา : 15.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/NiiiiZ

พวกที่ออกไป ก็อยากเข้ามาเป็นใหม่ทั้งนั้น ขอให้ตกทุกคน
ส่วนอีก 7 คนที่เหลือ บางคนมีอาชีพใหม่ที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่า สว. ไว้รอแล้ว

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
tanatach วันที่ : 22/02/2011 เวลา : 15.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tanatach
การเมืองเรื่องใกล้ตัว  แต่ขอมองอย่างธนธัช // Tanatach  Kosirisant

คนเหล่านี้ ควรจะยกย่องสรรเสริญเยินยอ
หรือประณามดีครับท่าน

ธนธัช

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน