*/
  • misterjack
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2009-08-01
  • จำนวนเรื่อง : 15
  • จำนวนผู้ชม : 77262
  • จำนวนผู้โหวต : 7
  • ส่ง msg :
  • โหวต 7 คน
วันเสาร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554
Posted by misterjack , ผู้อ่าน : 21392 , 00:52:31 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน ศ.ศาลาเงียบเหงา , สอนสุพรรณ โหวตเรื่องนี้

ส่วนพระโอรส และพระธิดา มีทั้งสิ้น ๗๗ พระองค์ (๒ พระองค์ประสูติเมื่อครั้งดำรงพระยศเจ้าฟ้า อีก ๗๕ พระองค์ ประสูติหลังขึ้นครองราชย์แล้ว) และเช่นกันคงจะกล่าวถึงบางพระองค์นะครับ

๑.   พระองค์เจ้าหญิงผ่อง พระธิดาพระองค์แรก ประสูติ พ.ศ.๒๔๑๐ มารดาคือ เจ้าจอมมารดาแข ภายหลัง เป็นหม่อมราชวงศ์แข ต้นสกุล พึ่งบุญ ณ อยุธยา)

๒.   พระองค์เจ้าศรีวิไลยลักษณ์ สุนทรศักดิ์กัลยาวดี เป็นพระธิดาองค์ที่ ๒ ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาแพ ที่ทรงยกให้เป็นสนมเอก พระพุทธเจ้าหลวงทรงตรัสเสมอว่า “เป็นลูกคู่ทุกข์คู่ยาก” และทรงแต่งพระภูษาขาวให้เมื่อเจ้าหญิงสิ้นพระชนม์

ทั้ง ๒ พระองค์ ประสูติตั้งแต่ดำรงพระยศเจ้าฟ้าฯ ก่อนเสด็จขึ้นครองราชย์

๓.   พระองค์เจ้าชายอิศวงศ์วรราชกุมาร ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาแสง เป็นพระองค์เจ้าชายพระองค์แรก แต่สิ้นพระชนม์ตั้งแต่พระชันษา ๓ ปี

๔.  สมเด็จเจ้าฟ้าชายพระองค์แรก ทรงประสูติเมื่อ ๑๓ มิ.ย.๒๔๑๕ แต่สิ้นพระชนม์ในวันแรกที่ประสูติ ยังมิทันได้พระราชทานนาม นับเป็นเจ้าฟ้าชายพระองค์แรกในพระภรรยาเจ้าชั้นลูกหลวง เพราะพระมารดาคือ พระองค์เจ้าทักษิณชา นราธิราชบุตรี (พระธิดาในราชกาลที่ ๔)

๕.  พระองค์เจ้าหญิงสุวพักตร์วิไลยพรรณ ประสูติแต่เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ (เจ้าจอมมารดาแพ)  เป็นพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ที่ ๒

๖.   พระองค์เจ้าชายกิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาอ่วม  (ต้นราชสกุล “กิติยากร” ทรงเป็น พระอัยกา (ปู่) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ)

๗.  พระองค์ชายระพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประสูติในเจ้าจอมมารดารตลับ (ต้นราชสกุล “พัฒนศักดิ์” พระบิดาแห่งกฎหมายไทย)

๘.  พระองค์เจ้าชายประวิตรวัฒโนดม กรมหลวงปราจีณกิติบดี ประสูติในเจ้าจอมมารดาแช่ม (ต้นสกุล “ประวิตร”)

๙.  พระองค์เจ้าชายจิรประวัติวรเดช กรมหลวงนครชัยศรีสุรเดช ประสูติในเจ้าจอมมารดาทับทิม (ต้นราชสกุล “จิรประวัติ”)

พระราชโอรสที่เสด็จไปศึกษาที่ยุโรป ๔ พระองค์แรก

ตั้งแต่ลำดับที่ ๖ – ๙ ทั้ง ๔ พระองค์เป็นพระราชโอรสกลุ่มแรกที่ทรงไปศึกษาต่อในทวีปยุโรป เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๘ โดยมี ขุนวิจิตรวรสาส์น “ครูปั้น” หรือเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) ที่พระพุทธเจ้าหลวงทรงโปรดเกล้าฯ ในเดินทางตามเสด็จไปเป็นพระอภิบาล และเป็นครูสอนภาษาไทย ด้วย

-          พระองค์เจ้าชายกิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ทรงสำเร็จสาขาบูรพคดีศึกษา (Oriental Studies) จากสถาบันตะวันออก มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ สาขาวิชา ภาษาบาลีและสันสกฤต 

-          พระองค์ชายระพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงศึกษาภาษาละติน อังกฤษ และฝรั่งเศส และทรงศึกษาวิชากฎหมายต่อที่วิทยาลัยไครส์ตเชิช ในมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๔๓๗ ทรงสามารถสอบไล่ได้ตามหลักสูตรชั้นปริญญาเกียรตินิยม

-          พระองค์เจ้าชายประวิตรวัฒโนดม กรมหลวงปราจีณกิติบดี พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม ทรงศึกษาด้านอักษรศาสตร์ที่ประเทศอังกฤษ และ ฝรั่งเศส 

-          พระองค์เจ้าชายจิรประวัติวรเดช กรมหลวงนครชัยศรีสุรเดช ทรงศึกษาวิชาทหาร ที่ประเทศเดนมาร์ก

๑๐.                      สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงสุทธาทิพยรัตน์ สุขุมขัตติยกัลยาวดี ประสูติในสมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์แรกที่ประสูติในเศวตฉัตร (ประสูติเมื่อพระบิดาทรงเถลิงราชสมบัติแล้ว)

พระธิดาในสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง

 

๑๑.                     สมเด็จเจ้าฟ้าชายมหาวชิรุณหิศ ประสูติในสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าภายหลังได้รับการสถาปนาเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเป็นสยามมกุฎราชกุมารพระองค์แรกของราชวงศ์จักรี แต่ทรงสิ้นพระชนม์เมื่อพระชันษาเพียง ๑๗ ปี ด้วยพระโรคไข้ราดสาดน้อย

๑๒.                     สมเด็จเจ้าหญิงกรรณาภรณ์เพชรรัตน์ โสภางคทัศนิยลักษณ์ อัครวรราชกุมารี ประสูติในสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ทรงสิ้นพระชนม์พร้อมพระราชมารดาในอุบัติเหตุเรือพระประเทียบล่มที่ อ.ปากเกร็ด เมื่อพระชันษาเพียง ๒ ปี

๑๓.                     สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพาหุรัดมณีมัย ประไพพรรณพิจิตรนริศรราชกุมารี ประสูติในสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกของพระราชมารดา ทรงเป็นพระพี่นางของ รัชกาลที่ ๖

๑๔.                    พระองค์เจ้าชายอาภากร เกียรติวงศ์ ประสูติในเจ้าจอมมารดาโหมด ภายหลังเป็น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงเดินทางไปศึกษาต่อที่โรงเรียนนายเรืออังกฤษ และมหาวิทยาลัยทหารเรือ โรงเรียนปืนใหญ่ และโรงเรียนตอร์ปิโด จนได้เลื่อนยศเป็นเรือเอก รวมเวลาที่ทรงศึกษาอยู่ในราชนาวีอังกฤษ ๖ ปีเศษ กองทัพเรือได้ขนานนามพระองค์ว่า “องค์บิดาของทหารเรือไทย” ทรงเป็น ต้นราชสกุล “อาภากร”

สมเด็จเจ้าฟ้าชายมหาวชิราวุธ รัชกาลที่ ๖

๑๕.                    สมเด็จเจ้าฟ้าชายมหาวชิราวุธ ประสูติในพระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี เสด็จขึ้นครองราชย์เป็น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และวชิรพยาบาล ทรงจัดตั้งกองเสือป่าและทรงจัดตั้งกองลูกเสือกองแรกขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (วชิราวุธวิทยาลัย ในปัจจุบัน) ทรงเสด็จสวรรคตเมื่อมีพระชันษาเพียง ๔๖ พรรษา

สมเด็จเจ้าฟ้าชายบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

๑๖.                     สมเด็จเจ้าฟ้าชายบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต  ประสูติในพระองค์เจ้าสุขุมาลมารศรี ทรงเสด็จศึกษาวิชาการทหารบก ที่ประเทศเยอรมนี ทรงมีความรู้ความสามารถด้านดนตรีสากล เป็นคนไทยคนแรกที่แต่งเพลงสากล และแต่งเพลงโดยวิธีการเขียนโน้ตสากล ทรงเป็นต้นราชสกุล “บริพัตร”

๑๗.                    พระองค์เจ้าชายบุรฉัตรไชยากร  กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ประสูติใน เจ้าจอมมารดาวาด ทรงศึกษาด้านโยธาธิการที่ โรงเรียนแฮร์โรว์ ประเทศอังกฤษ และทรงศึกษาต่อวิชาวิศวกรรมที่ ตรินีตี้คอลเลจ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และวิชาทหารช่างที่ แชทแฮม จากนั้นเสด็จศึกษาเพิ่มเติมในประเทศฝรั่งเศส ทรงศึกษาการทำทำนบและขุดคลอง ในประเทศเนเธอร์แลนด์ และเสด็จกลับมาทรงงานและศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ จนได้เป็นสมาชิก M.I.C.E. (Member of the Institution of Civil Engineer) (เทียบเท่า วิศวกรรมสถาน) ได้รับการขนานนามให้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการรถไฟไทย” ทรงเป็นต้นราชสกุล “ฉัตรไชย”

๑๘.                    สมเด็จเจ้าฟ้าชายจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ประสูติในพระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี ทรงเป็นพระอนุชาของรัชกาลที่ ๖ ทรงเข้าศึกษาวิชาการทหารที่โรงเรียนนายร้อยมหาดเล็ก Corps de Pages และโรงเรียนนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประเทศรัสเซีย ทรงริเริ่มจัดตั้งโรงเรียนเสนาธิการ ทรงเป็นผู้วางรากฐานการบินในเมืองไทย จนได้รับพระสมัญญานามว่า "พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย"  พระองค์เสด็จทิวงคตเมื่อมีพระชันษา ๓๗ พรรษา ทรงเป็นต้นราชสกุล “จักรพงษ์”

๑๙.                    สมเด็จเจ้าฟ้าชายยุคลทิฆัมพร สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ประสูติในพระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ ทรงสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ การปกครองและสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ทรงเป็นต้นราชสกุล “ยุคล”

๒๐.                     พระองค์เจ้าหญิงประภาพรรณพิไลย และพระองค์เจ้าหญิงประภาพรรณพิลาส พระธิดาฝาแฝด ประสูติในเจ้าจอมมารดาพร้อม พระองค์เจ้าหญิงประภาพรรณพิไลย ทรงสิ้นพระชนม์เมื่ออายุ ๖๓ ปี ในรัชสมัยรัชกาลที่ ๙ แต่พระองค์เจ้าหญิงประภาพรรณพิลาส ทรงสิ้นพระชนม์เมื่อมีพระชันษาเพียง ๒ ปี เท่านั้น

สมเด็จเจ้าฟ้าชายมหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์

๒๑.                     สมเด็จเจ้าฟ้าชายมหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ ประสูติในสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนก ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ พระอัฐมรามาธิบดินทรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ทรงศึกษาในโรงเรียนแฮร์โรว์ (Harrow) ในกรุงลอนดอน อังกฤษ จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๕๐ ทรงย้ายไปศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยชั้นต้นปอตสดัม และโรงเรียนนายร้อยชั้นสูงโกรสลิชเตอร์เฟลเด้ในประเทศเยอรมนี แล้วทรงเข้าศึกษาวิชาทหารเรือ ณ โรงเรียนนายเรือเฟลนส์บวร์ก เมือร์วิค (Marineschule Flensburg Mürwik)ประเทศเยอรมนี ทรงเข้าเป็นนักเรียนนายเรือเยอรมันรุ่น ๒๔๕๕ (CREW 1912)จากนั้นในปี พ.ศ. ๒๔๖๐ พระองค์ได้เสด็จเข้าศึกษาวิชาสาธารณสุขที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา พระองค์ได้เสด็จทิวงคตด้วยโรคไตวาย  เมื่อพระชนมายุได้ ๓๘ พรรษา ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" ทรงเป็นต้นราชสกุล “มหิดล”

สมเด็จเจ้าฟ้าชายประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา

๒๒.                    สมเด็จเจ้าฟ้าชายประชาธิปกศักดิเดชน์   กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา ประสูติในพระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี เป็นพระอนุชาองค์สุดท้ายร่วมพระมารดา รัชกาลที่ ๖ เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอีตัน ประเทศอังกฤษแล้ว ทรงสอบเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยทหารที่เมืองวูลิช (ROYAL MILITARY ACADEMY COUNCIL) ทรงเลือกศึกษาวิชาทหารแผนกปืนใหญ่ม้า แต่ในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว ทรงเสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. ๒๔๕๓ พระองค์จึงได้เสด็จกลับประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมพิธีพระบรมศพ แล้วจึงเสด็จกลับไปศึกษาต่อเมื่อสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ.๒๔๕๖ ครั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต พ.ศ. ๒๔๖๘ พระองค์ก็ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติสืบต่อ ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔ ม.ย. พ.ศ.๒๔๗๕ พระองค์ทรงเดินทางไปรักษาพระเนตรที่ประเทศอังกฤษ และทรงสละราชสมบัติ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ โดยมีพระราชหัตถเลขาว่า

"ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของ ข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดย สิทธิขาด และโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของราษฎร"

พระองค์ทรงประทับอยู่ ณ ประเทศอังกฤษ และเสด็จสวรรคตด้วยโรคพระหทัยพิการ ในวันที่ ๓๐พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ รวม พระชนมายุ ๔๘ พรรษา

ฯลฯ

: รายชื่อพระนาม และพระอิสริยยศ อาจไม่เหมือนบางเอกสารเนื่องจากแต่ละพระองค์ทรงเปลี่ยนพระอิสริยยศตามแต่จะทรงพระราชทาน อยู่ที่ว่าผู้เขียนท่านใดใช้ชื่อตอนไหน

: เอกสารอ้างอิงบางส่วนจาก วิกิพีเดีย และหนังสือ "ลูก ๆ ของพ่อ"

เรียบเรียงโดย ฉัตรเฉลิม

 อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
คนช่างเล่า วันที่ : 28/02/2011 เวลา : 12.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

ขอบพระคุณ ความรู้ เรื่องราวราชวงศ์

ผมนั่งอ่าน ไปรษณียบัตรเจ้าฟ้า ที่กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรวบรวมไว้
ถ้าคนทั่วไป ศึกษา อ่านแล้ว จะค่อนข้างเข้าใจอยากมากๆ
แต่ถ้าคนไปรษณีย์ ที่ศึกษา ประวัติศาสตร์ แล้วอ่านแล้วแตกฉานมาก
เช่นที่ ทำการไปรษณีย์ที่ ๑
ที่ทำการไปรษณีย์ ที่ ๒
ที่ทำการไปรษณีย์ที่ ๖
ที่ทำการทั้งสามแห่ง นี้มีบทบาท กับการนำจ่ายจดหมายในวัง
ที่ทำการที่ ๔ ให้บริการรับฝากอย่างเดียว
แต่ที่น่าสนใจ ไปรษณียบัตร ที่ผู้รับ ถูกปรับ มี อยู่ 2 ฉบับ
แต่ถ้าไม่ใช่คนไปรษณีย์ จะไม่ทราบว่าฉบับไหน

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
misterjack วันที่ : 28/02/2011 เวลา : 11.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/capjack
ปิดทองหลังพระ

ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยม ยังมีตอนต่อไปอีกโปรดติดตาม

ขอบคุณ ลุงหนอน พี่วัฒ พี่ชายที่แสนดี....

พี่ ศ. และคุณดินเดินทาง แอบไปเยี่ยมบ่อย ๆ สวีสดีครับ


ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ดินเดินทาง วันที่ : 28/02/2011 เวลา : 10.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/din-travel

ดินพึ่งจะได้ทางทีวี ไปเมื่อเร็วๆนี้เอง จำไม่ได้ว่าช่องไหน


มาอ่านซ้ำอีกรอบ..จะได้จำขึ้นใจ


..


สวัสดีค่ะ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ศ.ศาลาเงียบเหงา วันที่ : 27/02/2011 เวลา : 11.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/unclewin

เยี่ยมครับ เดี๋ยวจะกลับมาอ่าน
เพราะท่านเขียนเรื่องโปรดขอโหวตก่อน
ประวัติพระพุทธเจ้าหลวงทุกช่วงตอน
เป็นอากรสร้างสรรค์แห่งปัญญา
.........สวัสดีครับ.......

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
วัติธนวิทย์ วันที่ : 27/02/2011 เวลา : 01.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/songer

เยี่ยมเลยครับ ! สำหรับข้อมูลประวัติศาสตร์สำคัญ ๆ ผมเคยเก็บหนังสือเล่มใหญ่ ภาพเหตุการณ์สำคัญ ร.5 ของคุณพ่อไว้ หลายสิบปี เสียดายครา...น้ำท่วมใหญ่สิงห์บุรี น้องสาวขนย้ายไม่ทัน ตู้หนังสือเสียหายหมด น้องสาวไม่รู้คุณค่า เก็บทิ้งไปซะแล้ว เฮ้อ !... กลับมาเขียนเรื่องดี ๆ อีกนะครับ จะตามติดเสมอ ๆ น้อง Jack.

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
driftworm วันที่ : 27/02/2011 เวลา : 01.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/driftway
ซักผ้า..เจอแบ๊งค์ห้าร้อยในกระเป๋า...ฮิ้ววว

มาเยี่ยมครับ
ไม่รู้ใครให้ลายแทงเอ่อ น่าจะมีบล๊อกเก้อร์ชื่อจ๊กมั่งนา แจ๊คมีกระบุงนึงแล้ว
โจ ก็ได้เอ้า

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
misterjack วันที่ : 26/02/2011 เวลา : 15.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/capjack
ปิดทองหลังพระ

ขอบคุณครูแผน ,คุณปวิภาที่แวะมาชม
โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ปวิภา วันที่ : 26/02/2011 เวลา : 05.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pavipa
ปวิภา วัฒนวราสิน...@ บูชาคนดี...ไว้เชิดชู...แผ่นดินไทย @ 


...ข้าแผ่นดิน...เทิดไว้...เหนือหัวใจ...ตลอดกาล

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สอนสุพรรณ วันที่ : 26/02/2011 เวลา : 05.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen


มาติดตามอ่านต่อครับ...

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน