วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

กลุ่มเรื่อง   " ศาสนา "

เรื่องล่าสุด / บล็อกเกอร์

  เรื่อง วันที่โพสต์ บล็อกเกอร์ จำนวน
กรรมเก่ากรรมใหม่ และความดับไม่หลือแห่งกรรม from mobile 2017-11-17 11:04:58 ตนภูเก็จ อ่าน 198
คอมเมนต์ 0
ผู้เคยชอบกันมาในชาติก่อนก็ชอบกันอีก(จากพระเจ้า 500 ชาติ) 2017-11-17 10:05:33 someone_in_somewhere อ่าน 288
คอมเมนต์ 1
๐ ใ บ ไ ม้ ใ น ก ำ มื อ : ค ว า ม ส ง บ (๔) 2017-11-17 00:24:52 ..เวลาสวัสดิ์.. อ่าน 296
คอมเมนต์ 2
พระพุทธเจ้าจาริกไปเพื่อจุดประสงค์อย่างเดียวเท่านั้น 2017-11-17 00:01:15 คนของแผ่นดิน อ่าน 292
คอมเมนต์ 0
ลาภ ทรัพย์ ญาติ สุข 2017-11-16 23:57:25 คนของแผ่นดิน อ่าน 268
คอมเมนต์ 0
ขอบข่ายความเชื่อของชาวพุทธแท้ 2017-11-16 23:54:39 คนของแผ่นดิน อ่าน 261
คอมเมนต์ 0
๐ ใ บ ไ ม้ ใ น ก ำ มื อ : ความทุกข์และเหตุแห่งทุกข์ (๓) 2017-11-16 13:39:36 ..เวลาสวัสดิ์.. อ่าน 421
คอมเมนต์ 4
๐ ใ บ ไ ม้ ใ น ก ำ มื อ : ม ร ร ค อ ริ ย สั จ (๒) ๐ 2017-11-16 12:21:35 ..เวลาสวัสดิ์.. อ่าน 385
คอมเมนต์ 2
๖๐ ปี พระไพศาล วิสาโล 2017-11-16 09:54:42 vinitvadee อ่าน 348
คอมเมนต์ 6
๐ ใ บ ไ ม้ ใ น ก ำ มื อ : ศี ล ส ม า ธิ ปั ญ ญ า (๑) ๐ 2017-11-15 14:47:06 ..เวลาสวัสดิ์.. อ่าน 460
คอมเมนต์ 3
การปฏิบัติ เป็นเครื่องยังพระสัทธรรมให้บริสุทธิ์ 2017-11-15 10:01:54 อินทรีย์ภูเขา อ่าน 316
คอมเมนต์ 0
สติ สัมปชัญญะ ที่ยังเข้าใจผิด 2017-11-15 09:58:29 อินทรีย์ภูเขา อ่าน 344
คอมเมนต์ 0
คำสอนหนึ่งในการสอนให้ดับความอยากความยึดระหว่างธาตุในคริสต์ศาสนา.. 2017-11-14 16:15:38 สันติธาตุ อ่าน 415
คอมเมนต์ 0
ตามประสากิเลสกิโล 2017-11-14 08:59:19 อินทรีย์ภูเขา อ่าน 346
คอมเมนต์ 0
ในทางโลก มีสิ่งที่มี ,ส่วนในทางธรรม มีสิ่งที่ไม่มี" 2017-11-14 08:42:09 อินทรีย์ภูเขา อ่าน 347
คอมเมนต์ 0
_แสงศรัทธา 2017-11-14 07:48:53 อาโป อ่าน 425
คอมเมนต์ 2
ปรัชญาสำนักนยายะ 2017-11-11 13:05:59 fammy อ่าน 564
คอมเมนต์ 1
ประธานวุฒิสภาภูฎานบอกว่า...ในหลวง ร.9 ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ !! 2017-11-08 10:41:15 สุรศักดิ์ อ่าน 413
คอมเมนต์ 13
กรรมเปรียบเสมือนกระจกเงา from mobile 2017-11-06 20:16:07 ตนภูเก็จ อ่าน 426
คอมเมนต์ 0
สร้างวัดไทยเแห่งแรกที่ใกล้ถ้ำอชันต้า เอลโลร่า อินเดีย 2017-11-05 15:41:09 ท่านคมสรณ์ อ่าน 465
คอมเมนต์ 0
มนุษย์ก็ไม่ต่างจากสัตว์.. 2017-11-02 15:47:43 สันติธาตุ อ่าน 1520
คอมเมนต์ 2
"วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก" วัดของพ่อ เรียบง่ายและพอเพียง 2017-10-31 18:42:19 vinitvadee อ่าน 469
คอมเมนต์ 1
วัดราชบพิธฯ ให้ประชาชนเข้ากราบพระบรมราชสรีรางคารในหลวง ร.๙ หน้าพระอุโบสถ 2017-10-31 18:09:16 vinitvadee อ่าน 419
คอมเมนต์ 3
ร่วมงานมหากฐิน ที่วัดคุยมาตย์ ต.ปอภาร จ.ร้อยเอ็ด 2017-10-31 08:10:08 ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ อ่าน 377
คอมเมนต์ 0
ว่าด้วยทิฏฐิ ๖๒ 2017-10-30 19:23:03 เก็บหยดเค็ม อ่าน 412
คอมเมนต์ 0
7 ความไม่ประมาท"ในหลวง ร.๙"สร้างชาติก้าวหน้าปวงประชาร่มเย็น พระธรรมเทศนาอัญเชิญ 2017-10-29 14:40:41 vinitvadee อ่าน 454
คอมเมนต์ 21
พระธรรมเทศนาสมเด็จพระสังฆราชถวายหน้าพระเมรุมาศ ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๐ 2017-10-27 09:25:55 ni_gul อ่าน 459
คอมเมนต์ 2
ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น..น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย 2017-10-25 17:11:45 สันติธาตุ อ่าน 476
คอมเมนต์ 2
การเกิดตายของมนุษย์..การเกิดตายของธาตุประกอบธาตุสังขารของมนุษย์ 2017-10-22 15:01:02 สันติธาตุ อ่าน 489
คอมเมนต์ 2
กายนี้เป็นกรรมเก่า from mobile 2017-10-21 12:38:18 ตนภูเก็จ อ่าน 505
คอมเมนต์ 0

© Copyright 2013 บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
powered by active pixel