วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560

กลุ่มเรื่อง   " ศาสนา "

เรื่องล่าสุด / บล็อกเกอร์

  เรื่อง วันที่โพสต์ บล็อกเกอร์ จำนวน
ละความชนะและความแพ้ได้ ย่อมสงบสุข from mobile 2017-03-29 15:17:22 ตนภูเก็จ อ่าน 61
คอมเมนต์ 0
หะดีษซอเฮี๊ยะฮ์ เล่มที่1 2017-03-28 15:35:15 pamaju อ่าน 106
คอมเมนต์ 0
หนึ่งชีวิตที่สูญเสียกับเจ็ดชีวิตที่รอคอย from mobile 2017-03-27 23:43:07 ตนภูเก็จ อ่าน 42894
คอมเมนต์ 1
คติของนักเต้นรำและนักรบ ผู้มีความเห็นผิด from mobile 2017-03-27 21:06:52 ตนภูเก็จ อ่าน 108
คอมเมนต์ 0
สัมเภชอุทกสูตรที่ ๑ 2017-03-27 19:50:52 เก็บหยดเค็ม อ่าน 103
คอมเมนต์ 0
โปกขรณีสูตร 2017-03-26 19:39:58 เก็บหยดเค็ม อ่าน 120
คอมเมนต์ 0
ไหว้พระ 2017-03-26 11:23:50 ส.รัศมี อ่าน 101
คอมเมนต์ 0
นขสิขาสูตร 2017-03-25 20:00:27 เก็บหยดเค็ม อ่าน 123
คอมเมนต์ 0
ประวัติชาวยิวจากไบเบิ้ล 2017-03-24 23:06:13 pamaju อ่าน 4486
คอมเมนต์ 0
บ้าน วัด ตำรวจ 2017-03-24 16:16:01 someone_in_somewhere อ่าน 137
คอมเมนต์ 0
พระเจ้าปเสนทิโกศลกราบทูลสรรเสริญพระผู้มีพระภาค 10 ข้อ 2017-03-23 17:17:24 someone_in_somewhere อ่าน 119
คอมเมนต์ 0
การเสวยอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเป็นทุกข์ from mobile 2017-03-22 20:32:56 ตนภูเก็จ อ่าน 137
คอมเมนต์ 0
สิเนรุสูตรที่ ๒ 2017-03-22 19:38:30 เก็บหยดเค็ม อ่าน 131
คอมเมนต์ 0
เราจะอยู่กับความทุกข์ในโลกด้วยใจที่สงบได้อย่างไร 2017-03-21 21:03:14 ni_gul อ่าน 214
คอมเมนต์ 4
ทานของคนชั่ว คนดี 2017-03-21 16:04:31 someone_in_somewhere อ่าน 121
คอมเมนต์ 0
ฉิคคฬสูตรที่ ๑ 2017-03-20 21:44:45 เก็บหยดเค็ม อ่าน 124
คอมเมนต์ 0
สัตบุรุษย่อมให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่น 2017-03-20 18:08:28 someone_in_somewhere อ่าน 115
คอมเมนต์ 0
อียูแบน “ฮิญาบ” สะเทือน “ทหารหญิงมุสลิมไทย” 2017-03-20 17:28:42 A.punnee อ่าน 381
คอมเมนต์ 5
ภิกษุผู้ได้สดับย่อมรู้จักอุบายเครื่องออกจากทุกข์ from mobile 2017-03-20 12:54:14 ตนภูเก็จ อ่าน 123
คอมเมนต์ 0
บวช-บ่ม-อบรม-กล้วย 2017-03-20 04:50:06 อาโป อ่าน 156
คอมเมนต์ 3
ปริฬาหสูตร 2017-03-19 19:44:07 เก็บหยดเค็ม อ่าน 106
คอมเมนต์ 0
ผู้เจริญกายคตาสติ ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาท from mobile 2017-03-19 10:35:50 ตนภูเก็จ อ่าน 255
คอมเมนต์ 1
ผู้ข่มจิตจากผัสสายตนะ ๖ ย่อมมีจิตตั้งมั่น from mobile 2017-03-19 10:18:56 ตนภูเก็จ อ่าน 117
คอมเมนต์ 0
ปปาตสูตร 2017-03-18 20:21:35 เก็บหยดเค็ม อ่าน 143
คอมเมนต์ 0
ศัตรูไกลและใกล้ของพรหมวิหารสี่ 2017-03-18 09:00:44 สมชัย อ่าน 258
คอมเมนต์ 4
จิตพระอริยะ ไม่เวียนกลับสู่ความเป็นคฤหัสถ์ from mobile 2017-03-17 22:26:47 ตนภูเก็จ อ่าน 137
คอมเมนต์ 1
จินตสูตร 2017-03-17 19:26:17 เก็บหยดเค็ม อ่าน 119
คอมเมนต์ 0
เรื่องตลกเจ็บ เหน็บพระได้เจ็บจริงๆ 2017-03-17 11:45:41 พญาสุขุม อ่าน 534
คอมเมนต์ 3
อินทขีลสูตร 2017-03-16 20:10:54 เก็บหยดเค็ม อ่าน 131
คอมเมนต์ 0
รัตนะสัตตะนาเค 2017-03-16 17:08:24 bon2009 อ่าน 126
คอมเมนต์ 0

© Copyright 2013 บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
powered by active pixel