• ลูกเสือหมายเลข9
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-01-25
  • จำนวนเรื่อง : 800
  • จำนวนผู้ชม : 3016752
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1631 คน
ลูกเสือหมายเลข9
พบปะแลกเปลี่ยน พูดคุยเรื่องความหลัง ความหวังและความฝัน ...
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2550
Posted by ลูกเสือหมายเลข9 , ผู้อ่าน : 5393 , 23:37:38 น.  
หมวด : ต่างจังหวัด

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

  นั่งนับเวลา อีก 2 วันผมจะกลับตรัง
ปีหนึ่ง ผมจะกลับบ้าน 2 ครั้งครับ คือเดือนมีนาคมและเดือนตุลาคม
ปีนี้จะกลับไปเยี่ยมโรงเรียนด้วยครับ เพราะเพื่อนบอกว่ามี"ครูเก่า"หลายคนเกษียณ

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ

"แม่แก้ว"ของพวกผม


โรงเรียนวิเชียรมาตุ คือโรงเรียนที่ผมจะกลับไปเยี่ยมครับ
"วิเชียรมาตุ" ...ชื่อแปลกใช่ไหมครับ แปลตรงๆว่า "แม่แก้ว" ซึ่งมีที่มาที่ไปนะครับ
ที่มาของโรงเรียนนี้ เป็นโรงเรียนถือกำเนิดขึ้นจากพระราชประสงค์ อันกอปรด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระราชชนนี พระพันปีหลวง พระราชินีนาถในพระบาท สมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 แห่งบรมราชจักรีวงศ์

สมุดหมายเหตุรายวันเล่มแรกของโรงเรียน ถูกบันทึกไว้เป็นความสรุปได้ว่า "เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พุทธศักราช 2455 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เสด็จประพาสจังหวัดตรัง ประทับพักผ่อนสำราญพระราชอิริยาบถ ณ ตำหนักผ่อนกาย ทรงปรารถว่า พื้นภูมิทำเลตำบลทับเที่ยง นี้เหมาะสมดี ควรมีสถานศึกษาไว้เพาะปลูกปัญญาแก่กุลบุตรกุลธิดาสืบไป จึงได้พระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์เป็นเงิน 4,000 บาท ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังสร้างโรงเรียนขึ้น และพระราชทานนามให้ว่า "โรงเรียนวิเชียรมาตุ"ซึ่งหมายความถึง พระราชชนนีของพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว"
นี่คือที่มาของคำว่า"แม่แก้ว" เพราะรัชกาลที่ 6 ทรงมีพระนามว่า"แก้ว" ครับ

พิธีถวายบังคับพระบรมรูปพระพันปีหลวง

ปีพุทธศักราช 2458 มหาอำมาตย์โทพระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ผู้สำเร็จราชการมณฑลภูเก็ตขณะนั้น และรองอำมาตย์โทขุนเพาะนิสัยชอบ (เชื้อ รัชตรัตน์) ธรรมการจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการให้มีการก่อสร้างทั้งหมด 8,155 บาทเสร็จเรียบร้อยในวันที่ 1 กรกฎาคม พุทธศักราช 2459
1 กรกฎาคม 2459 จึงถือเป็นวันเกิดโรงเรียนผมครับ
ทุกๆปี พวกนักเรียนจะมีพิธีถวายบังคับพระบรมรูปพระพันปีหลวงครับ


ปีพุทธศักราช 2459 นั้น ทางการได้ย้ายศาลากลางจังหวัด จากอำเภอกันตัง ไปที่อำเภอบางรัก และได้ย้ายครู-นักเรียน โรงเรียนตรังคภูมิ ซึ่งเป็นโรงเรียนจังหวัดเดิม มาเรียนที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ และถือเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดใหม่ ในวันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2459 ขณะนั้นกำลังก่อสร้างอาคารบางส่วนอยู่ เมืองตรังที่ตั้งใหม่เจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว ประชาชนสนใจการศึกษาอย่างมาก ทำให้โรงเรียนวิเชียรมาตุ ไม่สามารถรับนักเรียนได้พอกับความต้องการ จึงต้องตัดจำนวนนักเรียนส่วนหนึ่งออก ความทราบถึงสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระองค์จึงพระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์เพิ่มเติมอีกเป็นจำนวน 2,000 บาท สร้างอาคารเรียนหลังที่สองขึ้น พร้อมพระราชทานนาม อาคารหลังนั้นว่า "สภาราชินี"

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พุทธศักราช 2459 ทางจังหวัดตรังได้รับโรงเรียนวิเชียรมาตุ เข้าในทะเบียนโรงเรียนของจังหวัดตรัง โดยมีอำมาตย์ซุ่นกิ๊ต สินธวานน์ เป็นครูใหญ่ อำมาตย์โท พระยารัษฎานุประดิษฐ์(สิน เทพหัสดินทร์)ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองอำมาตย์โทขุนเพาะนิสัยชอบ ธรรมการจังหวัดเป็นผู้จัดการ
ปีพุทธศักราช 2460 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบหัวเมืองปักษ์ใต้ได้ผ่านจังหวัดตรัง ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม กระทำพิธีเปิดโรงเรียนวิเชียรมาตุเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พุทธศักราช 2460 มีนายพลโทพระยาสุรินทราชา(นกยูง วิเศษกุล) สมุหเทศาภิบาล กราบบังคมทูลถวายรายงาน มีความละเอียดดังได้กล่าวมาแล้ว

ทั้งนี้ กระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในวันนั้นมีความดังนี้
"เรามีความยินดีเป็นอันมากที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมโรงเรียนนี้ ซึ่งเสด็จแม่ของเราได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สร้างขึ้น เป็นสถานที่งดงาม ถือว่าเป็นอนุสาวรีย์อย่างหนึ่งสำหรับพระองค์ สำหับชาติ และเป็นประโยชน์ในการที่จะเพาะกุลบุตรขึ้นไว้ให้ทำหน้าที่ต่อไป ตามสิทธิที่สมุหเทศาภิบาลได้กล่าวมาแล้ว เราเชื่อว่าถ้าได้นำความกราบทูลให้ทรงทราบคงจะทรงพระปิติเป็นอันมาก ในการที่กิจการได้ทำแล้วสำเร็จ ไปสมดังพระประสงค์ ตัวเราก็มีความยินดี ที่ได้มาเป็นผู้แทนพระองค์ในการเปิดโรงเรียนนี้ และขอให้พรแก่บรรดาผู้ที่แนะนำหรือผู้กำกับการศึกษา ตลอดจนครูบาอาจารย์และนักเรียนที่ได้ศึกษา ณ สถานที่นี้ ขอจงได้มีความเจริญสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล และส่วนผู้ที่มีหน้าที่ประสิทธิประสาท วิทยาการ ก็ขอให้ได้เห็นผลตามความตั้งใจของตนเองโดยเร็วพลันทันใด และขอให้ผู้ที่ได้ศึกษาวิชาในโรงเรียนนี้ไป ให้ได้วิชาโดยเป็นประโยชน์ แก่ตัว และแก่ชาติบ้านเมืองต่อไปชั่วกาลนาน"

ปีพุทธศักราช 2475 จังหวัดตรังได้เปิดโรงเรียนสตรีประชาบาลเป็นโรงเรียนสำหรับกุลธิดาของจังหวัดตรัง ได้ใช้อาคาร "สภาราชินี"เปิดดำเนินการสอนนักเรียนฝ่ายสตรี

จนกระทั่ง ปีพุทธศักราช 2478 ได้ย้ายนักเรียนสตรีจากอาคารสภาราชินี ไปอยู่ที่โรงเรียน สตรีประชาบาล และต่อมาชื่ออาคาร สภาราชนีได้กลายเป็น"โรงเรียนสภาราชินี" ในปัจจุบัน
โรงเรียนนี้ อยู่ตรงข้ามบ้านคุณชวน หลีกภัย ก่อสร้างสวยมาก จนมีรถทัวร์จากกรุงเทพนเลี้ยวเข้าไปเพราะคิดว่าเป็น"โรงแรม"

ขบวนนักเรียนในงานฉลอง 90 ปีโรงเรียนเมื่อปีก่อน

+++++++++

 นี่คือโรงเรียนผมครับ ...โรงเรียนวิเชียรมาตุ ที่ผมจะไปเยี่ยมอีกครั้ง
โรงเรียนที่ คุณสุจินต์ ไทรงาม เขียนกลอนไว้ว่า ...


โรงเรียนนี้"แม่ให้"ได้ศึกษา ปลูกปัญญาพินิจคิดเหตุผล
แยกชั่วดีไตร่ตรองมองแยบยล  วิทยาประดับตนประกอบการ
อย่าเบียดเบียนพี่น้องให้ปองรัก  อย่าอิจฉาหาญหักจักร้าวฉาน
อย่าวางโตเฉกเช่นเป็นคนพาล  อย่าหมายงานมุ่งเพียงตนผลตอบแทน
จงอ่อนโยนผูกไมตรีทำดีตอบ จงรอบคอบมีระเบียบรู้แบบแผน
จงเอื้อเฟื้อผู้ยากไร้ยามขาดแคลน จงตอบแทนคุณ"พระแม่" ทำแต่ดี
หนึ่งกรกฎกำหนดทินประกาศ สร้างสถานศิลปศาสตร์สมศักดิ์ศรี
วิเชียรมาตุบรรลุล่วงนับนานปี เป็นอนุสาวรีย์เลื่องลือนามนิจนิรันดร์
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
สมดุล วันที่ : 30/10/2009 เวลา : 15.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/retailshop

In Google search of the ‘ N-Function ’ creates a new life to Thai Farmers. How to raise the National Infrastructure Economy? With the Atomic Technology working most likely the Nuclear Agriculture Visit… http://www.ainews1.com

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
ลูกพระบิดา วันที่ : 29/09/2008 เวลา : 10.05 น.

เป็นลูกแม่แก้วเหมือนกันค่ะ ดีใจที่ได้รู้จักรุ่นพี่นะคะ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
ปิรันญ่า วันที่ : 08/08/2008 เวลา : 09.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nanahahe
ฉันเป็นไม้ขีดหนึ่งก้าน จะขอจุดเทียนสักล้านเล่ม...

@;-- เที่ยวบ้านคนตรังค่ะ

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
วาสนา วันที่ : 02/07/2008 เวลา : 14.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wassa

มาอ่านตามลิงค์ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
Noppajorn91 วันที่ : 01/07/2008 เวลา : 15.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/CA09
...อย่าเห็นเป็นความดีเล็กน้อย แล้วจึงไม่ทำ .....อย่าเห็นเป็นความชั่วเล็กน้อย แล้วจึงกระทำ

อ๋อ..นี่เอง เรื่องราวกำเนิดโรงเรียนสภาราชินี
เคยประชันฝีมือกันมาก่อน ได้รู้จักน้องสาวชาวตรังครั้งแรกก็คือน้องๆจากสภาราชินีนี่เอง
ขอบคุณค่ะที่เล่าให้ฟัง ^^

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
m-o-o-p วันที่ : 15/04/2007 เวลา : 23.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/m-o-o-p

จบจากโรงเรียน สภาราชินี ยินดีรู้จักคนตรังด้วยกันค่ะ ป่านนี้คุณลูกเสือหมายเลข 9 คงกลับบ้านมาแล้ว ไม่ได้กลับมานานประมาณ สองปี บ้านเก่าอยู่หน้าโรงเรียนสภา ใกล้บ้านนายชวน รวน รวน กวนใจให้คิดถึงบ้านเสียแล้ว

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
ล่างฟานหวิน วันที่ : 28/03/2007 เวลา : 21.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/langfanvhin
ประตูสวรรค์ หิมะทองคำ เต่าทองแดง เขากิเลน หนวดมังกร เขี้ยวพยัคฆ์                         "ไม่มีที่อยู่ สำหรับคนอ่อนแอ" จอมยุทธ์ '

เขียนได้ดี ได้อารมย์ ได้บรรกาศ
บ้านนายกชวนที่อยุ่หน้า รร.สภาราชินี นั้น
บรรกาศเงียบสงบมาก ทำให้แถวนั้นเงียบสงบ
ร่มรื่นไปด้วย ต้นไม้ อยุ่หน้าบ้านหลายต้น
ภายในบ้านก็ต้นไม้เต็ม จ.ตรังเป็นจังหวัด
ไม่กี่จังหวัดในภาคใต้ ที่ธรรมชาติ สมบูรณ์
เป็นตั้งเดิม สวยงาม ร่มรื่น ร่มเย็นมาก
เล่ามา ทำให้ผมนึกบรรกาศเก่า สมัยเรียน ม.1-3
รร.เพิ่งสร้างผมเรียนรุ่น 4 รุ่น 1-2 ยังตกกันไม่ได้ว่า
รร.จะอยู่ตรงไหน ตกลงได้ รุ่น 3 ผมรุ่น 4 เริ่ม ม.1
ก้เริ่มพัฒนา รร.ขุคคู สระ ปลูกต้นไม้ ทำถนน ถมที่
ตัดหญ้า ปลูกผัก ทำนา เลี้ยงไก่ เพื่อหารายได้เข้า รร.
ไปร่วมงานศิษย์มีอาจารย์เก่า รุ่นก่อนพูดถึงศิษย์ว่า นึกถึง
รร.แล้วนึกถึงลูกศิษย์ โดยเฉพาะรุ่น 1-2-3-4-5-6 เป็นรุ่นที่ลำบากเหนื่อยยากจริงๆ เพราะรร.ไม่มีงบ ช่วงนั้น โดยเฉพาะ รุ่น ที่ 4 ฝากที่ระลึก ผลงานใน รร.ไว้มาก ดูได้ จากต้นไม้ คูน้ำ รุ่น 4 เป็นรุ่นที่เหนื่อยเพราะ รร.เยื้อแย่ง ย้ายไปย้ายมา ไม่อยากให้ย้ายอีก จึงให้รุ่น 4 ทำการขุด สร้าง ขุดคนหนึ่งแบ่งตามเลขที่ ก็ใช่น้อยนะตอนนั้น ถ้านึกถึงตอนนี้ผมคงขุดไม่ไหวแล้วละ ผุ้ชายกว้าง 3 ยาว 6 ลึก 3 ม. ผุ้หญิงขุดไม่ไหว ก็ผุ้ชายนั่นแหละช่วยกัน โอ้ยโครตเลย ขุดทุกวันตอนหลังตั้งแต่บ่ายสอง จนเลิกเล่นก็โน่นแหละ รีบให้เสร็จก็ค่ำแหละ ถ้าช้า เสาร์อาทิตย์มาต่อ มีทั้งปลูกผักกาด ทำดองขาย แบ่งคนละ 5 ร่อง แต่ที่สนุก เป็น ช่วงที่ทำนา ช่วงนี้แหละ เป็นช่วงเก็บเกี่ยวข้าว รร.จะปิดเทอม ก็ไปเก็บเกี่ยวกันแบ่งแปลงละห้องกันไว้ แล้วไปกันหมด หลายห้อง รีบเก็บกันให้เสร็จ ห้องไหนเสร็จ เรียบร้อยถือว่า ผ่านวิชาเกษตร ยกห้อง อิอิ
ผมเลขที่ 1 ห้อง 1 เจอเพื่อนก็กะเริ่มนับไปของใคร คูน้ำ ต้นไม้ ถนน ใครขุดใครถล๋อคไหน ก็นับๆไป ส่วนของผมจำได้ง่าย เพราะเริ่มต้นที่หัวก่อน
อาจารย์ สอนวิชาเกษตร ถึงได้พูดว่า รุ่น 4 เป็นรุ่นที่อาจารย์ สงสารและเห็นใจที่สุดเพราะเป็นรุ่นที่เหนื่อยมาก
อาจารย์ยังบอกว่าตอนนั้นบังคับให้รุ่น 4 ทำบางเกินไป จนเดี่ยวยังสงสัย นักเรียนรุ่น 4 ทำได้ ไง หลายๆ อย่าง

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
น้ำใส วันที่ : 28/03/2007 เวลา : 11.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chayada
 

อยากกลับโรงเรียนเก่าบ้างแต่ว่า...เฮ้อ...
โห ตรังเลยเหรอเนี่ย...
นับว่าเป็นความภาคภูมิใจจริงๆเลยนะคะ กับรร.แห่งนี้

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
mayjune วันที่ : 28/03/2007 เวลา : 11.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/juney
 บ้านหลังที่ ๒ เลขที่ - - http://www.oknation.net/blog/emotions

สงสัยว่าทำไมอ่านว่า วิ-เชียน-มา-ตุ คะ
หรือว่าจูนเข้าใจผิด
เคยถามเพื่อนที่มาจากโรงเรียนนนี้
ไม่เห็นมีใครอธิบายเรื่องราวได้ดีเท่าคุณลูกเสือฯเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ปุ๊บปั๊ป วันที่ : 28/03/2007 เวลา : 10.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/champions

โรงเรียนที่มีมาตรฐาน ถือว่าคุณโชคดีน่ะค่ะที่มีโอกาสได้เรียนที่นี่
อยากไปเรียนมั่งคงหมดวัย กะว่ามีลูกก่อนแล้วส่งมาเรียนค่ะ ...ฮ้ายกลุ้มจัง จะมีโอกาสมั้ยเนี่ย
เด็กใหม่ค่ะเพิ่งหัด เขียน ยังไง แนะนำด้วยน่ะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
Thaihippy วันที่ : 28/03/2007 เวลา : 10.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Thaihippy

ขอบคุณครับ ที่ไปเยี่ยมเป็นคนแรก
เดินทางปลอดภัย นะครับ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
เสดพีร์ วันที่ : 28/03/2007 เวลา : 08.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chao
*+* เพียงแวะเข้าไปทัก..เราก็แอบฮักคุณอยู่ ในใจ._/|\_.

ขอบคุณที่แวะไปฟังเพลง เพื่อนอยู่โรงเรียนวัดควนวิเศษ บอกให้ไปเที่ยวแต่ไม่ได้ไปสักกะที เขาขึ้นมากรุงเทพฯ เมื่อไหร่ได้กินหมูย่าง/ เค้กประจำ

วิเชียรไม่ได้แปลว่าแก้วนะครับ แต่แปลว่าเพชร วชิระ สายฟ้า หรือ อาวุธพระอินทร์ พจนานุกรมราชบัณฑิตhttp://rirs3.royin.go.th/ridictionary/lookup.html

เพราะฉะนั้นคำว่า "วิเชียรมาตุ" น่าจะแปลได้ว่าแม่ของ "วิเชียร" วิเชียรคือใคร? ก็คือ "วชิราวุธ" ก็คือรัชกาลที่ 6 นั่นเอง สรุปก็คือแม่ของรัชกาลที่ 6 ที่ชื่อเดิมว่าเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ (สยามมกุฎราชกุมาร หรือ crown prince องค์ที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
แมวน้ำสีฟ้า วันที่ : 28/03/2007 เวลา : 03.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/umkung
ยังคงเดินทางตามความฝันของตนต่อไป

นกน้อยกลับคืนสู่รัง แต่ผมก้อไม่รู้ว่าอีกนานไหม กว่าเราจะได้กลับไปรังเก่า หากแต่ตอนนี้ต้องประดับรังใหม่ เพื่อให้ลูกนกมาใหม่ ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขซะก่อน

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
Sudteerak วันที่ : 28/03/2007 เวลา : 02.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Sudteerak
Wherever you are, please remember that I belong to you

มีโอกาสได้ไปเยี่ยม ตรัง นานมากแล้ว
แต่ไม่มีโอกาสได้เยี่ยมชมอย่างจริงจัง
ขอเรียนรู้เพิ่มตรงนี้ก็แล้วกันได้หรือปล่าว ได้เนอะ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
โฟล์คเหน่อ วันที่ : 28/03/2007 เวลา : 00.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/folkner
..เขียนเพลง เขียนกวี ชีวิตนักดนตรีบ้านนอก..

ทุก ๆ ครั้งที่ได้ย้อนกลับไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนเก่าโดยเฉพาะโรงเรียนที่เรียนช่วงประถม ภาพความทรงจำเก่าเก่าจะทยอยผุดพราย สู่ห้วงความคิดให้ปะติดปะต่อ เป็นจิ๊กซอว์ที่ต่อได้ แต่ไม่เคยสมบูรณ์ อาจจะเป็นเพราะว่าเราแก่เกินไป ความทรงจำบางอย่างจึงขาดหายไปอย่างน่าเสียดาย

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
MissBrightside วันที่ : 28/03/2007 เวลา : 00.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nuthatai99
You are the habit I can't seem to kick

แวะมาเยี่ยมโรงเรียนคะ
เดินทางกลับด้วยความปลอดภัยคะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
nancho วันที่ : 28/03/2007 เวลา : 00.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nancho

ได้ความรู้ ดูยิ่งใหญ่ น่าสนใจจริงๆ ค่า

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
แม่มด วันที่ : 27/03/2007 เวลา : 23.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/deardog

อย่าลืมเอารูปถ่ายที่บ้านมาให้ดูอีกนะคะ ชอบมาก จะรอดูค่ะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
moosiam วันที่ : 27/03/2007 เวลา : 23.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mypicnews
***  รัก  กัน  วัน  ละ  นิด  จิต  แจ่ม  ใส ***

โอ้ว..ยอดมากครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
Nity วันที่ : 27/03/2007 เวลา : 22.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nity
โลกหลากแบบ จึงมองได้หลายมุม!

พูดแล้ว ก็คิดถึงโรงเรียนเก่าเหมือนกันครับ คุณลูกเสือหมายเลข9 ครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มีนาคม 2007 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31[ Add to my favorite ] [ X ]