• jk
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : chakkrish@nationgroup.com
  • วันที่สร้าง : 2007-01-22
  • จำนวนเรื่อง : 3920
  • จำนวนผู้ชม : 3704334
  • ส่ง msg :
  • โหวต 16436 คน
Jk_Nation U
Chairman of The National Press Council of Thailand
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/chakkrish
วันเสาร์ ที่ 30 มิถุนายน 2550
Posted by jk , ผู้อ่าน : 529 , 08:59:37 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

    ถึงแม้ว่าสนธิสัญญาระหว่างกรุงสยาม กับอังกฤษ รัตนโกสินทร์ศก ๑๓๐ หรือ ร.ศ.๑๓๐ จะเปิดช่องให้ ส่งตัวทักษิณ ชินวัตร กลับบ้านในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนได้ หากแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้น ทักษิณ ซินาตร้า ในบริบทของสังคมผู้ดี ที่เป็นเสมือนตัวแทนฝ่ายประชาธิปไตยของประเทศไทย ย่อมทรงสิทธิเหนืออำนาจรัฐไทยภายใต้ คมช. ที่จะไม่ได้รับการส่งตัวกลับอย่างแน่นอน     ปิ่น จักกะพาก พ่อมดการเงินแห่งอาณาจักรเอกธนกิจ กินอิ่ม อย....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2550
Posted by jk , ผู้อ่าน : 516 , 21:22:01 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

   ในบรรยากาศของสังคมแบ่งข้างเช่นนี้ อาจมีบางคนปรารถนา ภาวะจิตที่นิ่ง ปล่อยให้สรรพสิ่งเป็นไปตามกฎธรรมชาติ แล้วสำคัญว่าอยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวงแล้ว หากแต่การ "วางเฉย" กับความชั่วร้ายนั้น หาใช่จิตที่นิ่งอย่างแท้จริงไม่     แน่นอนว่า กายเป็นรูปธรรม สามารถกำหนดให้หยุดนิ่งได้ หากแต่กายและจิต เป็นเรื่องที่ตรงข้าม ครั้นกายนิ่ง จิตจะวิ่ง    ถ้ากายวิ่ง จิตย่อมนิ่ง    เมื่อมีภาวะตรงกันข้ามเช่นนี้ ยามที่ทำ "....

อ่านต่อ

Posted by jk , ผู้อ่าน : 653 , 20:32:26 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

     การฟ้องคดีหมอเผ่า ฐานหมิ่นประมาท โดยเฉพาะในประเด็นสำคัญ "การใช้จิตวิทยาหมู่" ของเปมิกา วีรชัชรักษิต นามเดิมศิวพร เหลืองเรณูกุลนั้น  เป็นความขัดแย้งอันเนื่องมาจากความรักที่มากไป การพึ่งพาที่มากเกินไป และต่างฝ่ายต่างดึงดูดพลังงานจากอีกฝ่ายหนึ่งมากเกินไป     ความรักระหว่างหมอเผ่า กับเปมิกา ที่ต่อมาเปลี่ยนชื่อสกุลจากเหลืองเรณูกุล มาเป็น   ..."รักษิต" ย่อมอธิบายความรักของครูที่มีต่อศิษย์ได้ หาใช่ความ....

อ่านต่อ

Posted by jk , ผู้อ่าน : 462 , 18:14:33 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

     มติของสภาร่างรัฐธรรมนูญ ๖๖ : ๑๙ ไม่ให้ความเห็นชอบตราศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำฃาติไว้ในรัฐธรรมนูญนั้น มิอาจเรียกว่าเป็นความกล้าหาญ หากแต่เป็นการยืนยันความเป็นอิสระของ สสร.ที่จะคิดและแสดงออกโดยปราศจากอิทธิพล หรือแรงกดดันใดๆ       เรื่องศาสนาประจำชาตินั้น หาได้สำคัญเท่าศาสนาประจำใจไม่      เจ้าชายสิทธัตถะ เป็นศาสนิกของศาสนาพราหมณ์ เพราะเป็นชนชั้นกษัตริย์ พราหมณ์เป็นศาสนาประจำชาติในยุคของพระองค์ และเป....

อ่านต่อ

Posted by jk , ผู้อ่าน : 1795 , 08:02:39 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

  เพ็ญแข   เธอจะทำร้ายตัวเองไปถึงไหน เธอจะทำให้ประชาคมรัฐศาสตร์ จามจุรี ต้องมัวหมองเพราะมีลูกศิษย์ ที่ปล่อยไก่ไม่เข้าใจแม้หลักพื้นฐานทางกฎหมายง่ายๆ ไปเพื่อเหตุใด     เรื่อง ฐานะความเป็นผู้เสียหายโดยนัยข้อกฎหมาย นั่นก็ประเด็นหนึ่ง แต่ที่สำคัญเธอไม่มีความรู้เลยสักหางอึ่งเลยหรือว่า ถ้อยคำที่จะฟังได้ว่าเป็นหมิ่นประมาทสถาบัน ละเมิดพระราชอำนาจนั้น มิใช่เทปบันทึกเสียงการสนทนาธรรมดาๆ แล้วนิมิตเอาเองว่าเป็นเท....

อ่านต่อ

Posted by jk , ผู้อ่าน : 2474 , 00:59:10 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

  บทบาทของการสื่อสารต่างวัฒนธรรม (Intercultural Communication) ทวีความสำคัญมากขึ้น เมื่อสื่อได้แปรสภาพเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรม   นักข่าวได้กลายเป็นปัจจัยการผลิต ในโรงงานอุตสาหกรรมข่าว ตอบสนองเป้าหมายของผู้ประกอบการ อันมีกำไร-ขาดทุน เป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จ โดยเฉพาะเมื่อบริษัทได้ก้าวไปสู่ความเป็นบริษัทมหาชน การจูงใจผู้ลงทุน เรียกร้องความสำเร็จในเชิงสถิติ ตัวเลขกำไร ขาดทุนมากยิ่งขึ้น   บทบาทของสื่อ ที....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2550
Posted by jk , ผู้อ่าน : 507 , 23:36:21 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

   คล้อยหลังการสนทนากับ ดร.อับดุลเลาะห์ บินอับดุลเราะห์มาน อัล ตุรกี เลขาธิการสันนิบาตมุสลิมโลก ไม่นาน พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ก็ได้จับเข่าคุยรัฐมนตรีมาเลเซียวันนี้  ความคาดหวังในมาเลเซียนั้น สูงอย่างยิ่งสำหรับรัฐไทยเกือบทุกยุคสมัย ด้วยความสัมพันธ์เชิงอัตลักษณ์ระหว่างคนไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับคนมาเลย์ ความเป็นบ้านพี่เมืองน้อง การไปมาหาสู่กันของคนสองฝั่งที่รอยตะเข็บกลันตันและตากใบ ท....

อ่านต่อ

Posted by jk , ผู้อ่าน : 403 , 22:16:20 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

     นพดล ปัทมะ และธนา เบญจาทิกุล ต่างก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรม หากกลับไม่เชื่อในกระบวนการยุติธรรม   การชันสูตรศพเบื้องต้น สันนิษฐานได้ว่าทั้งนพดล และธนา เสียความเป็นคน ด้วยเหตุที่คบหา ทักษิณ ชินวัตร   นายทาสผู้ไม่เคยเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม หากตัวเองต้องเสียประโยชน์   ธนานั้น เป็นคนสำคัญที่อยู่ในบัญชีรายชื่อพรรคไทยรักไทย จากการจัดอันดับล่าสุด เขาเคยเป็นทนายความส่วนตัวของทักษิณ ชินวัตร ที่เอาการเ....

อ่านต่อ

Posted by jk , ผู้อ่าน : 617 , 10:54:02 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ไม่เพียงพื้นที่แห่งการฆ่า ที่พูดผ่านปากนพดล ปัทมะ เท่านั้น ที่ทำให้ทักษิณ ชินวัตร และคุณหญิงอ้อ นัดแล้วไม่มา หากแต่ด้วยอิทธิพลของดวงดาวอันส่งผ่านถ้อยคำของโหราจารย์ ยังเป็นเหตุให้คนทั้งสอง เปลี่ยนใจไม่มาตามนัด ดีเอสไอ และ คตส.ด้วย   ทักษิณ และคุณหญิงอ้อนั้น จัดอยู่ในกลุ่มคนที่เชื่อถือ และบูชา เทพเจ้าผู้หยั่งรู้ฟ้าดิน ที่เรียกว่าหมอดูอย่างยิ่ง คนกลุ่มนี้เองที่ทำให้สังคมนี้ มีปู โลกเบี้ยว มีฟันธง เอาไว้....

อ่านต่อ


/12
Social Media

เมื่อโลกทั้งใบพูดจากันด้วยภาษาดิจิตอล สื่อจะก้าวเดินไปอย่างไร นี่มิใช่คำถาม แต่มันเป็นความท้าทาย

View All
3 คน
5 คน

  โหวต 8 คน