*/
  • chalee
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-02-20
  • จำนวนเรื่อง : 425
  • จำนวนผู้ชม : 828208
  • จำนวนผู้โหวต : 1676
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1676 คน
<< มีนาคม 2011 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2554
Posted by chalee , ผู้อ่าน : 8436 , 00:55:55 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 10 คน chalee , บ้านชาลี และอีก 8 คนโหวตเรื่องนี้

ถึงจะไม่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยเหมือนคนอื่น ๆ

.......แต่ฉันกำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยชีวิต

นั่น เป็นคำพูดของใคร ๆ หลาย ๆ คน ที่ผู้เขียนเคยได้ยิน และเป็นคำพูด

ในเชิงเปรียบเปรย มากกว่าจะเป็นการบ่งบอกว่า มหาวิทยาลัยชีวิตนั้นมีอยู่จริง

แต่วันนี้ คงมีหลายคนเคยได้ยิน ได้เห็น ได้สัมผัส พอ ๆ กับที่มีอีกหลายคน

ไม่เคยรู้ว่า มหาวิทยาลัยชีวิตนั้นมีอยู่จริงบนผืนแผ่นดินไทย ในขณะที่สื่อต่าง ๆ

มักนำเสนอภาพข่าวปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม อย่างหลากหลายปัญหา

ในฐานะผู้บริโภคสื่อ เคยรู้สึกว่า ภาพข่าวเหล่านั้น เป็นภาพซ้ำซากจนเผลอคิด

ไปว่า ทุกคนมีปัญหา ทุกสังคมมีปัญหา แล้วทุกปัญหาก็แก้ไขด้วยการเรียกร้อง

และร้องขอ หรือง่ายที่สุดก็คือการตีโพยตีพาย

หากแต่ในอีกมุมหนึ่งของสังคม อาจมีใครได้รู้ และได้เห็นมาบ้างว่ายังมีผู้คน

และชุมชนอีกมากที่สามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนี้สิน

ปัญหาครอบครัว ปัญหาสุขภาพ จนทำให้เกิดความมั่นคงในชีวิต ในอาชีพการงาน

ยังมีบุคคล ครอบครัว และชุมชนอีกหลายแห่งที่สามารถสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับตนเอง ให้กับบ้าน ให้กับชุมชน สามารถจัดการทรัพยากร ผลผลิต

สิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตัว จนทำให้ผู้คนในชุมชนได้ทำกินอยู่ในท้องถิ่น

อย่างมั่นใจ ไม่ทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดไปรับจ้างที่อื่น มีความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต

ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของตนเอง

หาวิทยาลัยชีวิต เป็นโครงการที่เกิดขึ้นโดยมูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจ

ชุมชน (สสวช.) องค์กรซึ่งทำงานคลุกคลีอยู่กับชาวบ้านและชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ

จนพบว่ายังมีบุคคล และชุมชนเป็นจำนวนมากที่สามารถแก้ไขปัญหาของ

ตนเองได้ จึงนำประสบการณ์เหล่านี้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วพัฒนาเป็น

หลักสูตร “สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ภายใต้ชื่อ โครงการ

มหาวิทยาลัยชีวิต ซึ่งแรกเริ่มนั้นได้เปิดการเรียนการสอนโดยร่วมมือกับ

สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยรามคำแหงและมหาวิทยาลัย

ราชภัฎหลายแห่งทั่วประเทศไทย

วันนี้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต โดยมูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

(สสวช.) ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนขึ้น เพื่อรองรับ

การเรียนการสอนในรูปแบบของโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตด้วยตัวเอง รับสมัคร

ผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าเรียนเป็นรุ่นแรกในเดือนธันวาคม

๒๕๕๓ เปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขา

วิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และสาขาการจัดการสุขภาพชุมชน

ทั้งยังมีเป้าหมายที่จะเปิดสาขาวิชาการจัดการการเกษตรยั่งยืนเพิ่มอีกสาขา

ในปีการศึกษา ๒๕๕๔

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ อำเภอบางคนที จังหวัด

สมุทรสงคราม มุ่งเน้นการจัดการอุดมศึกษาเพื่อชุมชน (university for

community) มีผู้ใหญ่ในชุมชนเป็นเป้าหมายหลัก แต่มิได้ปฏิเสธคนนอกชุมชน

และเยาวชนที่เพิ่งจบมัธยมปลาย

ด้วยความเชื่อที่ว่าหากผู้ใหญ่ในชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้

จะทำให้เกิดความเข้าใจ และเป็นที่พึ่งของคนรุ่นหลัง ในวันข้างหน้าก็จะไม่มี

ลูกหลานมาพูดได้ว่า เพราะพ่อแม่ไม่รู้อะไร เพราะปู่ย่าไม่ได้เรียนมา คำว่า

มหาวิทยาลัยชีวิต ซึ่งคนรุ่นก่อนมักนำมาใช้เปรียบเปรยกับประสบการณ์การเรียนรู้

ชีวิตทั้งที่ล้มเหลวและที่สำเร็จของแต่ละคน จนได้รับปริญญาชีวิตนั้น จะเป็นสิ่งที่

สามารถจับต้องได้จริง ภายใต้หลักสูตรของโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ใน

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

สิ่งที่ผู้เขียนกล่าวมานี้ มิได้จบอยู่เพียงแค่หน้าบทความหน้านี้ หรือจบอยู่ที่

ห้องเรียน หรือจบอยู่ที่ใบปริญญาที่นักศึกษาจะได้รับเมื่อเรียนจบ แต่ทุกชีวิต

ในสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา

เจ้าหน้าที่ ชาวบ้านในชุมชน ตลอดจนบุคคล องค์กรต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

กำล้งเรียนรู้ที่จะเรียนชิวิต เรียนรู้ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับชีวิต

มหาวิทยาลัยชีวิต เป็นมากกว่าสิ่งปลูกสร้างที่ต้องทำตามกฎระเบียบของ

กฎหมาย การเรียนในมหาวิทยาลัยชีวิต เป็นการเรียนโดยใช้ชีวิตเป็นตัวตั้ง

เมื่อเรียนแล้วจะสามารถอยู่ได้เอย่างมีศักดิ์ศรีและมีกินในท้องถิ่นของตนเอง

เรียนแล้วช่วยตนเองได้ ช่วยคนอื่นได้ ด้วยเชื่อว่าหากชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง

สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สิน ความยากจน สิ่งแวดล้อม สุขภาพ สร้างภูมิคุ้มกัน

สร้างความมั่นคงให้กับตนเอง ให้กับครอบครัว ให้กับชุมชนได้มากยิ่งขึ้น

แต่การเรียนรู้จะไม่อาจเกิดขึ้นได้เลยหากเรารวมทั้งคนในชุมชน ไม่เปิดใจ

ที่จะเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้เกิดความเป็นมหาวิทยาลัยชีวิตร่วมกันของเราทุกคน

เพราะที่นี่่...คือที่แห่งการเรียนรู้ชีวิต เพราะที่นี่ คือมหาวิทยาลัยชีวิต

เพราะที่นี่ คือ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

ที่สำหรับการเรียนรู้เพื่อท้องถิ่น มิใช่การเรียนเพื่อทิ้งถิ่น

.

“ชาลี”

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔

*หมายเหตุ*

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

๑๓/๒ หมู่ ๑ ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ๗๕๑๒๐

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๔-๗๕๗๔๖๑

อีเมล์ info@life.ac.th

แผนที่ไปสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 33 (0)
ลุงตุ่ย วันที่ : 27/03/2011 เวลา : 14.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/THAMRONG

น่าชื่นชมครับ

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
chalee วันที่ : 25/03/2011 เวลา : 23.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chalee
This land taught me the value of life.

@ 22 คนโทใส่น้ำ
ป๊าโท
อ่านโคลงของพระองค์ท่านแล้ว
รู้สึกเลยว่า เป็นพระราชนิพนธ์ที่ไม่เคยล้าสมัยเลย
---

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
chalee วันที่ : 25/03/2011 เวลา : 23.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chalee
This land taught me the value of life.

@ 19
กัสจัง
ชาลีก็รู้สึกว่า ชีวิตจริงของเราต้องเรียนจากคนรอบข้าง

@ 20
คุณ SW19 ขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ

@ 21
เดี่ยวเราคุยกันใน FB แล้วกันเนอะ หวังว่าเวลาของคุณซันญ่า
จะไม่ตรงกับเวลาสำคัญของชาลีนะคะ

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
chalee วันที่ : 25/03/2011 เวลา : 22.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chalee
This land taught me the value of life.

@ 17
พี่ชบา
รัฐบาลเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไป เขามาแล้วเขาก็ไป
วนเวียนไม่รู้จบ แต่เราประชาชน ยังต้องอยู่กับชีวิตของเรา
รอพึ่งรัฐบาล คงไม่เข้าทีแน่ ลงมือทำ
สร้างตัวเอง สร้างบ้าน สร้างชุมชน
น่าจะมีความหวังมากกว่าเป็นไหนๆ
ขอบคุณ พี่ชบาที่มาส่งเสียงและให้กำลังใจนะคะ

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
chalee วันที่ : 25/03/2011 เวลา : 22.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chalee
This land taught me the value of life.

@ 16
BlueHill
รู้สึกเหมือนว่าชาลีก็มีเพื่อนที่จบมหาวิทยาลัยธรรมชาติ
ที่ไม่มีใบปริญญากำกับเหมือนกันค่ะ คุยกันแล้ว
รู้สึกได้ว่า เราได้ความรู้มากกว่า คนที่ใบกำกับความรู้เสียอีก

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
chalee วันที่ : 25/03/2011 เวลา : 22.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chalee
This land taught me the value of life.

@14
คุณเกริกฯ
เพราะสังคมมีความหลากหลาย
ระบบการศึกษา จึงน่าจะมีความหลากหลาย
เพื่อเป็นทางเลือกให้ถูกจริต ถูกความต้องการ
กับคนและวิถีชีวิตที่เป็นจริงของสังคม
อยากเห็นอีกหลากหลายทางเลือกของการศึกษาค่ะ

@ 15
ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ
เห็นด้วยกับอาจารย์ค่ะ “ทุกพื้นที่เป็นห้องเรียน”

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
chalee วันที่ : 25/03/2011 เวลา : 22.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chalee
This land taught me the value of life.

@ 11
ดินดำน้ำชุ่ม
พี่วีคะ อย่าย่องมาเงียบ ๆ นะคะ
เพราะอาจไม่เจอใครเลย :)
หรืออาจได้เจอมากกว่าที่คิดก็เป็นได้

@ 12
สวัสดีค่ะ BG พี่ป๋อง จริงแท้แน่นอนอย่างพี่ป๋องบอกค่ะ การศึกษาไม่มีวันสิ้นสุด

@ 13
คุณชบาตานี
เพียงแค่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจจะเรียน อายุ ไม่ใข่อุปสรรคจริงค่ะ

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
chalee วันที่ : 25/03/2011 เวลา : 22.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chalee
This land taught me the value of life.

@ 10
แม่แดงคะ
ถ้าแม่แดงสนใจจะเป็นอาจารย์สอน
ลองเข้าไปตามลิงค์นี้นะคะ เผื่อว่าคุณสมบัติจะตรงค่ะ
http://www.life.ac.th/job20010311a.htm

ส่วนห้องเรียนของมหาวิทยาลัยชีวิต
ไม่ว่าจะเป็นสังคมขนบทหรือสังคมเมืองก็สามารถมีได้ค่
ถ้าคนในสังคมนั้นเห็นพ้องต้องกัน ก็สามารถจัดตั้งขึ้นได้
ในรูปแบบของ
"ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิต"

ซึ่งจะต้องมีเกณฑ์ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้วย

ข้อสำคัญศูนย์การเรียนรู้นั้นจะต้องมีเจ้าภาพร่วมกันของ
ชุมชน จะต้องได้รับความร่วมมือจากคนหลายฝ่ายใน
ชุมชนนั้น ๆ ที่มีความยินดีที่จะเป็น “เจ้าภาพ”

เพราะเจ้าภาพจะต้องร่วมกันรับผิดชอบการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่
ศูนย์การเรียนรู้ฯ จะไม่ใช่ “สาขา” ของมหาวิทยาลัยชีวิต
แต่เป็นศูนย์ของท้องถิ่น ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจัดให้มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทให้คนในท้องถิ่นค่ะ

แม่แดงสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่นี่ค่ะ

http://www.rulife.net/html/LIFElearningCenter.htm

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
chalee วันที่ : 25/03/2011 เวลา : 22.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chalee
This land taught me the value of life.

@ 9
พี่ชัยแมนยู
ขอรับรองว่า ค่าเล่าเรียนของ มหาวิทยาลัยชีวิต
ไม่แพงอย่างที่พี่คิดไว้แน่นอน
เชื่อสิเพราะชาลีไม่เคยโกหกพี่

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
chalee วันที่ : 25/03/2011 เวลา : 22.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chalee
This land taught me the value of life.

@ 8
ครูไทยใจเกินร้อย
มหาวิทยาลัยชีวิต
มีศูนย์เรียนรู้ของชุมชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิต
อยู่ทั่วประเทศ คิดไว้เหมือนกันค่ะ ว่าชาลีจะต้อง
ได้พบกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิต ในโอเคเนชั่นด้วย ขอบคุณครูไทยใจเกินร้อยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
chalee วันที่ : 25/03/2011 เวลา : 22.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chalee
This land taught me the value of life.

@ 5 ,6,7
คุณจันทร์วารี, คุณครูเต่า, คุณChaoying

บรรยากาศที่น่าเรียนลำดับแรกของที่นี่
ความจริงไม่ใช่สถานที่ แต่เป็น บรรยากาศแห่ง
ความเป็นกันเอง ของผู้เรียนกับผู้สอน
รวมทั้งของชาวบ้านในชุมชนด้วยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
คนโทใส่น้ำ วันที่ : 25/03/2011 เวลา : 22.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konto
It's not where you start. It's where you finish.

อ่านแล้วนึกถึงโคลงสี่สุภาพ

ฝูงชนกำเนิดคล้าย ...........คลึงกัน
ใหญ่ ย่อม เพศ ผิวพรรณ .....แผกบ้าง
ความรู้อาจเรียนทัน ..........กันหมด
ยกแต่ชั่วดีกระด้าง ..........อ่อนแก้ ฤาไหว

พระราชนิพนธ์ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5
(ในอินเตอร์เน็ทมีระบุว่าเป็นพระราชนิพนธ์ของ ร.6 อยู่หลายเว็บ)

Born men are we all.............and one
Brown black by the sun .........culture
Knowledge can be done ..........alike
Only the heart differs..........from man to man

ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
ซันญ่า วันที่ : 25/03/2011 เวลา : 17.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SonyaUAS
เส้นทางเดินที่...ยาวไกลในแผ่นดินอื่น  http://www.booking.com/hotel/th/comon-bungalow-haadchaophao.html_ www.comonbungalow.com www.OmoneyCenter.com/805941/G  

แบกเป้มานอนนั่งคุยกันที่นี่ นะคะ
www.comonbungalow.com
ไป เฟ๊คบุ๊คมาแล้วค่ะ
.

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
SW19 วันที่ : 25/03/2011 เวลา : 17.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SW19

ความคิดน่าชื่นชมจริงๆ...

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
auguzzy วันที่ : 25/03/2011 เวลา : 15.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/raterko
A man can be destroyed but not defeated.

ทำให้นึกถึงเรื่องราวสมัยเรียนจบใหม่ๆ กับที่ทำงานแห่งที่สอง ต้องเรียนจากตำราและประสบการณ์จากคนงาน หัวหน้าคนงาน แม้กระทั่งลักจำเค้าก้อเอานะคุณหนูลี

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
ลุงวอ วันที่ : 25/03/2011 เวลา : 14.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/welder

ดีครับ การศึกษาตามอัธยาศัย

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
ชบาแดงสีเหลือง วันที่ : 25/03/2011 เวลา : 14.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chaba


ก็เห็นรัฐบาลเขาก็พยายามทำหลายโครงการ
ที่สร้างความหวังให้แก่ประชาชนอยู่ร่ำไปว่า
จะสามารถแก้ไขปัญหาชีวิตและความเป็นอยู่
ของประชาชน แต่จนแล้วจนรอด ประชาชนผ่าน
การอบรมอะไรต่ออะไรไปแล้ว.. ก็ยังไม่สามารถ
จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีได้ เหมือนอย่างที่วาดหวัง

ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ คณะทำงาน มหาวิทยาลัยชีวิต
ประสบผลสำเร็จ สมดังความตั้งใจที่ดีงาม
แม้ว่ามันจะยาก แต่มันก็เป็นงานที่ดี ที่ทำแล้วได้บุญ
หากว่าทำมันได้สำเร็จผลค่ะ..

เอาใจช่วยอย่างยิ่ง.. :)))))

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
BlueHill วันที่ : 25/03/2011 เวลา : 12.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

เพื่อนคนหนึ่ง เรียนจบมหาลัียธรรมชาติ
ได้ใบไม้เป็นปริญญาตรี
ความรู้รอบในเรื่องป่าเขาลำเนาไพรและสรรพสัตว์
เก่งกว่าผู้ที่เรียนทางตำรามากมายนัก...ครับ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ วันที่ : 25/03/2011 เวลา : 12.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somchoke101

ผมเคยพูดกับลูกศิษย์ไว้เสมอว่า ทุกพื้นที่ของโลกใบนี้คือ ห้องเรียน ครับ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
เกริกบุระวนะวงศ์วรวิวัฒน์ วันที่ : 25/03/2011 เวลา : 12.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cottonhut
 เธอเคยไหมฟังเสียงในใจร่ำร้อง  ถ้วนทั่วทุกท่วงทำนองของถ้อยคำ 

น่าดีใจ
ที่การศึกษา
เดินทางไปสู่ผู้คน
ในวงกว้างอย่างทั่วถึงมากขึ้นครับ
โหวตๆ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
ชบาตานี วันที่ : 25/03/2011 เวลา : 11.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani

ไม่มีใครแก่เกินเรียนค่ะ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
พี่ป๋อง วันที่ : 25/03/2011 เวลา : 11.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/teetatfarm
อาชีพอิสระ.. ทุกคนสามารถทำได้        

การศึกษาไม่มีคำว่าสิ้นสุด เราจึงสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ซึ่งขณะนี่ BG:พี่ป๋อง ก็กำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาวิถีชีวิตเกษตร

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ดินดำน้ำชุ่ม วันที่ : 25/03/2011 เวลา : 11.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/derreiser
เพื่อชาติ และเป็นคนดีของชาติ

ด้วยชื่นชมยิ่ง น้องสาว หวังว่าจะได้ไปเยือน จ๊ะ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ครูแดง วันที่ : 25/03/2011 เวลา : 07.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krudang

-ขอบคุณค่ะชาลี..เป็นเรื่องดีมีคุณค่า

-น่าส่งเสริม สนับสนุนให้แพร่หลายนะคะ

-มีคำถามค่ะ

๑.แม่แดงจะมีส่วนช่วยอะไรได้บ้าง ตามวัยวุฒิ และคุณวุฒิ
๒.ในสังคมเมืองเราจัดห้องเรียนมหาวิทยาลับชีวิตได้ไหมคะ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ChaiManU วันที่ : 25/03/2011 เวลา : 07.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chaimanu
   ทำงานให้สนุก  เป็นสุขกับการทำงาน    

ดูท่า มหาลัยนี้ จะมีค่าหน่วยกิจที่แพงน่าดู

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ครูไทยใจเกินร้อย วันที่ : 25/03/2011 เวลา : 05.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krusak

ที่แม่ฮ่องสอนก็มีมหาวิทยาลัยชีวิต 1 แห่งครับ
เปิดสอนที่ อบต.แม่สะเรียงครับ
ขอแสดงความยินดีและภูมิใจกับนักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิตทุกท่านทั่วไทย และขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านครับทีร่วมกรุณาร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันโอกาสที่ดีๆต่อทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินแห่งความดีงามและความสุขของทุกๆคนครับ
การศึกษาคือการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ขอขอบพระคุณยิ่งครับ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
Chaoying วันที่ : 25/03/2011 เวลา : 05.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

โหวตค่ะ ...ชอบบรรยากาศนอกห้องเรียน..มันต้องหยั่งงี้สิ...โดนใจ มากๆ แล้วจะหาโอกาสไปเยือน

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ครูเต่า วันที่ : 25/03/2011 เวลา : 03.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/artcentre

น่าสนใจจริงๆค่ะ......

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
จันทร์วารี วันที่ : 25/03/2011 เวลา : 01.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/waranin
คือ..จันทร์วารี  : สวัสดี.. ม่านหมอกและหยาดน้ำค้าง/กลุ่มเขียนข้าว

บรรยากาศดีจังค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
chalee วันที่ : 25/03/2011 เวลา : 01.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chalee
This land taught me the value of life.

สวัสดีค่ะคุณซันญา
ดีใจที่คุณซันญ่า แวะมาอ่านและทักทาย
กลับมาเมืองไทยคราวหน้าติดต่อชาลีนะคะ
อยากเจอจริง ๆ ค่ะ
ฝากเป็นแฟนคลับกันในนี้ด้วยนะคะ คุณซันญ่า

(ขอซะเลย อิ อิ)
http://www.facebook.com/#!/pages/Chalee-Fanclub/162962407058144

สวัสดีค่ะนายไขเคว็ดฯ
ขอบคุณที่แวะมาอ่านค่ะ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
นายไขเคว็ดบ้านโคกหม้อ วันที่ : 25/03/2011 เวลา : 01.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khokmaw
ตำบลชายคลอง บ้านโคกหม้อ : พันธะชีวา นยะสหคาม (Community Life)

ครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ซันญ่า วันที่ : 25/03/2011 เวลา : 01.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SonyaUAS
เส้นทางเดินที่...ยาวไกลในแผ่นดินอื่น  http://www.booking.com/hotel/th/comon-bungalow-haadchaophao.html_ www.comonbungalow.com www.OmoneyCenter.com/805941/G  

คุณชาลี มีบทความ ที่ สร้างสรร เสมอเลย
ได้คุยกันนาน เป็นปีแล้วนะคะ ละเอียดดีจังเลย
ข้อมูล ครบครัน
.

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
chalee วันที่ : 25/03/2011 เวลา : 00.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chalee
This land taught me the value of life.

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ตามที่อยู่ท้ายบทความนะคะ

"ชาลี"

(\ /)
( . .)♥
c(”)(”)

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน