• chaitham
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : chaithamblog@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-05-07
  • จำนวนเรื่อง : 27
  • จำนวนผู้ชม : 44186
  • ส่ง msg :
  • โหวต 45 คน
Change: พลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า -> คุณภาพ ที่ ค้นพบได้ ใน ตัวเราทุกคน ->
[ 2475 { 2516 ( 2519 ( Change ! Change ? Change $ Change ^ ) 2535) 2549 } 2551, 2553 25 ? ? ] < < < < - - - - - - - - - - - - มุมมองตรง ในระบอบประชาธิปไตย คด - - - - - - - - - - - - > > > >
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/change
วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2550
Posted by chaitham , ผู้อ่าน : 1376 , 11:20:35 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ตอนที่ 5
แนวคิดในการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมกับปัญหาเชิงนิติศาสตร์
แนวทางการแก้ปัญหาในเชิงวิศวกรรมหลายแขนงแบ่งเป็นระดับชั้นจากขั้นพื้นฐานไปสู่การแก้ไขขั้นก้าวหน้าได้ดังนี้
#
ขั้นพื้นฐาน
1) Repair Maintenance: การซ่อมบำรุงทั่วไป
เป็นการแก้ไขหรือซ่อมแซมระบบหรือเครื่องจักรใดๆ เมื่อเกิดมีข้อขัดข้องอันเป็นเหตุให้ระบบหรือเครื่องจักรนั้นทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพหรือหยุดทำงานโดยสิ้นเชิง พูดกันง่ายๆว่าจะซ่อมก็ต่อเมื่อมันเสีย หรือเข้าทำนองวัวหายแล้วล้อมคอก นั้นเอง
#
เช่น รถยนต์ที่เราใช้ ขับตะบี้ตะบันจนพังจึงได้นำเข้าอู่ซ่อม รถอาจจะเสียกลางทาง เสียในที่เปลี่ยว หรือเกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายกับชีวิตตนหรือผู้อื่นได้
ในปัจจุบันวิธีนี้เป็นแนวทางพื้นฐานและอาจพิจารณาได้ว่าเป็นวิธีแก้ไขปัญหาที่หยาบที่สุดในเชิงวิศวกรรม เพราะรอให้ปัญหาเกิดค่อยมาซ่อมแซมกัน เป็นกรณีตัวอย่างของการทำงานที่ไม่มีการวางแผนและตั้งอยู่ในความประมาท
#
ขั้นกลาง
2) Preventive Maintenance: การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
แนวคิดที่สองนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อปรับปรุงข้อด้อยของแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้างต้น โดยที่ไม่ได้รอให้เสียแล้วค่อยมาซ่อมแซมกัน เข้าทำนองล้อมคอกก่อนที่วัวจะหาย และการพยายามลดโอกาสที่เหตุวิบัติจะเกิดแต่ต้นทาง
#
เป็นการตรวจเช็คระบบหรือเครื่องจักร ตามระยะเวลาใช้งาน หรือตามตารางการซ่อมบำรุง ที่สอดคล้องกับอายุการใช้งานหรือเงื่อนไขการใช้งานของระบบหรือเครื่องจักร
#
เช่น การนำรถยนต์เข้าศูนย์บริการเพื่อตรวจสภาพเครื่องยนต์ ระบบเบรค ระบบบังคับเลี้ยว หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะทางที่รถวิ่ง
#
ขั้นก้าวหน้า
3) Predictive Maintenance: การซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์
แนวคิดที่สามนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อปรับปรุงข้อด้อยของแนวคิดที่สอง ลดโอกาสเกิดปัญหาให้น้อยลงไปอีกขั้นหนึ่ง
#
เป็นการตรวจสอบ วิเคราะห์ ระบบ เครื่องจักร หรือ วัสดุที่ใช้ เพื่อให้ทราบสภาพที่เป็นจริง ด้วยความรู้และการค้นคว้าทางวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ประยุกต์ในหลายแขนงผนวกกับเทคนิคการพยากรณ์ทางสถิติ
#
เช่น กรณึการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของรถยนต์ตามระยะทาง ในบางกรณีน้ำมันเครื่องยังอยู่ในสภาพที่ดี เนื่องจากวิ่งในสภาพจราจรทีไม่ติดขัดชั่วโมงการทำงานก็จะน้อยกว่าปกติ
#
ในทางตรงกันข้าม น้ำมันเครื่องที่เปลี่ยนนั้นหมดสภาพการใช้งานไปนานแล้วควรเปลี่ยนตั้งแต่หลายเดือนก่อน เนื่องจากรถคันดังกล่าวได้ผ่านการใช้งานในสภาพการจราจรที่ติดเป็นกิจวัตร เครื่องยนต์จึงทำงานในจำนวนชั่วโมงที่มากกว่าหลายๆ เท่าเมื่อเทียบกันกับกรณีที่สภาพจราจรไม่ติดขัด ซึ่งมีผลทำให้น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพมากกว่าเกณฑ์ปกติ
#
การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องช้ากว่ากำหนดเกินไปหรือก่อนกำหนดนานเกินไป ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่พึ่งประสงค์ เปลี่ยนช้าไปก็อาจทำให้เครื่องจักรพังเสียหายก่อนกำหนดหรืออายุการใช้งานสั้นกว่าปกติ
#
การเปลี่ยนก่อนกำหนดเกินไป ก็ทำให้เกิดความสิ้นเปลือง ราคาน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์บางประเภทไม่ได้มีราคาถูกเป็นหลักร้อยหลักพันอย่างน้ำมันเครื่องที่ใช้ในรถยนต์ หากแต่ราคาเป็นหลักหมื่นหรือเป็นหลักแสน
#
ด้วยแนวทางแก้ปัญหาในแนวคิดนี้ ผู้เชี่ยวชาญจะนำตัวอย่างน้ำมันที่ใช้แล้วนี้ไปวิเคราะห์สภาพเชิงกายภาพและเชิงเคมีในห้องปฏิบัติการ แล้วจึงนำค่าที่วัดและสรุปได้ผนวกกับเทคนิคการพยากรณ์ตามหลักสถิติ ไปเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจว่าจะใช้งานต่อไปหรือให้เปลี่ยนโดยทันที ทำให้ลดโอกาสที่จะเกิดวิบัติหรือลดค่าใช้จ่ายที่พึ่งหลีกเลี่ยงได้โดยไม่จำเป็น
#
ที่เล่าและหยิบยกตัวอย่างมาก็เพื่อให้เป็นแนวทางเปรียบเทียบกับหลักและวิธีคิดในเชิงนิติศาสตร์หรือในแนวทางแห่งบทบัญญัติในตัวกฎหมายเอง
#
ข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าแนวคิดหรือหลักในนิติศาสตร์ที่ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันพอจะเทียบเคียงกับแนวคิดในการแก้ไขปัญหาข้างต้นแนวคิดใดหรือไม่ หรือ อาจจะเป็นแนวคิดที่ดีและสมบรูณ์กว่าแนวคิดในการแก้ไขปัญหาในเชิงวิศวกรรมข้างต้นทั้งหมด
#
ขอรบกวนผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยกรุณาให้ความรู้กับพวกเราด้วย
#
หากจะนำไปสู่ประเด็นการโต้แย้งให้เกิดการทบทวนข้ออ่อนบางประการอันอาจนำไปสู่การแก้ไข ย่อมเป็นประโยชน์แก่สังคมโดยรวม
#
ด้วยความเคารพและศรัทธาในหลักนิติธรรม
ชัยธรรม2550อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
chaitham วันที่ : 23/05/2007 เวลา : 11.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/erp
ChaiTham

ขอขอบพระคุณสำหรับความคิดเห็นที่ 1

ผมคงต้องปรับปรุงการเขียนของตัวเอง ที่ทำให้ นายหมอดี เข้าใจบทความข้างต้นผิดทั้งในเจตนาของผู้เขียนและเนื้อหาที่นำเสนอ

ประการที่ 1 ผู้เขียนมิได้มีความเห็นใดๆ หรือ เจตนานำเสนอให้เอาระบบสังคม เจตนารมย์ไปใช้ในหลักวิศวกรรม
เพราะในปัจจุบันระบบสังคมมีการพัฒนาที่ล่าช้ากว่าวิศวกรรมหลายเท่าตัว

กล่าวอย่างเฉพาะเจาะจงไม่ทราบ นายหมอดี หมายถึงระบบสังคม ระบบไหน? และ เจตนารมย์ของอะไร?????

ประการที่ 2 ปัญญาประดิษฐ์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี่สารสนเทศ (ซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์ชนิดหนึ่ง) มีอัตราเร่งของการพัฒนาเร็วกว่า การปรับตัวเปลี่ยนแปลงของระบบรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลายเท่าตัว

จึงไม่ใช่ประเด็นว่าเข้าถึงหรือไม่เข้าถึง

หากแต่ความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี่สารสนเทศ ได้ถูกนำไปใช้ในทุกระบบของสังคมในปัจจุบันในทุกประเทศไม่ว่าจะปกครองด้วยระบอบใดก็ตาม ไม่เพียงแต่ในระบบรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ นายหมอดีกล่าวถึง

พัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์มีมากมายครอบคลุมหลากหลายแขนงวิชา ปัญญาประดิษฐ์บางประเภทมีการคิดค้นและริเริ่มใช้มานานหลายทศวรรษ ไม่ทราบนวัตกรรมใหม่ที่ นายหมอดี กล่าวถึงหมายถึงปัญญาประดิษฐ์ส่วนใหน??

ประการที่ 3 ประเด็นที่ยกตัวอย่างว่าพ่อทำผิด ระบบตรวจได้ ลงโทษประหาร ลูกเป็นผู้พิพากษา ไม่ช่วยพ่อ

ไม่ทราบ นายหมอดี คิดว่าการไม่ช่วยพ่อเป็นการทำลาย
ระบบจริยะธรรมโดยสิ้นเชิง หรืออย่างไร ??????????

หากจะรักษาระบบจริยธรรม นายหมอดี คิดว่าต้องช่วยพ่อถึงจะถูกต้อง กระนั้นหรือ ??????

ปัญญาประดิษฐ์เป็นแค่สิ่งที่มนุษย์คิดค้นขึ้นเช่นเดียวกับนวัตกรรมอื่นๆ อยู่ที่ผู้ใช้จะใช้มันเพื่อ ผดุงไว้และรักษาระบบจริยธรรม

หรือ

จะใช้มันเพื่อทำลายระบบจริยธรรม

ขอความรู้ใหม่ๆจาก นายหมอดี อีกนะครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
Freedomheart วันที่ : 22/05/2007 เวลา : 20.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Freedomheart


.....โลกนี้ช่างสวยงาม.....
.....เสียนี่กระไร................
.....เมื่อบัว........................
.....พ้นน้ำ........................
.....ฉันเกิดใหม่แล้ว.........
.....ขอขอบคุณ.....ที่เข้าไปเยี่ยมเยือน.....” ใครก็ได้.....ช่วยให้กำลังใจฉันหน่อย ( ฉันเหมือนหมาเหงา ) ......”
Freedomheart
มิตรภาพใหม่.....เริ่มได้ที่นี่.
Permalink : http://www.oknation.net/blog/Freedomheart

.....ออกเรื่องใหม่แล้ว.....ไปตาม Link ด้านล่าง นะ .....


Braveheart
ร้อยแก้ว.....พลังใจไม่มีวัันหมด.
Permalink : http://www.oknation.net/blog/Braveheart.....ฉันเข้ามาดู.....
.....มาอ่าน...........
.....มาศึกษา.......
.....งานของคุณ..
.....เพื่อประดับ...
.....สติปัญญา...
.....ของฉัน.........

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
นายหมอดี(แท้) วันที่ : 22/05/2007 เวลา : 11.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/NARKA

๙สามัคคีครับ๙
การเอาระบบสังคม เจตนารมย์ไปใช้ในหลักวิศวกรรมน่าจะดีในโลกยุคดิจิตอล คือพวกตะวันตกอาจชอบ
แต่ตะวันออกไม่ชอบแน่
อีกอย่างก็ไม่แน่ใจว่าตะวันตกจะเอาเพราะมันเกี่ยวพันถึงระบบรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งปัญญาประดิษฐ์มิอาจเข้าถึงได้ในปัจจุบัน อาจเป็นนวัตกรรมใหม่ก็จริงถ้าค้นคว้าวิจัยสำเร็จ แต่ผมว่ามนุษย์ไม่ใช้ เพราะมันจะทำลายระบบจริยะธรรมโดยสิ้นเชิง พ่อทำผิด ระบบตรวจได้ ลงโทษประหาร ลูกเป็นผู้พิพากษา ไม่ช่วยพ่อเลยหรือ ฮา

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

เสียงเพลงชี้ความจริงแห่งชีวี เพลงที่ดีต้องรับใช้ประชาชน (โดยความอนุเคราะห์จาก กองทุนเพลงเพื่อชีวิต)

พลังเพลง

View All
<< พฤษภาคม 2007 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

[ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านคิดว่ากลุ่มบุคคลใด ควรได้รับการลงโทษมากที่สุด
นักศึกษาขายตัว
2 คน
นักวิชาการขายวิญญาณ
2 คน
นักการเมืองขายชาติ
46 คน
นักสื่อสารมวลชนขายจรรยาบรรณ
12 คน

  โหวต 62 คน