เพลงดาบแม่น้ำร้อยสาย
พบเห็นเรื่องใดร้อยเรียงเป็นเรื่องราว
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/charun2495
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561
Posted by พบเห็นเรื่องใดร้อยเรียงเป็นเรื่องราว , ผู้อ่าน : 747 , 17:20:13 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

            อีกไม่นานร่าง TOR โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน  ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา ก็จะแล้วเสร็จ  ซึ่งขั้นต่อไปจะเป็นการเปิดประมูลหาเจ้าภาพผู้ดำเนินโครงการในเดือนเมษายนนี้ โดยขณะนี้มีบริษัททั้งไทยและต่างชาติให้ความสนใจที่เข้าร่วมประมูล และหากไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลง คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินโครงการได้ในเดือนสิงหาคม 2561 

 

         

             โดยทั่วไปแล้ว การก่อสร้างรถไฟฟ้านั้น มักดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) เนื่องจากประโยชน์ของรถไฟฟ้าความเร็วสูง นอกจากจะใช้ขนส่งคน เพื่อลดระยะเวลาการเดินทางแล้ว ยังมีประโยชน์ด้านอื่นๆอีก อาทิ ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจจากการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD)

             ส่งผลดีต่อการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างโอกาสให้กับประชาชน นอกจากนั้น การพัฒนาพื้นที่ๆอยู่ในวงรอบของ TOD  มีศักยภาพสูงในการสร้างสรรค์กายภาพทางเดินและทางจักรยานให้มีคุณภาพอีกด้วย ดังจะเห็นตัวอย่างของสถานีรถไฟในต่างประเทศ ที่สร้างความเจริญสู่พื้นที่โดยรอบ 

              สําหรับการพัฒนาที่ดินแบบ TOD นั้น ไม่ได้จำกัดเฉพาะที่ดินของรถไฟเท่านั้น แต่ยังรวมถึงที่ดินของหน่วยงานต่างๆ และภาคเอกชน เนื่องจากมีกฎหมายจัดรูปที่ดิน ทำให้มีความยืดหยุ่นในการพัฒนาที่ดิน ที่รัฐและเอกชนสามารถพัฒนาร่วมกันได้  ซึ่งเป้าหมายหลักของการพัฒนาไม่ได้พิจารณาแค่ผลตอบแทนทางการเงินสูงสุดเท่านั้น แต่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น การสร้างกิจกรรมให้ชุมชม การศึกษา การสาธณสุข การสร้างงาน ความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัย 

             ยกตัวอย่าง ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาที่ดินแบบ TOD  โดยเป้าหมายหลักในการพัฒนาส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นเป็นพื้นที่สาธารณะ เช่น สถานที่ซ่อมบำรุงรถไฟ ลานกองสินค้า ที่อยู่ในตัวเมือง โดยพัฒนาไปเป็นอาคารสูง ทั้งอาคารสำนักงาน สนามกีฬา ศูนย์การศึกษา ศูนย์การค้า โรงพยาบาล เนื่องจากพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง ติดสถานีรถไฟในเมืองใหญ่ เกือบทุกสถานีเป็นสถานีที่เชื่อมกับรถไฟฟ้าหลายสาย

             ซึ่งปัจจุบันสถานที่เหล่านี้นอกจากจะประสบความสำเร็จจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่แล้ว และถือเป็นการพัฒนาเมือง ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างดีเยี่ยม

 

สถานีชินากาว่า Shinagawa Station

 

            เป็นสถานีรถไฟฟ้าในมหานครโตเกียว ซึ่งเป็นสถานีชุมทางที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสำคัญ เช่น สายยามาโนะเตะ (Yamanote) ที่เป็นสายวงแหวนหลักของมหานครโตเกียว และสายเคย์คิว (Keikyu) เป็นสายที่เชื่อมระหว่างใจกลางโตเกียวกับสนามบินนานาชาติฮาเนดะ และรถไฟความเร็วสูงชินกังเซ็น(Shinkansen) 

ในอดีต สถานีชินากาว่าเคยเป็นที่ตั้งของลานกองสินค้ารถไฟ อย่างไรก็ตาม ผลจากการพัฒนาของเมือง จำนวนผู้โดยสารของสถานีเพิ่มขึ้นทุกปี ในขณะที่จำนวนสินค้าลดลง จึงมีแนวคิดย้ายลานกองสินค้าไปไว้นอกเมือง และพัฒนาที่ดินดังกล่าวเป็นอาคารสำนักงาน โดยมี Theme เป็น International Business ที่เชื่อมโตเกียวกับโลก โดยนำจุดแข็งของความสะดวกในการเชื่อมต่อกับสนามบินนานาชาติฮาเนดะ เป็นจุดขาย การพัฒนานี้มีทั้งหมด 3 เฟส ใช้เวลาทั้งหมด 30 ปี โดยมีสาเหตุมาจากการพัฒนาที่ต้องค่อยๆ สร้างความต้องการเดินทาง

 

 Saitama Super Arena

                 ตั้งอยู่ทางเหนือของมหานครโตเกียว เดิมพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นชุมทางรถไฟ และถูกพัฒนาเป็นสนามกีฬาขนาดใหญ่ สามารถจัดกิจกรรมกีฬา เช่น การแข่งขันศิลปะการต่อสู้ K-1 และ UFC, คอนเสิร์ตศิลปินระดับโลกอย่าง Katy Perry เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย เพราะสนามอยู่ใกล้สถานีรถไฟ เมื่อการคอนเสิร์ตเลิก ทุกคนสามารถใช้รถไฟฟ้าเดินทางกลับบ้านได้โดยไม่มีปัญหาการจราจร(ลองนึกถึงประสบการณ์ไปดูคอนเสิร์ตในเมืองไทยครั้งล่าสุด รถติดทั้งขาไปและกลับ) นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาพื้นที่บางส่วนเป็นอาคารสำนักงาน เพื่อสร้างปริมาณการเดินทางในวันธรรมดา

 

 

 Umekita

                 พื้นที่นี้ตั้งอยู่ใจกลางนครโอซากา เคยเป็นลานกองสินค้า แต่ด้วยศักยภาพของที่ตั้งทำให้มีการย้ายลานกองสินค้าออกไปนอกเมืองและพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว เป็น Mixed Use ประกอบไปด้วยอาคารสำนักงานศูนย์การค้า ศูนย์การเรียนรู้ Coworking Space ลานกิจกรรมของเมือง นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงพื้นที่ให้เชื่อมต่อการเดินทางให้สะดวกขึ้น เช่น การนำท่ารถ (Bus Terminal) มาไว้ในพื้นที่ การทำทางเดินเท้าทั้งยกระดับ (Skywalk) และทางลอดใต้ดิน ซึ่งการพัฒนาในทิศทางนี้ยิ่งช่วยให้คนเดินทางเข้า-ออกพื้นที่มากขึ้น

 

              การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่น  นอกจากจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ที่ดิน สร้างประโยชน์ให้กับภาพรวมของสังคมแล้ว ยังสร้างความต้องการเดินทางซึ่งหล่อเลี้ยงทั้งธุรกิจรถไฟฟ้าและธุรกิจอื่นๆ บริเวณรอบสถานีอีกด้วย ซึ่งมีแนวคิดที่เอื้อกันระหว่างรัฐบาล ประชาช และภาคธุรกิจ ดังนี้

  •  เคยเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมของรถไฟและสามารถย้ายกิจกรรมดังกล่าวไปไว้ที่ดินนอกเมืองที่มีราคาถูกกว่าได้ 
  •  มีแนวคิด (Theme) การพัฒนาที่ชัดเจน 
  •  ใช้เวลากว่า 30 ปี จึงพัฒนาจนเต็มรูปแบบ
  •  เป็นการวางแผนที่คิดร่วมกันระหว่าง รัฐบาล ท้องถิ่น รถไฟฟ้า และภาคเอกชน

  

                กลับมาที่ประเทศไทย ณ ปัจจุบัน หากดูจากพื้นทีบริเวณรอบๆสถานีรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและเขตชานเมือง โดยส่วนใหญ่ยังเป็นพื้นที่ใช้สอยส่วนบุคคลเป็นหลัก  เช่น การสร้างคอนโดที่อยู่อาศัย เป็นต้น ซึ่งถือเป็นต้นทางการเดินทาง แต่ยังขาดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าให้เป็นปลายทางการเดินทาง ที่จะเป็นการพัฒนาอย่างสมดุล  ซึ่งก็ได้แต่หวังว่า หากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินแล้วเสร็จ เราจะได้เห็นการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) อย่างในต่างประเทศ  เพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่และระบบการคมนาคมขนส่งของประเทศโดยรวมอย่างยั่งยืน.

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มีนาคม 2018 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31[ Add to my favorite ] [ X ]