*/
<< กุมภาพันธ์ 2008 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551
Posted by ชัชวัลย์พงศ์ยุทธนาธรรม , ผู้อ่าน : 2221 , 12:06:14 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

        “คนหนุ่มสาวไม่ได้หายไปไหน แต่ถูกทำให้เชื่อง!”

 

ปรากฏการณ์สำคัญอย่างหนึ่งของคนหนุ่มสาวในแต่ละยุคสมัยก็คือ การตั้งคำถามต่อสรรพสิ่ง และดูเหมือนว่า คำถามหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้ยินมาโดยตลอดก็คือ “หน้าที่ของคนหนุ่มสาวคืออะไร และ “คนหนุ่มสาวหายไปไหน คำถามทั้งสองข้อนี้ พิจารณาได้ทั้งในด้านที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมที่ปรากฏอยู่ในสายธารประวัติศาสตร์สังคม การเมืองและวัฒนธรรมของประเทศ (ไทย) ซึ่งเติบโตมาจากการสร้างและใช้วาทกรรมประชาธิปไตยแบบศักดินากึ่งเมืองขึ้นเพื่อความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ในระยะ 100  กว่าปีมานี้เอง!

ในฐานะคนหนุ่มสาวของประเทศหนึ่งที่ (บรรดาอำมาตยาธิปไตย) ได้รังสรรค์ประวัติศาสตร์และการเมืองภายใต้วาทกรรมประชาธิปไตยขึ้นมาอย่างมหัศจรรย์ในบริบทของความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ที่ว่านี้เอง ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า คนหนุ่มสาวไม่ได้หายไปไหน แต่คนหนุ่มสาว (ในความหมายทางอุดมคติ) ไม่มีและคนหนุ่มสาวถูกทำให้เชื่อง!

            สำหรับมนุษย์ นับตั้งแต่เกิดจนถึงการดับสลาย มนตราแห่งทุนนิยมและวงจรการเมืองอันงดงามเฉพาะเรื่องผลประโยชน์และอำนาจที่สั่นคลอนระบบความเชื่อเรื่องศีลธรรมในตัวมนุษย์อย่างหนักหน่วงได้สร้างอัตลักษณ์ให้คนแต่ละคนมีสำนึกในการมีชีวิตอยู่ภายใต้การบริโภคที่ทัดเทียมกันและรุนแรงอย่างยิ่ง

            คนหนุ่มสาวทั้งหลายคงเข้าใจว่า ระยะทางจากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอนนั้น ทุนนิยมได้เมตตาให้แต่ละคนมีความเป็นนักบริโภคผู้ซื่อสัตย์ด้วยกันอย่างสนุกสนาน ในทางหนึ่ง ถ้าการบริโภคผลผลิตที่ได้มาจากการทำลายทรัพยากรเป็นการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์และคนหนุ่มสาวก็อาจเป็นไปได้ว่า แท้จริงแล้ว เด็ก คนหนุ่มสาว และคนแก่เฒ่าไม่ได้มีอยู่ มีเพียงคนที่มีความเป็นมนุษย์ในเชิงปรัชญาลดน้อยลงเท่านั้น!

            หากจะว่าไปแล้ว ถ้าคนหนุ่มสาวในยุคสมัยของเราคนหนึ่งลุกขึ้นมายืนยันว่า คนหนุ่มสาวยังมีอยู่และเราคือหนึ่งในจำนวนคนหนุ่มสาวอันมหาศาลนั้น ข้าพเจ้าก็เชื่อว่า แม้คนหนุ่มสาวจะมีอยู่ แต่ความเป็นคนหนุ่มสาวได้สูญสิ้นอัตลักษณ์ในทางสร้างสรรค์เสียแล้ว คนหนุ่มสาวถูกจำกัดพื้นที่เวลาให้แคบลง บางครั้งสูญเสียพลังไปในกล่องเวลาอย่างไม่สามารถที่จะเรียกให้กลับฟื้นคืนได้, แน่นอน กล่องเวลาที่ว่านี้คือ กล่องที่มีพื้นที่ว่างเปล่าในชุดมโนทัศน์มหาศาลอันเปราะบางและล่องลอยของพวกเขา (คนหนุ่มสาว) ทั้งมวลที่กำลังเสพสุขให้ชีวิตในพื้นที่และเวลาที่ได้รับการสร้างและปรุงแต่งขึ้นมาอย่างสุกปลั่งโดยเครื่องจักรและมรรควิธีของทุนนิยม ซึ่งอาจจะเรียกเรียกว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวตามแนวทางการสร้างอัตลักษณ์สมัยใหม่จากสภาพมโนทัศน์แบบ "กลับไม่ได้ ไปไม่ถึง"  ก็ได้!

            ถ้าหากว่าข้าพเจ้าคือคนหนุ่มสาวในความหมายที่มีน้ำเนื้อปรัชญาและอุดมคติเป็นองค์ประกอบสำคัญ หมายความว่าเป็นมนุษย์ที่มุ่งสู่การผลิบานด้วยจิตวิญญาณภายในและแน่นหนักด้วยความคิดและการปฏิบัติเพื่อผู้อื่นแล้ว, โดยวิธีคิดอันแปลกแยกที่เป็นมา ข้าพเจ้าไม่ได้สร้างสรรค์สิ่งอื่นใดเพื่อสะท้อนให้เห็นว่า ข้าพเจ้าคือคนหนุ่มสาวที่แท้จริง นอกจากการเขียนหนังสือและเขียนหนังสือ!?

            ในแง่มุมศิลปและวรรณคดีกับความเป็นคนหนุ่มสาว ข้าพเจ้าเองก็ไม่แน่ใจนักว่า ในยุคสมัยนี้ มหาวิทยาลัยที่สถาปนาขึ้นมาอย่างใหญ่โตหรูหราเหล่านั้น จะมีสำนึกในบทบาทการส่งเสริมวิถีวิธีและกระบวนการคิดให้คนหนุ่มสาวอย่างเข้มข้นอย่างไรหรือไม่ สำหรับข้าพเจ้า หากกล่าวว่า การเขียนหนังสือของข้าพเจ้าคือการแสดงออกถึงความเชื่อส่วนตัวที่ว่า ความจริงแล้ว คนหนุ่มสาวไม่ได้หายไปไหน คนหนุ่มสาวยังอยู่ พวกเขาเป็นอมตะนิรันดร์เท่ากับพลังทั้งมวลที่เคลื่อนที่อยู่ในจักรวาลก็มีส่วนถูกอยู่ไม่น้อย และด้วยเหตุนี้เอง อาจเป็นไปได้ว่าข้าพเจ้าคือคนหนุ่มสาวคนหนึ่งที่ยังเชื่อมั่นในอำนาจและความงามของวรรณคดีอย่างหนักแน่นและอาจตลอดช่วงเวลาแห่งการมีชีวิตอยู่!

 สิ่งยืนยันสำคัญในการมีอยู่ของคนหนุ่มสาวตามทัศนะของข้าพเจ้าก็คือ การทำงานในสิ่งที่ตัวเองเชื่อด้วยความรักและเพียรพยายาม และควรเป็นงานที่สามารถแบ่งปันผลผลิตที่ได้มาในแต่ละครั้งให้คนอื่นมากกว่าที่จะเก็บไว้ให้ตัวเอง ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นได้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า ความเป็นคนหนุ่มสาวไม่สูญเปล่า ซึ่งในสภาวะปัจจุบัน มหาวิทยาลัยที่สร้างตัวตนขึ้นมาจากเงินภาษีของชาวนา(และนายห้าง!) นั้นได้ตระหนักถึงหน้าที่ตรงนี้หรือไม่? 

 เช่นเดียวกัน ปรากฏการความสงสัยและสับสนที่เปรียบเสมือนวิกฤตด้านคุณค่าในจิตวิญญาณของความเป็นคนหนุ่มสาวจะยังมีต่อไป ข้าพเจ้าเชื่อว่าในอนาคตที่โลกของคนหนุ่มสาวอาจเปราะบางและเบาหวิวยิ่งกว่าขณะนี้ ความเป็นคนหนุ่มสาวจะได้รับการท้าทายและสั่นคลอนจากเปลือกนอกอันสวยสดงดงามจากปรากฏการณ์ของบริบทแห่งประวัติศาสตร์และการเมืองในโลกทุนนิยมอย่างเข้มงวดและรุนแรงมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าคนหนุ่มสาวเหล่านั้นจะมีสำนึกอัตลักษณ์และวิถีการดำรงตนแบบ “สัตว์เดี่ยว” หรือ “สัตว์ฝูง” ก็ตาม ไม่ว่าคนหนุ่มสาวเหล่านี้จะหลบนิ่งงันอยู่ในจัตุรัสส่วนตัวอันอึกทึกด้วยส่ำเสียงและภาพจากเคเบิลใยแก้วหรือยืนอยู่กลางแสงแดดในพื้นที่สาธารณะและถูกต้องตามกฎหมายก็ตาม! 

  คำถามที่ว่า ถ้าหากคนหนุ่มสาวยังมีอยู่จริง ไม่หลบหายไปไหนและไม่สูญสลายความเป็นตัวตนที่แท้จริงตามที่ควรจะมีและควรจะเป็นแล้ว หน้าที่สำคัญของพวกเขาคืออะไร? และพลังสร้างสรรค์ของคนหนุ่มสาวจำเป็นต่อสังคมหรือไม่? จะกลายเป็นปมปัญหาที่สำคัญและท้าทายรูปแบบวิธีคิดในมโนสำนึกในยุคสมัยของเราอีกอย่างชัดเจน ทั้งนี้ปัญหาเหล่านี้สามารถนำพาบรรดามนุษย์ที่เชื่อมั่นที่สุดว่าตัวเอง “ยังคงเป็นคนหนุ่มสาว” ทั้งในเปลือกนอกและแก่นในให้เดินไปสู่จัตุรัสแห่งความสว่างไสวหรือความสูญสลายของสติปัญญาได้ทั้งสองทาง!

  ต่อคำถามสำคัญเช่นนี้ ในฐานะที่ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า อย่างน้อยที่สุดข้าพเจ้าก็ได้เดินทางผ่านวิถีแห่งความคิดความใฝ่ฝันและการกระทำตามแบบฉบับของคนหนุ่มสาวมาแล้ว และสำนึกเหล่านั้นยังคงผลิบานและเติบโตขึ้นในมโนทัศน์อันกว้างใหญ่ของข้าพเจ้าแล้ว การที่จะพบคำตอบเหล่านี้ อย่างน้อยที่สุดข้าพเจ้าเชื่อว่า คนหนุ่มสาวเหล่านั้นจะต้องนำพาตัวเองให้ก้าวพ้นไปจากมายาคติของวัตถุที่เป็นผลมาจากความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเสน่ห์ภายนอกของมันอย่างสิ้นเชิง พูดง่าย ๆ ว่า ตราบใดที่คนหนุ่มสาวเหล่านั้นยังคงเดินไปบนถนนที่ปูลาดด้วยสำนึกของการตลาดและนักแสวงหาการบริโภคผู้ซื่อสัตย์แล้ว พวกเขาจะไม่มีวันได้พบคำตอบ แน่นอน มหาวิทยาลัยและการได้รับปริญญา    ใด ๆ ก็มิใช่คำตอบหรือแม้กระทั่งคำถามเช่นเดียวกัน

   อย่างไรก็ตาม สำหรับคนหนุ่มสาวแล้ว ความดื่มด่ำในชีวิตที่อาบโลมเสพสร้างด้วยเนื้อแท้ทางปรัชญาและทรรศนะทางวรรณคดีที่แหลมคมนั้น ข้าพเจ้าเห็นว่า เป็นชีวิตหนุ่มสาวที่แสนงามและสามารถสั่นสะท้านหวั่นไหวในห้วงสำนึกและจิตวิญญาณต่อปรากฏการณ์ทางสังคมการเมืองและความตระบัดสัตย์ของนักการเมืองได้เสมอ

   เว้นเสียแต่ว่า คนหนุ่มสาวเหล่านั้น ทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย จะถูกสอนและทำให้เชื่องด้วยมายาคติของพวกชนชั้นนำในสังคมไทยที่ชอบสร้างและนำเสนอวาทกรรมปรัชญาและศาสนามาบดบังอำนาจและผลประโยชน์ของตัวเองในโลกธุรกิจทุนนิยม! 

   ข้าพเจ้ายังเชื่อว่า ตราบเท่าที่เจ้าทุนนิยมยังเติบโตขยายตัวไม่สิ้นสุดและมนุษย์ยังเสาะแสวงหาสิ่งอำนวยความสุข คำถามเหล่านี้จะยังคงมีอยู่ตลอดไป!

ร่มเงาต้นจานฝั่งน้ำเซบาย (เลิงนกทา) บ่าย 10 กุมภาฯ 2551


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
นายสิบหมื่น วันที่ : 04/06/2009 เวลา : 17.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/namsean
หากแม้นไม่ตายเสียก่อน...ฉันจะคืนสู่รากเหง้าลูกชาวนา

แนมเห็นคำถามอ้าย
เลยมาตอบไว้ซื่อๆดอกครับ
..
หนุ่มสาวหนีท่งแห่งดินแดงขี้ฝุ่นไหง่ง่อมมาดนแล้ว
จนควมหนุ่มสาวเปิดอาดหลาดเข้าป่าคอนกรีต
บาดห่าคึดโงโค้งก็เป็นวัยเคิ่งคนเข้าไปแล้ว

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
ภูมิชาย_คชมิตร วันที่ : 20/07/2008 เวลา : 14.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/poomchai

ทุ่งดอกไม้

หนุ่มสาว
นำอุดมคติฝันฝัน
หว่านลงทุ่งดอกไม้

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
สายลมลอย วันที่ : 24/04/2008 เวลา : 20.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suankikran

ระดับระนาบ ในหมู่บ้าน การศึกษาน้อย ใช้แรงงานเยอะ สาวเอากลีบตูดเหนี่ยวเบาะมอร์เตอไซค์ในยุคน้ำมันแพง เปลือยขาอ่อนและเนินถันทิ่มตาสรรพสัตว์

หนุ่ม...หลังงานหนักในสวนรับจ้าง(รายวัน รายเหมา รายสะดวก )ก็กองอยู่ในร้านเหล้า และโต๊ะสนุ๊ก

การศึกษาทำให้หนุ่มสาวแหกคอกความคิด อย่างเดียวละหรือ ?? อันนี้ผมถามตัวเองเมื่ออายุจะย่างเข้าสี่สิบอยู่รอม(มะ)ร่อ

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
สุมาตรภูลายยาว วันที่ : 02/04/2008 เวลา : 11.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mart
สิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับมุนษย์คือ ความคิดของตัวเอง

หนุ่มสาวหายไปไหน?
ตอบ หนุ่มสาวลงไปไทยบ่ทันมาบ้าน ดอกจานบานแล้ว จนว่าแห้งหล่น แต่คนหนุ่มสาวกะหยังบ่คืนบ้าน หนอยามนี้ดอกคูณมาบานตื่ม หรือว่าลืมแล้วเจ้าบ้านเฮาอยู่กลางโท่ง
ถาม อาจารย์ชัชวาลย์ หายไปไส
ตอบ......

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
บัวเผื่อน วันที่ : 25/03/2008 เวลา : 17.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buaphiuan

คนหนุ่มสาว
เคยเป็นเด็กสินะ
เคยเป็นเยาวชนมาก่อน

เที่ยงคืน เที่ยงวัน
คนหนุ่มสาว
กลายเป็นคนแก่หมด

แก่แดดกร้านลม
แก่ค่านิยมยุ่งยืดยับย่น
แก่วัดวาอารมณ์ร่านร้อนรน

แก่จัดจ้านขี้คร้านไฉนเล่า

คุณกับผมยังเป็นคนหนุ่ม
เธอและเธอยังเป็นคนสาว

คิดฮอด/ฮักแพง อยู่สู่มื้อสู่เว็นแท้แหล่ว

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
กวีจร_ณ_โคราชา วันที่ : 22/03/2008 เวลา : 21.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kaweejorn

หายไปไหนครับ...นานหลายวัน...

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
คนรักลำดับที่19 วันที่ : 14/03/2008 เวลา : 15.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mahamookda


เห็นบล็อกพี่ชายจากเว็บรุ่น "ค้อวังวิทย์รุ่น 10 "
ที่เคยบอกครั้งก่อนจำไม่ได้
ตั้งใจจะเขียนอะไรลงในเจ้ากล่องส่วนตัว "มหามุกดา" เหมือนกัน แต่แผ่นบันทึกข้อมูลเล็กๆ ผมไม่รู้ไปอยู่ที่ใด งานที่ทำๆ ไว้ก็เลยต้องห่างๆ
"ภูแผงม้า" ที่เคยโอหังว่าจะเขียนให้จบก็ยังอยู่ในจินตนาการ

เคารพ
ปรรณะปราชญ์ โคตรสงคราม

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
เยี่ยมทองน้อย วันที่ : 10/03/2008 เวลา : 05.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yiumthongnoy

ท่านเชแห่งอีสาน "คนหนุ่มสาวหายไปไหน"เป็นคำถามแห่งยุคสมัย เหมือนกับนักเขียนอีสานยังก้าวไม่พ้นภูเขาสามลูกนั่นแหละ ฟังแล้วก็อึดอัด ตอนที่ผมยังอยู่ในวัยฉกรรจ์ก็รู้สึกว่ามันมีพลังปลุกเร้าในกาย หากทว่าเมื่อผ่านร้อนผ่านหนาวมแล้ว มันก็ผ่อนคลาย การเรียกร้องเอาจากคนหนุ่มสาวอย่างเดียว ดูเหมือนจะไม่เป็นธรรมนัก เหมือนเรามองไปที่คนหนุ่มสาวยุค๑๔ ตุลาคม ก็จะเห็นภาพเสกสรรค์ ธีรยุทธ จีรนันท์ เป็นต้น หากทว่า เมื่อกาลเวลาผ่านไป คนเหล่านี้ก็พลัดพรายไปสู่จุดอื่น สายธารคนหนุ่มสาวก็เคลื่อนขับมาต่อขบวน ผ่านยุคสมัยไปเรื่อยๆไม่ว่าเราหรือเขาก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอื่นได้เสมอ เป็นอย่างที่ตัวเองเป็นดีกว่าลอกเลียนคนอื่นจริงไหมชัชวาลย์.

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
เพลงฝน วันที่ : 10/03/2008 เวลา : 01.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hyacinth
   เรามีตาคนละดวง มีโลกคนละใบ และเราไม่ใช่คนเดียวกัน จึงมีชุดความจริงต่างกันก็เท่านั้นแหล่ะ 

อาจารย์คะ...อีกสักพักคงจะมีคนตั้งคำถาม

"อาจารย์ชัชวาลย์หายไปไส?"

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
Lyrics วันที่ : 10/03/2008 เวลา : 00.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lunla
: Fa Me  SinG a SonG :

หนุ่มสาวบางกลุ่ม

ก็อยู่ในที่ๆเรามองไม่เห็นน๊าวางปากกา ตวัดภู่กัน นักข่าวอย่างฉัน ไปเรียนวาดภาพกับ เป้ สีน้ำ
http://www.oknation.net/blog/lunla/2008/03/10/entry-1

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
กวีจร_ณ_โคราชา วันที่ : 09/03/2008 เวลา : 21.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kaweejorn

กลับจากอุบลฯ หรือยังครับท่าน...ขอให้เดินทางปลอดภัยนะ ไปดีมีโชค กลับมามีชัย นะท่านนะ...

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
lumnam วันที่ : 08/03/2008 เวลา : 14.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lumnam
สงบอยู่ในโลกเพียงลำพัง

อย่าถามหาเอาอะไรกับคนหนุ่มเช่นผมเลย555+

แต่จงถามว่าผู้ใหญ่ทุกวันนี้เล่นอะไรกันอยู่....

ขีดเส้นให้เดิน ใครแหกใครมุดออกมาก็ด่าประนามว่าชั่วช้าเลวทรามความคิดเป็นพิษ สุดท้ายจะเป็นอย่างไร โปรดติดตามตอนต่อไป....

หวัดดีอาจารย์ชัชโคตร

คงจำคืนวันเก่าๆที่ร้อยเอ็ดได้ ว่างๆจะโบกรถกับไอ้กิไอ้พงษ์ไปเยี่ยมถึงบ้าน อย่าดื่มมากนักเดี๋ยวจะอิ่มวะก่อนที่ผมจะไปถึง

55 รักษาสุขภาพด้วยครับ

ด่วนบขส..ติดเครื่องชะรอจะจากอุบล เหลียวหลังยังเห็นหน้ามลลลลลล...คนนนนนนสวยยยแฟนพี่โบกมือไหว่....ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
กวีจร_ณ_โคราชา วันที่ : 07/03/2008 เวลา : 15.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kaweejorn

สวัสดีครับ...ท่าน ชัชวัลย์ฯ
มาเยี่ยมเยือนครับ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
รัตน์ใบขวาน วันที่ : 04/03/2008 เวลา : 09.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khonthook
กลุ่มวรรณกรรมใบขวาน - ปากคำของคนทุกข์แห่งสยามประเทศ 

สวัสดีครับ

เชิญชวนพี่น้องผู้รักความเป็นธรรม ร่วมเเสดงความอาลัย ด้วยคำ บทกลอน บทกวี เเด่ พี่ มด วนิดา ที่บล็อกกลุ่มวรรณกรรมใบขวาน ครับ
หากท่านยังไม่ได้เรียบเรียงถ้อยร้อยวจี ก้ไม่ต้องเร่งรีบนะครับ
ผมจะคงเอ็นทรี่นี้ไว้ อย่างยาวนานที่สุดเพื่อ ประกาศเกียรติคุณล้ำค่ามหาศาลนี้ไว้ให้ได้ประจักษ์
หรือ จะโพสซ้ำโพสซ้อนก็ไม่ว่าอะไร ความจริงใจ เเละน้ำใจนั้นสำคัญที่สุด เป็นการเเสดงความดีต่อกัน เเละกันเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะสายเกินไปเเล้วจะเสียดายครับ


สวัสดีครับ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
รัตน์ใบขวาน วันที่ : 02/03/2008 เวลา : 09.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khonthook
กลุ่มวรรณกรรมใบขวาน - ปากคำของคนทุกข์แห่งสยามประเทศ 


ความคิดเห็นที่ 14 (0)
กวีจร_ณ_โคราชา วันที่ : 01/03/2008 เวลา : 19.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kaweejorn

สวัสดีครับท่าน...มาเยี่ยมเยือนและทำความรู้จักกับท่านด้วยการอ่านงานของท่านครับ

ขอบคุณมากครับ
สวัสดีครับ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
รัตน์ใบขวาน วันที่ : 29/02/2008 เวลา : 18.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khonthook
กลุ่มวรรณกรรมใบขวาน - ปากคำของคนทุกข์แห่งสยามประเทศ 

จะใช้คำว่าไหว้วานได้ไหม..

สำหรับท่านผู้เชี่ยวชาญ เเละจัดเจนในบรรณพิภพวรรณกรรม หรือ พอมีความรู้ที่พอจะชี้เเนะกันได้

ทางกลุ่มวรรณกรรมใบขวาน ประสงค์เหลือเกินที่จะได้รับคำเเนะนำ ติงเตือน หรือวิจารณ์ต่าง ๆ จากทุกท่าน ที่มีมุมมองต่องานของเรา

เพราะ สิ่งนี้เป็นอีกหนึ่งจุดประสงค์ ที่ทางกลุ่มเราได้จัดทำเว็บไซต์ เเละเผยเเพร่งานวรรณกรรมลงสู่โลกไซเบอร์เน็ต
อันเป็นจุดประสงค์รองจากการสะท้อน เเละฉายภาพให้เห็นในวิถีของคนจนทุกข์ เเละผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย

เราตระหนักว่าการได้รับคำเเนะนำ นั้นจะเป็นกระตุ้นให้ เราพัฒนางานวรรณกรรมไปสู่ความถูกต้อง อันจะเป็นการรักษามาตรฐานของวรรณกรรมไทยได้ ในอีกรูปเเบบหนึ่ง

ขอขอบพระคุณทุกคำชม เเละคำชี้เเนะ
...

สวัสดีครับ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
musachiza วันที่ : 20/02/2008 เวลา : 22.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/musachiza
Bin humzah

ยุคสมัยเปลี่ยนไป วิธีคิดมุมมอง
การประพฤติตัวก็เปลี่ยนไป
จุดมุม่งหมายแตกต่างออกไป
เมื่อถูกขู่ให้กลัวด้วยการเงิน
และอนาคต
ทุกคนจึงวิ่งเข้าสูตรสำเร็จที่เห็นว่าดีแก่ตน
แค่นั้นก็น่าพอ และโลกก็ดำเนินไป ๆ
คนหนุ่มสาวรุ่นหนึ่งโรยรา คนรุ่นใหม่มาแทนที่
แต่คำขู่ในการเงินและอนาคตยังเหมือนเดิม

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
โฟล์คเหน่อ วันที่ : 19/02/2008 เวลา : 16.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/folkner
..เขียนเพลง เขียนกวี ชีวิตนักดนตรีบ้านนอก..

หนุ่มสาวไม่ได้หายไปไหน แต่คนหนุ่มสาว (ในความหมายทางอุดมคติ) ไม่มีและคนหนุ่มสาวถูกทำให้เชื่อง

*********

เป็นความจริงที่เจ็บปวด หากคนหนุ่มสาวถูกทำให้เชื่องด้วยระบบทุนนิยม การเป็นผู้บริโภคที่ซื่อสัตย์จนไร้พลังสร้างสรรค์และขาดจิตสำนึกต่อสังคม น่าเศร้านะครับ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
tatuk วันที่ : 18/02/2008 เวลา : 13.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tatuk
เรานี่แหละ ผู้ปกป้องชาติและราชบัลลังก์! 

คนหนุ่มสาวยังหันใจอยู่
แต่หันจั่งใด๋ข้อยบ่ฮู้...

มาชวนหันไปแงงเบิ่งอดีตที่ค้อวัง
หลายปีเติบเนาะ (เฒ่าแล้วเฮา)


http://www.oknation.net/blog/tatuk/2008/02/18/entry-1

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
เนชั่นสุดสัปดาห์ วันที่ : 13/02/2008 เวลา : 03.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nationweekend

http://www.nationweekend.com

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
จันทนเวชะ วันที่ : 12/02/2008 เวลา : 15.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/AbhijataChandhanavesha

คนหนุ่มสาวเราอยู่ ณ ที่นี้
ในเร้น-ลี้ โลกร่างบนทางเปลี่ยน
หลบร่ายโศรกเลี่ยงด้วยเสียงเพี้ยน
หลงโศรกบทใหม่เวียน-ว่ายชีวิต...

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
virayuthniyomchat วันที่ : 12/02/2008 เวลา : 12.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/virayuth
virayuth

คนหนุ่มสาว...ไม่ได้หายไปไหนเพราะว่า...
ส่วนหนึ่งอยู่ในเมือง
ส่วนหนึ่งอยู่โรงงาน
ส่วนหนึ่งอยู่ตามไร่นาสวน

แต่ว่าจิตใจของคนหนุ่มสาว.....สิ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ลุงฟาง วันที่ : 12/02/2008 เวลา : 12.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/semtele

....คนหนุ่มสาวสมัยนี้ ไม่สนอะไรเลย....

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ชัชวัลย์พงศ์ยุทธนาธรรม วันที่ : 12/02/2008 เวลา : 12.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chatchawan

สวัสดีคุณเยาวลักษณ์และคุณสิงหา
กำลังพยายามปรับตัวอักษรเพื่อการแลกเปลี่ยน
ความคิดกันนะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ซันตะวันยิ้ม วันที่ : 12/02/2008 เวลา : 12.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suntawanyim

วันวานทีจตุจักรก็มีหนุ่มสาว
ตลาดร้อยปีสามชุกก็ยังมี
มีอีกหลายที่ ที่มีสินค้า.....


ว่างๆ แวะไปให้กำลังใจนักพัฒนาอนุรักษ์และอยู่ร่วมกับชนเผ่าดั้งเดิมได้อย่างร่มเย็น อยู่ดีกินดี ที่บ้านตะวันยิ้ม นะครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
บักหล่า วันที่ : 12/02/2008 เวลา : 12.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bagla

คนหนุ่มสาวไม่ได้หายไปไหน
แต่ไปรวมตัวกันแสดงพลังในผับเพื่อชีวิต
ในบาร์ชื่อเลียนเสียงฝรั่งเศส(เศษฝรั่ง)
.....................................
อ้อ..มีบางส่วนฝังตัวอยู่ในติวเตอร์

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
3939900209466 วันที่ : 12/02/2008 เวลา : 12.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pinitsatayanon
จุ๊ๆ ข้าพเจ้ากำลังร่ายบทกวี


มาอ่านอย่างเชื่องช้า

เพื่อตามหาจิตวิญญาณกลับมา

.....................

สวัสดีครับพี่

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
tik.chemecal วันที่ : 12/02/2008 เวลา : 12.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yaowaluk
sersergirl

ทำร้ายจิตใจคนสายตาไม่ดีแท้หน้อ...

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน