• อานานนนนน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : anan@nationgroup.com
  • วันที่สร้าง : 2007-05-22
  • จำนวนเรื่อง : 186
  • จำนวนผู้ชม : 1182435
  • ส่ง msg :
  • โหวต 67 คน
ข่าวทั่วไทย, สิ่งแวดล้อม, ทั่วไป, สกู๊ปพิเศษ
ข่าวทั่วไทย, สิ่งแวดล้อม, ทั่วไป ,สกู๊ปพิเศษ ,การศึกษา, แหล่งข้อมูลเพื่อชาวสวน ,เกษตรกร ,ชาวไร่,ชาวนา ,และคนทำมาหากิน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและ เกษตรพอเพียง
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/chawsaun
วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2560
Posted by อานานนนนน , ผู้อ่าน : 1669 , 20:02:51 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ประธาน ทสม.สระแก้วแข่งเดือด "บุญลาส ศรีจันทร์" เข้าวิน ..!!

เลือกประธานเครือข่าย ทสม.แข่งเดือด "บุญลาส ศรีจันทร์" ตัวแทน อ.อรัญประเทศเข้าวินประธานฯ หลายฝ่ายเรียกร้องให้แสดงบทบาทหน้าที่ ..!!
---------------------------------
            สระแก้ว - เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 มีการคัดเลือกตัวแทนจากอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดสระแก้ว จาก 11 ทุกอำเภอ เพื่อดำรงตำแหน่งประธาน ทสม.จังหวัด ซึ่งแต่ละอำเภอมีความพยายามที่จะส่งตัวแทนเข้ารับการคัดเลือก รวม 4 คน ประกอบด้วย ตัวแทนจาก อ.เมือง อดีตประธาน ทสม. ,อ.อรัญประเทศ ,อ.คลองหาด และ อ.โคกสูง

            ผลการยกมือโหวตเลือก ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดสระแก้ว ปรากฏว่า ตัวแทนจาก อ.อรัญประเทศ นายบุญลาศ ศรีจันทร์ ได้รับเลือกทั้งหมด 5 เสียง ,อดีต ประธาน ทสม.จาก อ.เมือง ได้ 3 เสียง , นายโกศล เทียนชัย ตัวแทนจาก อ.คลองหาด ได้ 2 เสียง และตัวแทนจาก อ.โคกสูงได้ 1 เสียง ส่งผลให้นายวิลาศ ศรีจันทร์ ได้รับเลือกเป็นประธาน ทสม.จ.สระแก้วไปในที่สุด

            นายโกศล เทียนชัย ตัวแทน ทสม.พื้นที่ อ.คลองหาด กล่าวว่า ปัจจุบันตัวแทน ทสม.ยังแสดงบทบาทเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่เต็มที่นัก ไม่ได้ร่วมมือกันทำงานเป็นเครือข่ายที่แข็งแกร่งเหมือนพื้นที่อื่น แต่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของพื้นที่ระดับอำเภอ ก็จะทำงานให้เต็มที่ หากพื้นที่ไหนที่มีปัญหาและจำเป็นต้องมีคนลงไปช่วยเหลือด้านนี้ ก็ยินดี

            อย่างไรก็ตาม ทางภาคประชาสังคมหลายส่วน ต้องการเรียกร้องให้ ทสม.และประธาน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่ เข้ามาทำหน้าที่ช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสระแก้วด้วย เช่น กรณีของการต่อต้านและคัดค้านโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลฯ พื้นที่ อ.วังสมบูรณ์ ,กรณีการคัดค้านโรงไฟฟ้าชีวมวลและ โรงไฟฟ้าขยะกากอุตสาหกรรม ที่ ต.ศาลาลำดวน หรือ กรณีคัดค้านบ่อขยะพิษ และกากอุตสาหกรรมจาก จ.ปทุมธานี ในพื้นที่ ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ทาง ทสม.ควรจะเข้ามามีบทบาทร่วมกับชาวบ้านที่เดือดร้อน และเข้าไปช่วยดูแลปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ด้วย

            สำหรับ ทสม. เป็นคำย่อของ “อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน” เกิดจากแนวคิดในการส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ของประชาชนในการเข้ามาร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่นของตน ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการจัดกระบวนการเพื่อให้มีรวมกลุ่มของประชาชน และพัฒนาเป็นเครือข่าย ทสม.

            โดยคุณสมบัติของ ทสม. จะต้องเป็นคนในหมู่บ้าน/ในชุมชน ที่มีความเสียสละ และอุทิศตัวในการทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน การดำเนินงานเป็นไปในลักษณะของการอาสา และด้วยความสมัครใจ คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่จะเข้ามาเป็น ทสม.คือ เป็นคนไทยที่มีอายุไม่น้อยกว่า 15 ปี เป็นผู้สมัครใจที่จะอาสาดำเนินกิจกรรมทางด้านการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วม ที่จะใช้เป็นแนวทางในการทำงานร่วมกัน

             ลักษณะเด่นของ ทสม. คือการทำงานเป็นทีมเป็นเครือข่าย งานของเครือข่าย ทสม.เป็นงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีเป้าหมายร่วมกัน คือการให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยเครือข่าย ทสม.เริ่มแรกดำเนินการเมื่อปี 2545 โดยนำร่องในพื้นที่ 10 จังหวัด ควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมนี้ได้มีการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่าย รวมถึงกิจกรรมที่อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จะดำเนินการในพื้นที่ และได้มีการขยายเครือข่ายเรื่อยมาถึงปัจจุบัน มีรายละเอียดดังนี้ ปี 2545 จำนวน 10 เครือข่าย ปี 2546 จำนวน 28 เครือข่าย ปี 2547 จำนวน 12 เครือข่าย ปี 2548 จำนวน 4 เครือข่าย ปี 2549 จำนวน 1 เครือข่าย และปี 2550 จำนวน 20 เครือข่าย ปัจจุบันมี ทสม.ในพื้นที่ 75 จังหวัด ยกเว้น กทม.ทั้งสิ้นประมาณมากกว่า 3 แสนคน

            และจากการดำเนินการที่ผ่านมา ทำให้มี ทสม.ซึ่งเป็นแกนนำในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น เป็นกลุ่มแกนนำที่มีความหลากหลาย ทั้งอาชีพ สถานะทางสังคม องค์ความรู้ มีจิตสาธารณะสูง รวมพลังกันทำงานในรูปแบบของเครือข่ายตั้งแต่ระดับหมูบ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด จนถึงระดับประเทศ ในบางพื้นที่ยังมีการบูรณาการการทำงานในระดับลุ่มน้ำ จึงทำให้สามารถดำเนินงานได้สำเร็จมากมาย เช่น การจัดเวทีบูรณาการในท้องถิ่น สร้างสำนึกคนทุกวัย ดูแลทรัพยากรจัดการภัยพิบัติและเฝ้าระวัง จัดการในครัวเรือน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สร้างและพัฒนาผู้นำ เชื่อมประสานพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ทำฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เป็นต้น

            ซึ่งนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการสนับสนุนงานเครือข่าย ทสม.ให้เป็นผู้แทนภาคประชาชนหลัก ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงให้ความสำคัญกับการหนุนเสริมการดำเนินงานของเครือข่าย ทสม.เพื่อให้มีศักยภาพและความเข้มแข็งเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน เช่น การพัฒนาโครงสร้างเชิงสถาบันและกลไกการทำงานของ ทสม.ได้แก่ การออกระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ.2550 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 โดยระเบียบฯ ดังกล่าวจะสามารถทำให้ เครือข่าย ทสม.มีบทบาทและการทำงานเป็นระบบที่ชัดเจน ในระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ.2550

            โดยมีบทบาทหน้าที่ โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของกรรมการในระดับต่างๆ ซึ่งมีตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน จนถึงระดับประเทศ ซึ่งเครือข่ายในทุกระดับมีการทำงานที่เชื่อมร้อยทำงานกันเป็นทีม ไม่ใช่การทำงานในรูปแบบของการสั่งการ การหนุนเสริมการทำงาน ทสม.ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้คณะกรรมการ ชื่อว่า คณะกรรมการอำนวยการ ทสม. ซึ่งมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ มีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ได้แก่ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ อธิบดีทุกกรมเป็นกรรมการ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นกรรมการและเลขานุการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่เกินหกคน คณะกรรมการอำนวยการ ทสม.นี้ จะทำหน้าที่เสนอแนะนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาการดำเนินงาน ทสม.ให้เกิดประสิทธิภาพ อำนวยการและประสานงานการดำเนินงาน และประกาศให้“วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ” 4 ธันวาคมของทุกปี วัน ทสม.แห่งชาติ

-------------------------------------
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มกราคม 2017 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]