*/
  • ครูควนฮาย
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : udom_chimdee@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-07-19
  • จำนวนเรื่อง : 71
  • จำนวนผู้ชม : 154418
  • จำนวนผู้โหวต : 37
  • ส่ง msg :
  • โหวต 37 คน
<< สิงหาคม 2007 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

[ Add to my favorite ] [ X ]


การศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐจัดให้ฟรี ควรกำหนดกี่ปี
9 ปี
1 คน
12 ปี
6 คน

  โหวต 7 คน
วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม 2550
Posted by ครูควนฮาย , ผู้อ่าน : 3451 , 16:54:12 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

...............ช่วงนี้ในวงข้าราชการทหาร  ตำรวจ หรือข้าชการพลเรือน เรียกว่า ฤดูโยกย้าย และพิจารณาความดีความชอบ ส่วนข้าราชการครู เป็นช่วงประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือ เรียกว่า การพิจารณา "ความดีความชอบ" เพียงอย่างเดียว  ................คำว่า "ความดีความชอบ" เป็นคำนาม ที่ให้ความหมายเดียว โดย พจนานุกรม ฉบับ ราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หน้า 231 ให้ความหมาย  ความชอบ น. คุณงามความดีที่ควรได้รับบำเหน็จรางวัล ดังน....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2550
Posted by ครูควนฮาย , ผู้อ่าน : 2983 , 14:50:24 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เสวนาการศึกษาเรื่อง "เด็กไทยได้อะไร..จากการประกันคุณภาพการศึกษา"25  สิงหาคม  2550ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จัดโดย คณาจารย์และศิษย์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กระบี่                     ผช.ดร.รุ่ง  เจนจิต เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา แนะนำวิทยากรหลัก ประกอบด้วย ดร.สุวัฒน์  เงินฉ่ำอดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษา ผอ.สพท.พังงา และ ผอ.สพท.กระบี่ โดยมีตัวแทนศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 - 6 รุ่นละ 1 คน ผมได้เข้าร่วมในฐ....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2550
Posted by ครูควนฮาย , ผู้อ่าน : 5823 , 17:37:34 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

                 ม.อึ้งอรุณ (2546) ได้สรุปวิธีการพูดจูงใจ ไว้ 40 วิธี ซึ่งนักพูดจูงใจส่วนใหญ่มักเป็นนักการบริหาร หรือนักการเมือง แต่ความจริง กลุ่มคนที่ต้องใช้คำพูดจูงใจ และจะต้องใช้อย่างเสมอ คือ ครูที่เป็นผู้สอน มีครูบางส่วนพยายามเรียกไม้เรียวคืน คือระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน (ฉบับก่อน) ซึ่งปัจจุบันได้ถูกยกเลิกไปแล้ว แต่ มีครูบางส่วนยังแอบใช้อยู่ (หรือไม่จริง) ดังนั้นการพูดจูงใจ....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2550
Posted by ครูควนฮาย , ผู้อ่าน : 2114 , 19:20:25 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตัวบ่งชี้๑.๑ มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ๑.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต๑.๓ มีความกตัญญูกตเวที๑.๔ มีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม๑.๕ ประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตน และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า๑.๖ ภูมิใจ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2550
Posted by ครูควนฮาย , ผู้อ่าน : 3928 , 10:52:05 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

         โดยทั่วไปการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนนั้น ครู มักจะจัดกิจกรรมการเรียนในภาพรวม นักเรียนแต่ละคนจะต้องเรียนรู้ตามที่ครูกำหนดตามแผนการจัดการเรียนรู้ และเหมือนกันทั้งชั้นเรียน  เป็นไปได้ว่าในสาระสำคัญเดียวกัน นักเรียนไม่อาจรับรู้ในวิธีการสื่อความหมายเดียวกันได้  ขึ้นอยู่กัยศักยภาพการรับรู้ของนักเรียนรายบุคคล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพื่มเติม พ.ศ. 2545 ได้กำหนดวิธีการจัด....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 13 สิงหาคม 2550
Posted by ครูควนฮาย , ผู้อ่าน : 1920 , 11:27:19 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

กาลามสูตร  กาลามสูตรกังขานิยฐาน 10 หมายถึง วิธีปฎิบัติในเรื่องที่ควรสงสัย หรือหลักความเชื่อ ที่ตรัสไว้ในกาลามสูตรอย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการฟังตามกันมา อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการถือสีบๆกันมา อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการเล่าลือ อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการอ้างตำรา หรือคัมภีร์ อย่าปลงใจเชื่อ เพราะตรรก อย่าปลงใจเชื่อ เพราะอนุมาน อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล อย่าปลงใจเชื่อ เพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว อย่....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2550
Posted by ครูควนฮาย , ผู้อ่าน : 3188 , 17:52:08 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การจัดการเรียนรู้           ในโลกปัจจุบัน ที่เป็นยุคการสื่อสารไร้พรมแดน การจัดศึกษานับวันที่จะยากยิ่งขึ้น เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัคน์ (Globalization) เมื่อก่อนนั้นการจัดการเรียนรู้เป็นไปเพื่อการดำรงชีวิตที่มีวงแคบและจำกัด ปัจจุบันโลกเจริญก้าวหน้าทางการสื่อสารและเทคโนโลยี ดังนั้น ครู ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดการศึกษา จะต้องก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ทั้งเทคโนโลยี การสื่อสารระบบใหม่ๆ จ....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 11 สิงหาคม 2550
Posted by ครูควนฮาย , ผู้อ่าน : 1168 , 15:54:42 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การถ่อมตน (Humble)การปีนขึ้นยอดภูเขาอันสูงชันและหนาวเหน็บนั้น คนส่วนน้อยที่สามารถพิชิต เช่นเดียวกันกับผู้ที่ขึ้นมาเป็นใหญ่หรือก้าวสู่ตำแหน่งผู้นำกว่าจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งเพียงหนึ่งเดียวหรือจำนวนน้อย จะต้องฝ่าฟันผ่านอุปสรรคต่างๆ นานาผนวกกับความรู้และความสามารถบนเก้าอี้แห่งอำนาจมีคนเสมอเหมือนและเพื่อนพ้องจำนวนน้อยลงหากคุณมองไปข้างหน้า เหลียวดูรอบตัว หรือเงยขึ้นฟ้าอย่างทะนงจนลืมก้มดูด้านล่าง"ยิ่งสูง ยิ่ง....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2550
Posted by ครูควนฮาย , ผู้อ่าน : 1698 , 16:04:54 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

        สภาพและปัญหา      ผลการจัดการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน ปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่ ประสบผลสำเร็จต่ำสุด เป็นที่น่าสังเกตว่า ทำไม เด็กไทยจึงอ่อนคณิตศาสตร์...ตามความคิดของผู้เขียนที่สอนคณิตศาสตร์ มา 20 ปี พบว่า        1. นักเรียนไม่ได้เรียนจากครูที่จบวิชาเอกคณิตศาสตร์โดยตรง  อันนี้ไม่ต่างกับสาขาวิชาอื่นที่ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียน เรื่องนั้นๆ จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เช่....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 6 สิงหาคม 2550
Posted by ครูควนฮาย , ผู้อ่าน : 1373 , 18:07:50 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระแต่ทุกกลุ่มสาระ ยกเว้นภาษาอังกฤษ มีเนื้อหาสาระเป็นภาษาไทย ที่ครูสามารถบูรณาการสอนภาษาไทยได้ทุกกลุ่มสาระ  เช่นโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ก็สามารถฝึกให้นักเรียนอ่าน เขียนได้ แม้กระทั้ง วิชาอื่นๆ ก็สามารถสอนภาษาไทยได้   โดยใช้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังวิชาภาษาไทย แต่ใช้เนื้อหาวิชาอื่น อย่างไรก็ดี สาเหตุและปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน  มีผลมาจาก1. ความพร้อม ....

อ่านต่อ


/2