risk management forum
แนวคิดการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการธุรกิจ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/chirapon
วันเสาร์ ที่ 3 กันยายน 2554
Posted by จิรพรสุเมธีประสิทธิ์ , ผู้อ่าน : 2243 , 08:16:58 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

อาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์

sumetheeprasit@hotmail.com

          ในด้านของการควบคุมภายในและการกำกับการบริหารความเสี่ยง  แนวคิดของ COSO  เป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับจากกิจการต่างๆ ทั่วโลกให้นำมาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการจัดทำแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายใน  เพื่อช่วยกำกับความเสี่ยงภายในกิจการ  จนทำให้การดำเนินงานของฝ่ายงานต่างๆ  เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม กรอบแนวคิดของ COSO ด้านการควบคุมภายในมีการปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปี 1994 หลายปีมาแล้ว และก่อนที่จะเกิดวิกฤติการณ์ทางการเงินในเอเชียเมื่อปี 1997 และก่อนการเกิดซับ-ไพร์ม เมื่อปี 2007

ในขณะเดียวกัน โลกได้สร้างมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงขึ้นมาอีกมากมาย อย่างเช่น มาตรฐานของออสเตรเลียที่เรียกว่า AUS ANZ 4360 และล่าสุดก็ยังมีมาตรฐานของ ISO 31000 และมาตรฐาน ISO 31010 เกิดขึ้นในช่วงหลังจากมาตรบานกของ COSO

ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบแล้ว COSO เป็นเพียงคณะกรรมการที่มาจาก 5 สมาคม และเป็นผู้ที่มาจากวิชาชีพนักบัญชีและผู้ตรวจสอบ  ซึ่งกรอบการควบคุมภายในของ COSO จากคนกลุ่มนี้อาจจะใช้ได้ดีในอดีต  แต่ไม่ควรจะนำไปใช้ให้มีความสำคัญมากมากขนาดที่จะใช้เป็นแนวทางพึงปฏิบัติหรือ guidelines ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมครอบจักรวาลในทุกเรื่อง จนถึงกับใช้กำกับองค์กรได้ทุกเรื่องอย่างมีประสิทธิภาพ

          ด้วยเหตุนี้เอง ที่ทำให้เริ่มเห็นว่าเมื่อไม่นานมานี้  กรอบแนวคิดของ COSO เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในเชิงการปฏิบัติการหรือระดับกิจกรรมมากขึ้น

            ประการแรก

        COSO กำลังเปลี่ยนการมุ่งเน้นจากที่เคยเน้นการกำกับติดตามว่ากิจการได้มีมาตรฐานการควบคุมภายในอย่างเพียงพอหรือไม่  เป็นการหันหลังกลับไปมุ่งเน้นว่าเกิดกิจกรรมการตอบสนองรับความเสี่ยง (Risk Response) อย่างไรแทนการควบคุมภายใน  เพราะอย่างไรแทนการควบคุมภายใน  เพราะถ้าเมื่อใดองค์กรวางระบบการควบคุมในลักษณะที่เป็นเชิงตั้งรับ  ก็จะรอให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ก่อน  จึงจะพิจารณากำหนดระบบการควบคุมเพิ่มเติม  โดยที่ไม่เคยให้ความสนใจถึงขั้นว่ามีการปฏิบัติงานจริงตามระบบการควบคุมที่วางไว้หรือไม่

          ในทางตรงกันข้าม  ถ้าหากเอาประเด็นของความเสี่ยงเป็นที่ตั้ง  มุมมองของกิจการจะเปลี่ยนไปจากการมองประวัติศาสตร์เป็นการมองสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์แทน  การตอบโต้หรือตอบสนองรับความเสี่ยงจะเป็นเชิงป้องกันมากกว่าเพียงเพิ่มระบบควบคุม  เพราะการตอบสนองรับความเสี่ยงอาจจะดำเนินการได้หลายลักษณะรวมไปถึงการเพิ่มระบบควบคุมด้วย

          ประการที่สอง

         COSO กำลังประเมินตำแหน่งของการกำกับและสถานะของตนเองใหม่ว่าควรจะจัดดุลยภาพระหว่างเรื่อง 2 เรื่องอย่างไรระหว่าง

(1) การเข้าถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในด้วยการประเมินตนเอง

(2)  ความเชื่อถือได้และคุณภาพของการบริหารความเสี่ยง

ประสบการณ์ที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่า การบริหารงานด้านความเสี่ยงและการประเมินตนเองด้านการควบคุมภายในควรจะไปไกลกว่าการทำการประเมินกันเพียงปีละ 1 ครั้ง และเมื่อเวลาผ่านไปสารสนเทศด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เกิดจากการที่กิจการนำเอากรอบแนวคิด 8 ประการของ COSO ไปใช้ได้จัดเก็บเอาไว้อย่างมากมาย  แต่เอาไปใช้จริงในการปฏิบัติงานประจำวันน้อยมาก

ดังนั้น แทนที่บทบาทของผู้ควบคุมภายในจะมัวแต่อ่านรายงานการประเมินตนเองประจำปีของแต่ละฝ่ายงานย่อยๆ  ในกิจการว่ามีอะไรเป็นความเสี่ยงบ้าง ควรจะลงไปประเมินว่ามีกระบวนการตอบโต้หรือตอบสนองรับกับความเสี่ยงที่พบ (Risk Response) อย่างเดียวหรือไม่แทนและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตอบสนองรับกับความเสี่ยงที่พบมากกว่า

ประการที่สาม 

แทนที่ COSO จะคอยให้แนวทางเชิงเทคนิคว่าจะมาจากการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในอย่างไร หรือควรจะทดสอบระบบควบคุมภายในส่วนใดบ้างหรือทดสอบบ่อยครั้งแค่ไหน  COSO ควรจะนำเสนอแนวพึงปฏิบัติและผลการศึกษาสำรวจเกี่ยวกับการออกแบบการควบคุมที่ใช้ต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ (Cost effective) เช่น  ระบบการควบคุมแบบใดใช้ได้ผลดีที่สุดในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป

ทั้งนี้เพราะช่วงเวลาที่ผ่านมา  มีการให้ข้อเสนอน้อยมากเกี่ยวกับสาเหตุของการจัดระบบควบคุมตามที่กำหนดขึ้นหรือการระบุปัจจัยความเสี่ยงที่ควรจะมุ่งเน้นเป็นพิเศษ  เช่น  ขนาดของธุรกรรมหรือความซับซ้อนของธุรกรรม  หรือระดับของความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

จากการติดตามการดำเนินงานของกิจการต่าง ๆ COSOได้ชี้ว่า กิจการจำนวนมากอาจจะเหมือนกับว่ามีระบบการกำกับติดตาม (monitoring) ที่มีประสิทธิภาพ แต่กิจการยังไม่ได้นำเอาสารสนเทศด้านการควบคุมภายในไปใช้อย่างเต็มที่ จึงทำให้งานกำกับติดตามประจำวันไม่ได้ให้ประสิทธิผลเท่าที่ควรจะเป็นตามไปด้วย จนทำให้ต้องมีการทบทวนสถานะความเสี่ยงและประสิทธิภาพของการควบคุมภายในใหม่ทุก ๆ สิ้นปี แทนที่จะมีความเพียงพอจากการใช้ระบบการกำกับติดตามที่ต่อเนื่อง

ดังนั้น การกำกับติดตามการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงจึงต้องมีการยกระดับขึ้นไปใหม่ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสามารถส่งเสริมระบบการควบคุมภายในที่มีมาตรฐาน โดยต้องอิงทั้งฐานความเสี่ยง (risk base) และอิงหลักการ (principle base)

 

 

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กันยายน 2011 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  [ Add to my favorite ] [ X ]