• น.นิรนาม
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : chinawut_po@yahoo.co.th
  • วันที่สร้าง : 2012-06-12
  • จำนวนเรื่อง : 174
  • จำนวนผู้ชม : 113085
  • ส่ง msg :
  • โหวต 9 คน
cleanpolicy
การนำสู่การเมืองภาคประชาชน..เพื่อการสร้างมิติการเมืองใหม่..ปลอดโกง ไร้การทำธุรกิจต่อจากรัฐ..กำจัดการครอบงำของนายทุนและอิทธิพล..เพื่อนำ"การเมืองภาคประชาชนเป็นการเมืองสีขาว...เพื่อประชาชน" โดยพลังจิตอาส
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/cleanpolicy
วันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2562
Posted by น.นิรนาม , ผู้อ่าน : 401 , 10:11:55 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

จากการเลือกตั้งที่ผ่านมา..ทำให้เห็น"ความไม่เท่าเทียม"ของพรรคการเมือง และเล่ห์เหลี่ยมของนักการเมือง ตลอดจนระบบบริหรพรรคแบบเดิมๆที่ไม่ทำให้มีระบบที่ดีพอจะเชื่อใจได้ และพรรคใหญ่มักจะโกงตามน้ำและใช้กฎสังคมเอาเปรียบเสมอๆ ทำให้พรรคเล็กเสียเปรียบ..ทำอย่างไร? กับพรรคการเมือง ที่หวังจะให้โดนใจ  ประชาชน

-

ตั้งพรรคไม่ใช่แค่วัดนเดียวสำเร็จ หากเป็นพรรคมหาชน ที่่ให้คนนำ ไม่ใช่เงินนำ สร้างคนให้ขับเคลื่อน ไม่ใช่เอาเงินหว่านทุ่มได้เป็นพรรคการเมืองใหญ่ใช้สื่อปลุกกระแสให้ชนะเลือกตั้งได้ หาเสียงผ่านสื่อโดยถือเป็น"ข่าว" จึงทำให้พรรคอื่นๆไม่ได้รับความเป็นธรรมนัก

-

ทำอย่างไร?...ทำให้ทุกพรรคการเมือง..แข่งขันได้แบบไม่เอาเปรียบและเป็นธรรม..ลองดูครับ/
-
๑.พรรคที่ตั้งตามกฎหมายจะต้องทำให้ครบทุกกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ อย่าตีความเอง ไม่เข้าใจ..สอบถาม กกต.
-
๒/ เงินทุน๑ล้านบาท ตามกฎหมาย จะต้องมาด้วยแรงกำลังของสมาชิกทุกคนให้การเสียสละและควรให้มีการจัดระดมเงินทุนนี้ให้ได้ก่อน จึงไปจดจัดตั้งเพื่อให้ได้สิทธิ์ทำงานต่อในการหาเม็ดเงินที่จะไปใช้ในการหาเสียง ส่งผู้สมัคร และการออกกระบวนการสร้างฐานรายรับตามที่กฎหมายให้ไว้
-
๓/จะต้องเปิดกิจกรรมในทันทีหลังได้จดจัดตั้งแล้ว..คือ..
ก.ให้เปิดรับสมาชิกต่อเนื่อง เพื่อรับค่าสมัครสมาชิกและเงินบริจาครับจากสมาชิก
ข.ให้เปิดทำกิจกรรม"ระดมทุน"จัดงานออกร้านเพื่อระดมเงินทุนเข้าพรรค หรือเปิดงานราตรีระดมทุนสร้างชาติกับพรรค"เพื่อให้ได้เม็ดเงินเข้าพรรคได้ตลอดเวลา
ค.ให้ทุกจังหวัดจะต้องมีศูนย์ของพรรคและมีแกนนำปฎิบัติหน้าที่ประจำในการรับสมัครสมาชิกและรายได้บริจาค พร้อมกับการเข้าไปมีกิจกรรมร่วมสังคม อาทิ จิตอาสาทำให้ประชาชนทุกจังหวัด เพื่อสร้างฐานนิยม โดยสมาชิกประจำศูนย์เดินหน้าต่อเนื่อง
ง.พรรคจะต้องทำงานประจำเฉกเช่นนิติบุคคลในกิจการจึงต้องมีการจัดการ"บริหารงานพรรค"จึงต้องวางระบบสร้างถาวรให้"สมาชิกมีสถานะเป็นลูกจ้างพรรค"เพื่อรับหน้าที่เต็ม มีเงินเดือนให้หรือมีค่าตอบแทนทำหน้าที่ เพื่อให้พรรคมีงานลงสู่สังคมท้องถิ่นต่อเนื่องได้ทุกเวลา ไม่ใช่แค่ตอนจะเลือกตั้ง จึงจัดทีม..มันต้องต่อเนื่องทุกเวลา 
-
๔/ในขณะที่ไม่มีการเลือกตั้ง"พรรคการเมือง"ก็สามารถทำงานเพื่อชาติ ประชาชน ได้ อาทิ เข้าไปเป็น"จิตอาสา"ช่วยเหลือสังคมในทุกถิ่น และการทำหน้าที่"สอบตรวจนักการเมืองด้วยกัน"ให้คงกติกาและหน้าที่"ของตัวแทน ประชาชนที่ดี"
-
๕/จากกิจกรรมที่ทุกศูนย์จังหวัดและสำนักงานพรรค ต้องวางหลักการ"สร้างศัทธาต่อภาพลักษณ์ของพรรค"ให้ต่อเนื่อง ด้วยใช้สมาชิกทุกศูนย์ไปทำหน้าที่ร่วมกบสังคมแบบเข้าใจ เข้าถึง ช่วยเหลือ แบบเต็มที่ เต็มใจ" ก็จะทำให้พรรคอยู่ในใจประชาชนได้ ให้ใช้หลัก"เดินหน้าด้วยใจกาย รับใช้ประชาชน"และให้วางระบบประเมินผลงาน"สมาชิก"ที่ทุ่มเทก็จะชัดเจน เพื่อให้โอกาส"เสนอตัว"เป็นตัวแทนพรรคในการส่งลงเลือกตั้ง ภายใต้มติของ"สมาชิกศูนย์จังหวัดนั้น"เลือกเสนอ เป็นตัวแทนพรรคในจังหวัดนั้นๆ ไม่ให้มีการ"สั่งการหรือส่งแอบคนแกนนำมานั่งรอ"ตรงนี้ต้องชัดเจน จึงก่อพลัง ไม่ใช้เงินครอบงำตัดสินจะให้ใครเป้ฯ"ผู้แทนพรรค"ใช้ผลแห่งงานชี้วัด ซึ่งสมาชิกศูนย์รู้และเลือกเอง พรรคก็จะได้คนทุ่มเททำจริง
-
๖/พรรคต้องมองหลักการ"ไม่มีใครเก่งที่สุด ตลอดชีพ"จึงให้เปิดมิติ"การจัดวาระกับการเสนอตัวเข้ารับตำแหน่งต่างๆในพรรค ให้มีวาระ เช่น ๔ ปี สมัครได้ ๒ สมัย หมดให้ตัดสิทธิ์เพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำต่อไป เป็นการสร้างมิติใหม่พรรคจะมั่นคงและปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย ไม่โบราญหลังเขา กับผู้บริหารแบบเดิมๆ และให้ทำเป็นพรรคมหาชนแท้จริง จึงให้แยกส่วนบริหารเป็น ๓ ส่วน คือ..
ก.คณะบริหารพรรค ได้แก หัวหน้าพรรค กรรมการบริหาร และทีมงานทุกตำแหน่ง เพื่อทำหน้าที่ขับเคลือนงานพรรค
ข.คณะตัวแทนพรรค ไดแก่ ผู้เสนอตัวเป็น"ผู้สมัครลงเลือกตั้ง"ซึ่งจะต้องมาจากข้อ ๕
ค.คณะสภาพรรค ได้แก่"ตัวแทนสมาชิกจากทุกศูนย์จังหวัดที่มาจากสมาชิกของจังหวัดเลือกเข้าไปทำหน้าที่เป็น"สมาชิกสภาพรรค"เพื่ไปทำกติกา วางแผนงาน กลยุทธ ข้อบังคับ ฯลฯ ให้คณะบริหารและคณะผู้แทนพรรค ต้องปฎิบัติ ตลอดจนหน้าที่ของสมาชิกพรรคทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามกติกาและกฎหมายทุกประการ
-
๗/ในการจัดส่งสมัครเลือกตั้ง"นอกจากจะให้คณะผู้แทนพรรค"ได้สิทธิ์ส่งสมัคร แต่ทุกคนก็จะต้องโปร่งใส ให้มีการสอบตรวจประวัติ คุณสมบัติก่อนไปสมัคร อีกทั้ง"ให้ทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเอง" แต่ให้เป็นการ"นำทุนที่ได้ของพรรค"มาทำงานเพื่อการ"ลงเลือกตั้ง"เพื่อไม่ไปสร้างทุกข์เข็ยให้สมาชิก(ผู้แทนพรรที่ได้รับเลือก-ด้วยถือเป็นตัวแทนพรรค) ทั้งนี้ให้เป็น"ค่าใช้จ่ายของพรรค"แต่เพื่อให้มีมติ"ในการดำรงความเป็นธรรมกับพรรค"กรณี พรรคได้ สส.อาจจะให้ สส.พรรค ต้องส่งเงินบริจาคให้พรรค(จากเงินได้เงินเดือนรับ)ทั้งนี้จะไม่ให้ผิดกฎหมายด้วย(นี่คือข้อตกลง ทำให้เงินกองกลางพรรคนำไปใช้ได้ ไม่ก่อความไม่ยุติธรรม) แต่หากไม่ได้ก็ถือเป็น"ค่าใช้จ่ายของกองกลาง" จึงทำให้คนดีๆทุ่มเท ทำจริงจังๆ ไม่มีเงินก็เป๋็น สส.ได้ คือ พลังที่ผู้แทนพรรคต้องทุ่มเทกายใจต่อเนื่องให้ ประชาชน ศรัทธา ลงคะแนนให้ในที่สุด
-
๘/ประเด็นสำคัญต้องใช้เสียงสมาชิกตัดสิน สส.แกนนำพรรค ไม่มีอภิสิทธิ์ไปจัดยกเรื่องใดๆมาสอดแทรกให้ตนเองมีอำนาจครอบงำพรรคได้ ทุกเรื่องจะต้องไปผ่าน"สภาพรรค"ให้กำหนดเท่านั้น และสมาชิก๑คนจะดำรงค์ตำแหน่งได้เพียง๑ คณะเท่านั้น 
-
๙/กกต.จะต้องกำหนดค่าใช้จ่ายในการหาเสียงให้น้อยที่สุดเพื่อให้พรรคเล็ก เงินน้อย ได้แข่งได้ โดยกำหนดให้ใช้แค่พรรคเล็กสามารถควักได้ และห้ามใช้การให้ข่าวเชิงหาเสียงกับนักการเมืองทุกพรรค เพื่อสกัดพรรคใหญ่ๆที่มีฐานชื่อเสียงเดิมถือโอกาสให้ข่าวเอาเปรียบพรรคอื่นๆ หรือการสร้างกระแสข่าวให้ดังๆจนทำให้ตกกระแสสู่ประชาชนในภาพกว้าง ขอให้กรอบที่แคบลงเฉพาะเขตเลือกตั้งนั้นๆโดย กกต.จัดเวทีกลางให้ในเขตจังหวัดนั้น อาทิ ให้ อตบ.จัดเวทีให้ไปขอใช้เอง ห้ามออกทีวี(หากไม่มีครบทุกพรรค) หนังสือพิมพ์ออกได้แค่นโยบายพรรคเท่านั่น ห้ามออกข่าวเจาะจงช่วยหาเสียงเด็ดขาด และงดป้ายติดตามถนนหนทางรกหูตา ให้ใช้ชูป้ายเดินเคะประตูแจกนามบัตรดูใครทุ่มเทกว่ากัน และใครทำงานใพื้นท่จริงๆ แบบนี้จะได้ สส.ดีทุมเท ทำจริงๆ
-
๙ข้อที่จะทำให้ทุกพรรคได้มีโอกาสแข่งขันได้ และทุกพรรคสร้างสรรค์ความดีให้ ปชช.ด้วยจิตอาสาในทุกเวลา ก่อสุขสังคม โดยพรรคการเมืองที่ดี ไม่มี สส.ในสภา ก็ทำงานให้ประชาชนได้
-
จาก น.นิรนาม(สัณฑวุฒิ มหิทราทิศ) ๒๐ พค๖๒
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ก.รัตนไตรมิตร from mobile วันที่ : 20/05/2019 เวลา : 10.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/album
การเริ่มต้นคือการมองคนข้างๆและบอกตัวเองว่านี่แหละคู่แข่ง

เพิ่มเติมครับ ดูจากตัวอย่างประเทศที่เขาทำสำเร็จมาแล้ว

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤษภาคม 2019 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]