• cm_coffee
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2010-05-29
  • จำนวนเรื่อง : 555
  • จำนวนผู้ชม : 1534112
  • ส่ง msg :
  • โหวต 549 คน
มุมคอกาแฟไทย
พักผ่อน..ท่องเที่ยวไปกับ.. "คนรักกาแฟไทย"
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/cm-arabica
วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2553
Posted by cm_coffee , ผู้อ่าน : 7060 , 07:36:10 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน ชลัยย์มาศ , BlueHill โหวตเรื่องนี้

 


ลุมพินีวันเป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญ 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของ
ชาวพุทธ เป็นสถานที่ประสูติองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยู่ที่อำเภอไภรวา
แคว้นอูธ ประเทศเนปาล เป็นพุทธสังเวชนียสถาน เพียงแห่งเดียวที่อยู่
นอกประเทศอินเดีย ตัวลุมพินีวันอยู่ใกล้กับชายแดนประเทศอินเดีย
ตอนเหนือ ห่างจากสิทธารถนคร หรือ นครเทวทหะ ทางทิศตะวันตก
ประมาณ 22 กิโลเมตร และ นครกบิลพัสดุ์ทางทิศตะวันออก 22
กิโลเมตร ซึ่งถูกต้องตามตำราพระพุทธศาสนา ที่กล่าวว่าลุมพินีวัน
สถานที่ประสูติ ตั้งอยู่ระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์ และเมืองเทวทหะ
ปัจจุบัน ลุมพินีวันได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก
ให้เป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540
ในสมัยพุทธกาล ลุมพินีวันอยู่ในเขตแห่งดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีป
อยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์ เมืองหลวงของพระเจ้าสุทโธทนะ และ
กรุงเทวทหะ เมืองหลวงของพระเจ้าชนาธิป เป็นพระราชอุทยานร่มรื่น
กึ่งกลางระหว่างทางสำหรับพักผ่อนหย่อนใจของกษัตริย์และประชาชน
สภาพของลุมพินีวันในสมัยนั้น ได้พรรณนาเป็นภาษาบาลีแปรความว่า..

"ในระหว่างเมืองทั้งสอง มีป่าสาละชื่อลุมพินีวันอันเป็นมงคล สมัยนั้นสาละ
ทั้งหมดล้วนมีดอกออกสะพรั่งเป็นแนวเดียวกัน แต่รากจนสุดปลายกิ่ง
ตามกิ่งก้านสาขาและดอกนั้นล้วนมีหมู่ภมรนานาชนิด และหมู่นก
หลากหลายชนิดส่งเสียงกู่ร้องประสานสำเนียง ดังทั่วทั้งป่า ลุมพินีวันนั้น
จึงประดุจเช่นเดียวกับสวนจิตรลดา อันมีในดาวดึงสเทวโลกฉะนั้น ฯลฯ"
ปัจจุบัน ลุมพินีวันได้รับการบูรณะและมีถาวรวัตถุสำคัญที่ชาวพุทธนิยม
ไปสักการะ คือ "เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช" ที่ระบุว่าสถานที่นี้เป็น
สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ นอกจากนี้ ยังมี "วิหารมายาเทวี"

ภายวิหารย์ในประดิษฐานภาพหินแกะสลักพระรูปพระนางสิริมหามายา
ประสูติพระราชโอรส โดยเป็นวิหารเก่ามีอายุร่วมสมัยกับเสาหินพระเจ้าอโศก
ปัจจุบัน ทางการเนปาลได้สร้างวิหารใหม่ทับวิหารมายาเทวีหลังเก่า
และได้ขุดค้นพบศิลาจารึกรูปคล้ายรอยเท้า สันนิษฐานว่าเป็นจารึก
รอยเท้าของเจ้าชายสิทธัตถะ ที่ทรงดำเนินได้เจ็ดก้าวในวันประสูติ
 ลุมพินีวันได้รับการพัฒนาจากชาวพุทธทั่วโลก โดยเฉพาะจากโครงการ
ฟื้นฟูพุทธสถานลุมพินีวันให้เป็น "พุทธอุทยานทางประวัติศาสตร์ของโลก"
ศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธบนพื้นกว่า 6,000 ไร่  แบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนสำหรับ
ปลูกป่าและสร้างวัดพุทธนานาชาติจากทั่วโลกกว่า 41 ประเทศ โดย
โบราณสถานลุมพินีวันตั้งอยู่ทางด้านใต้ ปัจจุบัน มีวัดไทยและวัดพุทธ
ทั่วโลกไปสร้างอยู่จำนวนมากและมีขนาดใหญ่โต เพื่อรองรับชาว
พุทธศาสนิกชนที่มาสักการะแสวงบุญEntry นี้ก็ขอเพิ่มเรื่องราว ของ วัดเชตวันมหาวิหารย์
ซึ่งอยู่ในเส้นทางเดียวกันของการท่องเที่ยว และก็ไม่มีรายละเอียดมากนัก
ตามความจริงแล้วคณะแสวงบุญของเรา เดินทางไปแวะวัดเชตวัน
ในรุ่งอรุณก่อนจะเดินทางต่อ ไปลุมพินีสถานในวันเดียวกัน


วัดเชตวันมหาวิหาร


วัดเชตวันมหาวิหาร หรือ วัดพระเชตวัน เป็นอาราม ที่สร้าง
 โดยท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี มหาเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถี บนที่ตั้งของ
 เชตวัน หรือสวนเจ้าเชต นอกเมืองสาวัตถี  วัดแห่งนี้นับว่าเป็นวัดและ
 ที่มั่นสำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล และ
 เป็นวัดที่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษามากที่สุดถึง 19 พรรษา
  วัดเชตวันมหาวิหารเป็นสถานที่เกิดเรื่องราวต่าง ๆ
 ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนามากมาย
 จุดแสวงบุญและสภาพของวัดเชตวันในปัจจุบัน
สถานที่สำคัญ ๆ ที่พุทธศาสนิกชนในปัจจุบันนิยมไปนมัสการคือ
พระมูลคันธกุฎี ที่ได้ทำการขุดค้นปรับแต่งเป็นอย่างดี,
อานันทโพธิ์ ต้นโพธิ์ที่ปลูกโดยพระอานนท์ในสมัยพุทธกาล
ต้นโพธิ์ต้นนี้ปรากฏหลักฐานในคัมภีร์และยังคงเป็นยืนต้นมาจนปัจจุบันปัจจุบันวัดเชตวันมหาวิหารเหลือเพียงซากโบราณสถาน ได้รับการบูรณะ
จากทางราชการอินเดียเป็นอย่างดี ตั้งอยู่ทางใต้ของแม่น้ำราปติ  หรือ
แม่น้ำอจิรวดีในสมัยพุทธกาล นอกกำแพงเมืองสาวัตถีไปทางทิศใต้
ประมาณ 1 กิโลเมตร ที่ ตำบลสะเหต (Saheth) รัฐอุตตรประเทศ

 


ประเทศอินเดีย จนมีการขุดค้นพบพุทธสถานและซากเมืองในช่วงหลัง
ทำให้ปัจจุบันซากวัดแห่งนี้ได้รับการขุดค้นปรับแต่งเป็นอย่างดี ซึ่งต่าง
จากตัวเมืองสาวัตถีที่ไม่มีการบูรณะขุดค้นเท่าใดนัก จึงทำให้ปัจจุบัน
มีผู้มาจาริกแสวงบุญ ณ วัดเชตวันเป็นประจำซากพุทธสถานในวัดเชตวันมหาวิหาร อัฏกะสถูป สถูปพระอรหันต์ 8 ทิศ


  เนื้อหาบางตอนจาก..
  วิกิพีเดีย

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ชลัยย์มาศ วันที่ : 07/12/2010 เวลา : 00.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chalaimas


ขอร่วมอนุโมทนาสาธุ ในการเดินทางแสวงบุญ ในครั้งนี้ด้วย ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
หนุ่มแปลกหน้า วันที่ : 02/12/2010 เวลา : 19.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/untameheart

มาอ่าน มาดู ด้วยความสนใจเป็นอย่างยิ่งครับ

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
BlueHill วันที่ : 01/12/2010 เวลา : 15.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ในฐานะชาวพุทธ
สักวันหนึ่ง คงมีโอกาสเดินทางไปที่นี่ครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ซันญ่า วันที่ : 01/12/2010 เวลา : 14.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SonyaUAS
เส้นทางเดินที่...ยาวไกลในแผ่นดินอื่น  http://www.booking.com/hotel/th/comon-bungalow-haadchaophao.html_ www.comonbungalow.com www.OmoneyCenter.com/805941/G  

เดินทางตามรอยพุทธองค์
และน้อมรับธรรมะ จากสถานที่ ในอดีต ๒๕๙๘ ...
ที่ ตั้งใจไปเยือนในโอกาสหน้านี้

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 01/12/2010 เวลา : 11.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

อยากจะไปสักครั้ง...

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
Payont วันที่ : 01/12/2010 เวลา : 10.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/payont

คงจะได้ไปบ้างสักวันหนึ่ง
ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลดีๆ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
Supawan วันที่ : 01/12/2010 เวลา : 07.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

ตามมากราบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยคนค่ะ ...

อรุณสวัสดิ์ค่ะ ..

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ธันวาคม 2010 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]