• คอมมูน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : commoon_@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-09-05
  • จำนวนเรื่อง : 34
  • จำนวนผู้ชม : 53701
  • ส่ง msg :
  • โหวต 14 คน
คอมมูน บรรพกาล
สืบสานตำนานหมวกดาวแดง
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/commoon
วันอาทิตย์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2551
Posted by คอมมูน , ผู้อ่าน : 842 , 10:56:47 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน


ปริมาณกับคุณภาพ


    ข้างต้นเรากล่าวว่า  ภายในของสรรพสิ่งที่ด้านสองด้านที่ตรงกันข้ามกัน  ในกระบวนการพัฒนา  ด้านสองด้านที่ตรงกันข้ามกันนี้จะต้องแปรเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ตรงกันข้ามซึ่งกันและกัน  การแปรเปลี่ยนชนิดนี้  แสดงที่ขบวนการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณสู่การเปลี่ยนแปลงสู่กันและกันระหว่างปริมาณกับคุณภาพ  ก็คือกฎพื้นฐานของการพัฒนาของสรรพสิ่งอีกกฎหนึ่ง
    ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าอะไรคือ “ปริมาณกับคุณภาพ”
   “คุณภาพ”  หมายถึงสิ่งต่างๆ ที่มีเฉพาะของตัวเองคือส่วนที่พิเศษที่ทำให้สิ่งนั้นแตกต่างกับสิ่งอื่นๆ สิ่งที่ต่างกัน  ย่อมมีขีดจำกัดของคุณภาพที่ต่างกัน  ขีดจำกันนี้เป็นสิ่งกำหนดที่จำแนกว่าสิ่งนี้มิใฃ้สิ่งนั้น  จำแนกมันออกมาจากสิ่งอื่นๆ เช่น ก้อนหินกับไข่ไก่ต่างกัน  สุกรกับแพะต่างกันมนุษย์กับสัตว์ต่างกัน  เป็นต้น  เหตุใดจึงต่างกัน  เพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้  ต่างก็มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างกับสิ่งอื่นๆ  ดังนั้นมันต่างก็มีคุณภาพที่ต่างกัน  การที่สิ่งต่างๆ  ในโลกมีร้อยสีพันอย่าง  แตกต่างกันร้อยแปดพันประการก็เพราะว่ามันต่างก็มีขีดจำกัดของคุณภาพที่พิเศษของตัวเองนั้นเอง
    ในสิ่งเดียวกันมัดมีคุณภาพหลายด้าน  คนเราไม่สามารถจับคุณภาพของสิ่งใดสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดในเวลาเดียวกันได้  ต่อสิ่งๆ หนึ่ง  วิทยาศาสตร์ที่ต่างกันจะศึกษาคุณภาพที่ต่างกันของมัน เช่น มนุษย์  วิทยาศาสตร์สังคมจะศึกษาคุณภาพทางสังคมของมัน  ส่วนแพทย์ศาสตร์ศึกษาทางสรีระของมัน
   ในขณะที่คนเราศึกษาคุณภาพของสิ่งนั้น  จะต้องอาศัยสภาพที่เป็นจริงและความต้องการในด้านการปฏิบัติไปจำแนกสภาพที่เป็นหลักการคุณภาพที่เป็นรองคุณภาพที่เป็นมูลฐานกับคุณภาพที่ไม่ใช่มูลฐาน  เช่นสังคมศาสตร์ศึกษาคุณภาพที่มนุษย์แตกต่างกับสัตว์  เห็นว่าความแตกต่างขั้นมูลฐานที่สุดในด้านคุณภาพระหว่างมนุษย์กับสัตว์อยู่ที่  สัตว์ไม่สามารถประดิษฐ์เครื่องมือและใช้เครื่องมือ  มันเพียงสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวกล้อมอย่างเฉื่อยเนือยเท่านั้น  แต่มนุษย์สามารถประดิษฐ์เครื่องมือและเครื่องใช้  ฉะนั้นจึงสามารถดัดแปลงสิ่งแวดล้อมอย่างขะมักเขม้นได้  นี่เป็นการพิจารณาคุณภาพขั้นมูลฐานที่สุดของมนุษย์จากมุมมองของสังคมศาสตร์
   ขีดจำกัดทางคุณภาพของสิ่ง  กำหนดจากความขัดแย้งเฉพาะที่มีอยู่ภายในของมัน  การวิเคราะห์ความขัดแย้งหลักที่มีอยู่ภายในของสิ่ง  ยังต้องมองเห็นด้านที่เป็นหลักของความขัดแย้งซึ่งอยู่ในฐานะครอบงำอีกด้ยฉะนั้น  การจะเข้าใจขีดจะกัดทางคุณภาพของสิ่ง  ก็จะต้องจับความขัดแย้งหลักและด้านที่เป็นหลักของความขัดแย้งไว้ให้มัน
   สรรพสิ่งไม่เพียงแต่มีขีดจำกัดทางคุณภาพเท่านั้นยังมีขีดจำกัดทางปริมาณอีกด้วย  “ปริมาณ” ก็คือ  จำนวนอันเป็นปัจจัยสำคัญที่ประกอบกันเป็นสิ่งๆ  หนึ่ง  ตลอดจนจำนวนหรือรูปลักษณ์รูปธรรมที่สิ่งนั้นดำรงอยู่ เช่นขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก  อัตราเร็วหรือช้า  ระดับสูงหรือต่ำ  ความจุมากหรือน้อยเป็นต้น  ปริมาณก็เหมือนคุณภาพ  ก็เป็นขีดจำกัดที่มีอยู่เฉพาะตัวของสิ่งเช่นเดียวกัน  เช่นภูเขาลูกหนึ่ง  แม่น้ำสายหนึ่ง  โรงงานโรงหนึ่ง  นอกจากขีดจำกัดทางคุณภาพของมันแล้ว  ยังมีขีดจำกัดทางปริมาณของมันอีกด้วย  เช่นสังคมหนึ่งๆ  นอกจากขีดจำกัดทางคุณภาพของมันแล้ว  ยังมีขีดจำกัดทางปริมาณเช่นระดับการพัฒนาของพลังการผลิต  อัตราการเจริญเติบโตเป็นต้น  
   ขีดจำกัดทางคุณภาพเป็นตัวกำหนดที่ทำให้สิ่งนี้ดำรงอยู่ในรูปนี้โดยไม่เป็นรูปนั้น  เมื่อคุณภาพเปลี่ยนแปลง  สิ่งนี้ก็จะกลายเป็นอีกสิ่งหนึ่ง  แต่ขีดจำกัดทางปริมาณต่างกัน  สิ่งเดียวกันสามารถมีปริมาณที่ต่างกันแต่ยังคงเป็นสิ่งที่มีคุณภาพเดียวกัน  การเปลี่ยนแลงทางคุณภาพ  ขอเพียงไม่เกินเลยขอบเขตที่แน่นอน  จะไม่กระทบต่อขีดจำกัดของคุณภาพ  เช่นภายใต้ความกดอากาศมาตรฐาน  การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำในระหว่าง  0  ถึง  100  องศาเซ็นเซียส  จะไม่เปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพของน้ำซึ่งอยู่ในสถานภาพของของเหลว
 ปริมาณกับคุณภาพสัมพันธ์ซึ่งกันและกันคุณภาพเป็นคุณภาพภายใต้ปริมาณที่แน่นอน  เช่นคุณสมบัติทางเคมีของน้ำประกอบด้วยปริมาณไฮโดรเจน  2  โมเลกุล  ออกซิเจน  1  โมเลกุล  ปริมาณก็เป็นปริมาณภายใต้คุณภาพที่แน่นอน  เช่นเรากล่าวว่าหนังสือ  2  เล่ม นั่นหมายถึงปริมาณของคุณภาพที่เป็นหนังสือ  แม้แต่คณิตศาสตร์ซึ่งเป็นวิททยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับปริมาณ “ล้วนๆ”  ในปริมาณล้วนๆ  นี้ก็ยังมีความแตกต่างของคุณภาพดำรงอยู่  เช่นจำนวนบวกกับจำนวนลบ  จำนวนเต็มกับเศษส่วน  จำนวนคู่กับจำนวนคี่เป็นต้น
  สิ่งทั้งปวงล้วนเป็นเอกภาพของด้านตรงกันข้ามของปริมาณกับคุณภาพทั้งสิ้น  ด้านหนึ่ง  คุณภาพที่แน่นอนกำหนดขอบเขตการเคลื่อนไหวของปริมาณที่แน่นอน เช่น  น้ำซึ่งมีกายภาพในสถานภาพของเหลว  กำหนดขอบเขตการเคลื่อนไหวของปริมาณอุณหภูมิที่  0  องศาถึง  100  องศาเซ็นเซียส  ปริมาณอุณหภูมิจะเกินเลยขอบเขตนี้ไม่ได้   นี่ก็หมายความว่า  ปริมาณถือคุณภาพเป็นพื้นฐานคุณภาพกำหนดปริมาณ  อีกด้านหนึ่ง  คุณภาพก็ถือเอาปริมาณเป็นเงื่อนไข  มันถูกกำหนดจากขีดจำกัดของปริมาณ เช่น  ซึ่งน้ำมีกายภาพในสถานภาพของเหลว  จะถูกกำหนดปริมาณอุณหภูมิระหว่าง  0  องศาถึง  100  องศาเซ็นเซียส  ถ้าหากอุณหภูมิเกิดเลยขีดจำกัดนี้ไป  คุณภาพของน้ำก็จะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นไอหรือน้ำแข็งฉะนั้นปริมาณก็กำหนดคุณภาพด้วยเหมือนกัน  สิ่งทั้งปวงล้วนเป็นเอกภาพของความขัดแย้งระหว่างปริมาณกับคุณภาพทั้งสิ้น  ความเป็นเอกภาพของปริมาณกับคุณภาพ  ขึ้นอยู่กับขีดจำกัดของปริมาณที่กำหนดให้คงคุณภาพของตัวเองของสิ่ง  ขีดจำกัดทางปริมาณนี้  เรานิยมเรียกมันว่า “องศา” หรือ “ระดับ”
   ภายใต้ระดับที่แน่นอน  สรรพสิ่งจะรักษาเสถียรภาพทางคุณภาพของตัวเองไว้  แต่เมื่อสรรพสิ่งพัฒนา  มักจะเกินเลยระดับที่กำหนดคุณภาพของตัวเองกลายเป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่ง  นี่เป็นปรากฏการณ์ ที่สอดคล้องกับกฎ  คนเราจะต้องสันทัดในการยึดกุมกระบวนการทางภววิสัยในการพัฒนาของสรรพสิ่ง  อย่าอาศัยความต้องการทางอัตวิสัยไปก้าวล้ำระดับของสิ่ง  เมื่อมีเงื่อนไขที่แน่นอน  เราก็จะต้องกระตุ้นให้สิ่งนั้นก้าวล้ำระดับที่มีอยู่เดิม  กลายเป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่ง
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
แก้วตา วันที่ : 28/11/2008 เวลา : 18.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tto-okk
"เกียทซ์บอกกับฉันว่า หากคุณประสงค์จะเดินสิ่งหนึ่งที่จำเป็นคือ ความขรุขระ"

พื้นที่สีแดง


ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ญิบพันจันทร์ วันที่ : 23/11/2008 เวลา : 12.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yipphanchan
ญิบ_พันจันทร์

๑๐ ธันวาปีนี้ ท่านคิดว่าสำคัญแค่ไหนครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
lumpao วันที่ : 18/11/2008 เวลา : 20.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lumpao
 

งามแท้หนออ
บล็อคเจ้า
คอมมูนนน

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤศจิกายน 2008 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            [ Add to my favorite ] [ X ]